Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Химия 8кл Ярошенко

Відповіді ГДЗ для підручника Химия 8кл Ярошенко

Хімія, 8 клас . Ярошенко О.Г.

1.Кіль-ть реч,розрахунки за хім формулами

1-5

2.Молярна маса, обчислення

3.Молярний обєм газів

4.Відносна густина газів

5.Розрахунки за хімічними формулами

6.Обчислення з викор числа Авогадро

7.Поняття про оксиди

8.Поняття про кислоти

9.Здатність металів витискувати водень

10.Поняття про солi

11.Поняття про основи

12.Взвємодія оксидів з водою

13.Загальні властивості оксидів

14.Оксиди в природі

15.Класифікакція кислот

16.Добування хлоридної кислоти

17.Хімічні властивості основ

18.Амфотерні гідроксиди

19.Хімічні властивості солей

21.Добування оксидів,кислот,солей

22.Генетичн звязок між неорганіч сполук

23.Розрахунки за хімічними рівняннями

26.Спроби класифікацій хім елем

27.Поняття про лужні метали

28.Галогени та інертні гази

29.Періодичний закон Менделєєва

30.Періодична система Менделєєва

31.Будова атома

32.Сучасне формулювання закону

34.Будова електронних оболонок атома

35.Електронні,графічні формули атомів

36.Взаємозвязок розміщення та властивостей

37.Хар-ки хім елем за розміщенням у ПС

40.Поняття хім звязку

41.Будова електронних оболонок атома

42.Ковалентний звязок,види

43.Йонний звязок,кристалічні гратки

44.Ступінь окиснення