Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Укр мова 8кл Бондаренко

Відповіді ГДЗ для підручника Укр мова 8кл Бондаренко

Українська мова, 8 клас . Бондаренко Н.В. / Ярмолюк А.В.

1.Мова-найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу

2.Частини мови.Найскладніші орфограми

4.Словосполучення

5.Речення

6.Опис місцевості.Докладний переказ тексту з описом місцевості

7.Порядок слів у реченні.Логічний наголос

8.Підмет і присудок

9.Складений іменний присудок

11.Тире між підметом і присудком

13.Додаток

14.Означення

15.Тематичні виписки як засіб засвоєння почутого

17.Переказ тексту із поєднанням різних типів мовлення

18.Односкладні речення з головним членом-присудком

19.Неозначено-особові речення.Узагальнено-особові речення

20.Безособові речення

21.Односкладні речення з головним членом-підметом.Називні речення

22.Поняття про неповні речення.Тире в неповному реченні

23.Однорідні члени речення

24.Однорідні й неоднорідні означення

25.Докладний переказ оповідання з обрамленням

26.Розділові знаки при однорідних членах речення

27.Узагальнювані слова в реченнях з однорідними членами

29.Звертання

30.Вставні слова(слововсполучення, речення)

31.Розділові знаки при вставних словах, слововсполученнях, реченнях

32.Вибірковий переказ розпов тексту з елементами опису памятника

33.Відокремлені члени речення

34.Відокремлені означення

35.Відокремлені прикладки

36.Твір-ропис памятника на основі власних спостережень

37.Відокремлені обставини

38.Відокремлені уточнювальні члени речення

40.Пряма мова.Розділові знаки при прямій мові

41.Непряма мова.Способи заміни прямої мови непрямою

42.Цитата.Розділові знаки при цитататх

43.Діалог.Розділові знаки при діалозі

Речення з однорідними членами

Речення зі звертаннями, вставними словами

Пряма і непряма мова.Діалог