Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Українська мова 7 клас Глазова

Відповіді ГДЗ для підручника Українська мова 7 клас Глазова

Українська мова, 7 клас . Глазова О.П.

Вступ

13 14 15 16 3 4 8 9

1.Розділові знаки в реченнях

4.Дієслово

Узагальнення і систематизація вивченого

2.Частини мови

3.Вивчені групи орфограм

5.Неозначена форма дієслова

6.НЕ з дієсловами

7.Доконаний і недоконаний види дієслова

8.Дієслова перехідні та неперехіднi

9.Часи дієслова

10.Теперішній час

11.Минулий час

12.Майбутній час

13.Способи дієслів

14.Творення дієслів умовного способу

15.Творення дієслів наказового способу

16.Безособові дієслова

17.Способи творення дієслів

18.Дієприкметник

19.Дієприкметниковий зворот

20.Відмінювання дієприкметників

21.Активні і пасивні дієприкметники

22.Безособові дієслівні форми на -НО,-ТО

23.Перехід дієприкметників у прикметники та іменникик

24.правопис Н у дієприкметниках

25.НЕ з дієприкметниками

26.Дієприслівник

27.Дієприслівниковий зворот

28.Коми при одиночному дієприслівнику

29.Творення дієприслівників

30.НЕ з дієприслівниками

31.Прислівник

32.Способи творення прислівників

33.Ступені порівняння прислівників

34.Правопис прислівників

36.Сполучник

37.Частка

38.правопис НЕ і НІ з різними частинами мови

39.Вигук як особлива частина мови