Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Физика 8кл Гинденштейн

Відповіді ГДЗ для підручника Физика 8кл Гинденштейн

Фізика, 8 клас . Генденштейн Л.Е.

1.Механічний рух,траекторія, шлях

2.Прямолінійний рівномірний рух

3.Прямолінійний нерівномірний рух

4.Рух по колу, обертальний рух

5.Механічні коливання

6.Звук

7.Взіємодія тіл, закон інерцii

8.Взіємодія тіл, закон енергii

9.Сила тяжіння, вага,невагомість

10.Сила тертя

11.Момент сили,важіль і блок

12.Тиск твердих тіл і рідин

13.Тиск газів, закон Паскаля

14.Атмосферний тиск

15.Виштовхувальна сила

16.Плавання тіл

17.Механічна робота

18.Енергія

19.Машини та механізми,потужність

20.Від великої омани до вел відкриття

21.Внутрішня енергія

22.Теплообмін

23.Теплова рівновага,вимір температури

24.Питома теплоємність

25.Енергія палива

26.Плавлення та кристалізація

27.Пароутворення,конденсація

28.Теплові двигуни