Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Физика 8кл Ненашев

Відповіді ГДЗ для підручника Физика 8кл Ненашев

Фізика, 8 клас . Ненашев І.Ю.

1. Відносність руху. Траєкторія. Шлях

2. Швидкість руху. Відносність швидкостi

5. Період та обертова частота

6. Амплітуда, період і частота коливань

7. Звук, його поширення та сприймання

8. Взаємодія тіл. Інерція

9. Маса як міра інертності тіл. Сила

10. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

11. Сила пружності. Закон Гука. Динамометри

12. Тертя. Сила тертя

13. Момент сили. Умова рівноваги важеля

15. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску

16. Тиск газів та рідин

17. Закон Паскаля. Сполучені посудини

18. Атмосферний тиск. Барометри

19. Манометри. Гідравлічні машини

20. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

22. Механічна робота. Одиниці роботи

24. Енергія. Закон збереження енергii

25. Прості механізми.ККД простих механізмів

26. Тепловий стан тіл. Температура та її вимір

27. Внутрішня енергія. Зміна внутр енерг

28. Кількість теплоти на нагрівання тіла.Пит теплоєм

29. Тепловий баланс

30. Теплота згоряння палива.ККД нагрівника

31. Теплові двигуни. ККД теплових двигунів

32. Плавлення і кристалізація

33. Випаровування та конденсація