Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Фізика 10 клас Генденштейн

Відповіді ГДЗ для підручника Фізика 10 клас Генденштейн

Фізика, 10 клас . Генденштейн Л.Е. / Ненашев І.Ю.

1.Механічний рух

16.Основні положення спеціальної теорії відностостi

18.Молекулярно-кінетична теорія

24.Внутрішня енернія.Перший закон термодинаміки

3.Прямолінійний рівноприскорений рух

4.Приклади розвязування задач

5.Рівномірний рух по колу

7.Взаємодії та сили

8.Другий закон Ньютона

10.Закон всесвітнього тяжіння

11.Сили тертя

12.Рух і рівновага

13.Імпульс.Закон збереження імпульсу

14.Механічна робота. Потужність

17.Деякі наслідки спеціальної теорії відносностi

19.Кількість речовини.Стала Авогадро

21.Газові закони

23.Фазові переходи

25.Теплові двигуни,холодильники,кондиціонери