Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Алгебра 9кл Кравчук

Відповіді ГДЗ для підручника Алгебра 9кл Кравчук

Алгебра, 9 клас . Кравчук В.Р. / Підручна М.В. / Янченко Г.М.

2.Властивості числових нерівностей

3.Додавання і множення нерівн

4.Нерівності з 1змінною

5.Розвязування нерівностей з 1 зм

6.Лінійні нерівності з 1 змінною

7.С-ми лінійних нерівностей

Запитання і вправи для повторення 1

Завдання для самоперевірки 1

8.Функція,обл визначення,графік

9.Властивості функцій

10.Перетвор графіків функцій

Завдання для самоперевірки2

13.Нерівності 2 степеня з 1 змін

14.Розвяз нерівностей методом інтервалів

15.С-ми рівнянь з 2 змінними

16.Розв задач за допомогою с-м рівнянь

Завдання для самоперевірки3

Запитання і вправи для повторення 3

Завдання для самоперевірки 4

21.Числові послідовності,способи задання

23.Формула n-го члена арифм прогрес

24.Формула суми перших n-членів

25.Геометрична прогресія

26.Формула n-го члена геометр прогрес

27.Формула суми перших n-членів геометр

28.Сума нескінченної геометр прогр

29.Розв задач з арифм та геометр прогр

Запитання і вправи для повторення 4

Завдання для самоперевірки 5