Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Химия 10кл Ярошенко

Відповіді ГДЗ для підручника Химия 10кл Ярошенко

Хімія, 10 клас . Ярошенко О.Г.

1.Загальні відомості про неорганічні сполуки

3.Неметалічні елементи,розташування в ПС

16.Металічні елементи

2.Періодичний закон і будова атома

4.Прості речовини неметали

5.Хімічні властивості металів

6.Леткі водневі сполуки

8.Оксиди,гідрати неметалічних елементів

9.Сульфатна кислота

10.Нітратна кислота і нітрати

11.Мінеральні добрива

13.Практична робота1.Добування вуглекислого газу

14.Будівельні матеріали

Тематичний контроль знань

18.Хімічні властивості металів

19.Лужні,лужноземельні елементи

20.Поширеність сполук лужних елементів

21.Алюміні,його сполуки

22.Ферум як хімічний елемент

24.Способи добування металів