Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Фізика 8 клас Сиротюк

Відповіді ГДЗ для підручника Фізика 8 клас Сиротюк

Фізика, 8 клас . Сиротюк В.Д.

1.Тепловий рух

8.Тепловий баланс

11.Плавлення і кристалізація

12.Випаровування і конденсація

13.Згоряння палива

16.ККД теплового двигуна

21.Закон Кулона

25.Дії електричного струму

29.Закон Ома для однорідної ділянки кола

30.Залежність опору провідника від довжини,площі,перерізу

32.Паралельне зєднання провідників

36.Споживачі електричного струму

39.Безпека людини під час роботи з електроприладами