Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Фізика 7 клас Баряхтар

Відповіді ГДЗ для підручника Фізика 7 клас Баряхтар

Фізика, 7 клас . Бар’яхтар В. Г. / Довгий С.О. / Божинова Ф. Я.

1.Фізика - наука про природу

6.Механічний рух

14.Явище інерцii

30.Механічна робота

2.Будова речовини

3.Наукові методи вивчення природи

4.Фізичні величини

5.Похибки і оцінювання точності вимірювання

7.Траекторія руху.Шлях

8.Рівномірний рух.Швидкість руху

9.Учимося розвязувати задачi

10.Графіки рівномірного руху

11.Нерівномірний рух

12.Рівномірний рух точки по колу

13.Коливальний рух

15.Інертність тіла

16.Густина.Одиниці густини

17.Вчимося розвязувати задачi

18.Сила - міра взаємодii

19.Деформація тіла

20.Сила тяжіння.Вага тіла

21.Тертя. Сили тертя

22.Тиск твердих тіл на поверхню

23.Тиск газів і рідин

24.Гідростатичний тиск

25.Атмосферний тиск, вимірювання

26.Сполучені посудини

27.Виштовхувальна сила в рідинах,газах

28.Умови плавання тіл

29.Судноплавство й повітроплавання

31.Потужність

32.Механічна енергія

33.Закони збереження і переворення енергii

34.Момент сили

35.Рухомий і нерухомий блоки

36.Прості механізми.ККД