Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Геометрія 9 клас Бурда

Відповіді ГДЗ для підручника Геометрія 9 клас Бурда

Геометрія, 9 клас . Бурда М.І. / Тарасенкова Н.А.

1.Синус,косинус,тангенс кутів 0-180градусів

7.Правильні многокутники

12.Декартові координати на площині

17.Переміщення

22.Поняття вектора

27.Взаємне розміщення прямих і площин

2.Основні тотожності для sin a,cos a,tg a

3.Теорема синусів

4.Теорема косинусів

5.Розвязування трикутників

6.Формули площі трикутника

8.Формули для радіусів описаних,вписаних кіл

9.Побудова правильних многокутників

11.Площа круга і його частин

13.Координати середини відрізка

14.Поняття рівняння фігури

15.Рівняння прямої

16.Метод координат

18.Симетрія відносно точки і прямоi

19.Поворот

20.Паралельне перенесення

21.Перетворення подібності

23.Дії над векторами

24.Координати вектора

25.Скалярний добуток векторів

26.Коодинатний метод

28.Многогранники

29.Тіла обертання