Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Геометрия 8кл Апостолова

Відповіді ГДЗ для підручника Геометрия 8кл Апостолова

Геометрія, 8 клас . Апостолова Г.В.

1.Розширення поняття про кут

2.Центральний кут

4.Вимірювання кутів,утв хордами, дотичними

5.Сегмент, що містить заданий кут

6.Властивості точки перетину

Готуємося до темат оцінювання

7.Багатокутники, їх властивості

8.Поняття площі,властивостi

9.Площа прямокутника

10.Заг відомості про прямокутники

11.Вписані й описані чотирикутник

13.Про деякі властивості площ

15.Окремі види паралелограм

16.Трапеція

17.Пропорційні відрізки

18.Подібність трикутників

19.Ознаки подібності трикутн

20.Ознаки подібності прямокутн трик

21.Властивості подібних трикутн

22.Практичні задачі на застосуван

23.Метричні співвідношення в прямок трикутн

24.Метод подібностi

25.Метод подібності в опорних задачах

26.Відповідність між співвідн сторін

27.Побудова кута за тригон функ

28.Тригоном функц доповняльних

29.Співвідн між тригон функ одного

30.Значення тригон ф-цій

31.Розвязування прямок трикут

32.Практичні заняття