Підручники автора: Талгіна О.В.

Осн здор 8кл Талгіна

ЛЮБІ ДРУЗІ!

Цей підручник написано для того, щоб ви навчилися берегти своє здоров’я, адже здоров’я — це основне багатство кожної людини. Дуже часто трапляються ситуації, які можуть становити реальну небезпеку для нашого життя та здоров’я. Для того, щоб бути готовим до будь-яких сюрпризів, нам слід заздалегідь знати про всі можливі небезпеки, які чатують на нас у повсякденному житті. Тоді ми зможемо запобігти їм та вжити всіх необхідних заходів, аби постраждати якомога менше або й узагалі уникнути небезпечної ситуації.

Підручник "Основи здоров’я" розкаже вам про те, як берегти своє фізичне й психічне здоров’я та яких правил необхідно для цього дотримуватись. Прочитавши відповідні теми підручника, ви дізнаєтесь про те, як слід поводитись у різних ситуаціях, небезпечних для здоров’я та життя. Також наш підручник допоможе вам зрозуміти, як впливають на здоров’я особливості спілкування між людьми та яких правил слід дотримуватися під час спілкування.

Цей підручник побудовано таким чином, аби вам було якомога легше з ним працювати. Він поділяється на теми, а теми — на параграфи. Кожний параграф складається з основного тексту, контрольних питань та словничка. Малюнки й фотографії подаються для того, аби ви краще засвоїли навчальну інформацію.

Наприкінці нашого підручника ви знайдете блок практичних і лабораторних робіт, а також додатки, в яких подано потрібні довідкові матеріали.

Підручник являє собою єдиний навчальний комплекс із робочим зошитом «Основи здоров’я*, в якому передбачено місце для виконання практичних робіт і тематичних завдань різного рівня складності.

Ми щиро сподіваємось, що цей підручник допоможе вам зрозуміти, як важливо берегти власне здоров’я, і додасть багато інформації, яка потрібна для цього.

Біологія 10кл Тагліна

Шановні друзі!

Ви починаєте вивчати курс "Загальна біологія", у якому ознайомитеся з молекулярним, клітинним і організмовим рівнями організації живої природи, особливостями живих систем, навчитеся проводити деякі біохімічні досліди і розв’язувати задачі з молекулярної біології. Це допоможе вам зрозуміти, чому саме біологічні науки є теоретичною основою медицини, агрономії, тваринництва, а також усіх галузей виробництва, які пов’язані з живими організмами.

Як працювати з підручником

Підручник призначений для роботи за чинною програмою рівня стандарту й академічного рівня. Матеріал підручника поділено на розділи, теми й параграфи.

На початку кожної теми наведено перелік ключових питань, які розглядатимуться у відповідних параграфах. Закінчується тема завданнями для проектної і групової роботи, наведено також план її виконання. У кінці кожного розділу пропонуються тести для перевірки знань.

Кожен параграф, крім основного тексту, має такі рубрики: "Опорні точки" (висновки), "Пригадайте", "Дізнайтеся більше", "Наука — практиці". Усі вони дадуть можливість краще зрозуміти й запам’ятати новий матеріал. Якщо біля назви параграфа чи якоїсь його частини стоїть знак "*", то це означає, що цей матеріал є обов’язковим для вивчення лише за програмою академічного рівня. Для навчання за програмою рівня стандарту такий матеріал не є обов’язковим, у цьому випадку він може використовуватися як додатковий матеріал для поглибленого вивчення.

Після параграфа наведено запитання для контролю і самоконтролю та лабораторні й практичні роботи. Завдання, що помічені знаком "*", є завданнями достатнього рівня складності, знаком " ** " — високого рівня складності. Завдання без умовних позначок є завданнями початкового й середнього рівня складності.

Для швидкого пошуку інформації у підручнику можна скористатися алфавітним покажчиком, наведеним у кінці книги.

Успіхів вам у пізнанні таємниць живої природи та творчого і приємного навчання!

Основи здоровя 9клас Тагліна

ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ!
Цей підручник написано для того, щоб ви навчилися берегти своє здоров’я, адже здоров’я — де основне багатство кожної людини. Дуже часто трапляються ситуації, які можуть становити реальну небезпеку для нашого життя та здоров’я. Для того щоб бути готовими до будь-яких сюрпризів, нам слід заздалегідь знати про всі можливі небезпеки, які чатують на нас у повсякденному житті, Тоді ми зможемо запобігти їм та вжити всіх необхідних заходів, аби постраждати якомога менше або й узагалі уникнути небезпечної ситуації.

Підручник "Основи здоров’я" розповість вам про те, як берегти своє фізичне й психічне здоров’я та яких правил необхідно для цього дотримуватись. Ознайомившись із відповідними темами підручника, ви дізнаєтесь, як слід поводитись у різних ситуаціях, небезпечних для здоров’я та життя. Також наш підручник допоможе вам зрозуміти, як впливають на здоров’я особливості спілкування між людьми та яких правил слід дотримуватися під час спілкування.

Цей підручник побудовано таким чином, аби вам було якомога легше з ним працювати, Він поділяється на теми, а теми — на параграфи. Кожний параграф складається з основного тексту, контрольних питань та словничка. Малюнки й фотографії подаються для того, аби ви краще засвоїли навчальну інформацію.

Наприкінці нашого підручника ви знайдете блок практичних і лабораторних робіт, а також додатки, в яких подано потрібні довідкові матеріали.

Підручник являє собою єдиний навчальний комплекс із робочим зошитом "Основи здоров’я", в якому передбачено місце для виконання практичних робіт і тематичних завдань різного рівня складності.

Ми щиро сподіваємось, що цей підручник допоможе вам зрозуміти, як важливо берегти власне здоров’я, і надасть багато інформації, яка потрібна для цього.

Природа 4 клас Тагліна

ЛЮБІ ЧЕТВЕРТОКЛАСНИКИ!
Якщо ви допитливі та із задоволенням вивчаєте природу, полюбляєте розгадувати її таємниці, цей підручник допоможе вам дізнатися більше про різноманіття й неповторність навколишнього світу.

Підручник навчить вас шукати інформацію в різних джерелах (енциклопедіях, Інтернеті, картах, схемах і діаграмах); спостерігати й досліджувати, робити висновки; виконувати проекти; ставити запитання й самостійно шукати відповіді на них; доводити власну точку зору; працювати в команді; творчо застосовувати набуті знання.

Книга стане в пригоді, якщо в навчанні ви дотримуєтесь правила: "Не знаю - дізнаюсь, не можу - навчусь".

Вивчайте довкілля й відчуйте себе його невід’ємною частиною. Успіхів вам!

Підручники автора: Тарасенкова Н.А.

Геометрия 8кл Бурда

Дорогі учні!

У 7 класі ви ознайомилися з властивостями суміжних і вертикальних кутів, паралельних та перпендикулярних прямих, трикутників, з властивостями елементів кола; навчилися застосовувати ознаки рівності трикутників до розв’язування задач та розв’язувати задачі на побудову.

Тепер ви розширите і поглибите свої знання з геометрії. Дізнаєтесь про властивості й ознаки чотирикутників та подібних трикутників, навчитесь знаходити площі трикутників і чотирикутників, спираючись на властивості площі. Ознайомитесь з новими способами обчислення сторін і кутів прямокутних трикутників та виробите вміння застосовувати ці способи на практиці.

Як успішно вивчати геометрію за цим підручником? Весь матеріал поділено на чотири розділи, а розділи - на параграфи. У кожному параграфі є теоретичний матеріал і задачі. Вивчаючи теорію, особливу увагу звертайте на текст, обведений рамкою. Це найважливіші означення і властивості геометричних фігур. Їх потрібно зрозуміти, запам’ятати і вміти застосовувати під час розв’язування задач. Інші важливі відомості надруковано жирним шрифтом. Курсивом виділено терміни (наукові назви) понять.

Перевірити, як засвоєно матеріал параграфа, повторити його допоможуть запитання рубрики «Згадайте головне», які є після кожного параграфа. А після кожного розділу вміщено контрольні запитання і тестові завдання, за якими можна перевірити, як засвоєно тему.

Ознайомтеся з порадами до розв’язування задач, із розв’язаною типовою задачею.

Задачі підручника мають чотири рівні складності. Номери задач початкового рівня складності позначено штрихом. Це підготовчі вправи для тих, хто не впевнений, що добре зрозумів теоретичний матеріал. Номери з кружечками позначають задачі середнього рівня складності. Усім треба вміти їх розв’язувати, щоб мати змогу вивчати геометрію далі. Номери задач достатнього рівня складності не мають позначок біля номера. Навчившись розв’язувати їх, ви зможете впевнено демонструвати достатній рівень навчальних досягнень. Зірочками позначено задачі високого рівня. Якщо не зможете відразу їх розв’язати, не засмучуйтесь, а виявіть терпіння і наполегливість. Радість від розв’язання складної задачі буде вам нагородою.

Розв’язавши задачі, виділені жирним шрифтом, запам’ятайте їх формулювання. Ці геометричні твердження можна застосовувати до розв’язування інших задач.

Скориставшись рубрикою «Дізнайтеся більше», ви зможете поглибити свої знання.

Бажаємо вам успіхів у пізнанні нового і задоволення від навчання!

Геометрія 9 клас Бурда

Дорогі учні!


У 8 класі ви ознайомилися з властивостями й ознаками чотирикутників та подібних трикутників, навчилися знаходити площі трикутників і чотирикутників, ознайомилися з новими способами обчислення сторін і кутів прямокутних трикутників та виробили вміння застосовувати ці способи на практиці.

У цьому році ви дізнаєтеся, як розв’язувати трикутники, використовуючи теореми синусів і косинусів та формули для знаходження площі трикутника. Отримаєте знання про правильні многокутники, геометричні перетворення, вектори на площині, одержите початкові знання зі стереометрії.

Як успішно вивчати геометрію за цим підручником? Увесь матеріал поділено на шість розділів, а розділи - на параграфи. У кожному параграфі є теоретичний матеріал і задачі. Вивчаючи теорію, особливу увагу звертайте на текст, обведений рамкою. Це - найважливіші означення і властивості геометричних фігур. їх потрібно зрозуміти, запам’ятати і вміти застосовувати під час розв’язування задач. Інші важливі відомості надруковано жирним шрифтом. Курсивом виділено терміни (наукові назви) понять.

Перевірити, як засвоєно матеріал параграфа, повторити його допоможуть запитання рубрики "Згадайте головне", які є після кожного параграфа. А після кожного розділу вміщено контрольні запитання і тестові завдання, за якими можна перевірити, як засвоєно тему.

Ознайомтеся з порадами до розв’язування задач, із розв’язаною типовою задачею.

Задачі підручника мають чотири рівні складності. Номери задач початкового рівня складності позначено штрихом (’). Це підготовчі вправи для тих, хто не впевнений, що добре зрозумів теоретичний матеріал. Номери з кружечком (°) позначають задачі середнього рівня складності. Усім треба вміти їх розв’язувати, щоб мати змогу вивчати геометрію далі. Номери задач достатнього рівня складності не мають позначок біля номера. Навчившись розв’язувати їх, ви зможете впевнено демонструвати достатній рівень навчальних досягнень. Зірочкою (*) позначено задачі високого рівня. Якщо не зможете відразу їх розв’язати, не засмучуйтесь, а виявіть терпіння і наполегливість. Радість від розв’язання складної задачі буде вам нагородою.

Розв’язавши задачі, виділені жирним шрифтом, запам’ятайте їх формулювання. Ці геометричні твердження можна застосовувати до розв’язування інших задач.

Скориставшись рубрикою "Дізнайтеся більше", ви зможете поглибити свої знання.

Бажаємо вам успіхів у пізнанні нового і задоволення від навчання!

Геометрія 10 клас Бурда

Дорогі учні!
Ви розпочинаєте вивчення стереометрії - розділу геометрії про властивості фігур у просторі. У 9 класі ви ознайомилися з деякими властивостями таких фігур. Знаєте, яке взаємне розміщення у просторі прямих і площин, як знаходити поверхні та об'єми окремих видів многогранників і тіл обертання.
Тепер ви розширите і поглибите свої знання зі стереометрії. Дізнаєтесь про аксіоми стереометрії та наслідки з них, про властивості паралельних та перпендикулярних прямої і площини, двох площин та про їх ознаки, як обчислювати у просторі відстані й кути. Виробите вміння застосовувати ви вчені поняття, властивості й ознаки під час розв’язування задач та на практиці. Ви переконаєтесь, що знання і вміння зі стереометрії потрібні багатьом спеціалістам - архітекторам, будівельникам, конструкторам, токарям, фрезерувальникам та ін.
Як успішно вивчати геометрію за цим підручником? Увесь матеріал поділено на три розділи, а розділи - на параграфи. У кожному параграфі є теоретичний матеріал і задачі. Вивчаючи теорію, особливу увагу звертайте на текст, обведений рамкою. Це - найважливіші означення і властивості геометричних фігур. їх потрібно зрозуміти, запам’ятати і вміти застосовувати під час розв’язування задач. Інші важливі відомості надруковано жирним шрифтом. Курсивом виділено терміни (наукові назви) понять.
Перевірити, як засвоєно матеріал параграфа, повторити його допоможуть запитання рубрики "Вгадайте головне", які є після кожного параграфа. А після кожного розділу вміщено контрольні запитання і тестові завдання, за якими можна перевірити, як засвоєно тему.

Геометрія 7 клас Бурда

Дорогі учні!

Ви починаєте вивчати новий предмет, який називається геометрія. Це слово грецьке. У перекладі українською воно означає землемірство ("ге" з грецької - "земля", а "метрео" - "міряю"). Така назва зумовлена тим, що зародження геометрії пов'язане з вимірюваннями на місцевості.
У Стародавньому Єгирті 6 тисяч років тому існували правила, за якими вимірювали відстані, визначали площі земельних ділянок, будували зрошувальні канали, грандіозні храми і піраміди. До нас дійшли єгипетські папіруси і стародавні вавилонські тексти, які свідчать, що вже за 2 тисячі років до н. е. людству були відомі деякі геометричні формули.
Греки запозичили знання в єгиптян, з якими вели торгівлю, доповнили, узагальнили їх і привели в систему. Особливо багато для розвитку геометрії зробив давньогрецький учений Евклід, який жив у III ст. до н. е. У своїй головній праці "Начала" він підсумував усі досягнення грецької математики і створив фундамент для її подальшого розвитку.
На уроках математики в попередніх класах ви ознайомилися з деякими геометричними фігурами. Знаєте, як виміряти відрізок лінійкою з поділками, а кут - транспортиром; як знайти площу прямокутника, об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Тепер ви розширите і поглибите свої знання з геометрії. Дізнаєтеся про властивості нових фігур, а також про багато важливих і цікавих властивостей уже відомих вам геометричних фігур. Навчитесь обґрунтовувати рівність відрізків, кутів і трикутників, паралельність і перпендикулярність прямих; доводити теореми і будувати фігури циркулем і лінійкою. Ознайомитесь, як застосовувати геометричні знання на практиці. Вони потрібні людям багатьох професій - і будівельнику, й архітектору, і художнику, і інженеру, і робітнику.
Як успішно вивчати геометрію за цим підручником? Весь матеріал поділено на чотири розділи, а розділи - на параграфи. У кожному параграфі є теоретичний матеріал і задачі. Вивчаючи теорію, особливу увагу звертайте на текст, обведений рамкою. Це найважливіші означення і властивості геометричних фігур. їх потрібно зрозуміти, запам'ятати і вміти застосовувати під час розв'язування задач. Інші важливі, відомості надруковано жирним шрифтом. Курсивом виділено терміни (наукові назви) понять.
Перевірити, як засвоєно матеріал параграфа, повторити його допоможуть запитання рубрики "Пригадайте головне", які є після кожного параграфа. А після кожного роздал у вміщено контрольні запитання і тестові завдання, за якими можна перевірити, як засвоєно тему.
ОЗНАЙОМТЕСЯ з порадами до розв'язування задан, із розв'язаною типовою задачею.
Задачі підручника мають чотири рівні складності. Номери задач
початкового рівня складності позначено штрихом (’). Це підготовчі вправи для тих, хто не впевнений, що добре зрозумів теоретичний матеріал. Номери з кружечками (°) позначають задачі середнього рівня складності. Усім треба вміти їх розв'язувати, щоб мати змогу вивчати геометрію далі. Номери задач достатнього рівня складності не мають позначок біля номера. Навчившись розв'язувати їх, ви зможете впевнено демонструвати достатній рівень навчальних досягнень. Зірочками (") позначено задачі високого рівня. Якщо не зможете відразу їх розв'язати, не засмучуйтесь, а виявіть терпіння і наполегливість. Радість від розв’язання складної задачі буде вам нагородою.
Розв'язавши задачі, виділені жирним шрифтом, запам'ятайте їх формулювання. Ці геометричні твердження можна застосовувати до розв'язування інших задач.
Скориставшись рубрикою "Дізнайтеся більше", ви можете поглибити свої знання.
У підручнику використовуються спеціальні позначки (піктограми). Вони допоможуть вам краще зорієнтуватися в навчальному матеріалі.
Бажаємо вам успіхів у пізнанні нового і задоволення від навчання!

Підручники автора: Тихоша В.І.

Українська мова 11 клас Караман

Нині, коли українська мова розширює сферу свого функціонування, посилюється увага до культури усного та писемного мовлення. Розмовляти добірною українською мовою стає престижно, приходить розуміння того, що досконале знання мови - важлива складова професіограми працівників різних спеціальностей.

За підручником для 11 класу ви узагальнюватимете й систематизуватимете вивчене з морфології, синтаксису і пунктуації, засвоюватимете елементи стилістики і практичної риторики, а також повторюватимете матеріал з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, фразеології.

Оскільки в підручнику поєднано академічний і профільний рівні, автори дещо змінили структуру навчальної книги, збільшивши частку практичних завдань для дослідження мовного матеріалу. На початку розділів і тем, призначених для вивчення за програмою одного з рівнів, подано умовне позначення. У спільних розділах є вказівки на рівень у завданнях до вправ.

Теоретичні відомості представлено переважно у формі текстів-роз’яснень, узагальнювальних таблиць, а також лінгвістичних довідок. Вправи й завдання передбачають вашу самостійну роботу, активний пошук, вміння аналізувати мовні одиниці - словоформи, словосполучення, прості та складні речення,- з’ясовувати відмінності у їхній будові і функціях, експериментувати, висловлювати аргументи "за" і "проти", формулювати висновки.

Різні завдання, тести, робота над засвоєнням мовних норм, складання діалогів, виступів, лінгвістичних повідомлень, аналіз текстів допоможуть відшліфувати правописні навички, систематизувати здобуті знання, оволодіти вмінням вправно викладати свої думки, стилістично впорядковувати кожну фразу, формуючи індивідуальну манеру мовлення.

Зміст підручника орієнтує на постійне підвищення культури мовлення кожного з вас, на осмислення мовних закономірностей, на оволодіння нормами літературної української мови та вироблення індивідуального стилю мовлення на кращих взірцях художніх, публіцистичних і наукових текстів. Удосконаленню культури вашого мовлення сприятимуть вправи на складання діалогів, написання рефератів, творів на лінгвістичні, морально-етичні та інші теми. Рубрики "Майстерня філолога", "Уникайте помилок", "До джерел знань", "Назустріч тестуванню" зацікавлять як учнів, які вивчають мову поглиблено, так і тих, хто опановує її за програмою академічного рівня. Наприкінці підручника вміщено тлумачний словник.

Сподіваємося, що підручник слугуватиме надійним джерелом і порадником на шляху вашого творчого зростання, духовного збагачення. Від того, наскільки повно, свідомо й міцно засвоїте матеріал підручника, значною мірою залежить ваша підготовка до майбутньої професії.

Тож до праці, дорогі друзі!

Бажаємо успіхів!

Підручники автора: Тіткова А.М.

Біологія 9кл Базанова

Підручники автора: Ткачук М.П.

Українська література 10кл Семенюк

Дорогі десятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX — початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов'язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропивницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізму, психологізму та суспільної зумовленості характеру людини. Вони змалювали яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що обумовлюють вчинки і характери героїв. У другій половині XIX століття розквітали драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української літератури, її європейськості. Виникали нові естетичні явища: натуралізм, модернізм та його стильові течії — символізм, імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм.

Українська література поступово завойовувала європейське визнання. Її пропагандистами на Заході були Марко Вовчок, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Богдан Лепкий, англійська письменниця Етель Ліліан Войнич, польська поетеса Марія Конопніцька. Польська письменниця Еліза Ожешко писала про українську літературу: "Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. Чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна". Читачів вражали моральна краса народу у творах Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, універсалізм Івана Франка і Лесі Українки.

Належне вивчення української літератури в 10 класі дасть вам змогу поглибити літературну освіту, сформувати естетичні смаки, виховати найкращі риси особистості, зокрема патріотизм, гуманізм, активну життєву позицію, навички вирішувати нестандартні ситуації.

Опанувати навчальний матеріал вам допоможуть використані в підручнику новітні досягнення літературознавства та педагогіки, сучасні технології навчання, що передбачають вдумливе засвоєння знань, уміння застосувати їх під час аналізу творів.

Українська література 11кл Семенюк

Дорогі одинадцятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури XX—початку XXI століття. Красне письменство цього періоду утверджувалось як національно-самобутнє і пройняте гуманістичними духовними цінностями. У центрі творів митців слова — людина, її світ, радощі і страждання, невдачі і перемоги, віра і надія. Саме людинознавчий вимір, утвердження добра як дії, пошуки смислу буття героїв визначають пафос української літератури цього періоду.

В 11 класі ви ознайомитеся з літературним процесом в Україні, який відбувався у складних умовах соціально-політичних подій, утвердження плюралізму естетичних поглядів, напрямів та заборон на вільний самовияв творчості митців слова. Перед вами постане яскрава картина національного відродження 20—30-х років XX століття, утвердження модернізму та його стильових течій: неоромантизму, символізму, імпресіонізму, експресіонізму, футуризму, авангардизму, неокласицизму, сюрреалізму та інших. Художньо багатовимірною є творчість "шістдесятників" та сучасних постмодерністів. Ви відкриєте для себе і літературу української діаспори, яка подається у підручнику в контексті єдиного художнього процесу. Дізнаєтеся, що застосовуючи різні світоглядні системи і творчі методи, орієнтуючись на кращі традиції рідної та світової літератур, українські письменники здійснили вагомі художні відкриття.

Перед вами постануть духовні вершини національного письменства. Ви пізнаєте українську словесність XX століття і як самодостатній естетичний феномен, і як історичне явище. Оглядові розділи дають цілісне уявлення про шляхи розгортання літературного процесу, стильове і жанрове багатство красного письменства. У статтях про митців висвітлено життєвий і творчий шлях письменника, проаналізовано вершинні твори, визначено жанрову і стильову природу творів. Ці розділи сформують ваші уявлення про закономірності становлення української літератури, розвинуть естетичний смак і навчать мислити. Запитання і завдання згруповано в рубрика:

Словникова робота — має на меті засвоєння літературознавчих термінів і понять, які поглиблюють теоретичний рівень вашої освіти, розуміння літератури як процесу, де мають своє місце роди, жанри, стильові течії.

Підсумуйте прочитане — передбачає закріплення знань про життя і творчість письменника, про ідейно-художній зміст програмових творів, особливості літературного процесу, стильові напрями в українській літературі.

Поміркуйте — розвиває уміння учня аналітично мислити, самостійно осмислювати і логічно викладати свої судженя.

Аналізуємо твір — формує навички самостійно аналізувати художній текст, проникати в його ідейно-тематичну, сюжетно-композиційну та художню своєрідність.

Робота в парах: — один учень ставить запитання іншому, а після відповіді рецензує її, уточнює, доповнює. Однокласники стежать за діалогом, можуть поглиблювати їхні судження. Такий діалог навчає культури спілкування, уміння викладати матеріал, стежити за повнотою відповіді, за необхідності доповнюючи її, роз’яснюючи незрозумілі аспекти твору сусідові по парті.

Робота в групах — сприяє колективному висвітленню проблеми, складанню й обговоренню найадекватнішого варіанта відповіді, про що доповідає один з учнів від групи.

Міжпредметні паралелі — розширюють горизонт розуміння українського письменства у зв’язку з історичними обставинами, у світовому контексті літературних явищ.

Мистецька скарбниця — поглиблює розуміння художнього твору у світлі суміжних мистецтв — живопису, музики, театру, кіно, архітектури.

Перевірте себе — запропоновані тести сприяють повторен-Л ню й систематизації знань з літератури.
Отже, на вас чекає наполеглива, але цікава праця, яка формує уміння самостійно здобувати знання, орієнтуватися в широкому морі словесності, розкривати свої філологічні здібності. Успіхів і натхнення вам!
Автори

Українська література 10кл стандарт Семенюк

Дорогі десятикласникиї
У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX — початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов’язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропив-ницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізму, психологізму та суспільної зумовленості характеру людини. Вони змалювали яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що спричиняють вчинки і характери героїв. У другій половині XIX століття розквітали драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української літератури, її євро-пейськості. Виникали нові естетичні явища: натуралізм, модернізм та його стильові течії — символізм, імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм.

Українська література поступово завойовувала європейське визнання. її пропагандистами на Заході були Марко Вовчок, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Богдан Лепкий, англійська письменниця Етель Ліліан Войнич, польська поетеса Марія Конопніцька. Польська письменниця Еліза Ожешко писала про українську літературу: « Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. Чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна». Читачів вражали моральна краса народу у творах Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Ольги Коби-лянської, універсалізм Івана Франка і Лесі Українки.

Належне вивчення української літератури в 10 класі дасть вам змогу поглибити літературну освіту, сформувати естетичні смаки, виховати найкращі риси особистості, зокрема патріотизм, гуманізм, активну життєву позицію, навички вирішувати нестандартні ситуації, які ставить життя перед кожним.

Опанувати навчальний матеріал вам допоможуть використані в підручнику новітні досягнення літературознавства та педагогіки, сучасні технології навчання, що передбачають вдумливе засвоєння знань, уміння застосовувати їх.

Отже, на вас чекає наполеглива, але цікава праця, яка формує уміння самостійно здобувати знання, орієнтуватися в широкому морі словесності, розкривати свої філологічні здібності. Успіхів і натхнення вам!

Автори

Українська література 9кл Ткачук

Дорогі дев'ятикласники!

Ви прочитали чимало книг і кожна з них викликала у вас певні роздуми, захоплення, сум чи радість. Така дивна природа художньої літератури: оживити давно минулі чи сучасні часи, навіть зазирнути в майбутнє, викликати сміх або сльози. Читаючи, ви немов чуєте голоси персонажів твору, і ваша душа просвітлюється, підноситься, адже крізь призму епох постає жива і вічна мудрість літератури.

У попередніх класах ви навчилися аналізувати художній текст, визначати ідейний зміст твору, композицію та художні особливості. Ви розумієте художню літературу як мистецтво слова. Тепер прийшла пора її збагнути як явище історичне, що розвивалось з часів Київської Русі, змінювалось разом із буттям народу та історією суспільства. Тому ідеї, настрої людей, дух часу, філософія буття відбиваються в пам’ятках літератури, яка несе у собі вічні духовні цінності та орієнтири. На цій основі у читача формується пам'ять культури, розуміння нерозривності часів.

Ви простежите своєрідність кожної художньої епохи в розвитку нашого письменства, і перед вами відкриється складна, але надзвичайно цікава, розмаїта і захоплива картина літературного життя України.

В оглядових розділах висвітлюється становлення і розвиток української літератури, проблеми й здобутки. У літературних портретах акцентується на творчій індивідуальності митця, його основних естетичних шуканнях, соціальних та етичних ідеалах, глибині й художній правді в осягненні людського і суспільного життя. У цьому світлі пропонується аналіз передбачених програмою творів, їх місце в скарбниці українського мистецтва.

Вивчення української літератури в 9 класі закладає основи літературної освіти. Проте успішне засвоєння літератури як мистецтва слова забезпечується, передусім, самостійним читанням художніх текстів. У хрестоматії, що є другою складовою навчального комплекту для 9 класу, вміщено всі програмові твори, а також запитання і завдання для їх аналізу. Щоб сприймання вами художнього тексту було повноцінним, слід пам’ятати:

1. Читання — це уявний діалог і співтворчість автора и читача, внаслідок якого виникають в уяві художні образи і картини.

2. Самостійно прочитавши твір художньої літератури, ви маєте висловити свої враження і судження про нього.

3. Художній твір невичерпний для пояснення і тлумачення.

4. Без теоретичних знань художній текст всебічно не осягнути.

Підручники автора: Ткачук О.М.

Українська література 11кл Семенюк

Дорогі одинадцятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури XX—початку XXI століття. Красне письменство цього періоду утверджувалось як національно-самобутнє і пройняте гуманістичними духовними цінностями. У центрі творів митців слова — людина, її світ, радощі і страждання, невдачі і перемоги, віра і надія. Саме людинознавчий вимір, утвердження добра як дії, пошуки смислу буття героїв визначають пафос української літератури цього періоду.

В 11 класі ви ознайомитеся з літературним процесом в Україні, який відбувався у складних умовах соціально-політичних подій, утвердження плюралізму естетичних поглядів, напрямів та заборон на вільний самовияв творчості митців слова. Перед вами постане яскрава картина національного відродження 20—30-х років XX століття, утвердження модернізму та його стильових течій: неоромантизму, символізму, імпресіонізму, експресіонізму, футуризму, авангардизму, неокласицизму, сюрреалізму та інших. Художньо багатовимірною є творчість "шістдесятників" та сучасних постмодерністів. Ви відкриєте для себе і літературу української діаспори, яка подається у підручнику в контексті єдиного художнього процесу. Дізнаєтеся, що застосовуючи різні світоглядні системи і творчі методи, орієнтуючись на кращі традиції рідної та світової літератур, українські письменники здійснили вагомі художні відкриття.

Перед вами постануть духовні вершини національного письменства. Ви пізнаєте українську словесність XX століття і як самодостатній естетичний феномен, і як історичне явище. Оглядові розділи дають цілісне уявлення про шляхи розгортання літературного процесу, стильове і жанрове багатство красного письменства. У статтях про митців висвітлено життєвий і творчий шлях письменника, проаналізовано вершинні твори, визначено жанрову і стильову природу творів. Ці розділи сформують ваші уявлення про закономірності становлення української літератури, розвинуть естетичний смак і навчать мислити. Запитання і завдання згруповано в рубрика:

Словникова робота — має на меті засвоєння літературознавчих термінів і понять, які поглиблюють теоретичний рівень вашої освіти, розуміння літератури як процесу, де мають своє місце роди, жанри, стильові течії.

Підсумуйте прочитане — передбачає закріплення знань про життя і творчість письменника, про ідейно-художній зміст програмових творів, особливості літературного процесу, стильові напрями в українській літературі.

Поміркуйте — розвиває уміння учня аналітично мислити, самостійно осмислювати і логічно викладати свої судженя.

Аналізуємо твір — формує навички самостійно аналізувати художній текст, проникати в його ідейно-тематичну, сюжетно-композиційну та художню своєрідність.

Робота в парах: — один учень ставить запитання іншому, а після відповіді рецензує її, уточнює, доповнює. Однокласники стежать за діалогом, можуть поглиблювати їхні судження. Такий діалог навчає культури спілкування, уміння викладати матеріал, стежити за повнотою відповіді, за необхідності доповнюючи її, роз’яснюючи незрозумілі аспекти твору сусідові по парті.

Робота в групах — сприяє колективному висвітленню проблеми, складанню й обговоренню найадекватнішого варіанта відповіді, про що доповідає один з учнів від групи.

Міжпредметні паралелі — розширюють горизонт розуміння українського письменства у зв’язку з історичними обставинами, у світовому контексті літературних явищ.

Мистецька скарбниця — поглиблює розуміння художнього твору у світлі суміжних мистецтв — живопису, музики, театру, кіно, архітектури.

Перевірте себе — запропоновані тести сприяють повторен-Л ню й систематизації знань з літератури.
Отже, на вас чекає наполеглива, але цікава праця, яка формує уміння самостійно здобувати знання, орієнтуватися в широкому морі словесності, розкривати свої філологічні здібності. Успіхів і натхнення вам!
Автори

Підручники автора: Топузов О.М.

Географія 9 клас Надтока

Дорогі дев’ятикласники!
Сучасний світ стрімко розвивається, змінюються віковічні традиції, засоби виробництва і, врешті-решт, свідомість людини. Сучасна людина характеризується мобільністю, умінням швидко переміщуватися у просторі, використовуючи сучасні види транспорту, та пристосовуватися до нових умов. Та деб ми не побували, лише наш рідний край - Україна - викликає в нас ні з чим незрівнянні почуття. Кожен із нас любить свою рідну землю, та чи добре ми її знаємо? Щоб зрозуміти це, достатньо перегорнути принаймні перші сторінки цієї книги. Адже вивчення економічної і соціальної географії України - це подорож у найвідда-леніші куточки рідної землі, вивчення її населення і господарства, спроба зрозуміти механізми, які забезпечують функціонування усіх ланок господарської та соціальної сфери.

П ідручник, який ви тримаєте у руках, має таку структуру. Його текстова частина поділяється на основну (матеріали параграфів, блоки запитань і завдань, практичні роботи) та допоміжну (додатки, блоки "Довідкові матеріали", "Для допитливих"). На початку кожної теми вміщено блок "Вирішуємо проблеми", який націлює’ на практичне застосування набутих знань, дає змогу проявити власні компетенції. Більшість ілюстративного матеріалу підкріплена відповідним завданням, яке необхідно розв'язати. Підручник містить картографічний матеріал. Вміло використовуйте його, адже карта - це друга мова географії.

Пам'ятайте, що підручник - основне, але не єдине джерело географічних знань. Користуйтеся додатковою літературою, карто графічними матеріалами, використовуйте інформацію на цифрових носіях та мережу Інтернєт.

Бажаємо вам успішного дослідження своєї рідної землі. Ваша праця дуже відповідальна, адже саме від сьогоднішніх учнів залежить майбутнє української держави.

Підручники автора: Тригуб І.А.

Укр літ 8кл Сулима

Шановні восьмикласники!

От і розпочався новий навчальний рік. Поступово оволодіваючи українською мовою і літературою, ви навчилися сприймати літературний твір як особливий вид мистецтва — мистецтва Слова, що розкриває перед вами феномен національної культури. Підручник, який ви тримаєте в руках, створений так, аби ви відчули, як художнє слово відтворило роки зародження української державності, історичної боротьби за рідну землю, розкрило неповторність України — її пісні, слова, душі. Сподіваємось, підручник розвине вашу уяву, потребу зрозуміти проблеми існування людей минулих епох, які порушуються В художніх творах. Ви поринете у світ історичної минувшини нашої Вітчизни, дізнаєтеся про національні традиції, святині, побут і життя українського народу. Зокрема в таких розділах підручника, як «Із прадавньої української літератури» та «Із давньої української літератури ХVІ-ХVІІ ст.» ви відкриєте для себе таємниці літописних пам’яток Київської Русі: «Ізборник Святослава» (1073, 1076) та «Повість минулих літ» (XII ст.) і перших українських книжок, написаних давньоукраїнською мовою. Розмаїття імен видатних постатей барокової літератури примусить вас по-новому подивитися на цю давню епоху й відчути причетність до витоків української літератури.

На уроках літератури ви вивчатимете твори минувшини та визначні твори відомих майстрів української прози й поезії сучасності, які входять до золотого фонду культури. Ми переконані, що ви відкриєте для себе нові ірані таланту творів Тараса Шевченка та Івана Франка, відчуєте тонкий ліризм поезій Лесі Українки й Ірини Жиленко. Разом із мужніми героями повісті М. Коцюбинського будете вчитися здобувати волю, долаючи на своєму шляху всі перепони. А персонажі творів Анатолія Дімарова та Олега Чорногуза не лише викличуть у вас щирий життєрадісний сміх, а й примусять замислитися над серйозними проблемами.

Підручники автора: Турченко Ф.Г.

Історія України 11кл Турченко

ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУРСУ

Перед вами підручник з історії України, з яким ви будете працювати вії класі. Хронологічно він охоплює події від початку Другої світової війни у вересні 1939 р. до початку 2011 р. З точки зору політичного статусу України ці роки можна поділити на два великі періоди: перший, коди Україна була частиною Радянського Союзу, і другий - з 1991 р., коли після розпаду СРСР вона стала незалежною державою.

Історія України цього періоду тісно пов'язана з історією СРСР і держав, що виникли на пострадянському просторі, з європейською і світовою історією в цілому.

Узагальнюючим наслідком післявоєнної історії стала кардинальна зміна політичної карти світу. Якщо напередодні Другої світової війни більшість народів світу проживала в колоніальних і напівзалежних країнах, то впродовж декількох наступних десятиліть колоніальні імперії розвалилися, а на політичній карті світу з’явилися десятки нових незалежних держав. Розпався Радянський Союз - і колишні республіки СРСР, у тому числі й Україна, стали незалежними державами.

Розвал колоніальної системи був глибинним наслідком модернізаційних процесів, які розгорнулися ще в XIX ст. і покликали до життя нові політичні сили, здатні повести свої народи до незалежного життя. Значною мірою на активізацію цих процесів вплинула Друга світова війна.

Друга світова війна 1939—1945 рр. була наслідком загострення міжнародних суперечностей, взаємного протиборства трьох великих політичних, а також військових і ідеологічних сил, які прагнули контролю над світом: німецького націонал-соціалізму з його союзниками; ліберальної демократії Заходу (Велика Британія, Франція, США та їхні союзники); радянського комунізму. Війну розв’язала гітлерівська Німеччина, яка окупувала спочатку демократичні та напівдемократичні європейські країни, а потім напала на Радянський Союз. Смертельна небезпека, що нависла над світом, перспектива фізичного знищення цілих народів змусила СРСР і країни Заходу об’єднати зусилля в боротьбі зі спільним ворогом.

До антигітлерівської коаліції приєдналися десятки держав. Були закладені основи нового післявоєнного облаштування світу й проголошені його ідеали: свобода і незалежність народів, демократія, співробітництво, мир. Людство вистраждало істину: нової війни не повинно бути. Запорукою мирного існування є демократичний устрій держав, дружба і співробітництво всіх народів світу. Не випадково спільну перемогу народів над нацистською Німеччиною і мілітаристською Японією увінчало створення 1945 р. Організації Об’єднаних Націй.

Однак тенденція до розширення свободи, демократії і співробітництва між народами в перші повоєнні десятиліття загальмувалася. Почалася "холодна війна", яка супроводжувалася посиленням глобального ідеологічного, політичного, економічного і воєнного протистояння між СРСР і США та їхніми союзниками. Після закінчення Другої світової війни вплив СРСР у світі значно виріс, а в ряді країн Європи й Азії з його допомогою були встановлені комуністичні режими. У роки "холодної війни" світ неодноразово підходив до межі ядерного конфлікту, але здоровий глузд політиків, пам’ять про жертви Другої світової війни та страх перед повним взаємним знищенням щоразу зупиняли катастрофу.

Врешті, попри величезні труднощі й перешкоди, в післявоєнні роки збереглися й наприкінці XX ст. посилилися позитивні тенденції в міжнародних відносинах, викликані прагненням народів миру, взаємовигідного співробітництва, демократії. Найважливішими досягненнями світової спільноти на цьому шляху стали: ліквідація колоніальної системи й створення нових незалежних держав, пік яких припав на 1960 р.; розрядка міжнародної напруженості в 1970- 1980-ті роки; скорочення ядерних озброєнь наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років; посилення регіональної та загальносвітової економічної і політичної інтеграції.

На цьому міжнародному тлі в СРСР та інших соціалістичних країнах, де були відсутні ринкові механізми і господарство повністю одержавлене, де монопольно правили комуністичні партії, які не допускали економічної і політичної конкуренції в суспільстві і свободи інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ, назрівала системна соціально-економічна й політична криза. Незважаючи на те що в перші післявоєнні роки економічний потенціал цих держав посилився, -головним чином, за рахунок нарощування приросту продукції важкої промисловості, - вийти па рівень технологій передових капіталістичних країн і забезпечити підвищення рівня матеріального благополуччя населення їм не вдалося. Розрив між Сходом (умовна назва країн соціалістичного табору) і Заходом (умовна назва розвинених капіталістичних країн) збільшувався і почав набувати якісного характеру. Що це означає?

Західні країни, завершивши в перші післявоєнні роки шлях класичного індустріального розвитку, створили міцну економічну базу, яка дала змогу їм вступити в якісно новий етап розвитку, що одержав назву постіндустріального суспільства. На цьому історичному етапі було вже не так важливо, як розвивається в тій чи іншій країні важка промисловість, скільки мільйонів тонн виплавляється чавуну, сталі, випускається металоконструкції скільки прокладено залізниць чи каналів. Для розвинених країн це перестало бути проблемою. Значно більшої ваги почали набувати високі технології - наукоємні галузі промисловості: напівпровідникові технології, мікро- і наноелектроніка, квантова й оптична електроніка, радіоелектроніка, програмне забезпечення, обчислювальна техніка, робототехніка, альтернативна енергетика, генетика і т, д. Перехід від переважно ручного виробництва до машинного в основному завершується, і дедалі більше людей вивільнюється для роботи у сфері послуг. Акцент у суспільстві зміщується на соціальні, гуманітарні проблеми. Пріоритетними стають питання якості й безпеки життя, самореалізації особистості.

У контексті становлення у другій половині XX ст. постіндустріального суспільства зростає роль і значення інформації - відбувається прискорена інформатизація суспільства з використанням радіо, телебачення, комп’ютерів мережі Інтернет, а також традиційних і електронних ЗМІ. Йдеться про формування такого стану життя, коли інформація, інформаційні технології пере-творюються на потужний фактор виробництва, освіти, соціального і політичного розвитку. Саме тому термін постіндустріальне суспільство використовують як синонім терміна інформаційне суспільство.

Постіндустріальне (Інформаційне суспільство) - це реалії передових, економічно розвинених країн, які будували своє господарство на ринкових засадах. Що ж до повністю одержавленого народного господарства комуністичних країн, зорієнтованого до того ж переважно на важку промисловість і військове виробництво, то воно в другій половині XX ст. продемонструвало свою неефективність. Ринкова економіка Заходу була ефективнішою, гнучкішою, продуктивнішою, У той самий час забюрократизована радянська держава виявилася не в змозі розвивати новітню промисловість, яка вимагала індивідуальної ініціативи І творчості мільйонів. Як наслідок СРСР зупинився на стадії індустріального розвитку, продемонструвавши неможливість піднятися на рівень постіндустріального. Усе це, у кінцевому рахунку, привело до розпаду Радянського Союзу, виникнення незалежних держав, у тому числі України.

Але становлення нових незалежних держав у другій половині XX ст, супроводжувалося посиленням світових інтеграційних, об'єднавчих процесів, які розгорнулися в Європі та інших регіонах світу. Світ став «тісніший», економічні, політичні й культурні зв’язки між окремими країнами посилилися й поглибилися. Інтеграція (лат. - цілий) означає зближення різних держав у різних сферах; торговельно-економічній, політико-економїчній, воєнно-політичній тощо. Це об’єктивна реальність сучасності, але, йдучи їй назустріч, народи прагнуть зберегти свою національну і культурну самобутність.

Історія України 10кл Турченко

Хронологічні межі курсу

Перед вами підручник з історії України, з яким ви працюватимете в 10-му класі. Події, описані в ньому, відбувалися в 1900-1921 рр.

На початку цього періоду світ був розподілений між декількома великими державами, а Україна перебувала у складі двох сусідніх імперій -Російської і Австро-Угорської. Стабільність тогочасного світового порядку не викликала сумніву. Лише окремі мислителі й дуже сміливі політичні провидці припускали, що найближчим часом у світовій історії відбудуться події, у результаті яких на політичній карті з’являться десятки незалежних держав, а імперії зникнуть. Але сталося саме так. У ході Першої світової війни припинили існувати Російська й Австро-Угорська імперії. Це круто змінило долю українського народу. У 1917 р. почалася Українська революція, у ході якої українці вибороли незалежність, яку зі зброєю в руках відстоювали до 1921 р.

Що саме тоді відбувалося, розповідає підручник. Наведені в ньому факти надзвичайно цікаві та повчальні, тому варто їх запам’ятати. Проте вони не завжди дають відповідь на питання: чому протягом порівняно короткого часу історична доля українського народу, інших народів світу так суттєво змінилася? Щоб зрозуміти, чому так сталося, слід звернутися до теорії.

Теоретичні засади курсу    

Слово теорія означає узагальнення досвіду, який відбиває закономірності розвитку природи і суспільства. Історія - це наука, і, як будь-яка інша, вона не існує без теорії. Для сучасного історика звернення до теорії - обов’язкова умова процесу пізнання. Адже вчені прагнуть не лише описати минуле, а й збагнути зв’язок різноманітних подій і процесів вітчизняної і світової історії, розкрити їх взаємообумовленість і внутрішню логіку, спробувати дати відповідь на вічне питання: звідки і куди все йде? Це неможливо без теорії.

З теоретичними засадами вітчизняної і світової історії XIX ст. ви вже ознайомилися в 9-му класі. Вам відомо, що сучасні історики розглядають це століття як період розпаду аграрно-ремісничого (традиційного) суспільства з його феодально-кріпосницькими порядками і становлення індустріального суспільства, в основі якого були ринкова конкуренція, приватна власність і вільнонаймана праця. Двоєдиний процес розпаду традиційного і формування нового (індустріального) суспільства характеризується через призму теорії модернізації, тобто як перетворення всіх сторін життя суспільства — економіки, соціальної структури, культурно-освітньої, повсякденної сфер відповідно до модерних (нових) зразків. Ці перетворення розпочалися в Західній Європі ще в другій половині XVIII ст. і стали поширюватися просторами Європи, досягнувши в XIX ст. України. Модернізація здійснювалася різними шляхами — як еволюційними, реформаторськими, так і революційними.

У ході модернізації відбувалася ліквідація кріпацтва і руйнувалася феодально-станова система. На відміну від традиційного суспільства, в якому доля кожного, як правило, визначена ще від його народження (селянин усе життя залишався селянином, поміщик — поміщиком, священик своїх синів орієнтував на духовне служіння і т. д.), на етапі переходу до модерного (індустріального) суспільства люди мають більші можливості щодо вибору життєвого шляху, професійних занять, місця проживання тощо. Вони стають мобільнішими. Селянські діти не обов’язково повинні бути хліборобами, а поміщик-дворянин не має гарантій залишатися на все життя великим землевласником. Суспільство вступило в стан соціальної мобілізації.

Модернізаційні процеси охопили всі країни Європи — як незалежні, так і ті, що перебували в складі інших держав. А таких у XIX - на початку XX ст. була більшість. Модернізація в цих країнах мала багато особливостей і несподіваних наслідків. Одним із цих наслідків було пробудження національного життя: інтерес до минулого свого народу, його історії, звичаїв, усної народної творчості тощо; поява національної літератури, преси, школи; виникнення політичних партій, які порушують питання про відродження (або утворення) власної держави. Для узагальнюючої оцінки цих процесів використовується термін національне відродження. У ході нього етнос (народ), який населяє залежну країну, починає усвідомлювати себе як націю.

З курсу історії України для 9-го класу, який присвячений вивченню XIX ст., ви знаєте, що національне відродження пройшло послідовно три фази розвитку — академічну (наукову), культурницьку і політичну.

Розпочавши в 10-му класі вивчати історію України перших десятиліть XX ст., необхідно чітко усвідомити, що в цей час модернізація і пов’язане з нею українське національне відродження продовжувалися. З кінця XIX ст. Україна вступила в третю його фазу - політичну, яка характеризується появою партій, масовими народними рухами і, зрештою, Українською революцією. Разом з тим політичний етап національного відродження був важливим кроком на шляху формування модерної української нації.

Історія України 9 клас Турченко

Особливості модернізаційних процесів в Україні

Разом з іншими країнами Європи в епоху модернізації вступила й Україна. Масштабні війни XIX ст. оминули її. Революція 1848-1849 рр. поширилася лише на Західну Україну. Натомість XIX ст. - це період складної внутрішньої трансформації України, становлення на її теренах промислового виробництва, поширення ринкових відносин, зростання міст, розпаду станового суспільства, формування нових соціальних груп, розвитку освіти, літератури, мистецтва й науки.

У зв’язку з відсутністю власної держави і розподілом її території між Російською і Австрійською імперіями, модернізація в Україні в порівнянні з країнами Західної Європи і Сполученими Штатами Америки набула певних особливостей. Так, промисловий переворот в Україні відбувся із запізненням на півстоліття, а індустріалізація охопила, головним чином, ті галузі промисловості, які постачали ресурси імперіям. Це сталося внаслідок цілеспрямованої політики імперських режимів, які уповільнювали модернізацію України й спотворювали її соціальний склад: українці складали абсолютну меншість у тих верствах населення, що визначали поступ суспільства вперед, а саме - промисловці, робітники та інтелігенція.