Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Українська мова 8 клас Авраменко

Відповіді ГДЗ для підручника Українська мова 8 клас Авраменко

Українська мова, 8 клас . Авраменко О.М. / Борисюк Т.В. / Почтаренко О.В.

1.Мова-найважливіший засіб спілкування

1-2

6.Словосполучення

2.Лексикологія

3.Фразеологія

4.Основні правила правопису

5.Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю

7.Види словосполучень

8.Речення

9.Ділові папери.Протокол

9-2

10.Двоскладне речення.Підмет

11.Присудок

12.Означення

13.Письмовий твір-оповідання на основі почутого

14.Прикладка

15.Додаток

16.Обставина

18.Односкладні речення.Означено-особове речення

19.Неозначено-особові речення

20.Узагальнено-особові речення

21.Усний твір-опис місцевостi

22.Безособові речення

23.Називні речення

24.Повні і неповні речення

26.Однорідні члени речення

27.Однорідні і неоднорідні означення

28.Опис памяток історії та культури

29.Узагальнюючі слова

30.Звертання поширені і непоширенi

32.Вставні слова

33.Розділові знаки при вставних словах

35.Поняття про відокремлення

36.Відокремлення узгоджених означень

37.Відокремлення неузгоджених означень

39.Відокремлення прикладок

40.Відокремлення прикладок-поглиблено

42.Відокремлення обставин

43.Відокремлення обставин-поглиблено

45.Відокремлення додатків

46.Уточнювальні члени речення

48.Розбір ускладненого речення

49.Синтаксис простого речення