Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Фізика 8 клас Баряхтар

Відповіді ГДЗ для підручника Фізика 8 клас Баряхтар

Фізика, 8 клас . Бар’яхтар В. Г. / Божинова Ф. Я. / Довгий С.О.

1.Тепловий стан тіл

19.Електричний заряд та електромагнітна взаємодія

8.Питома теплоємність

9.Тепловий баланс

12.Питома теплота плавлення

14.Кипіння

15.Теплота згоряння палива

16.Принцип дії теплових двигунів

20.Електричне поле

21.Механізм електризацii

22.Закон Кулона

24.Дії електричного струму

25.Джерела електричного струму

27.Сила струму

28.Електрична напруга.Одиниця напруги

29.Електричний опір.Закон Ома

30.Розрахунок опору провідника

31.Послідовне зєднання провідників

32.Паралельне зєднання провідників

33.Робота електричного струму

34.Теплова дія струму

35.Електричні нагрівальні пристроi

37.Електричний струм в електролітах

38.Застосування електролізу