Підручники автора: Ягенська Г.В.

Біологія 7 клас Костіков

ДОРОГІ ШКОЛЯРІ!

У сьомому класі ви продовжите вивчення однієї з головних природничих наук - біології. Допоможе вам цей підручник.
Основний текст підручника традиційно містить відповіді на ваші запитання, тому ви є його співавторами.
Матеріал підручника поділено на чотири теми. Кожна тема розділена на параграфи. Яка інформація міститься в параграфі, ви зрозумієте з його назви та короткої анотації. Далі ми наводимо ваші запитання, відповіді на які містить параграф.
За ними розміщено основний текст і малюнки, що його пояснюють. Жирним шрифтом у тексті виділені підзаголовки і важливі терміни. Курсивом виділені терміни, які зустрічаються вперше, але пояснюються пізніше, а також назви тварин. Терміни та поняття, які потрібно засвоїти, виділені у тексті жирним курсивом. Вони також містяться в кінці параграфа в рубриці ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ, та у термінологічному покажчику наприкінці підручника. Кожний параграф завершується рубрикою ВИСНОВКИ - стислими основними положеннями, які розглянуті в даному параграфі.

Перевірити засвоєння основного матеріалу параграфа ви зможете, відповівши на КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ, розміщені після висновків. Відповіді на ці запитання є безпосередньо в тексті параграфа. Обов’язково спробуйте вирішити ЗАВДАННЯ. Зауважимо, що прямих відповідей на них в тексті немає - їх вирішення потребує як знання матеріалу параграфа, так і певного його обмірковування, усвідомлення, часом - із залученням вже раніше вивченого матеріалу. Багато параграфів містять інформацію в рубриці Цікаво знати та рубрику ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ. Ця Інформація є додатковою і стосується тих ваших запитань, відповіді на які нам здаються цікавими й пізнавальними, хоча й не завжди простими.

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ наведені після відповідних параграфів, допоможуть вам навчитися проводити свої перші біологічні лабораторні дослідження, отримати знання при безпосередньому вивченні біологічних об’єктів та застосовувати набуті знання на практиці.

Нарешті, завершується кожна тема узагальнюючим розділом ПІДІБ'ЄМО ПІДСУМКИ, який допоможе об'єднати зміст усіх параграфів цієї теми у єдине ціле. Якщо тема засвоєна, то ваші знання перетворяться на вміння діяти. Визначити, чи це дійсно так, вам допоможе заключний розділ кожної теми.

Бажаємо успіхів!

Підручники автора: Якір М.С.

Алгебра 8кл Мерзляк

Від авторів
ЛЮБІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ!


У цьому навчальному році ви продовжуватимете вивчати алгебру. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу і красиву науку, а отже, з інтересом будете засвоювати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник розділено на три параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один з можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі (особливо ті, які позначено "зірочкою" (*)). Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі у тестовій формі з рубрики "Перевір себе".

Кожний пункт завершує особлива рубрика, яку ми назвали "Учимося робити нестандартні кроки". У ній зібрано задачі, для розв’язання яких потрібні не спеціальні знання з алгебри, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни. Вони допоможуть вам навчитися приймати несподівані й нестандартні рішення не лише в математиці, а й у житті.

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете знати більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики "Коли зроблено уроки". Матеріал, викладений там, є непростим. Але тим цікавіше випробувати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Ми дуже сподіваємося, що цей підручник стане надійним помічником у вашій нелегкій і шляхетній праці, і будемо щиро раді, якщо він вам сподобається.

У книзі дібрано обширний і різноманітний дидактичний матеріал. Проте за один навчальний рік усі задачі розв’язати неможливо, та в цьому й немає потреби. Разом з тим набагато зручніше працювати, коли є значний запас задач. Це дає можливість реалізувати принципи рівневої диференціації та індивідуального підходу в навчанні.

Червоним кольором позначено номери задач, що рекомендуються для домашньої роботи, синім кольором — номери задач, які з урахуванням індивідуальних особливостей учнів класу на розсуд учителя можна розв’язувати усно.

Бажаємо творчого натхнення й терпіння.

Алгебра 9кл Задачник Мерзляк

Учням

 

Любі діти! У цьому році ви продовжите захоплюючу подорож по чарівній країні Алгебра. Ми впевнені, що подолання перешкод, які стануть на вашому шляху, не тільки допоможе вам зміцніти, а й принесе радість від одержаних перемог.

Учителю

Ми дуже сподіваємося, що, придбавши цю книжку не тільки для себе, а й "на клас", Ви не пошкодуєте. Навіть тоді, коли Вам пощастило і Ви працюєте за підручником, який подобається, все одно задач, як і грошей, буває або мало, або зовсім мало Ми маємо надію, що цей посібник допоможе ліквідувати "задачний дефіцит",

Першу частину — "Тренувальні вправи" — поділено на три однотипних варіанти по 261 номеру в кожному. До багатьох (найбільш складних) задач першого і другого варіантів наведено відповіді та вказівки до розв'язування. Відсутність відповідей до вправ третього варіанта, на нашу думку, розширює можливості вчителя при складанні самостійних і перевірочних робіт. На стор.4 наведено таблицю тематичного розподілу тренувальних вправ.

Друга частина посібника містить 6 контрольних робіт (два варіанти). Зміст завдань для контрольних робіт поділимо умовно на дві частини. Перша відповідає початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. Друга частина відповідає достатньому і високому рівням. Виконання першої частини максимально оцінюється у 6 балів. Правильно розв’язані задачі рівня п додають ще 4 бали, тобто учень має можливість отримати відмінну оцінку 10 балів. Якщо учневі вдалося ше розв’язати задачу л‘\ то він отримує оцінку 12 балів.

Бажаємо Вам творчої наснаги й терпіння...

Геометрия 9кл Мерзляк

Любі дев’ятикласники!

Ми маємо надію, що ви не розчарувалися, обравши нелегкий шлях навчатися в математичному класі. У цьому навчальному році ви продовжите вивчати математику за поглибленою програмою. Ми сподіваємося, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте.
Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.
Підручник розділено на сім параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.
Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один з можливих зразків оформлення розв’язання.
До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі (особливо ті, які позначено зірочкою). Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі у тестовій формі з рубрики «Перевір себе».
Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете знати більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики «Коли зроблено уроки». Матеріал, викладений там, є непростим. Але тим цікавіше випробувати свої сили!
Дерзайте! Бажаємо успіху!

Алгебра-задачник-10кл-Мерзляк

ВІД АВТОРІВ

Учням

Любі учні! У цьому році ви поширите і поглибите свої знанні з алгебри, познайомитеся з багатьма новими поняттями і фактами. Ми сподіваємося, що задачі, запропоновані в цій книжці, допоможуть зробити це знайомство не лише корисним, але й цікавим.

Учителю

Ми дуже сподіваємося, то, придбавши цю книжку не тільки для себе, а й «на клас», Ви не пошкодуєте. Навіть тоді, коли. Вам пощастило і Ви працюєте за підручником, який, подобається, все одно задач, як і грошей, буває або мало, або зовсім мало. Ми маємо надію, що цей посібник допоможе ліквідувати «задачний дефіцит».

Першу частину — «Тренувальні вправи» — поділено на три однотипних варіанти по 229 номерів у кожному. До багатьох (найбільш складних) задач першого і другого варіантів наведено відповіді та вказівки до розв'язування. Відсутність відповідей до вправ третього варіанта, на нашу думку, розширює можливості вчителя при складанні самостійних і перевірочних робіт, На стор, 6-7 наведено таблицю тематичного розподілу тренувальних вправ.

Друга частина посібника містить 7 контрольних робіт (два варіанти). Зміст завдань для контрольних робіт поділено умовно на дві частини. Перша відповідає початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. Друга частина відповідає достатньому і високому рівням. Виконання першої частини максимально оцінюється у 6 балів. Правильно розв’язані задачі другого рівня додають ще 4 бали, тобто учень має можливість отримати відмінну оцінку 10 балів. Якщо учневі вдалося ще розв’язати задачу третього рівня то він отримує оцінку 12 балів.

У третій частині посібника наведено дві підсумкові контрольні роботи (чотири варіанти) за навчальним матеріалом першого і другого семестрів. Ці контрольні роботи не є обов’язковими. Вони можуть бути проведені і як залікові, і як тренувальні, Тривалість їх проведення залежно від особливостей класу може бути від 45 хв до 60 хв.

Алгебра 11кл Мерзляк

ЛЮБІ ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКИ!

У цьому навчальному році ви закінчуєте школу, і ми сподіваємося, що отримані знання стануть для вас надійним підґрунтям в опануванні майбутньою професією. Маємо надію, що в цьому вам допоможе підручник, який ви тримаєте в руках. Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Текст підручника розділено на шість параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один з можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі. Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі в тестовій формі з рубрики "Перевір себе".

Звертаємо увагу на те, що текст підручника структуровано за двома рівнями — академічним і профільним. Текст, обов’язковий для вивчення лише учнями класів профільного рівня, позначено пунктирною лінією. Відповідні частини підручника відокремлені також піктограмами. Учні класів академічного рівня можуть використовувати цей матеріал для самоосвіти. Підкреслимо, що для учнів класів профільного рівня обов’язковим для вивчення є весь навчальний матеріал підручника.

Крім навчального матеріалу, у підручнику ви зможете знайти оповідання з історії математики, зокрема про діяльність видатних українських математиків.

Бажаємо успіхів!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Ця книга є дворівневим підручником, текст якого передбачає можливість організації навчального процесу в класах як академічного, так і профільного рівнів вивчення математики.

Державна програма з алгебри і початків аналізу профільного рівня порівняно з відповідною програмою академічного рівня передбачає вивчення більш широкого переліку навчальних тем, а також суттєво вищі вимоги до навчальних досягнень учнів.

У підручнику частини тексту теоретичного матеріалу і вправ, які відповідають вимогам лише програми профільного рівня, позначено піктограмою і пунктирною лінією. Учителі, які працюють у класах академічного рівня, можуть використовувати цей матеріал для формування індивідуальних завдань, а також для організації роботи математичного гуртка і факультативних занять.

Червоним кольором позначено номери задач, що рекомендуються для домашньої роботи, синім кольором — номери задач, які з урахуванням індивідуальних особливостей учнів класу на розсуд учителя можна розв’язувати усно.

Усі задачі класифіковано за їх складністю. Рівні складності відповідають вимогам програми для класів з відповідним рівнем вивчення математики.

Геометрія 9 клас Мерзляк

Любі дев’ятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжуватимете вивча­ти геометрію. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу і красиву науку, а отже, з інтересом будете засво­ювати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник розділено на шість параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретич­ний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розгля­дати як один з можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після за­своєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі (особ­ливо ті, які позначено зірочкою (*)). Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі у тестовій формі з рубрики "Перевір себе".

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете знати більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики "Коли зроблено уроки". Матеріал, викладений там, є непростим. Ллє тим цікавіше випробу­вати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Геометрія 10 клас Мерзляк

Ви знаете, що в планіметрії основними фігурами є точка і пряма, а основними відношеннями – "належати", "лежати між", "накладання". Вони вводяться без означень. Використовуючи ці поняття, ми даємо означення іншим фігурам (променю, відрізку, куту тощо) та відношен¬ням (рівності, подібності, паралельності тощо). Так само, кілька перших тверджень приймають як істинні без доведень. їх називають аксіомами. Всі інші твердження доводять, спираючись на аксіоми, означення понять та раніше доведені теореми.

Геометрія 7 клас Мерзляк

Любі семикласники!

Ви починаєте вивчати новий шкільний предмет - геометрію. Зверніть увагу, що слова "географія" та "геометрія" мають однакову частину - "гео", що в перекладі з грецької означає "земля". Проте якщо на уроках географії в б класі ви дійсно займалися землеописом ("графія" грецькою - "опис"), то на уроках геометрії вам не доведеться займатися землемірянням ("метрео" грецькою - "міряти").

Геометрія - одна з найдавніших наук. Її назву можна пояснити тим, що зародження та розвиток геометрії були тісно пов’язані з різноманітною практичною діяльністю людини: розмічанням меж земельних ділянок, будівництвом шляхів, зрошувальних каналів та інших споруд, тобто геометрія, як говорять у таких випадках, була прикладною наукою. Поступово, крок за кроком людство накопичувало знання, і геометрія перетворилася на красиву та досконалу, строгу та послідовну математичну теорію. Знайомитися із цією наукою та вчитися застосовувати набуті знання на практиці ви й будете на уроках геометрії.

Знати геометрію надзвичайно важливо. Дійсно, подивіться навкруги - усюди геометрія, точніше, геометричні фігури: відрізки, трикутники, прямокутники, прямокутні паралелепіпеди, кулі тощо.

Алгебра 7 клас Мерзляк

ЛЮБІ СЕМИКЛАСНИКИ!

Ви починаєте вивчати новий шкільний предмет - алгебру.

Алгебра - це стародавня й мудра наука. На вас чекає знайомство з її азами. Знати алгебру надзвичайно важливо. Мабуть, немає сьогодні такої галузі знань, де не застосовувалися б досягнення цієї науки: фізики та хіміки, астрономи та біологи, географи та економісти, навіть мовознавці та історики використовують "алгебраїчний інструмент".

Алгебра - не тільки корисний, а й дуже цікавий предмет, який розвиває кмітливість і логічне мислення. І ми сподіваємося, що ви в цьому скоро переконаєтеся за допомогою підручника, який тримаєте в руках. Ознайомтеся з його будовою.

Текст підручника поділено на чотири параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Найважливіші відомості виділено жирним шрифтом і курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту дібрано завдання для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і важкі задачі (особливо ті, що позначено зірочкою (")).

Кожний пункт завершується рубрикою "Учимося робити нестандартні кроки". До неї дібрано задачі, для розв’язування яких потрібні не спеціальні алгебраїчні знання, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни. Вони допоможуть вам навчитися приймати несподівані й нестандартні рішення не тільки в математиці, а й у житті.

У рубриці "Коли зроблено уроки" ви зможете прочитати оповідання з історії алгебри.

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Геометрія контрольні 9 клас Мерзляк

Мерзляк А.Г. Збірник контрольних задач та відповідей з геометрії 9 клас

Алгебра 8 клас Мерзляк

ЛЮБІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ!
У цьому навчальному році ви продовжуватимете вивчати алгебру. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу й красиву науку, а отже, з інтересом будете опановувати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте в руках.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник поділено на три параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Найважливіші відомості виділено жирним шрифтом і курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв'язання.

До кожного пункту дібрано завдання для самостійного розв'язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і важкі задачі (особливо ті, що позначено зірочкою). Свої знання можна перевірити, розв'язуючи задачі в тестовій формі з рубрики "Перевірте себе".

Кожний пункт завершується рубрикою "Учимося робити нестандартні кроки". До неї дібрано задачі, для розв'язування яких потрібні не спеціальні алгебраїчні знання, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни. Вони допоможуть вам навчитися приймати несподівані й нестандартні рішення не тільки в математиці, а й у житті.

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете дізнатися більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики "Коли зроблено уроки". Матеріал, викладений там, непростий. Але тим цікавіше випробувати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Геометрія 8 клас Мерзляк

Любі восьмикласники!

У цьому навчальному році ви продовжуватиме вивчати геометрію. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу і красиву науку, а отже, з інтересом будете опановувати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте в руках.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник поділено на чотири параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Вивчаючи його, особливу увагу звертайте на текст, який надруковано жирним шрифтом, жирним курсивом і курсивом; так у книзі виділено означення, правила та найважливіші математичні твердження.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту дібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі (особливо ті, що позначено "зірочкою"). Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі в тестовій формі, розміщені в кінці кожного параграфа.

Кожний пункт завершується рубрикою "Спостерігайте, рисуйте, конструюйте, фантазуйте". До неї дібрано задачі, для розв’язування яких потрібні не спеціальні геометричні знання, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни: вони розвивають "геометричний зір" та інтуїцію.

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете дізнатися більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики "Коли зроблено уроки". Матеріал, викладений там, непростий. Але тим цікавіше випробувати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Алгебра 9 клас Мерзляк 2017

ЛЮБІ ДІТИ!
У цьому навчальному році ви продовжите вивчати алгебру. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу й красиву науку, а отже, з інтересом будете опановувати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте в руках.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник поділено на три параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Найважливіші відомості виділено жирним шрифтом і курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту дібрано завдання для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і важкі задачі, особливо ті, що позначено зірочкою. Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі в тестовій формі з рубрики "Перевірте себе".

Десять пунктів підручника завершуються рубрикою "Учимося робити нестандартні кроки". До неї дібрано задачі, для розв’язування яких потрібні не спеціальні алгебраїчні знання, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни. Вони допоможуть вам навчитися приймати несподівані й нестандартні рішення не тільки в математиці, а й у житті.

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час, рекомендуємо звернутися до рубрик "Коли зроблено уроки" та "Для тих, хто хоче знати більше". Матеріал, викладений там, непростий. Але тим цікавіше випробувати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Підручники автора: Янченко Г.М.

Алгебра 9кл Кравчук

ЮНІ ДРУЗІ!

Кілька слів про особливості підручника.

Матеріал, який ви вивчатимете, поділено на чотири параграфи, а параграфи — на пункти.

Кожний пункт розпочинається викладом теоретичного матеріалу. Деякі пункти містять додатковий матеріал під рубрикою "Для тих, хто хоче знати більше".

Рубрика "Приклади розв’язання вправ" допоможе вам ознайомитися з основними видами вправ, способами їх розв’язування та навчить правильно записувати розв’язання.

Прочитавши теоретичний матеріал та поміркувавши над зразками розв’язаних задач, варто спочатку розв’язувати усні вправи і простіші задачі (рівень А), а потім перейти до складніших (рівень Б). Задачі рівня В — для найкмітливіших, тих, хто хоче вміти та знати більше й отримувати найвищі оцінки. Для деяких задач цього рівня наведено розв’язання.

Для самостійної роботи вдома рекомендовано задачі, номери яких виділено кольором (наприклад, 182).

Рубрика "Вправи для повторення" допоможе періодично повторювати основні види вправ.

Після вивчення параграфа ви зможете повторити і систематизувати матеріал, давши відповіді на запитання та розв’язавши задачі наприкінці параграфа.

Свої знання можна перевірити, розв’язавши завдання для самоперевірки.

Щиро бажаємо успіху!

Алгебра 7 клас Кравчук

ЮНІ ДРУЗІ!

Ви розпочинаєте вивчення однієї з основних математичних дисциплін - алгебри. Сподіваємося, що підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе не загубитися в лабіринтах цієї поки що не пізнаної вами науки.
Щодо особливостей підручника, то матеріал, який ви вивчатимете, об’єднано у три розділи, сім параграфів, що складаються з пунктів.
Кожний пункт розпочинається викладом теоретичного матеріалу. Деякі пункти містять додатковий матеріал під рубрикою "Для тих, хто хоче знати більше".
Далі - рубрика "Приклади розв’язання вправ". Це підказка. Вона допоможе вам ознайомитися з основними видами вправ, способами їх розв’язування та навчить правильно записувати розв’язання. Початок та закінчення розв’язання кожної вправи позначено кружечками "•".

Прочитавши теоретичний матеріал та поміркувавши над зразками розв’язаних задач, варто спочатку розв’язувати усні вправи і простіші задачі (рівень А), відтак переходити до складніших (рівень Б). Задачі рівня В - для найкмітливіших - тих, хто хоче вміти та знати більше й отримувати найвищі оцінки. Для деяких задач цього рівня наведено розв’язання.

Для самостійної робота вдома рекомендовано задачі, номери яких виділено (наприклад, 345).
Рубрика "Вправи для повторення" допоможе періодично повторювати основні види вправ.
Наступна рубрика "Поміркуйте" пов’язана з особливим аспектом математичної підготовки. Основним для розв’язання задач цієї рубрики є вміння виходити з нестандартних ситуацій. Розв’язування таких задач розвиває гнучкість розуму, а це допоможе вам у майбутньому, незалежно від того, яку професію ви оберете.
Кожний параграф містить рубрику "Цікаво знати", у якій можна ознайомитися з історією розвитку математики, відомостями про визначних математиків.
Після вивчення параграфа ви зможете повторити й систематизувати матеріал, відповівши на запитання та розв’язавши задачі, вміщені наприкінці параграфа.
Свої знання можна перевірити, розв’язавши завдання для самоперевірки.

Щиро бажаємо успіху!

Підручники автора: Ярмолюк А.В.

Укр мова 8кл Бондаренко

Дорогі восьмикласники!

В продовж цього навчального року ви поглибите свої знання з державної мови, вдосконалите мовні вміння і наички, набуті в попередніх класах, розпочнете вивчати синтаксис і пунктуацію, ознайомитеся з новими відомостями про головні й другорядні члени речення та з різновидами простих речень, навчитеся розрізняти, складати й перебудовувати, а отже, зможете по-різному висловлювати думку.

Підручник допоможе вам збагнути провідну роль мови як найважливішого засобу пізнання і спілкування.

Заглиблення у мову сприятиме розширенню ваших інтелектуальних обріїв. Тексти різних типів, стилів і жанрів мовлення збагатять вас відомостями про видатних діячів минулого, історичні пам’ятки України, привернуть увагу до проблеми взаємин у родині і запросять до роздумів про цінність дружби.

Сторінки підручника перенесуть вас у мальовничі куточки України. Ви спробуєте розгадати таємницю озера Світязь, побуваєте в таких дивовижних місцях як Асканія-Нова, дендропарк "Софіївка" тощо.

Ви поміркуєте над тим, яким буде третє тисячоліття, які відкриття чекають нас у майбутньому, задумаєтесь над деякими загадками цивілізації.

Опановуйте українську мову — і перед вами відкриються нові можливості для саморозвитку і спілкування. Бажаємо успіхіві

Автори

Підручники автора: Ярошенко О.Г.

Химия 8кл Ярошенко

Найважливіші поняття хімії, що вивчалися у 7 класі, необхідні для подальшого успішного засвоєння хімічних знань у 8 класі. Для того щоб актуалізувати знання та відновити уміння практично застосовувати найважливіші поняття, скористайтеся наведеними запитаннями та завданнями.

Дайте відповіді на такі запитання:

1. Що вивчає хімія?

2. З чого складаються речовини та які класифікації речовин вам відомі?

3. У чому полягає відмінність між: а) чистою речовиною і сумішшю; б) простою речовиною і складною; в) металами та неметалами; г) органічними та неорганічними речовинами; ґ) речовинами молекулярної та немолекулярної будови? Відповіді супроводжуйте прикладами.

4. Що називають: а) атомом; б) молекулою; в) йоном?

5. Що називають хімічним елементом, на які групи поділяються хімічні елементи? Наведіть приклади відомих вам хімічних елементів.

6. Що означає поняття: а) атомна одиниця маси; б) відносна атомна маса; в) відносна молекулярна маса?

7. Що являє собою хімічна формула? Як, користуючись нею, обчислити відносну молекулярну масу речовини?

8. Як обчислити масову частку елемента в речовині?

9. Що називають хімічним рівнянням?

10. Що відображає схема реакції, а що — хімічне рівняння? Яка відмінність між ними?

11. Що потрібно знати для написання хімічного рівняння?

12. У чому полягає відмінність між фізичними та хімічними явищами? Наведіть приклади.

Химия 9кл Ярошенко

Дорогі дев’ятикласники!

За цим підручником ви завершуєте вивчення хімії в основній школі. Він допоможе вам опанувати базові хімічні знання, передбачені навчальною програмою з хімії для 9 класу, які необхідні для повсякденного життя і достатні для загальнокультурної підготовки випускника основної школи.

Навчальний матеріал підручника охоплює повторення основних питань курсу хімії 8 класу, три нові теми та узагальнення знань. Перші дві теми стосуються винятково важливих у хімії понять про розчини та хімічні реакції. Третя тема присвячена характеристиці найважливіших органічних сполук. Знання про ці речовини мають неабияке значення. По-перше, вони необхідні для здобуття базової хімічної освіти; по-друге, без знання основних біологічно важливих речовин неможливе вивчення біології в 10 класі; по-третє, у повсякденному житті ви стикаєтеся з органічними речовинами частіше, ніж із неорганічними, оскільки їх у десятки разів більше.

Сподіваюся, цей підручник створить надійне підґрунтя для подальшого набуття хімічних знань, якщо ви оберете відповідний профіль навчання у старшій школі. Адже підручник спрямований на посилення вашого інтересу до подальшого вивчення хімії. Водночас ті з вас, чиє навчання у старшій школі не буде пов'язане з хімією, навчаться безпечного поводження з речовинами у повсякденному житті.

Як і в попередніх підручниках — з природознавства для 5 і 6 класів та хімії для 7 і 8 класів — тут використано перевірену часом структурну побудову змісту. Так, у параграфах чітко і лаконічно розкривається основний зміст навчального матеріалу, який перемежований прикладами, містить детальний опис і пояснення демонстраційних дослідів, поділений підзаголовками на логічно завершені частини. Наприкінці параграфів уміщено рубрику Підіб’ємо підсумки, де кількома реченнями передано головне з тексту, що буде орієнтиром підчас повторення вдома матеріалу, вивченого на уроці. Сторінка природодослідника містить практичні завдання дослідницького характеру — домашній хімічний експеримент, лабораторні досліди, Практичні роботи, надаючи тим самим можливість опанувати методи дослідження речовин і явищ.

Ерудованість добре обізнаної у певній галузі наукового знання особистості формується за умови, якщо людина не обмежується мінімальною кількістю знань, а шукає джерела набуття нової інформації, багато читає, проводить власні дослідження, аналізує та порівнює інформацію тощо. Усім, хто виявить бажання розширити власну ерудицію в галузі хімічних знань, допоможе рубрика Сторінка ерудита.

Завершальною є рубрика Перевірте свої знання, де вміщені різноманітні завдання і вправи, серед яких ускладнені позначено зірочкою. Систематично опрацьовуючи цю рубрику, ви зможете об’єктивно оцінити рівень своїх знань. З цією ж метою після кожної теми наведено Завдання для підготовки до контролю знань.

Кожна рубрика підручника має особливе позначення або ж виділена певним кольором, що допоможе вам швидко відшукати потрібний текст.

Прискорити пошук того чи іншого терміна допоможе Предметний покажчик.

Наприкінці підручника наведено Словник основних хімічних термінів і понять — довідкова інформація — тлумачення ключових хімічних слів і словосполучень.

Успіхів вам і наснаги у наполегливому опрацюванні навчального матеріалу підручника!

Автор

Химия 10кл Ярошенко

ДОРОГІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ!

Цього навчального року ви розпочинаєте новий етап в опануванні хімічних знань. Відтепер кожному з вас надається можливість сформувати їх на одному з трьох рівнів диференціації навчання в старшій школі — стандарту, академічному чи профільному. Підручник відповідає державним вимогам навчання хімії на перших двох рівнях. У параграфах міститься матеріал, який є спільним для обох рівнів навчання, а матеріал, що, згідно з навчальними програмами, призначений лише для вивчення на академічному рівні, поданий в окремій рубриці «Для тих, хто вивчає хімію на академічному рівні».  Використання підручника стає зручним і доступним відразу на двох різних рівнях навчання хімії, створює умови для самостійного оволодіння хімічними знаннями тим із вас, хто бажає їх розширити, якщо клас вивчає хімію на рівні стандарту.

Підручник розпочинається з короткого повторення найважливіших питань з курсу основної школи. Поставтеся з розумінням до цього матеріалу, адже вивчення двох тем — «Неметалічні елементи та їхні сполуки» і «Металічні елементи та їхні сполуки» — ґрунтується на цих знаннях. Текст параграфів для кращого орієнтування поділений на логічно завершені частини, що мають заголовки. Основні поняття й терміни, а також алгоритмічні приписи надруковані на плашці синього кольору. Отже, не порушуючи цілісності сприйняття нового матеріалу, ви зможете легко відшукати потрібне вам поняття чи термін та його пояснення в змісті параграфа.

Новий матеріал перемежовується завданнями для актуалізації знань, їх призначення — забезпечити вашу активну самостійну роботу в процесі вивчення нового матеріалу. Частину з цих завдань ви виконуватимете під керівництвом учителя на уроці, а частину — самостійно вдома.

В основній школі ви мали змогу пересвідчитися у важливій ролі хімічного експерименту як засобу й методу навчання. Тому в тексті параграфів описані й проілюстровані досліди, які вчитель демонструватиме на уроці, а до рубрики «Досліджуємо речовини та їх властивості»  вміщено завдання та інструкції з виконання лабораторних дослідів — ваших короткотривалих досліджень на уроках з метою закріплення й застосування хімічних знань. Ці досліди допоможуть вам зрозуміти хімічні явища, краще засвоїти матеріал.

Завершальною рубрикою параграфів є «Запитання і завдання для самоконтролю знань», їх зміст зорієнтує вас на те, які запитанняі завдання вчитель пропонуватиме на різних етапах засвоєння знань. Щоб добре підготуватися до контролю, виконуйте не лише завдання рубрики, а й подібні завдання, додатково користуючись збірниками задач і вправ, робочими зошитами тощо. Творчі та ускладнені завдання цієї рубрики позначені зірочкою. Не залишайте їх поза увагою, намагайтеся їх зрозуміти й виконати. Це буде найкращим свідченням вашого інтересу до вивчення хімії, сприятиме досягненню високих результатів у навчальній діяльності. Виконання творчих завдань передбачає використання групової форми організації навчальної діяльності, що важливо не лише в пізнавальному плані, а й для формування умінь спілкуватися, колективно ставити та розв’язувати конкретні завдання.

Пам’ятайте, що лише на міжпредметній основі можливе формування природничо-наукової картини світу, усіма способами реалізуйте міжпредметні зв’язки хімії з іншими навчальними предметами. У підручнику на це вас зорієнтує зміст параграфів і творчих завдань.

Значний за обсягом ілюстративний матеріал (рисунки, таблиці, схеми тощо) призначені для розширення навчальних можливостей підручника, створення умов для самостійного опрацювання тексту параграфів.

Після кожної теми вміщено матеріал з вивченої теми під назвою «Узагальнимо вивчене». Кілька сторінок цієї рубрики дадуть змогу виокремити основне з того, що ви вивчали на уроках і є загальним для значної групи речовин та явищ. Вдумливо опрацьовуйте матеріал цієї рубрики, кожне із загальних положень ілюструйте власними конкретними прикладами.

Вивчення теми завершує рубрика «Готуємося до тематичного контролю знань». У ній наведено різноманітні за змістом і рівнем складності тестові завдання та завдання з відкритою відповіддю, що допоможуть вам перевірити готовність до тематичного контролю знань, сприятимуть підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень тим із вас, хто виявить бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні знань з хімії у випускному класі.

Щоб ваша самостійна навчальна діяльність була ефективною, використовуйте матеріал рубрик «Термінологічний словник», «Предметний покажчик», «Список додаткової літератури та інтернет-джерел».

Зичу вам розвивати інтерес до вивчення хімії, успішно опановувати навчальний матеріал, формувати компетентності, пов’язані з хімічними знаннями й експериментальними вміннями.

Успішного вам навчального року!

Хімія 11кл Ярошенко

ДОРОГІ ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКИ!

Цей підручник є заключним у серії підручників, за якими ви впродовж п’яти років оволодіваєте предметними знаннями з хімії. Нині без хімічних знань немислимі здоров’я й побут людини, технічний прогрес і розгадка таємниць минулих століть.

Коло ваших пізнавальних інтересів визначилося рік тому на користь іншого, нехімічнош, профілю навчання. А тому ви опановуєте хімію як загальноосвітній предмет.

Вивчаючи хімію, ви станете освіченою, компетентною особистістю, матимете знання, виявлятимете вміння, завдяки яким зможете безпечно поводитися з речовинами, розумітися на хімічних явищах, використовувати в повсякденному житті набуті хімічні компетенції.

Можливо, що за рік навчання в старшій школі дехто з вас змінив професійні вподобання й відтепер хімічні знання вам потрібні в більшому обсязі, аніж це передбачено програмою для рівня стандарту. У підручнику ви знайдете потрібну додаткову інформацію.

Щоб у вивченні хімії ви досягли успіхів, була обрана така структурна побудова підручника:

•    у рубриці -"Інформаційна довідка"- наведено раніше вивчені вами матеріали в основній школі чи окремі питання, які не ввійшли до змісту програми;

•    додаткова інформація, що розширює та доповнює основний навчальний матеріал, подана в рубриці -"Ерудитам на замітку" , яка допоможе вам задовольнити навчально-пізнавальний інтерес до вивчення хімії;

•    оскільки програма з хімії для старшої школи за рівнем стандарту має чітко виражене практичне спрямування навчального матеріалу, то для його посилення введено рубрику -"Нотатки на повсякчас" , у якій ви дізнаєтеся про багато побутових аспектів, пов’язаних із хімічними знаннями.

У підручнику матеріал навчальної програми подано в трьох блоках: "Вступ". "Розділ 1. Природні органічні сполуки", "Розділ 2. Синтетичні органічні сполуки". Завдання і вправи, наведені після тексту кожного параграфа, входять до рубрики "Перевірте себе"  . Вони допоможуть вамзорієнтуватися в рівні складності завдань, що використовуватимуться вчителем з метою перевірки ваших знань. Творчі й ускладнені завдання позначені зірочкою (*), розрахункові задачі прикладного характеру — кольоровим кружечком (•),

Вивчення хімії невіддільне від хімічного експерименту. Досліди, які ілюструє вчитель, описані в основному тексті параграфів, а ті, що призначені для виконання під час уроків, уміщені в рубриці "Досліджуємо речовини та їх властивості" .

З метою забезпечення активної самостійної роботи кожного з вас у процесі вивчення нового матеріалу в тексті параграфів містяться окремі завдання для актуалізації знань . Для кращого сприймання й розуміння навчального матеріалу використані малюнки, схеми, таблиці, шрифтові та кольорові виділення визначень, правил тощо.

Вивчення кожного розділу завершує рубрика -"Тестові завдання для самоперевірки знань". У ній наведено різноманітні за змістом і рівнем складності тестові завдання, що допоможуть вам перевірити рівень засвоєння знань про природні та синтетичні органічні сполуки.

Назва "підручник" походить від слів "під рукою в учня". Сподіваюся, що ця навчальна книжка виправдає своє призначення. Систематично працюйте з текстом підручника, виконуйте подані в ньому завдання і вправи, цікавтеся додатковою науковою та пізнавально-практичною інформацією. Це стане запорукою того, що ви оволодієте хімічними знаннями на рівні стандарту, а при бажанні вийдете за його межі.

Задля ефективності вашої самостійної роботи створено такі рубрики та розроблено їх змістове наповнення: "Предметний покажчик", "Словник термінів", "Список додаткової літератури та інтернетджерел".

Зичу вам відмінних успіхів у вивченні хімії!

Автор

Природа 5 клас Ярошенко

Дорогі п’ятикласники!

Підручник з природознавства допоможе вам успішно здобувати нові знання, проводити наукові спостереження, здійснювати вимірювання та експериментувати. Це стане важливою сходинкою до вивчення у старших класах біології, географії, фізики, хімії.

Зверніть увагу, що кожний параграф починається з рубрики "Вивчення параграфа допоможе вам...". У ній зазначено, якихумінь та знань з природознавства допоможе набути робота з текстом параграфа. Головне у змісті - правила і визначення понять- вміщено на кольорових плашках. Текст доповнено ілюстраціями, що допоможуть зрозуміти написане.

Рубрика "Станьте дослідниками природи" надасть можливість відчути себе природодослідниками. У ній описано, як провести дослідження на уроці чи вдома.

Як із користю для природи використати набуті знання з природознавства, підкаже рубрика "Будьте захисниками природи". Сподіваємось, багато цікавого ви дізнаєтесь із рубрики "Скарбничка знань".

Навчитися обмінюватись інформацією, відстоювати свою думку вам допоможе рубрика "Попрацюйте у групах". У ній вміщено міні-проекти татворчі завдання дослідницького практикуму. Виконуючи їх, використовуйте навички роботи з комп'ютером, довідковими виданнями, прагніть готувати цікаві повідомлення та презентації.

Опрацювання кожного параграфа завершуйте самоперевіркою набутих знань і умінь. Для цього в підручнику є три групи завдань. Рубрика "Дайте відповіді на запитання" вимагає лише усної відповіді. Завдання, що погребують заповнення таблиць, складання схем, розрахунків, уміщено в рубриці "Виконайте в зошиті". Щоб виконати "Творче завдання", вам необхідно виявляти винахідливість, художній хист, уміння презентувати результати своєї праці.

Важаємо досягти великих успіхів у вивченні природознавства!

Природа 6 клас Ярошенко

ДОРОГІ ШЕСТИКЛАСНИКИ!
Минулого року ви розпочали вивчати природознавство. Ваші знання про природу збагатилися відомостями про тіла і речовини, різноманітні явища, що відбуваються з ними у живій та неживій природі. Усі вони створюють середовище життя для людини, яка єдина з-поміж інших живих істот здатна пізнавати і перетворювати навколишнє середовище. Людину оточує дуже багато інших живих організмів, як-от: рослини, тварини, гриби, бактерії. Між ними виникають різноманітні взаємозв’язки. Які вони, наскільки корисні чи шкідливі для живих істот, — відповідь на це та інші запитання ви одержите, вивчаючи природознавство в 6-му класі.

Для зручності користування підручником у ньому є підсумки в кінці параграфів, рубрики "Сторінка природодослідника" та "Сторінка ерудита", а також запитання і вправи для перевірки знань.

Під час вивчення природознавства у пригоді вам стануть знання про природу, здобуті у попередніх класах, а також власний життєвий досвід. Ось чому радимо зберегти записи, зроблені в робочих зошитах із природознавства для 5-го класу, і в разі потреби звертатися до них.

Сподіваємося, що цей підручник допоможе вам дізнатися багато нового і цікавого про живу природу, зрозуміти явища, що відбуваються в ній, переконатися у необхідності дбати про природу, зберігати цю неповторну окрасу планети Земля.

Успіхів вам і наснаги у навчанні!

Хімія 7 клас Ярошенко

ДОРОГІ СЕМИКЛАСНИКИ!
На уроках природознавства відбулося ваше перше ознайомлення з хімією. Ця природнича наука цікава і надзвичайно важлива для людства. Завдяки її досягненням людина пізнає навколишній світ, робить своє існування безпечним при поводженні з речовинами на заняттях із хімії, у побуті і на виробництві.

Цей підручник допоможе кожному з вас розпочати цілеспрямоване та успішне формування хімічних знань. На його сторінках на вас чекає пояснення нового матеріалу, опис дослідів, різноманітні завдання і серед них ті, що стосуються власноручного виконання хімічного експерименту, спостережень, вимірювань. Тобто ви постійно будете застосовувати методи наукових досліджень, завдяки яким у майбутньому можете стати хіміками.

Кожний параграф розпочинається короткою інформаційною довідкою про те, які основні вимоги до ваших навчальних досягнень із хімії допоможе реалізувати зміст параграфа.

Важливим засобом пізнання хімії і передачі знань є хімічна мова. Як і будь-яку мову, її неможливо вивчити одразу. Тому систематично працюйте з текстом і завданнями підручника, тренуйтесь у написанні та вимові символів хімічних елементів, формул тощо.

Не обходьте увагою ілюстрації підручника. Вони доповнюють і конкретизують зміст параграфів.

У рубриці "Досліджуємо на уроці та вдома" наведено хід виконання вами дослідів на уроках та нескладних дослідів, призначених для проведення в домашніх умовах.

Радимо звернути увагу та скористатися рубрикою "Скарбничка ерудита". Ця рубрика містить додаткові відомості, які розширюють і поглиблюють основним зміст параграмм, розвивають глибокі всебічні хімічні знання, широку поінформованість, тобто вашу ерудицію.

У підручнику є словник та покажчик термінів і понять, а також додаток, що знайомить вас з видатними вченими-хіміками, і додаток із зображенням попереджувальних знаків.

Знайте, що, крім підручника, є ще робочий зошит - ваш надійний помічник на уроках та вдома.

Паполегливості вам у вивченні хімії!

Хімія 8 клас Ярошенко

ЮНІ ДРУЗІ!
У цьому навчальному році ви продовжите вивчення королеви природничих наук - хімії. Насамперед з’ясуєте будову атома й структуру періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Крім того, дізнаєтеся про кількісні відношення речовин у хімічних реакціях, механізми утворення хімічних зв’язків. Це досить непростий навчальний матеріал, але водночас такий необхідний для пізнання навколишнього світу, формування предметних компетентностей у хімії. їх ви зможете реалізувати під час ознайомлення з основними класами неорганічних сполук, якими завершується курс хімії 8 класу.

Щоб вивчення хімії у 8 класі було для вас зрозумілим і доступним, підручник має таку структуру: текст параграфа - сторінка природодослідника - сторінка ерудита - стисло про основне - знаємо, розуміємо - застосовуємо.

Тексту параграфа передує анонс "Вивчення параграфа допоможе вам...". З нього ви будете дізнаватись, який внесок у скарбничку вашої предметної компетентності з хімії робить кожен параграф за умови, що ви будете працювати систематично й наполегливо. Текст поділено на логічно завершені порції нового матеріалу, які мають підзаголовки. Зроблено це для того, щоб сприяти вашій самостійній роботі з підручником. Рубрика "Хімія - це життя: сторінка природодослідника" містить завдання, виконуючи які, ви розвиватимете дослідницькі вміння, експериментальним шляхом здобуватимете та закріплюватимете нові знання. У рубриці "Стисло про основне" кількома реченнями узагальнено основний зміст параграфа. "Сторінка ерудита" - це слушна нагода розширити й поглибити кругозір додатковими відомостями про речовини і явища. У рубриці "Знаємо, розуміємо" вміщено усні запитання, складені з дотриманням державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з хімії. У рубриці "Застосовуємо" запропоновано завдання для письмового виконання, що потребують практичного використання набутих знань у змінених чи нових умовах й обов’язково - творчого підходу. Успішному навчанню сприятимуть навички групової навчальної діяльності, які ви вдосконалюватимете на уроках. Для цього до тексту параграфів включено рубрику "Попрацюйте групами".

Ви завжди зможете самостійно здобути знання, скориставшись додатковими джерелами інформації, на які вас зорієнтує рубрика "Працюємо з медійними джерелами".

А якщо ви матимете бажання самостійно продовжувати вивчати хімію в позаурочний час і виявляти свою творчість, скористайтеся поданою в підручнику тематикою навчальних проектів.

Наприкінці підручника вміщено "Відповіді до розрахункових задач" та "Предметний покажчик".

Зверніть увагу на те, що зміст параграфів взаємопов’язаний. І якщо ви не опрацюєте хоча б один із них, виникнуть труднощі у вивченні наступних.

Успішного вам навчального року і вагомих навчальних досягнень з хімії!