Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Геометрия 8кл Бурда

Відповіді ГДЗ для підручника Геометрия 8кл Бурда

Геометрія, 8 клас . Бурда М.І. / Тарасенкова Н.А.

1.Чотирикутники та його елементи

2.Паралелограм, властивості

3.Ознаки паралелограма

4.Прямокутник

5.Ромб.Квадрат

6.Теорема Фалеса

8.Центральні,вписані кути

9.Вписані, описані чотирикутн

10.Подібні трикутники

11.Узагальнення теореми Фалеса

12.Перша ознака подібності трикутників

13.Друга і третя ознака подібн

14.Застосування подібності трикутн

15.Многокутники, його властивості

16.Поняття площі,площа прямокутн

17.Площа паралелограма

18.Площа паралелограма

19.Площа трапецii

21.Синус,косинус,тангенс гострого кута

22.Співвідношення між сторонами і кутами

23.Обчислення sinа, сosа і tgа

24.Розвязування прямок трикутн