Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Українська мова 9кл Глазова

Відповіді ГДЗ для підручника Українська мова 9кл Глазова

Українська мова, 9 клас . Глазова О.П. / Кузнецов Ю.Б.

Вступ

10 11 12 13 15 16 2 3 4 5 7 8 9

1.Просте неускладнене і ускладнене речення

2.Пряма і непрамс мова як засіб передачі чужої мови

6.Складне речення і його ознаки

16.Складне синтаксичне ціле

Повторення і систематизація вивченого

3.Заміна прямої мови непрямою

49

4.Цитата як спосіб передачі чужої мови

5.Діалог

61 62 63

7.Сполучникові і безсполучникові речення

74 75

8.Складні речення з сурядним і підрядним звязком

76 77

9.Відношення та розділові знаки між частинами складносурядного

10.Складнопідрядне речення

11.Основні види складнопідрядних речень

12.Підрядні обставинні частини

13.Складнопідрядні речення з кількома підрядними

14.Безсполучникове складне речення

15.Речення з різними видами сполучникового і безсполучникового

17.Складне синтаксичне ціле і абзац

18.Актуальне членування речень