Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Укр мова 8кл Ворон

Відповіді ГДЗ для підручника Укр мова 8кл Ворон

Українська мова, 8 клас . Ворон А.А. / Солопенко В.А.

1.Мова-найважливіший засіб спілкування

2.Самостійні частини мови

3.Службові частини мови

4.Словосполучення

5.Речення

6.Порядок слів у реченні.Логічний наголос

7.Підмет і присудок як головні члени речення

8.Присудок.Види присудків

9.Тире між підметом і присудком

10.Означення

11.Прикладка як різновид означення

12.Додаток

13.Обставина

14.Порівняльний зворот

15.Односкладне просте речення.Основні групи односкл речень

16.Неозначено-особове й узагальнено-особове речення

17.Безособові речення

18.Називні речення

Повні та неповні речення.Тире в неповних реченнях

20.Однорідні члени речення.Інтонація речень

21.Розділові знаки в реченнях з однорідними членами

22.Однорідні й неоднорідні означення

23.Узагальнювані слова в реченнях

24.Звертання

25.Вставні слова

26.Поняття про відокремлення.Відокремлені другорядні члени речення

27.Відокремлені прикладки

28.Відокремлені додатки

29.ВІдокремлені обставини

30.Відокремлені уточнювальні члени речення

31.Речення з прямою мовою.Інтонація та розділові знаки

32.Діалог і полілог.Розділові знаки при діалозі та полілозі

33.Заміна прямої мови непрямою

34.Цитата як різновид прямої мови.Розділові знаки при читаті