Каталог підручників з предмета - Математика

Каталог підручників з предмета - Математика

Математика. Підручники за 11 клас

автори:
Афанасьєва О.М.
Бродський Я.С.
Павлов О.Л.
Сліпенко А.К.
видавництво:
Тернопіль Богдан
рік видання:
2011

1.Показникова функція

2.Логарифми,їх застосування

3.Розвязання показникових рівнянь

4.Вектори,їх застосування

5.Координати,їх застосування

6.Похідна функцii

7.Диференціювання функцій

8.Дослідження функцій,побудова графіків

9.Первісна

10.Інтеграл

11.Застосування інтеграла

12.Піраміди, конуси

13.Призми,циліндри

14.Многогранники

15.Куля,сфера

16.Тіла обертання

17.Обєми призми,циліндра

18.Обєм тіла обертання

19.Площі поверхонь геометричних тіл

20.Випадкові події,їх ймовірність

21.Елементи комбінаторики

22.Вибірковий метод у статистицi

Математика. Підручники за 10 клас

автори:
Афанасьєва О.М.
Бродський Я.С.
Павлов О.Л.
Сліпенко А.К.
видавництво:
Тернопіль Богдан
рік видання:
2010

1.Числові множини

2.Обчислення і розрахунки

3.Функціональні залежност

4.Основні властивості функцій

5.Корені n-го степеня

6.Степеневі функції з раціональними показниками

7.Основні поняття й аксіоми стереометрii

8.Взаємне розміщення прямих у просторi

9.Паралельне проектування

10.Зображення фігур

11.Паралельність прямих,площин

12.Паралельність площин

13.Тригонометричні ф-ції числового аргументу

14.Основні співвідношення між функціями

15.Властивості і графіки ф-цій

16.Тригонометричні формули додавання

17.Найпростіші тригонометричні рівняння

18.Перпендикулярність прямих і площин

19.Звязок між паралельністю і перпендикулярністю

20.Перпендикулярність площин

21.Ортогональне пректування

22.Перпендикуляр і похила

23.Вимірбвання відстаней у просторi

24.Вимірювання кутів

Математика. Підручники за 4 клас

автори:
Богданович М.В.
Лишенко Г.П.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2016