Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Геометрія 9 клас Єршова

Відповіді ГДЗ для підручника Геометрія 9 клас Єршова

Геометрія, 9 клас . Єршова А.П. / Голобородько В.В. / Крижановський О.Ф.

1.Тригонометричні функції кутів

6.Вписане й описане кола правильного многокутника

8.Найпростіші задачі в координатах

11.Переміщення

16.Початкові відомості про вектори

20.Прямі і площини в просторi

Задачі на повторення курсу геометрії 7-9кл

2.Теорема косинусів,наслідки

3.Теорема синусів,наслідки

4.Розвязування трикутників

5.Застосування тригонометричних функцій

7.Довжина кола і площа круга

9.Рівняння кола і прямоi

10.Метод координат

12.Центральна та осьова симетрii

13.Повотор і паралельне перенесення

14.Подібність фігур

15.Метод геометричних перетворень

Підсумки розділу 4

17.Додавання і віднімання векторів

18.Множення вектора на число

19.Векторний метод

21.Многогранники

22.Тіла обертання