Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Фізика 11кл Баряхтар

Відповіді ГДЗ для підручника Фізика 11кл Баряхтар

Фізика, 11 клас . Бар’яхтар В. Г. / Божинова Ф. Я. / Кірюхін М.М.

1.Азбука електростатики

9.Електричний струм

18.Магнітне поле струму

26.Коливання.Види коливань

50.Постулати Бора

2.Електричне поле

3.Робота з переміщення заряду

4.Потенціал електростатичного поля

5.Провідники в електростатичному полi

6.Діелектрики в електростатичному полі

7.Електроємність

8.Енергія та густина

10.Електрорушійна сила

11.Розгалуджені кола

12.Робота і потужність електричного струму

13.Електричний струм у металах

14.Електричний струм у рідинах

15.Електричний струм у газах

19.Сила Ампера

20.Дія магнітного пля на заряджені частинки

21.Досліди Фарадея

22.Електромагнітна індукція

23.Самоіндукція

27.Вільні електромагнітні коливання

29.Обертання рамки в магнітному полі

30.Активний опір у колі змінного струму

32.Трансформатор

35.Принципи радіоелектронного звязку

39.Відбивання світла

40.Заломлення світла

41.Лінзи. Побудова зображень

42.Оптичні системи

44.Інтерференція світла

45.Дифракція світла

47.Теорія Планка

49.Тиск світла

54.Ядерні сили

55.Фізичні основи ядерної енергетики

56.Радіоактивність

57.Закон піврозпаду