Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Химия 9кл Лашевська

Відповіді ГДЗ для підручника Химия 9кл Лашевська

Хімія, 9 клас . Лашевська Г.А.

1.Склад і властивості осн класів неорг сполук

2.Хім звязок і будова речовин

3.Поняття про дисперсні системи

4.Розчин і його компоненти

5.Фіз-хім суть процесу розчинення, кристалогідрати

6.Розчинність,її залежність від чинників

9.Електроліти та неелектроліти

10.Електролітична дисоціація кислот

11.Ступінь дисоціацii

12.Реакції обміну у розчинах електролітів

Практична робота 2

Практична робота 3

13.Класифікація хім реакцій

15.Класифікація хім реакцій

16.Швидкість хім реакцii

17.Оборотні й необоротні реакцii

18.Спільні й відмінні ознаки орган і неорган р-н

19.Моделі молекул,значення моделювання

21.Відношення обємних газів у хім реакц

22.Гомологи метану

23.Фіз і хім властивості, застосув гомологів

25.Поняття про полімери

26.Ацетилен

27.Метанол, етанол, гліцерин

28.Застосування менанолу,етанолу,гліцерину

29.Оцтова к-та

Практична робота 4

30.Потяння про вищі карбонові к-ти

31.Жири, властивості,застосування

32.Поняття про вуглеводи

33.Крохмаль і целюлоза

34.Амінооцтова к-та

35.Білки

Практична робота 5

37.Природні й синтетичні органічні сполуки

38.Місце хіміі серед наук про природу

39.Значення хім процесів у природі

40.Роль хіміі у житті суспільства