Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Укр мова 8кл Заболотний

Відповіді ГДЗ для підручника Укр мова 8кл Заболотний

Українська мова, 8 клас . Заболотний О.В. / Заболотний В.В.

1.Словосполучення і речення

2.Пряма мова.Діалог

3.Словосполучення

4.Речення

5.Порядок слів у реченні

6.Підмет

7.Присудок

8.Узгодження присудка з підметом

9.Тире між підметом і присудком

10.Означення

11.Прикладка як різновид означення

12.Додаток

13.Обставина

14.Порівняльний зворот

15.Узагальнення вивченого з теми

16.Односкладні речення

17.Означено-особові, неозначено-особов

18.Безособові речення

19.Називні речення

20.Неповні речення

21.Узагальнення вивченого з теми

22.Однорідні члени речення

23.Однорідні й неоднорідні означення

24.Розділові знаки при однорідних

25.Особливості вживання однорід членів

26.Узагальнення вивченого з теми

27.Звертання

28.Вставні слова

29.Вставлені конструкцii

30.Узагальнення вивченого

31.Поняття про відокремлення

32.Відокремлені прикладки

33.Відокремлені додатки

34.Відокремлені обставини

35.Відокремлені уточнюючі члени речення

36.Узагальнення вивченого з теми