Підручники автора: Ходосовцев О.Э.

Біологія 7 клас Костіков

ДОРОГІ ШКОЛЯРІ!

У сьомому класі ви продовжите вивчення однієї з головних природничих наук - біології. Допоможе вам цей підручник.
Основний текст підручника традиційно містить відповіді на ваші запитання, тому ви є його співавторами.
Матеріал підручника поділено на чотири теми. Кожна тема розділена на параграфи. Яка інформація міститься в параграфі, ви зрозумієте з його назви та короткої анотації. Далі ми наводимо ваші запитання, відповіді на які містить параграф.
За ними розміщено основний текст і малюнки, що його пояснюють. Жирним шрифтом у тексті виділені підзаголовки і важливі терміни. Курсивом виділені терміни, які зустрічаються вперше, але пояснюються пізніше, а також назви тварин. Терміни та поняття, які потрібно засвоїти, виділені у тексті жирним курсивом. Вони також містяться в кінці параграфа в рубриці ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ, та у термінологічному покажчику наприкінці підручника. Кожний параграф завершується рубрикою ВИСНОВКИ - стислими основними положеннями, які розглянуті в даному параграфі.

Перевірити засвоєння основного матеріалу параграфа ви зможете, відповівши на КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ, розміщені після висновків. Відповіді на ці запитання є безпосередньо в тексті параграфа. Обов’язково спробуйте вирішити ЗАВДАННЯ. Зауважимо, що прямих відповідей на них в тексті немає - їх вирішення потребує як знання матеріалу параграфа, так і певного його обмірковування, усвідомлення, часом - із залученням вже раніше вивченого матеріалу. Багато параграфів містять інформацію в рубриці Цікаво знати та рубрику ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ. Ця Інформація є додатковою і стосується тих ваших запитань, відповіді на які нам здаються цікавими й пізнавальними, хоча й не завжди простими.

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ наведені після відповідних параграфів, допоможуть вам навчитися проводити свої перші біологічні лабораторні дослідження, отримати знання при безпосередньому вивченні біологічних об’єктів та застосовувати набуті знання на практиці.

Нарешті, завершується кожна тема узагальнюючим розділом ПІДІБ'ЄМО ПІДСУМКИ, який допоможе об'єднати зміст усіх параграфів цієї теми у єдине ціле. Якщо тема засвоєна, то ваші знання перетворяться на вміння діяти. Визначити, чи це дійсно так, вам допоможе заключний розділ кожної теми.

Бажаємо успіхів!

Підручники автора: Хропко П.П.

Українська література 10кл Хропко

ЮНІ ДРУЗІ!

У дев’ятому класі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література завжди була пов’язана з життям і соціальними та національними визвольними змаганнями народу, виконувала активну громадянську функцію в цій боротьбі.

На основі давнього письменства сформувалася нова література, представлена іменами багатьох талановитих письменників XIX ст. З творчістю Івана Котляревського, Григорія Квітки-Основ’яненка, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Марка Вовчка, Юрія Федьковича ви вже ознайомилися і знаєте, що вона стала могутнім імпульсом до подальшого розвитку нашого слова.

У десятому класі ви будете вивчати літературне життя останнього тридцятиріччя XIX ст. і перейдете до студіювання новітнього українського письменства, розвиток якого припадає на XX ст. Це складні часи в житті українського народу і його культури. Наше слово переслідувалося і заборонялося російським царизмом. До нього насторожено ставилися більшовики, які, прикриваючись гаслами інтернаціоналізму, проводили ту ж імперську політику.

Проте українські письменники, долаючи імперські заборони, намагалися доносити світові правду про великий європейський народ. Вагомий внесок у всесвітню скарбницю художнього слова зробили Панас Мирний, Іван Фран-ко, Борис Грінченко, Михайло Старицький, Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Василь Стефаник, Володимир Винниченко, Максим Рильський, Павло Тичина.

Щоб відчути багатство і красу немеркнучих духовних цінностей, втілених письменниками у формі словесного мистецтва, необхідно щодня спілкуватися з книжкою.

Тільки уважне прочитання твору, студіювання підручника й рекомендованих літературознавчих праць допоможуть вам осмислити його художньо-естетичний, пізнавальний і виховний потенціал, відчути неповторність індивідуального стилю письменника.

Оскільки кожна національна література так чи інакше пов'язана з розвитком письменства інших народів, бажано зіставляти її явища зі спорідненими тематично чи естетично творами зарубіжних літератур. Так з’явиться можливість відчути й те спільне, що єднає літературне життя різних народів, і те самобутнє, що властиве рідному письменству. До того ж, такий підхід дає змогу конкретніше побачити органічне єднання загальнолюдського і національного у визначних художніх творах.

Літературний процес завжди є виявом мистецького життя епохи. Тому підручник також орієнтує вас на вивчення літературної спадщини минулого в контексті розвитку інших видів мистецтва, зокрема театру, музики, малярства, адже для них дуже часто твори письменства ставали головною, фундаментальною основою. Крім того, на кожному етапі суспільного розвитку література, як і есе мистецтво, наснажувалася новими естетичними віяннями, що й характеризувало цільність духовного життя нації.

Сподіваємося, що ви візьмете у довгу життєву мандрівку все краще, створене письменниками-класиками. 8 цими духовними цінностями буде легше жити, долати труднощі, що траплятимуться на вашому життєвому шляху.

Гарантом вашої літературної освіти, її постійного розширення і збагачення є прийнята 28 червня 1996 р. Конституція України, яка забезпечує консолідацію та духовний розвиток українського народу, його історичної свідомості, традицій і культури на державному рівні.