Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Химия 8кл Попель

Відповіді ГДЗ для підручника Химия 8кл Попель

Хімія, 8 клас . Попель П.П. / Крикля Л.С.

1.Перші спроби класифікацii

2.Період закон Менделєєва

3.Періодична система хім елем

4.Будова атома

5.Ізотопи

6.Сучасна модель атома

7.Електронна будова атома

8.Період з-н і електронна будова атомів

9.Характеристика хім елемента

10.Періодична система

11.ПС і хім властивості сполук

13.Стійкість електронних оболонок

14.Йонний звязок

15.Ковалентний звязок

16.Полярний і неполярний звязок

17.Р-ни молекуляр та атомної будови

18.Ступінь окиснення

19.Кількість речовини

20.Молярна маса

21.Молярний обєм, з-н Авогадро

22.Відносна густина газу

23.Оксиди

24.Основи

25.Кислоти

27.Будова,властивості оксидів

28.Розрахунки за хім рівняннями

29.Властивості,використання основ

30.Властивості,використання кислот