Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Химия 8кл Буринська

Відповіді ГДЗ для підручника Химия 8кл Буринська

Хімія, 8 клас . Буринська Н.М.

1.Кількість речовини, Моль

2.Молярна маса

3.Закон обємних відношень газів

4.Відносна густина газів

5.Оксиди

6.Властивості оксидів

7.Розрахунки за рівн хім реакцій

9.Хімічні властивості кислот

10.Хлоридна кислота і хлороводень

12.Амфотерні гідроксиди і оксиди

13.Солi

14.Хім властивості солей

Практична робота 1

15.Заг спроби добування сполук

16.Класифікація неорг р-н

Практична робота 2

18.Поняття про лужні метали

19.Поняття про галогени

21.Періодична с-ма Менделєєва

23.Склад атомних ядер

25.Будова електронної оболонки атома

26.Залежність властивостей елемен

27.Період.с-ма у сучасності

30.Ковалентний звязок

31.Йонний звязок

32.Кристалічні гратки

33.Валентність і ступінь окиснення