Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Химия 9кл Ярошенко

Відповіді ГДЗ для підручника Химия 9кл Ярошенко

Хімія, 9 клас . Ярошенко О.Г.

1.Склад,властивості осн класів неорг сполук

2.Хім звязок і будова речовин

3.Поняття про розчини

4.Поняття про дисперсні системи

5.Теплові явища, що супроводжують розчинення р-н

6.Кількісний склад розчину

7.Обчислення масової частки розчиненої у воді р-ни

8.Виготовлення розчину з солі

10.Електролітична дисоціація кислот,основ,солей

11.Реакціі обміну

12.Реакціі іонного обміну

13.Розвязання експериментальних задач

14.Класифікація хім реакцій

15.Оборотні і необоротні реакцii

16.Окисно-відновні реакцii

17.Тепловий ефект реакціі, екзотернічні, ендотерм

18.Швидкість хім реакціі, залежність від різних чинників

19.Спільні й відмінні ознаки органічних і неорг р-н

20.Утворення ковалентних звязків в орг сполуках

21.Метан, будова, властивостi

22.Етилен, ацетилен,їх склад, хім формули

23.Хім властивості, застосування етилену, ацетилену

24.Відношення обємів газів у хім реакціях

25.Поліетилен, поняття про полімери

26.Метанол, етанол,гліцерин

27.Хімічні властивості,застосування спиртів

28.Оцтова к-та,склад,властивостi

29.Дослідження оцтової к-ти

30.Поняття про вищі карбонові к-ти

31.Вуглеводи-глюкоза,сахароза,крохмаль,целюлоза

32.Хім властивості за застосування вуглеводів

33.Амінокислоти та білки

34.Розвязання експериментальних задач