Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Геометрія 11кл Бевз

Відповіді ГДЗ для підручника Геометрія 11кл Бевз

Геометрія, 11 клас . Бевз Г.П. / Бевз В.Г. / Владімірова Н.Г.

1.Прямокутна система координат

15.Двогранні кути

24.Тіла і поверхні обертання

2.Поділ відрізка в заданому відношенні

3.Рівняння сфери,площини,прямоi

6.Діi над векторами

7.Скалярний добуток векторів

8.Застосуання векторів

9.Геометричні перетворення у просторі

10.Симетрія відносно площини

11.Поворот і симетрія відносно прямоi

12.Паралельне перенесення

13.Композиції рухів і рівність фігур

14.Гомотетія та перетворення

16.Тригранні кути

17.Многогранні кути

18.Геометричні тіла

19.Многогранники

21.Паралелепіпеди

22.Піраміди і зрізані піраміди

23.Правильні многогранники

26.Конус і зрізаний конус

31.Обчислення обємів тіл

32.Обєм піраміди і зрізаної піраміди

33.Обєм конуса і зрізаного конуса

35.Теорема Гульдіна