Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Укр мова 8кл Пентилюк

Відповіді ГДЗ для підручника Укр мова 8кл Пентилюк

Українська мова, 8 клас . Пентилюк М.І. / Гайдаєнко І.В. / Ляшкевич А.І.

2. Словосполучення і речення.Члени речення.Звертання.Вставні слова

3. Просте і складне речення.Пряма мова і діалог

4. Словосполучення.Будова і види словосполучень

5. Види речень з метою висловлювання.Окличні речення.Види речень за будовою

6. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

7.Головні члени речення.Підмет, його способи вираження

8.Простий і складений присудки

9.Тире між підметом і присудком

10.Другорядні члени речення.Означення

11.Прикладка як різновид означення

12.Додаток

13.Обставина.Види обставин

14.Порівняльний зворот

15. Односкладні речення.Означеноособове речення

16.Неозначено-особове й узагальнено-особове речення

17.Безособове речення

18.Називне речення

19.Повне й неповне речення.Тире в неповному речсенні

20.Однорідні члени речення.Речення з кількома рядами однорідних членів

21.Однорідні й неоднорідні означення

22.Узагальнювані слова в реченнях з однорідними членами

23.Речення зі звертаннями.Звертання поширені й непоширені

24.Вставні слова

25.Вставні словосполучення і речення

26.Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях

27.Поняття про відокремлення

28.Відокремлені означення

29.Відокремлені прикладки

30.Відокремлені обставини

31.Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях із відокремленими членами

32.Відокремлені уточнювальні додатки та обставини