Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Алгебра 7 клас Мерзляк

Відповіді ГДЗ для підручника Алгебра 7 клас Мерзляк

Алгебра, 7 клас . Мерзляк А.Г. / Полонський В.Б. / Якір М.С.

1.Вступ до алгебри

2.Лінійне рівняння з однією змінною

4.Тотожно рівні вирази

20.Звязки між величинами

24.Рівняння з двома змінними

3.Розвязування задач за допомогою рівнянь

5.Степінь з натуральним показником

6.Властивості степеня з натур показником

8.Многочлени

9.Додавання і віднімання многочленів

10.Множення одночлена на многочлен

11.Множення многочлена на многочлен

12.Винесення спільного множника за дужки

13.Метод групування

14.Добуток різниці та суми двох виразів

15.Різниця квадратів двох виразів

16.Квадрат суми та квадрат суми двох виразів

18.Сума і різниця кубів двох виразів

19.Застосування способів розкладання многочлена

21.Способи задання функцій

25.Лінійне рівняння з 2 змінними

26.Системи рівнянь з 2 зм

27.Розвязування систем методом підстановки

28.Розвязування систем рівнянь методом додавання