Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Українська мова 9кл Пентилюк

Відповіді ГДЗ для підручника Українська мова 9кл Пентилюк

Українська мова, 9 клас . Пентилюк М.І. / Гайдаєнко І.В. / Ляшкевич А.І.

1.Розвиток української мови

5 6 8

2.Просте неускладнене й ускладнене речення

3.Пряма мова.Розділові знаки

31 35 39

7.Складні речення без сполучників

83 87

29.Поняття про складне синтаксичне ціле

34.Слово як предмет вивченого

4.Непряма мова, способи заміни непрямої мови

5.Цитати, розділові знаки при цитатах

55

6.Діалог

8.Складносурядне речення

91 94

9.Смислові звязки між частинами речення

10.Розділові знаки та інтонація

11.Складнопідрядне речення,будова

12.Складнопідрядне речення з означальною частиною

13.Складнопідрядне речення із зясувальною системою

14.Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця,часу

15.Підрядні частини дії,міри,ступеня

16.Підрядні частини причини й мети

17.Підрядна частина умови

20.Розділові знаки у складнопідрядних реченнях

21.Безсполучникове складне речення

22.Кома і крапка з комою у безсполучниковому

23.Двокрапка у безсполучниковому реченні

24.Тире в безсполучниковому реченні

25.Речення із сурядним і підрядним звязком

26.Речення зі сполучниковим і безсполучниковим звязком

27.Розділові знаки у складному реченні

28.Стилістичні особливості складних речень

30.Складне синтаксичне ціле,абзац

31.Види і засоби міжфразного звязку

343

32.Актуальне членування речень у висловлюванн

33.Повторення вивчених пунктограм

35.Мовні аспекти вивчення речення