Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Українська мова 11кл Заболотний

Відповіді ГДЗ для підручника Українська мова 11кл Заболотний

Українська мова, 11 клас . Заболотний О.В. / Заболотний В.В.

1.Комунікативна діяльність

4.Словосполучення,речення

10.Текст і його ознаки

18.Уживання мякого знака,апострофа

2.Ділове спілкування

3.Міжкультурна комунікація

5.Особливості вживання простих речень

6.Особливості вживання складних речень

7.Пунктограми в простому реченні

8.Пунктограми в складному реченні

9.Пунктограми в прямій мові

11.Зміст і будова тексту

12.Види і типи текстів

19.Орфограми в коренях,суфіксах,префіксах

20.Власні назви,написання слів разом та окремо

21.Повторення в кінці року