Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Геометрія 9 клас Мерзляк

Відповіді ГДЗ для підручника Геометрія 9 клас Мерзляк

Геометрія, 9 клас . Мерзляк А.Г. / Полонський В.Б. / Якір М.С.

1.Синус,косинус,тангенс кутів 0-180градусів

6.Правильні многокутники,властивості

8.Відстань між двома точками

12.Поняття вектора

17.Рух.Паралельне перенесення

20.Прямі і площини в просторi

2.Теорема косинусів

3.Теорема синусів

4.Розвязування трикутників

5.Формули для знаходження площі трикутника

7.Довжина кола і площа круга

9.Рівняння фігури,рівняння кола

10.Рівняння прямоi

11.Кутовий коефіцієнт прямоi

13.Координати вектора

14.Додавання і віднімання векторів

15.Множення вектора на число

16.Скалярний добуток векторів

19.Гомотетія,подібність фігур

21.Пряма призма,підаміда

22.Циліндр,конус,куля