Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Алгебра 8кл Мерзляк

Відповіді ГДЗ для підручника Алгебра 8кл Мерзляк

Алгебра, 8 клас . Мерзляк А.Г. / Полонський В.Б. / Якір М.С.

1 Раціональні дроби

2 Основна властивість раціонального дробу

3 Додававння і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

4 Додававння і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками

5 Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня

6 Тотожні перетворення раціональних виразів

7 Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння

8 Степінь з цілим відємним показником

9 Властивості степеня з цілим показником

10 Функція у = k÷x та її графік

11 Функція y=x^2 та її графік

12 Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь

13 Числові множини

14 Властивості арифметичного квадратного кореня

15 Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені

16 Функція у = корінь (х) та її графік

17 Квадратні рівняння. Розв'язування неповних квадратних рівнянь

18 Формула коренів квадратного рівняння

20 Квадратний тричлен

21 Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь

22 Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій