Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Фізика 11кл Засєкіна

Відповіді ГДЗ для підручника Фізика 11кл Засєкіна

Фізика, 11 клас . Засєкіна Т.М. / Засєкін Д.О.

1.Взаємодія електрично заряджених тіл

11.Електричний струм

41.Вільні електромагнітні коливання

50.Природа світла

64.Гіпотеза квантів Планка

78.Атомне ядро

2.Електричне поле

3.Електричне поле поверхонь

6.Робота по переміщенню заряду в електричному полі

7.Потенціал електричного поля

9.Використання конденсаторів у техніці

10.Енергія електричного поля

12.Електрорушійна сила

13.Розгалуджені кола

14.Електричний струм у металах

16.Струм у вакуумі

19.Електричний струм у рідинах

23.Магнітне поле струму

24.Дія магнітного поля на провідник

25.Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки

28.Електрорушійна сила індукційного струму

31.Енергія магнітного поля струму

32.Змінний струм

34.Конденсатор у колі змінного струму

35.Котушка індуктивності

37.Робота і потужність змінного струму

40.Трансформатор

43.Затухаючі електромагнітні коливання

49.Властивості електромагнітних хвиль

51.Явище інтерференцii

55.Дифракційна гратка

59.Відбивання світла

60.Заломлення світла

62.Оптичні прилади і системи

63.Елементи фотометрii

67.Тиск світла

69.Явища,що пояснюються квантовими властивостями

71.Експериментальне підтвердження постулатів Бора

80.Закон радіоактивного розпаду

81.Ядерні реакцii