Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Українська мова 9кл Єрмоленко

Відповіді ГДЗ для підручника Українська мова 9кл Єрмоленко

Українська мова, 9 клас . Єрмоленко С. Я. / Сичова В.Т.

1.Розвиток української мови

1 10 11 12 2 3 5 6 7 8 9

2.Просте неускладнене речення

4.Пряма і непряма мова.Розділові знаки

8.Складне речення з різними видами звязку

24.Розділові знаки у реченні з різними видами звязку

26.Складне синтаксичне ціле, його ознаки

29.Повторення про текст, стилі, типи висловлювання

3.Просте ускладнене речення

5.Заміна прямої мови непрямою

6.Цитата як засіб відтворення мови

7.Діалог.Розділові знаки

9.Складносурядне речення, його будова

10.Розділові знаки між частинами складносурядного

11.Складносурядне речення і синонімічна конструкція

12.Складнопідрядне речення

13.Основні види складнопідрядних речень

14.Складнопідрядне речення з підрядним зясувальним

15.Складнопідрядні речення з підрядними обставинами

16.Складнопідрядне речення з підрядним способу дії, ступеня

17.Підрядні речення причини,мети,умови

18.Підрядні речення наслідкові

19.Складнопідрядне з кількома підрядними

20.Відношення між частинами безсполучникового

21.Кома і крапка з комою в безсполучниковому

22.Двокрапка і тире у безсполучниковому

23.Безсполучникові складні речення і синонімічні конструк

25.Використання складних речень у різних видах текстів

27.Складне синтаксичне ціле і абзац

28.Актуальне членування речень у висловлюваннi

36.Тези прочитаного

369

40.Усний твір на морально-етичну тему

45.Заява.Автобіографія