Підручники автора: Ладиченко Т.В.

Всесв історія 8кл Подаляк

Дорогі восьмикласники!

Ви розпочинаєте вивчати Новий час — період, що тривав у Європі

понад п’ятсот років: від Великих географічних відкриттів — до початку Першої світової війни, яка вибухнула в 1914 р.

Нерідко XVI - першу половину XVII ст. називають добою «великого прориву». І це не випадково. Завдяки Великим географічним відкриттям європейці ознайомилися з невідомими раніше землями й народами, перед ними розкрилися нові життєві горизонти. Почалося розселення європейців у заморські країни та освоєння ними далеких територій. Зв’язки між континентами розширилися, змінивши уявлення людей про навколишній світ і про самих себе.

Нові явища рішуче вторгалися в економіку та суспільне життя. Феодальні відносини поступово втрачали панівні позиції, а на зміну їм приходили нові — капіталістичні. Спочатку вони швидко розвивалися лише в окремих європейських країнах, але на значній частині континенту ще досить довго зберігався феодалізм, темпи історичного розвитку Європи помітно прискорилися. Унаслідок централізації в більшості європейських країн надзвичайно посилилася королівська влада і виникла нова форма правління — абсолютна монархія. Чіткішими стали кордони між окремими державами, змінився характер відносин між ними.

Людина Нового часу інакше ставилася до питань віри та Бога. Завдяки Реформації європейці здобули право обирати віру. Згодом це дало змогу їм розробити поняття свободи совісті - одне з головних у системі громадянських прав і свобод. Реформація мала також величезний вплив на формування національних мов.

Діяльність гуманістів сприяла виникненню нової системи університетської освіти, основні принципи якої зберігаються і в наші дні. Із розвитком науки учені почали застосовувати експеримент і нову систему доказів. Небаченого злету досягла культура.  Інакшими, ніж у Середньовіччі, ставали повсякденне життя і побут людини. Змінювалося розуміння людиною свого місця у світі, а сам він дедалі більше сприймався як новий світ з новими можливостями.

На зміну феодалізму прийшла інша епоха, але нове ще довго існувало поряд зі старим. Майже до кінця XVIII ст. Європа залишалась аграрною, доіндустріальною цивілізацією і зберігала чимало старих порядків та уявлень. Проте зміни, які відбувалися в матеріальному світі, релігійних поглядах, життєвих цінностях і політичних переконаннях тогочасних людей, роблять цю епоху по-справжньому близькою і зрозумілою нам.

Підручник, який ви тримаєте в руках, дасть вам змогу зазирнути в захопливий світ Нового часу та ознайомитися з його відкриттями та видатними постатями. Ви зможете знайти нові яскраві сторінки минулого, відгомін якого лунає до сьогодні.

Видання містить широкий та цікавий матеріал, що розкриває найрізноманітніші грані історії Нового часу. Також тут ви прочитаєте оригінальні документи, авторами яких є учасники та свідки подій, що вивчаються. До кожного тексту подано запитання. Відповідаючи на них, ви зможете краще зрозуміти тогочасне життя.

Особливу увагу радимо звернути на ілюстрації. Вони теж є джерелами, які ознайомлять вас із шедеврами світового мистецтва, сприятимуть появі більш яскравого уявлення про Новий час. Для кращого розуміння візуальних джерел до них теж поставлено запитання. Введені в основний текст «Подробиці» розширять знання про ту чи іншу історичну особу, дають змогу дізнатися більше цікавого про окремі історичні події.

Важливу роль під час вивчення історії відіграють карти. Працюючи з ними, ви зможете простежити, які політичні й територіальні зміни відбувалися за доби Нового часу. На сторінках підручника ви натрапите на багато нових слів, виділених напівжирним шрифтом, до них подані пояснення.

На початку та наприкінці параграфа вміщено запитання та завдання. Вони не лише допоможуть перевірити та закріпити отримані знання, а й навчать розмірковувати, відрізняти істину від вигадок і робити самостійні висновки. В основному тексті параграфа виділено рубрики «Дізнайтеся», «Пригадайте», «Подумайте». Вони мають на меті відтворити вивчений матеріал, порівняти відомі історичні факти, розвинути власне аналітичне та творче мислення. Відповіді на запитання та виконання завдань цих рубрик можуть вимагати від вас використання додаткових джерел інформації. Також закликаємо вас до різнобічного аналізу нового матеріалу, дискусій та самостійної роботи. Представити результати власних пошуків та історичних розвідок ви можете, виконавши завдання під заголовком «Творчо попрацюйте» та практичні заняття в кожній темі.

Усе це допоможе вам поринути в захопливий вир Нового часу та почути голос далекої епохи. Щиро бажаємо, щоб історія стала для вас невичерпним джерелом пізнання світу!

Автори

Всесв история 10кл Ладиченко

Шановні десятикласники!

Вашій увазі пропонується підручник всесвітньої історії, що охоплює новий період розвитку світової цивілізації - від початку XX ст. до 1920-х рр. Упродовж навчального року ви ознайомитесь з основними тенденціями розвитку країн Європи, Америки, Азії і Африки у добу завершення формування індустріального суспільства, з причинами і наслідками жахливої для людства Першої світової війни, останньою революційною кризою в Європі, включаючи Жовтневу революцію 1917 р. в Росії та формуванням нової системи міждержавних відносин у повоєнні часи.

Початок XX ст. характеризувався суттєвими територіально-державни-ми змінами, що позначилися на долі великих імперій та їх колоній. Зростання національної самосвідомості, зумовлене соціально-економічними чинниками, суттєво вплинуло на колишні могутні світові держави. Внаслідок світової війни розпалися багатонаціональні імперії і звільнені народи Східної Європи стали на шлях самостійного державного творення.

Головне завдання підручника - ознайомити вас з найбільш важливими подіями і явищами в історії країн світу на початку XX ст. Проте, будь-який текст може бути цікавим і корисним лише тоді, коли ми аналізуємо отриману інформацію, маємо можливість сформулювати та висловити власну точку зору на перебіг подій, підтвердивши її необхідною аргументацією.

Допомогти у цьому покликані наведені у підручнику уривки з документів, ілюстрації, питання і завдання в кожному параграфі та розділі. Більша частина питань має аналітичний характер і вимагатиме від вас не тільки простої оповіді про історичні події та діяльність людей, але й творчої роботи з матеріалами підручника. Автори щиро радять вам не боятися помилок, відповідаючи на запитання і виконуючи навчальні завдання. Роздуми, дискусії з однокласниками, консультації із вчителем заради пошуку відповіді інколи бувають важливішими, ніж сама отримана відповідь на запитання.

Вивчаючи матеріали підручника, зокрема документальні свідчення, статистичні дані, таблиці й діаграми, особливо уважно ставтеся до порівняння основних шляхів історичного розвитку окремих країн та регіонів світу в різноманітних сферах суспільного життя. Доречним буде і співвідношення реальних подій, що відбулись у світовій історії упродовж першої чверті XX ст., і розгляд можливих альтернативних варіантів розвитку країн і народів.

Не менш важливим буде і співставлення ситуації у провідних країнах світу із станом справ в Україні.

Для зручності в підручнику подано і низку додаткових матеріалів -хронологічні таблиці й термінологічний словник. В останньому містяться поняття, важливі для розуміння і засвоєння кожної навчальної теми. Причому кожне з наведених понять має розширити ваш словниковий запас, набутий під час вивчення історії у попередніх класах.

Всесвітня історія 11кл Ладиченко

Шановні одинадцятикласники!

Підручник, за яким ви будете навчатися цього року, є навчальною книжкою нового типу. Він написаний відповідно до вимог оновленої програми з курсу всесвітньої історії другої половини XX — початку XXI ст. для 11 класу. Матеріал підручника побудований за новою схемою: авторський текст, документи, свідчення очевидців і учасників подій, уривки з праць відомих істориків, мани, схеми, питання та завдання для самоперевірки, обговорення та дискусій.

Метою підручника є:

•    пояснити причини, хід і наслідки найважливіших подій цього відповідального та складного періоду в історії людства;

•    створити уявлення про культурні та науково-технічні здобутки людства, а також глобальні проблеми та можливі шляхи їх вирішення;

•    пояснити історичні терміни та поняття, які ви маєте засвоїти та використовувати;

•    удосконалити ваші практичні вміння: працювати з мапами, таблицями, схемами, порівнювати різні джерела інформації, аналізувати їх і робити висновки;

•    розвинути комунікаційні навички: обговорювати питання в групі; формулювати власну точку зору; аргументовано висловлювати її, поважаючи при цьому погляди вашого співбесідника;

•    сформувати у вас неприйняття ідеологій, що проповідують зверхність одних народів над іншими, ненависть до людей іншої раси, віри, культури та співчуття до жертв війни, агресії, геноциду;

•    виховати любов і повагу до представників старшого покоління, які винесли весь тягар тяжких випробувань, що випали на долю нашої держави та інших народів Європи в минулі десятиріччя, захистили світ від «коричневої чуми» нацизму, побудували суспільство, у якому ми живемо.

Безумовно, такий складний і насичений багатьма подіями період історії, який ви вивчатимете в 11 класі, повністю висвітлити в підручнику невеликого обсягу неможливо. Ми пропонуємо вам скористатися додатковими друкованими джерелами, такими як історичні, військові, культурологічні, політологічні енциклопедії, словники, довідники для поглибленого вивчення тих чи інших питань.

Треба пам’ятати, що на ті чи ті події можуть існувати різні погляди. Толерантність і повага до інших — характерна риса сучасного демократичного суспільства, що існує в більшості європейських країн і яке ми будуємо в Україні.

Сподіваємося, що вивчення курсу всесвітньої історії другої половини XX — початку XXI ст. сприятиме формуванню у вас відчуття належності України до європейської цивілізації, розуміння єдності світу та необхідності вирішувати глобальні проблеми людства спільними зусиллями із застосуванням найновіших досягнень науково-технічної революції.
Автор

Всесвітня історія 9кл Осмоловський

Шановні дев’ятикласники!

Новий час - це доба, яка створила світ сучасної цивілізації. Історики зазвичай пов’язують Новий час із утвердженням буржуазних відносин та вільної ринкової економіки в Західній Європі починаючи з Англійської революції середини XVII ст., яка поклала початок модернізації європейського суспільства на рейках нового, капіталістичного устрою.

У минулому навчальному році ви ознайомилися з історією країн світу в ранній Новий час, із кризою старого порядку і початком оновлення європейського суспільства у другій половині XVII — XVIII ст. Наступний період Нової історії з кінця XVIII до XIX ст., який ви вивчатимете, став часом докорінного перетворення старого світу, добою утвердження в передових країнах Європи і СІНА індустріального суспільства. Це був час швидкого й інтенсивного розвитку світової цивілізації, коли матеріальний і духовний прогрес людства виявлявся особливо яскраво, період соціальних революцій і найважливіших наукових відкриттів та винаходів, що змінили життя та побут людей, стрімкого розвитку західних країн і водночас докорінного перетворення східної цивілізації.

Завдання підручника полягає в ознайомленні вас із цим складним і напрочуд важливим періодом в історії людства, формуванні розуміння соціальних, політичних та економічних подій, що відбулися наприкінці XVIII - у XIX ст. Працюючи з текстом підручника, документами, ілюстративними джерелами, картами, ви поліпшите свої знання й практичні вміння.

Матеріали підручника сприятимуть вихованню поваги до культурних і духовних надбань людства, до боротьби за свободу і незалежність, формуватиме критичне ставлення до проявів антигуманізму.

Історія України 7 клас Свідерський

Шановні семикласники!

Україна - велика й прекрасна європейська держава з багатою й цікавою історією. Відомо, що Батьківщину, як і матір, не вибирають, вона - одна на все життя, тому знати про неї, а отже, і про себе, варто якомога більше. Допомагає в цьому історія - наука, яка значною мірою формує світогляд людини.

Іноді можна почути, що "історія - це минуле, далеке, те, що не стосується сьогодення". Насправді це не так: історичні знання допомагають робити свідомий вибір, передбачати майбуття, вести дискусії, залучаючи аргументи, які можуть спростувати перекручення, дати оцінку тим чи іншим подіям. Поза сумнівом, усе це вимагає знань і досвіду, яких набувають не лише на уроках, а й самостійно за допомогою позакласного читання, додаткових навчальних матеріалів, аналізу історичних фактів.

Ви тримаєте в руках підручник з історії України. Навчатися за ним, сподіваємося, буде цікаво й легко. Готуючись до уроку історії, насамперед потрібно прочитати відповідний параграф. Зміст параграфа поділено на частини, які також мають свій номер і назву, - це свого роду зупинки в часі.

В оповіді про події минулого виділені імена історичних осіб, назви місця події та дати, а також нові терміни, пояснення яких подається на берегах сторінки. Слова або речення, що мають особливе значення, виділені курсивом.

Запитання та завдання на початку параграфа (після його назви) нагадають уже відоме вам і допоможуть осягнути нове. Завдання після параграфа, що позначені зірочкою (*), потребують особливої вашої уваги, вони складніші, ніж інші. Є в підручнику й уривки з історичних джерел (рубрика "Документи свідчать)". Історичні ціка-винки, що вміщені в рубриці "Цікаво знати", - це історичні реконструкції, вони наповнять життям скупі документальні описи. Ще в підручнику є додатки: хронологічна таблиця та короткий словник необхідних вам історичних термінів.

Підручники автора: Лашевська А.А.

Хімія 11кл Лашевська

Вітаємо вас, учні!

Цього навчального року ви:

•    поглибите знання з органічної хімії, набуті в основній школі;

•    встановите причинно-наслідкові зв’язки між фізичними і хімічними властивостями найважливіших органічних сполук та їхнім використанням;

•    конкретизуєте уявлення щодо багатоманітності органічних сполук;

•    дізнаєтеся більше про теорію як вищу форму наукових знань і про рівні структурної організації речовини;

•    удосконалите вміння безпечно поводитися з найпростішим лабораторним обладнанням і реактивами під час виконання хімічних дослідів;

•    застосуєте методи пізнання, відомі вам з основної школи, під час демонстрування хімічних дослідів учителем і власноруч виконуючи їх на уроці чи в позаурочний час;

•    використаєте вміння працювати з навчальною літературою та іншими джерелами інформації для розширення свого світогляду;

•    розвинете здатність мислити не лише абстрактно, а й образно, критично сприймати й аналізувати інформацію.

Реалізувати ці завдання вам допоможе підручник з хімії. Його рубрикація та умовні позначення полегшать вам орієнтування в навчальному матеріалі.

Ви маєте самі визначити обсяг роботи, власну освітню траєкторію - кількість завдань і їхня різноманітність достатні, аби кожен вибрав собі ті, які йому до снаги. Ваш найперший порадник у цьому — вчитель хімії. Хто, як не він, знає рівень навчальних можливостей, схильності та уподобання своїх вихованців, тож охоче допоможе правильно визначити обсяг домашнього завдання.

Яке призначення рубрики «Про головне»? Вона допоможе вам швидко пригадати й усвідомити найважливіше з того, про що йшлося у параграфі.

Для чого у підручнику наведено тестові завдання? їхнє виконання сприятиме не лише закріпленню вивченого, а й удосконаленню вмінь працювати з тестовими завданнями взагалі. Ці вміння нагодяться вам під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Чи всі завдання виконувати? Завдання в основному тексті параграфів спрямовані на актуалізацію наявних і закріплення щойно здобутих знань, тому не варто залишати їх поза увагою. До того ж у такий спосіб ви змінюєте вид діяльності, це «розвантажує» мозок і сприяє розв’язанню проблем на рівні підсвідомості.

Завдання, наведені в рубриці «Здійсніть самоконтроль», призначені як для виконання під час роботи на уроці, так і для домашньої самостійної роботи. Текстові фрагменти, завдання та запитання, позначені *, не є обов’язковими, вони адресовані охочим до навчання, допитливим одинадцяти-класникам, які не шкодують часу й зусиль на самоосвіту та розвиток ерудиції. Поза сумнівом, ви ~ саме такі учні.

Самоконтроль засвоєння навчального матеріалу ви також зможете здійснити за матеріалами рубрик «Завдання для підсумкового самоконтролю» і «Підсумки».

Інформаційні потоки пронизують життя сучасної людини. Тому в кожного з вас виникає не лише потреба оволодіння професійно значущою інформацією, а й необхідність пошуку відповідей на життєво важливі питання, визначення власного ставлення до проблеми. Ви вдосконалюватимете вміння сприймати альтернативні точки зору й висловлювати обґрунтовані аргументи за й проти кожної з них. Також ви зможете застосувати набуті знання та вміння для пошуку помилок в одержуваній інформації, внесення пропозицій щодо їхнього виправлення. Ви знаходитимете необхідну інформацію в різних джерелах, систематизуватимете запропоновану або самостійно підібрану інформацію за певними ознаками. До того ж вам доведеться переводити зорову інформацію у словесну знакову систему й навпаки.

Ці уміння неодмінно стануть вам у пригоді під час роботи над завданнями рубрики «Творча майстерня». Зрозуміло, що всі їх виконати навряд чи можливо та й недоцільно. Вибирайте з-поміж них ті, що вам до душі та снаги, залучайте до співпраці однокласників, друзів, молодших школярів, членів родини, радьтеся з учителями. Цей вид роботи відкриє вам обрії для самовираження як унікальної творчої особистості. У такий спосіб ви зможете осягнути різноманітність способів пізнання навколишнього світу та його красу, усвідомити необхідність вивчення основ хімічної науки незалежно від вибраного профілю навчання і майбутньої професії.

Навчальна робота з підручником зорієнтована на формування вашої компетентності й розвиток ініціативи. Зауважимо, що нові слова, зокрема іншомовного походження, які траплятимуться в тексті, запам'ятовувати необов’язково. На цих прикладах ви лише розвинете вміння використовувати довідковий апарат підручника, який правитиме за модель різноманітних джерел інформації.

Підручник хімії виконуватиме функції своєрідного «тренажера», на

якому ви зможете вправлятися у сприйнятті та обробці інформації різного формату - алгоритмічних приписів, табличних даних, графіків, діаграм, схем, малюнків тощо. Вироблення навичок сприймати інформацію й, після належної обробки, застосовувати у практичній діяльності забезпечить зростання вашої інформаційної компетентності.

Зміст, відомості з рубрики «Дізнайтеся більше...», предметний та іменний покажчики, тлумачний словничок, «Додатки» тощо допоможуть вам ефективно використовувати підручник як джерело знань, розширити ерудицію. Не оминайте своєю увагою портрети науковців і біографічні довідки про них. Адже доробок кожного із цих учених став цеглиною у грандіозній будівлі сучасної науки, фундаментом розвитку високих технологій.

Хімія приваблива ще й тим, що її положення й висновки часто можна перевірити, здійснюючи хімічні досліди. У підручнику є необхідні інструкції до виконання лабораторних дослідів і практичної роботи. Неухильно дотримуйтесь правил техніки безпеки! Це важливо не тільки під час виконання навчальних дослідів, але й у повсякденному житті.

Жоден підручник не в змозі задовольнити потребу допитливого учня у пізнанні. Використовуйте для самоосвіти найрізноманітніші джерела інформації (додаткову літературу, Інтернет, повідомлення ЗМІ). Вчіться критично сприймати інформацію, перевіряти й осмислювати її. Виробляйте власне ставлення до неї, аргументуйте свою позицію. Це допоможе вам стати успішними, компетентними особистостями, справжніми громадянами і патріотами України.

Ми віримо у вас, УЧНІ, і зичимо вам успіху.
Автори

Підручники автора: Лашевська Г.А.

Химия 9кл Лашевська

ВІТАЮ ВАС, ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКИ!

Цього року ви завершите опанування азів хімічної науки в основній школі. Тож по закінченні дев’ятого класу зможете більш-менш об’єктивно оцінити, чи сприяло вивчення хімії підвищенню вашої загальної ерудиції, чи допомогло ліпше пізнати себе і навколишній світ, вибрати професію до душі й навчальний заклад для подальшого навчання.

Ви, безперечно, знаєте, як працювати з текстом підручника, й умієте, за потреби, знаходити пояснення нових термінів у тлумачному словничку та інших джерелах інформації - додатковій навчальній літературі, науково-популярних і художніх виданнях, Інтернеті тощо. Принагідно зауважу, що нові слова, зокрема іншомовного походження, які трапляються в тексті, запам'ятовувати необов'язково. На цих прикладах ви лише розвинете уміння використовувати довідковий апарат підручника, який правитиме за модель різноманітних джерел інформації. Терміни, значення яких треба знайти в тлумачному словничку, підкреслено. Таку форму виокремлення обрано свідомо й цілеспрямовано. Адже вам обов’язково доведеться (а багатьом уже доводилося) працювати з інформаційними джерелами на електронних носіях, зокрема у режимі «оп-ііпе». у яких гіпертекстові посилання традиційно виокремлюють саме у такий спосіб.

Підручник хімії виконуватиме функції своєрідного «тренажеру#, на якому ви зможете вправлятися у сприйнятті та обробці інформації різного формату — алгоритмічних приписів, табличних даних, графіків, діаграм. Вироблення навичок сприймати інформацію й після належної обробки застосовувати у практичній діяльності забезпечить зростання вашої інформаційної компетентності. Вам доведеться виокремлювати головне в інформаційному повідомленні, вчитися розуміти різні Формати формулювань завдань, обґрунтовувати власні висловлення.

Яке призначення рубрики «Стисло про головне#? Вона допоможе вам швидко пригадати й усвідомити найважливіше з того, про що йшлося у параграфі, здійснити самоконтроль.

Для чого у підручнику наведено тестові завдання різних форм? їхнє виконання не лише сприятиме закріпленню вивченого, а й удосконаленню вмінь працювати з тестовими завданнями взагалі. Ці вміння нагодяться вам під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Чи всі завдання виконувати? Завдання в основному тексті параграфів спрямовані на актуалізацію наявних і закріплення щойно здобутих знань, тому не варто залишати їх поза увагою. До того ж у такий спосіб ви змінюєте вид діяльності, це «розвантажує* мозок і сприяє розв’язанню проблем на рівні підсвідомості.

Завдання, наведені у рубриці «Застосуйте свої знання Й уміння», призначені для виконання як під час роботи на уроці, так і для домашньої самостійної роботи. Ви маєте самі визначити обсяг роботи - кількість завдань і різноманітність достатні, аби кожен вибрав собі ті, які йому по силах і до снаги. Приміром, завдання, позначені *, виконувати необов’язково, однак остаточне рішення - за вами. Ваш найперший порадник у цьому - вчитель хімії. Хто як не він знає рівень навчальних можливостей, схильності та уподобання своїх вихованців і охоче допоможе правильно визначити обсяг домашнього завдання.

На яку кількість уроків розраховане вивчення одного параграфа? Поміж параграфів підручника переважають такі, для вивчення яких достатньо одного уроку. Деякі параграфи ви вивчатимете на кількох уроках - вони містять більшу порцію інформації й, відповідно, більшу кількість завдань. Зверніть увагу: матеріал, позначений * та виокремлений дрібнішим шрифтом, подано для ознайомлення, а не для запам’ятовування.

Ви вдосконалюватимете вміння сприймати альтернативні точки зору й висловлювати обґрунтовані аргументи за й проти кожної з них.

Ви знаходитимете необхідну Інформацію в різних джерелах, систематизуватимете запропоновану або самостійно підібрану інформацію за певними ознаками. До того ж вам доведеться переводити зорову інформацію у словесну знакову систему й навпаки.

Ці вміння неодмінно стануть вам у пригоді під час виконання завдань рубрики «Скарбничка досвіду». Зрозуміло, що всі їх виконати навряд чи можливо та й недоцільно. Вибирайте з них ті, що вам до душі. Залучайте до співпраці однокласників, друзів, членів родини, радьтеся з учителями -і скарбничка поступово наповнюватиметься. Згодом її вміст перетвориться на своєрідний «стартовий капітал», який допоможе вам стати успішною самодостатньою людиною.

Цього року ви вдосконалите вміння складати план експерименту, виконувати досліди відповідно до ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ (пригадайте, яких саме), описувати спостереження та на основі їхнього аналізу робити висновки.

Розрахункові задачі нових типів також є важливою складовою курсу хімії 9-го класу. Розв’язуючи задачі, ви не тільки звертатиметесь до алгоритмічних приписів підручника, а й робитимете спроби самостійно складати їх, шукатимете власні нестандартні підходи.

Зміст, біографічні довідки й портрети науковців, відомості з рубрики «Цікаво? Корисно! Пізнавально!», предметний та іменний покажчики тощо допоможуть вам ефективно використовувати підручник як джерело знань, розширити ерудицію.

Пам’ятайте, що гармонійний розвиток інтелекту неможливий без знань основ хімії. Тож не шкодуйте зусиль на їхнє вивчення - це допоможе вам стати конкурентоспроможними та успішними особистостями, справжніми громадянами і патріотами України.

Я вірю у вас, УЧНІ, й зичу успіху!
Автор

Хімія 11кл Лашевська

Вітаємо вас, учні!

Цього навчального року ви:

•    поглибите знання з органічної хімії, набуті в основній школі;

•    встановите причинно-наслідкові зв’язки між фізичними і хімічними властивостями найважливіших органічних сполук та їхнім використанням;

•    конкретизуєте уявлення щодо багатоманітності органічних сполук;

•    дізнаєтеся більше про теорію як вищу форму наукових знань і про рівні структурної організації речовини;

•    удосконалите вміння безпечно поводитися з найпростішим лабораторним обладнанням і реактивами під час виконання хімічних дослідів;

•    застосуєте методи пізнання, відомі вам з основної школи, під час демонстрування хімічних дослідів учителем і власноруч виконуючи їх на уроці чи в позаурочний час;

•    використаєте вміння працювати з навчальною літературою та іншими джерелами інформації для розширення свого світогляду;

•    розвинете здатність мислити не лише абстрактно, а й образно, критично сприймати й аналізувати інформацію.

Реалізувати ці завдання вам допоможе підручник з хімії. Його рубрикація та умовні позначення полегшать вам орієнтування в навчальному матеріалі.

Ви маєте самі визначити обсяг роботи, власну освітню траєкторію - кількість завдань і їхня різноманітність достатні, аби кожен вибрав собі ті, які йому до снаги. Ваш найперший порадник у цьому — вчитель хімії. Хто, як не він, знає рівень навчальних можливостей, схильності та уподобання своїх вихованців, тож охоче допоможе правильно визначити обсяг домашнього завдання.

Яке призначення рубрики «Про головне»? Вона допоможе вам швидко пригадати й усвідомити найважливіше з того, про що йшлося у параграфі.

Для чого у підручнику наведено тестові завдання? їхнє виконання сприятиме не лише закріпленню вивченого, а й удосконаленню вмінь працювати з тестовими завданнями взагалі. Ці вміння нагодяться вам під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Чи всі завдання виконувати? Завдання в основному тексті параграфів спрямовані на актуалізацію наявних і закріплення щойно здобутих знань, тому не варто залишати їх поза увагою. До того ж у такий спосіб ви змінюєте вид діяльності, це «розвантажує» мозок і сприяє розв’язанню проблем на рівні підсвідомості.

Завдання, наведені в рубриці «Здійсніть самоконтроль», призначені як для виконання під час роботи на уроці, так і для домашньої самостійної роботи. Текстові фрагменти, завдання та запитання, позначені *, не є обов’язковими, вони адресовані охочим до навчання, допитливим одинадцяти-класникам, які не шкодують часу й зусиль на самоосвіту та розвиток ерудиції. Поза сумнівом, ви ~ саме такі учні.

Самоконтроль засвоєння навчального матеріалу ви також зможете здійснити за матеріалами рубрик «Завдання для підсумкового самоконтролю» і «Підсумки».

Інформаційні потоки пронизують життя сучасної людини. Тому в кожного з вас виникає не лише потреба оволодіння професійно значущою інформацією, а й необхідність пошуку відповідей на життєво важливі питання, визначення власного ставлення до проблеми. Ви вдосконалюватимете вміння сприймати альтернативні точки зору й висловлювати обґрунтовані аргументи за й проти кожної з них. Також ви зможете застосувати набуті знання та вміння для пошуку помилок в одержуваній інформації, внесення пропозицій щодо їхнього виправлення. Ви знаходитимете необхідну інформацію в різних джерелах, систематизуватимете запропоновану або самостійно підібрану інформацію за певними ознаками. До того ж вам доведеться переводити зорову інформацію у словесну знакову систему й навпаки.

Ці уміння неодмінно стануть вам у пригоді під час роботи над завданнями рубрики «Творча майстерня». Зрозуміло, що всі їх виконати навряд чи можливо та й недоцільно. Вибирайте з-поміж них ті, що вам до душі та снаги, залучайте до співпраці однокласників, друзів, молодших школярів, членів родини, радьтеся з учителями. Цей вид роботи відкриє вам обрії для самовираження як унікальної творчої особистості. У такий спосіб ви зможете осягнути різноманітність способів пізнання навколишнього світу та його красу, усвідомити необхідність вивчення основ хімічної науки незалежно від вибраного профілю навчання і майбутньої професії.

Навчальна робота з підручником зорієнтована на формування вашої компетентності й розвиток ініціативи. Зауважимо, що нові слова, зокрема іншомовного походження, які траплятимуться в тексті, запам'ятовувати необов’язково. На цих прикладах ви лише розвинете вміння використовувати довідковий апарат підручника, який правитиме за модель різноманітних джерел інформації.

Підручник хімії виконуватиме функції своєрідного «тренажера», на

якому ви зможете вправлятися у сприйнятті та обробці інформації різного формату - алгоритмічних приписів, табличних даних, графіків, діаграм, схем, малюнків тощо. Вироблення навичок сприймати інформацію й, після належної обробки, застосовувати у практичній діяльності забезпечить зростання вашої інформаційної компетентності.

Зміст, відомості з рубрики «Дізнайтеся більше...», предметний та іменний покажчики, тлумачний словничок, «Додатки» тощо допоможуть вам ефективно використовувати підручник як джерело знань, розширити ерудицію. Не оминайте своєю увагою портрети науковців і біографічні довідки про них. Адже доробок кожного із цих учених став цеглиною у грандіозній будівлі сучасної науки, фундаментом розвитку високих технологій.

Хімія приваблива ще й тим, що її положення й висновки часто можна перевірити, здійснюючи хімічні досліди. У підручнику є необхідні інструкції до виконання лабораторних дослідів і практичної роботи. Неухильно дотримуйтесь правил техніки безпеки! Це важливо не тільки під час виконання навчальних дослідів, але й у повсякденному житті.

Жоден підручник не в змозі задовольнити потребу допитливого учня у пізнанні. Використовуйте для самоосвіти найрізноманітніші джерела інформації (додаткову літературу, Інтернет, повідомлення ЗМІ). Вчіться критично сприймати інформацію, перевіряти й осмислювати її. Виробляйте власне ставлення до неї, аргументуйте свою позицію. Це допоможе вам стати успішними, компетентними особистостями, справжніми громадянами і патріотами України.

Ми віримо у вас, УЧНІ, і зичимо вам успіху.
Автори

Підручники автора: Лебедєва Ю.Г.

Історія України 11кл Кульчицький

Шановні учні!

Підручник, який ви розгорнули, присвячений історичному періоду від 1939 року до сьогодення. Визначальними подіями і тенденціями розвитку цього періоду були: Друга світова війна, возз'єднання українських земель, вихід радянської України на міжнародну арену, лібералізація суспільно-економічного устрою, відновлення зруйнованого господарства, спроби здійснення радикальних реформ у часи «перебудови», розпад СРСР, проголошення незалежної України.

22 червня 1941 р. Радянський Союз став жертвою нападу нацистської Німеччини та її союзників. Війна вогненним смерчем прокотилася Україною. Наша держава перебуває серед країн, які найбільше постраждали від воєнних дій. Вчені й дотепер не можуть точно порахувати кількість тих, хто загинув на полі бою та на окупованій ворогом території. Українці разом з іншими народами зробили значний внесок у розгром ворога й підстояли майбутнє європейської цивілізації.

Післявоєнний процес відновлення народного господарства був завершений успішно, в рекордний термін.

Наступні три десятиліття невідворотно вели до наростання системної кризи радянського ладу. Окремі заходи щодо його лібералізації мали тимчасовий характер. «Перебудова» різко прискорила темпи суспільно-політичного життя країни. Події вийшли з-під контролю влади, розпочалися революційні зміни, і народ України здобув омріяну віками незалежність і від 1991 р. розбудовує власну державу.

Події вітчизняної історії останніх 20 років навряд чи можуть бути висвітлені цілком об’єктивно. Існування різних точок зору спонукає вас сприймати інформацію вдумливо, спираючись на гуманістичні національні цінності, традиції своєї сім’ї, власний досвід. Важливо розуміти, що в людини завжди є вибір.

Сучасна освіта - це якісна освіта. Для набуття предметних компетенцій пропонується робота з картами, таблицями, схемами, ілюстративним матеріалом, введено рубрики: «Мовою джерела» і «Особа в історії». Текст кожного параграфа закінчується короткими підсумками, які можуть стати відправним пунктом при формуванні вашого погляду на події новітньої історії України, Перед кожним параграфом уміщено запитання на повторення попереднього матеріалу та перелік термінів і понять, які використовуються в тексті. У кінці параграфів запропоновано дискусійні запитання для обговорення в групі, класі, подаються різні погляди на одну проблему. Частина такого матеріалу має вигляд тестових завдань і відкритих запитань. Методичний апарат сприятиме формуванню наукового світогляду, особистностного погляду на історичні події, розвитку інтелектуальної діяльності, наблизить підручник до життя,

Автори продовжують започатковану в підручнику для 10-го класу практику системного використання спогадів учасників історичних подій. Усна історія дозволяє відчути загальні історичні тенденції, олюднити й оживити сторінки минулого. При цьому треба зазначити, що частина дат, імен, історичних подробиць, що розкривають колорит національної історії, має довідковий характер і не потребує заучування.

У кінці підручника розміщено довідковий матеріал за рубриками: «Хронологічний довідник», «Імена в історії», «Основні терміни і поняття», «Література».

Ми рекомендуємо ознайомитися із змістом розділу «Наш край» на початку вивчення курсу. Такий підхід допоможе з перших уроків організувати системну пошуково-дослідницьку роботу з вивчення історії рідного краю та підготуватися до участі в роботі Малої академії наук.

Обсяг і зміст підручника відповідають вимогам програми з історії України для 11-го класу (рівень стандарту, академічний рівень). Автори намагалися поєднати науковий підхід до висвітлення тем з доступним та цікавим викладом їхнього змісту.

На основі роботи з різними джерелами, а також самостійного опрацювання наукової й науково-популярної літератури, активного використання можливостей Інтернету підручник відкриває шлях до творчого дослідження, стимулює розвиток критичного мислення, але не дає остаточних відповідей. Ви маєте самостійно навчитися бачити проблеми, знаходити альтернативні шляхи їхнього розв'язання, мати власний погляд на минуле своєї країни, і прогнозувати її майбутнє.

Підручники автора: Левченко О.М.

Информ 9кл Завадський

Що таке інформація

З кожною історичною епохою пов’язані слова-символи, що сприймаються як виразники духу часу. Для епохи, що передувала сьогоденню, таким словом було «машина». Починаючи з XIX століття воно позначало найбільш передовий і популярний механізм: пароплав, потім — паровоз, згодом — автомобіль, а протягом останніх 10—15 років так називають комп’ютер, залишивши для автомобіля скромне найменування «авто». Для нашої епохи словом-символом, без сумніву, є інформація. Це слово латинського походження, яке спочатку означало «пояснення», «викладення», «обізнаність». Його почали широко вживати в середині XX століття, що свідчить про зміну епох у цей час: з машинного, або індустріального, людське суспільство перетворювалося на інформаційне. Сьогодні слово «інформація» використовують у найрізноманітніших контекстах: людину, яка має знання з певного предмета, ми називаємо «поінформованою», почувши від кого-небудь важливі відомості, кажемо: «Дякую за інформацію», знаємо, що інформація зберігається на комп’ютері, мобільному телефоні, флешці тощо.

Підручники автора: Лисенко Т.І.

Информ 10кл Ривкинд

Шановні учні!

Вивчаючи курс інформатики в 9-му класі, ви ознайомилися з основними поняттями цієї науки та опанували початкові навички роботи з апаратним і програмним забезпеченням. Ми сподіваємося, що ви зрозуміли, яку велику роль у житті сучасної людини відіграють інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), та плануєте й надалі розвивати свою ін-форматичну компетентність.
Цей підручник орієнтований на подальше вивчення вами в 10-му класі сучасних ІК-технологій, розвинення навичок використання їх у вашій навчальній і дослідницькій діяльності, у повсякденному житті. Він допоможе вам стати освіченою людиною інформаційного суспільства. Ви поглибите свої знання та вдосконалите вміння щодо роботи з текстовими документами, навчитеся створювати комп’ютерні презентації, розробляти комп’ютерні публікації, здійснювати монтаж відеофільмів. Також ви навчитеся користуватися електронними поштовими скриньками, використовувати всесвітню мережу Інтернет для спілкування в чатах і форумах, застосовувати ІКТ під час вивчення різних шкільних предметів.
Підручник розрахований на вивчення курсу інформатики в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів на рівні стандарту. Зміст підручника, послідовність і глибина викладення матеріалу повністю відповідають змісту та вимогам державної програми вивчення предмета.
Підручник складається з 4 розділів, кожний з яких поділено на кілька пунктів. Вивчення кожного розділу починається з короткого вступу, в якому зазначено, про що ви дізнаєтеся, вивчивши матеріал цього розділу.
Усі пункти побудовані за єдиною структурою. Для кращого сприймання нового матеріалу на початку пунктів наведено кілька запитань, відповіді на які допоможуть вам пригадати раніше отримані відомості. У пунктах містяться детально пояснений теоретичний матеріал і опис технології опрацювання даних засобами ІКТ, наведені алгоритми та приклади здійснення основних операцій. Означення, правила і твердження, на які потрібно звернути особливу увагу, запам’ятати їх, розміщені на
У кінці кожного пункту розміщені за-
питання для самоперевірки (^Рі отриманих вами знань і набір різнорів-невих практичних завдань для відпрацювання навичок роботи . Практичні завдання |И| підібрані таким чином, щоб послідовно і цілеспрямовано формувати у вас досконалі навички роботи з програмним забезпеченням, уміння самостійно розв’язувати навчальні задачі з використанням ІКТ, розвивати творче мислення.

Для кожного запитання і завдання визначено рівень складності, який позначається так:

° - початковий і середній рівні,

•    — достатній рівень,

*    — високий рівень.

Ті завдання, що позначені Дф, передбачені для опрацювання у парах або невеликих групах. Позначками виділені завдання, які автори рекомендують для роботи вдома, а позначками ^ — запитання та завдання, що стосуються додаткового матеріалу.

Також у підручнику розміщено інструкції до 11 обов’язкових практичних робіт, результат виконання яких повинен продемонструвати рівень засвоєння вами відповідного навчального матеріалу. У кінці підручника наведено словничок, яким ви можете скористатися під час узагальнення теми, у ході підготовки домашніх завдань тощо.

Для полегшення сприйняття вами навчального матеріалу автори намагалися унаочнити підручник схемами, таблицями, екранними копіями, до підручника включені яскраві приклади для демонстрації основних положень інформатики. Додаткові рубрики підручника:

«Для тих, хто хоче знати більше»,
«Цікаві факти з історії»,
«Додаткові джерела інформації»

сприятимуть кращому розумінню та глибшому засвоєнню вами основ науки. Завдяки цьому підручник можна використовувати і для самостійного опанування матеріалу.

Автори пропонують он-лайн підтримку вивчення курсу інформатики 10-го класу на сайті \у\у\у.а11іп1.аі.иа, де вчителі та учні зможуть знайти файли-заготовки для виконання практичних завдань, додаткові матеріали до окремих тем, поспілкуватися з авторами на форумі, залишити свої відгуки та пропозиції в гостьовій книзі.

Отже, успіхів вам у вивченні інформатики та інформаційних технологій!
З повагою, автори

Информатика 9кл Ривкинд

Шановні дев'ятикласники!

Ви розпочинаєте вивчення нового предмета - "Інформатика". Основна мета кожного шкільного предмета - підготувати вас до життя в сучасному суспільстві. Суттєвими ознаками його є високий рівень розвитку інформаційних технологій, використання комп’ютерів у всіх галузях виробництва й управління, можливість широкого доступу до інформаційних ресурсів завдяки комп’ютерним мережам тощо. Інформація стала таким самим стратегічним ресурсом, як продукти харчування, промислові товари та енергетичні ресурси. Тому сучасне суспільство називають інформаційним.

В інформаційному суспільстві важливим є рівень інформаційної культури людини, який визначається рівнем знань сучасних інформаційних технологій і вмінь застосовувати їх у навчальній і професійній діяльності, у побуті. Чим вищий рівень інформаційної культури сучасної молодої людини, тим впевненішою вона почуватиме себе в житті.

Саме підвищення рівня вашої інформаційної культури є основною метою шкільного курсу інформатики. Автори сподіваються, що вивчення курсу інформатики з використанням цього підручника буде для вас і корисним, і цікавим.

Інформатика 7 клас Ривкінд

ШАНОВНІ СЕМИКЛАСНИКИ!
Цього павчального року ви продовжите вивченпя дуже цікавого та важливого предмета - інформатики.

У попередніх класах ви вже навчилися працювати з об’єктами операційної системи комп’ютера, з графічними, текстовими та мультимедійними даними, знаходити відомості в Інтернеті, складати алгоритми для виконавця Рудий кіт.

На уроках інформатики в 7-му класі ви продовжите ознайомлення з послугами Інтернету, навчитеся користуватися електронною поштою. Для виконавця алгоритмів ви будете складати алгоритми з повторенням і розгалуженням. Ви ознайомитеся з поняттям моделі та навчитеся розробляти інформаційні моделі, створювати та використовувати електронні таблиці, будувати діаграми та інше. Уміння застосовувати набуті знання в навчальній діяльності та в життєвих ситуаціях ви відпрацюєте під час розв’язування компетентнісних задач і виконання індивідуальних навчальних проектів. І в цьому вам допоможе цей підручник.

Уміст підручника поділено на розділи. Кожний розділ складається з пунктів, які, у свою чергу, містять підпункти. На початку кожного пункту наведено запитання для повторення вивченого. Відповіді на них полегшать розуміння та засвоєння нового матеріалу.

Інформатика 8 клас Ривкінд

ШАНОВНІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ!
Ви продовжуєте вивчення цікавого та важливого предмета - інформатики.

У попередніх класах ви вже навчилися виконувати операції з об’єктами операційної системи комп’ютера, створювати інформаційні моделі, опрацьовувати графічні, текстові, числові та мультимедійні дані, шукати відомості та листуватися в Інтернеті, складати алгоритми для виконавця Рудий кіт, розв’язувати компетентнісні задачі та виконувати навчальні проекти.

На уроках інформатики у 8-му класі ви ознайомитеся з кодуванням даних, розглянете апаратне та програмне забезпечення комп’ютера, продовжите опрацьовувати текстові та числові дані, розв’язувати компетентнісні задачі. Ви навчитеся створювати файли з відео, опрацьовувати аудіодані, розробляти та виконувати програмні проекти в середовищі програмування. Уміння застосовувати набуті знання ви відпрацюєте під час виконання навчальних проектів. І в цьому вам допоможе цей підручник.

Інформатика 9 клас Ривкінд 2017

Ви продовжуєте вивчати цікавий та важливий предмет - інформатику.

У попередніх класах ви вже навчилися опрацьовувати графічні, текстові, числові та мультимедійні дані, шукати відомості та листуватися в Інтернеті, створювати програми в середовищі Lazarus, розв’язувати компетентнісні задачі та виконувати навчальні проекти.

На уроках інформатики в 9-му класі ви ознайомитеся з поняттям і видами інформаційних систем, основами інформаційної безпеки, розглянете особливості передавання даних в Інтернеті та деякі сервіси сучасного Інтернету, продовжите опрацьовувати мультимедійні та графічні дані, розробляти та виконувати програмні проекти в середовищі програмування. Ви навчитеся створювати комп’ютерні публікації, комп’ютерні моделі, персональне навчальне середовище. Уміння застосовувати набуті знання ви відпрацюєте під час розв’язування компетентнісних задач і виконання навчальних проектів. І в цьому вам допоможе цей підручник.

Підручники автора: Литвиненко Г.М.

Алгебра 9кл Мальований

Юний друже!

Перед тобою новий підручник в алгебри, науки, яку ти продовжуватимеш вивчати в 9 класі. Мета цього підручника — допомогти тобі не тільки здобути певні знання, а й навчитися використовувати їх у процесі навчання і в практичній діяльності.

Матеріал підручника структуровано за розділами, які розбито на параграфи, а ті, у свою чергу, — на окремі пункти. Майже перед кожним з пунктів у рубриці "Пригадайте" акцентується увага на тих відомостях, які слід відновити в пам’яті для полегшення розуміння нового матеріалу.

Кожен пункт складається з двох частин. У першій частині викладено теоретичний матеріал, у другій — вміщено запитання для самоперевірки, а також задачі та вправи, які допоможуть тобі його усвідомити і навчитися застосовувати. Не починай виконувати вправи, не прочитавши викладене у теоретичній частині. Там ти знайдеш, зокрема, І зразки розв’язання окремих завдань.

Щоб привернути твою увагу до особливо важливих положень. їх виділено відмінним від звичайного шрифтом і кольором. Наприклад, кольором виділено означення та властивості. які потрібно запам’ятати. Послідовність виконання певних дій, перетворень, розв’язування задач надруковано курсивом.

Зорієнтуватися у рівні засвоєння змісту розділу ти зможеш за допомогою вміщених у його кінці додаткових задач та вправ, а також рІзнорІвневнх завдань для самоперевірки.

Щиро бажаємо тобі успіху!

Підручники автора: Литовченко С.Д.

Всесв історія 8кл Дьячков

Шановні школярі!

Навчальна книга, яку ви тримаєте в руках, допоможе зрозуміти складний, але дуже цікавий період історії людства, що настав після Середніх віків. Історія цього часу характеризується подальшим розвитком людської цивілізації, складними процесами в державі й суспільстві, яскравістю історичних постатей.

Перш за все ознайомимося з тим, як працювати з підручником. Він містить шість розділів, розподілених на ЗО параграфів. Кожен розділ починається зі вступу, у якому розкрито найважливіші особливості історичних подій і процесів, що висвітлені в цьому розділі. Перед параграфом автори підручника формулюють і звертають увагу школярів на головну навчальну проблему, якій

присвячений матеріал (^^). Варто також знайти відповіді на запитання, розміщені на початку кожного параграфа. Це допоможе пригадати раніше вивчені історичні події та явища, а також краще опрацювати новий матеріал підручника. Наприкінці кожного розділу підбиваються його підсумки у вигляді невеликого узагальнюючого тексту.

Ви вже знаєте, що до підручників з історії включено й практичні заняття. Вони передбачають добре організовану роботу в класі із різними видами історичних джерел і навчальних посібників. Завдання практичних занять виконуються самостійно, у парах або групах під керівництвом учителя.

Зверніть увагу, що всі найважливіші імена, терміни, визначення й дати, які слід запам’ятати, виділено курсивом або напівжирним шрифтом. До імен згаданих у підручнику правителів у дужках подано дати правління, для інших видатних особистостей вказано роки життя.

Основні визначення та висновки для зручності сприйняття та кращого розуміння починаються з нового рядка та виділені кольором.

Бажаємо успіхів!

Підручники автора: Лишенко Г.П.

Математика 4 клас Богданович

Математика : підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.В. Богданович, Г.П. Лишенко. — 2-ге видання.

Підручники автора: Лінніченко В.М.

Біологія 9кл Базанова

Підручники автора: Ліхтей І.М.

Всесв історія 8кл Ліхтей

ВІД АВТОРА

Пам'ятаєте, як ви мріяли про те, щоб здійснити подорож у минуле, поринути в сиву давнину? Уже третій рік ви вивчасте історію і знаєте, як розвивалося людство в давні часи і середні віки. Народжувалися і зникали стародавні цивілізації, складалися системи писемності, формувалися світові релігії. Стародавня Греція і Римська держава збагатили світову культуру творами з літератури образотворчого мистецтва.

В епоху Середньовіччя майже сформувалася сучасна карта світу. У Західній Європі відбувалося становлення і розвиток таких держав, як Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, країн Скандинавського півострова; у Східній І Центральній Європі — Візантійської імперії, Московського князівства, Литви, Польщі Угорщини. Невід'ємною частиною цього періоду є історія Київської Русі  Галицько-Волинського князівства. Розвивалася економіка, зростали міста, створювалися стани і станові монархи, з'явилися перші представницькі органи влади. Християнська церква розділилася на католицьку й православну.

На сході сформувалися арабська держава й нова релігія - іслам. У наслідок арабських завоювань виникла арабська цивілізація — мусульманський світ. У XIV-X V ст. православні країни Центральної та Східної Європи були завойовані туркамп-османами, унаслідок чого утворилася величезна Османська імперія.

Великі географічні відкриття розпочали нову сторінку історії світу — епоху Нового часу яку вн вивчатимете у 8-му і 9-му класах.

Щоб розібратися в подіях політичної та економічної історії, засвоїти поняття й терміни історичні дати уміти працювати з картою варто звернутися ло підручника, який у цьому навчальному році, враховуючи специфіку навчального матеріалу, поділено на дві частини - Історію раннього Нового часу та історію Нового часу. Навчальний текст складається з параграфів, які містять огляд основних подій, історичні джерела, додаткову інформацію схеми й таблиці. Як правило, до джерел та ілюстрацій подано запитання для опрацювання й аналізу документа, картини, мініатюри тощо. У підручнику є узагальнювальні матеріали, словник понять і термінів, хронологічна таблиця са новних подій Нового часу.

У текстах шрифтом виділено найважливіші факти, події, дати, імена, географічні назви. Варто їх за пам'ятати, щоб добре засвоїти навчальний курс.

Зверніть увагу па запитання перед параграфами. Вони допоможуть вам пригадати повторити й узагальнити матеріал, який необхідно знати щоб далі йти дорогою історичних відкриттів. Запитання, подані наприкінці параграфа, дадуть вам змогу переконатися, як вн засвоїли навчальний матеріал. Піктограми підручника підкажуть, якого типу завдання треба виконати.

Історичні карти допоможуть вам зорієнтуватися в просторі ґі часі, а численні ілюстрації сприятимуть можливості наочно уявити події в усьому їхньому розмаїтті.

Отож у добру путь!

Підручники автора: Лобусова О.В.

Укр літ  8кл Борзенко

Слово до читачів

Для багатьох із нас задоволення потреби в прекрасному є важливою умовою існування. Література допомагає нам пізнавати красу, розвивати мистецький смак. Завдяки художньому слову ми розкриваємо нові грані власного «я», долучаємося до національної культури, переймаємо склад мислення та ідеали свого народу.

Мистецтво не пропонує нам готових рецептів, а лише залучає до співпереживання й роздумів, що можуть впливати на прийняття важливих рішень.

Підручник, з яким ви ознайомитеся, містить досить різні фольклорні та літературні твори. Вони супроводжуються належним навчальним матеріалом: відомостями про письменників, характеристиками важливих художніх явищ, визначеннями понять із теорії літератури, питаннями й завданнями. Усі ці матеріали становлять цілісний навчальний комплекс, що створює умови для найбільш ефективного усвідомлювання прочитаного, розвитку інтересу до художньої літератури, до читання загалом.

Цікаві факти, різні оцінки мистецьких явищ ви знайдете в рубриках «Україна і світ», «Актуальна цитата». Ці додаткові відомості залучені з метою розширити ваше уявлення про українську літературу, її роль у культурі світу, запропонувати різні погляди на творчість письменника.

Ви — майбутнє нашої країни. Піклуючись про вас, держава висуває певні вимоги до рівня освіти. Ці вимоги визначені в Державному стандарті базової повної загальної середньої освіти і програмах, відповідно до яких укладаються підручники. Ми визнали доцільним ознайомити вас із цими вимогами. Тому на початку кожного розділу підручника подали перелік основних знань, умінь і навичок, яких мають набути восьмикласники, опрацьовуючи тему. Сподіваємося, що це допоможе вам визначити власну мету навчання й досягти її.

Пам’ятайте, що найкращі результати в будь-якій справі досягаються завдяки діалогу і співпраці. Саме тому надзвичайно важливо, щоб ви не залишалися пасивними й байдужими, а повсякчас брали активну участь у пошуках відповідей на запитання, які ставлять перед читачами літературні твори. Не бійтеся дискутувати, висловлювати власні думки, навіть якщо вони розходяться з тими, що представлені в підручнику. Саме в пошуках, обговоренні та дискусіях народжується істина. Щоб уміти відстоювати свою позицію, слід привчити себе уважно читати та аналізувати літературні твори.

Підручники автора: Лукач І.Б.

Всесв історія 8кл Подаляк

Дорогі восьмикласники!

Ви розпочинаєте вивчати Новий час — період, що тривав у Європі

понад п’ятсот років: від Великих географічних відкриттів — до початку Першої світової війни, яка вибухнула в 1914 р.

Нерідко XVI - першу половину XVII ст. називають добою «великого прориву». І це не випадково. Завдяки Великим географічним відкриттям європейці ознайомилися з невідомими раніше землями й народами, перед ними розкрилися нові життєві горизонти. Почалося розселення європейців у заморські країни та освоєння ними далеких територій. Зв’язки між континентами розширилися, змінивши уявлення людей про навколишній світ і про самих себе.

Нові явища рішуче вторгалися в економіку та суспільне життя. Феодальні відносини поступово втрачали панівні позиції, а на зміну їм приходили нові — капіталістичні. Спочатку вони швидко розвивалися лише в окремих європейських країнах, але на значній частині континенту ще досить довго зберігався феодалізм, темпи історичного розвитку Європи помітно прискорилися. Унаслідок централізації в більшості європейських країн надзвичайно посилилася королівська влада і виникла нова форма правління — абсолютна монархія. Чіткішими стали кордони між окремими державами, змінився характер відносин між ними.

Людина Нового часу інакше ставилася до питань віри та Бога. Завдяки Реформації європейці здобули право обирати віру. Згодом це дало змогу їм розробити поняття свободи совісті - одне з головних у системі громадянських прав і свобод. Реформація мала також величезний вплив на формування національних мов.

Діяльність гуманістів сприяла виникненню нової системи університетської освіти, основні принципи якої зберігаються і в наші дні. Із розвитком науки учені почали застосовувати експеримент і нову систему доказів. Небаченого злету досягла культура.  Інакшими, ніж у Середньовіччі, ставали повсякденне життя і побут людини. Змінювалося розуміння людиною свого місця у світі, а сам він дедалі більше сприймався як новий світ з новими можливостями.

На зміну феодалізму прийшла інша епоха, але нове ще довго існувало поряд зі старим. Майже до кінця XVIII ст. Європа залишалась аграрною, доіндустріальною цивілізацією і зберігала чимало старих порядків та уявлень. Проте зміни, які відбувалися в матеріальному світі, релігійних поглядах, життєвих цінностях і політичних переконаннях тогочасних людей, роблять цю епоху по-справжньому близькою і зрозумілою нам.

Підручник, який ви тримаєте в руках, дасть вам змогу зазирнути в захопливий світ Нового часу та ознайомитися з його відкриттями та видатними постатями. Ви зможете знайти нові яскраві сторінки минулого, відгомін якого лунає до сьогодні.

Видання містить широкий та цікавий матеріал, що розкриває найрізноманітніші грані історії Нового часу. Також тут ви прочитаєте оригінальні документи, авторами яких є учасники та свідки подій, що вивчаються. До кожного тексту подано запитання. Відповідаючи на них, ви зможете краще зрозуміти тогочасне життя.

Особливу увагу радимо звернути на ілюстрації. Вони теж є джерелами, які ознайомлять вас із шедеврами світового мистецтва, сприятимуть появі більш яскравого уявлення про Новий час. Для кращого розуміння візуальних джерел до них теж поставлено запитання. Введені в основний текст «Подробиці» розширять знання про ту чи іншу історичну особу, дають змогу дізнатися більше цікавого про окремі історичні події.

Важливу роль під час вивчення історії відіграють карти. Працюючи з ними, ви зможете простежити, які політичні й територіальні зміни відбувалися за доби Нового часу. На сторінках підручника ви натрапите на багато нових слів, виділених напівжирним шрифтом, до них подані пояснення.

На початку та наприкінці параграфа вміщено запитання та завдання. Вони не лише допоможуть перевірити та закріпити отримані знання, а й навчать розмірковувати, відрізняти істину від вигадок і робити самостійні висновки. В основному тексті параграфа виділено рубрики «Дізнайтеся», «Пригадайте», «Подумайте». Вони мають на меті відтворити вивчений матеріал, порівняти відомі історичні факти, розвинути власне аналітичне та творче мислення. Відповіді на запитання та виконання завдань цих рубрик можуть вимагати від вас використання додаткових джерел інформації. Також закликаємо вас до різнобічного аналізу нового матеріалу, дискусій та самостійної роботи. Представити результати власних пошуків та історичних розвідок ви можете, виконавши завдання під заголовком «Творчо попрацюйте» та практичні заняття в кожній темі.

Усе це допоможе вам поринути в захопливий вир Нового часу та почути голос далекої епохи. Щиро бажаємо, щоб історія стала для вас невичерпним джерелом пізнання світу!

Автори

Підручники автора: Ляшенко О.І.

Фізика 11кл Коршак

Дорогий друже!

Цією книжкою завершується шкільний курс фізики, який ти вивчав упродовж чотирьох років. За цей час ти оволодів основними поняттями і законами фізики, навчився досліджувати фізичні явища і процеси, застосовувати набуті знання для пояснення явищ природи, розв'язувати задачі. Сподіваємось, що набуті знання і досвід знадобляться тобі в подальшій діяльності. Адже ти живеш у сучасному високотехнологічному суспільстві, де науковий світогляд і відповідний стиль мислення є основою комфортного, безконфліктного співіснування людини і природи, чинником соціально-економічного прогресу. Світ техніки і високих технологій, у якому живе сучасна людина, вимагає від кожного з нас якщо не глибокого знання тих процесів, що відбуваються довкола, то хоча б розуміння їхньої природи і передбачення наслідків, до яких можуть призвести нехтування законами природи, невігластво і неосвіченість. Фізика, як насамперед світоглядна наука, формує мислення, озброює загальнонау-ковими методами пізнання, які потрібні кожній людині незалежно від її фаху чи особливостей професійної діяльності.

Як відомо, підручник рівня стандарту зорієнтований на ті обов'язкові результати навчання, яких повинні досягти всі, хто закінчує середню школу. Разом з тим автори свідомі того, що дехто з вас буде складати іспит з фізики під час зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), необхідного для вступу у вищі навчальні заклади. Тому деякі теми ми розширили і доповнили тими відомостями з фізики, які потрібні за програмою ЗНО, Вони позначені зірочкою або виділені як матеріал для додаткового читання.

В одинадцятому класі ти поглиблюватимеш свої знання з електричних явищ, оптики, атомної і ядерної фізики. Набуті раніше знання на цьому етапі навчання фізики отримають теоретичне узагальнення, розширене трактування і сприятимуть формуванню цілісності уявлень про фізичну картину світу.

Щоб полегшити тобі орієнтування в тексті і поліпшити засвоєння навчального матеріалу, автори зберегли ті позначення, які використовувалися в підручнику для 10 класу.

Фізика 9 клас Коршак

Дорогий друже!
Цим підручником завершується вивчення фізики в основній школі, що є фундаментом для її поглибленого і профільного вивчення у старшій школі чи в інших загальноосвітніх та професійних навчальних закладах.

Тут ти ознайомишся з цікавими і важливими для практики електромагнітними явищами, з найважливішими уявленнями фізики атомів та їх основними застосуваннями в галузі ядерної енергетики, важливими для розвитку твоїх уявлень про фізичну картину світу, про науково-технічний прогрес.

У ході вивчення матеріалу ти здобудеш ґрунтовні знання про електромагнітне поле, електричний струм та його закономірності, про те, як проводять електричний струм різні середовища, як попередити ураження струмом, що можуть статися при користуванні ним.

Ще матимеш величезне задоволення від самостійного дослідження фізичних явищ під час виконання лабораторних робіт, навчишся користуватись електричними приладами, ознайомишся з методами наукового пізнання.

Бажаємо тобі успіхів у набутті знань про природу, техніку, технології, в оволодінні вмінням застосовувати набуті знання!
Автори

Фізика 10 клас Коршак

Дорогий друже!
Упродовж трьох років ти вивчав фізику, оволодівав її основними поняттями і законами, досліджував фізичні явища і процеси, застосовував набуті знання для пояснення явищ природи, розв’язував задачі та виконував лабораторні роботи. Усе це дало можливість тобі сформувати науковий світогляд, виробити відповідний стиль мислення, що допоможе тобі у навчанні і здійсненні пізнавальної діяльності.

Фізика - це основа природничих наук. Її поняття і методи досліджень використовуються в осягненні сутності природничо-наукової картини світу. Тому фізика вважається світоглядною наукою, яка формує мислення людини, озброює її загальнонауковими методами пізнання, що потрібні кожній людині незалежно від її фаху чи особливостей професійної діяльності.

Сьогодні ти починаєш новий етап навчання, пов’язаний з підготовкою до свідомого вибору власного життєвого шляху, обранням майбутньої професії. Залежно від цього ти вивчатимеш фізику на різних рівнях опанування предмета. На обов’язковому рівні ти засвоїш основні закономірності перебігу фізичних явищ і процесів, у загальних рисах уявлятимеш фізичний світ, усвідомиш роль фізичних знань у житті людини і суспільному розвитку. На більш високому, академічному рівні передбачається глибше засвоєння фізичних законів і теорій, необхідне для широкого застосування та цілісного уявлення про природничо-наукову картину світу. У підручнику частина матеріалу подана для додаткового читання. Він необхідний для учнів, які хочуть глибше опанувати шкільний курс фізики, ніж того вимагає обов’язковий рівень, зокрема для тих, хто обиратиме фізику під час зовнішнього незалежного оцінювання.

У десятому класі ти вивчатимеш механіку і молекулярну фізику. На цьому етапі навчання фізики набуті раніше знання про механічні і теплові явища будуть теоретично узагальнені та поглиблені, одержать розширене трактування і сприятимуть опануванню наступних розділів фізики.

Підручники автора: Ляшкевич А.І.

Укр мова 8кл Пентилюк

Ви продовжуєте вивчати рідну мову — могутнє знаряддя людської думки.

Цей підручник допоможе вам оволодіти мовними багатствами, відкрити для себе мову як систему взаємопов’язаних одиниць. Ви докладно ознайомитеся з будовою словосполучень, дізнаєтеся про структуру та особливості простих речень. А головне — навчитеся застосовувати набуті знання у створенні власних висловлювань, у повсякденному спілкуванні.

Матеріал підручника розподілено за рубриками. Щоб виконати завдання вправи, звертайтеся до рубрики «Прочитайте і запам’ятайте». В ній подано всі необхідні правила за темою кожного параграфа. Теоретичні відомості, які потребують особливої уваги, винесено в рубрику «Із секретів синтаксису». Узагальнити вивчене за певною темою вам допоможе рубрика «Подумайте і дайте відповіді». А наприкінці кожного розділу вміщено «Запитання і завдання для повторення й узагальнення», за якими можна підготуватися до тематичної атестації.

Щоб навчитися самостійно засвоювати новий матеріал, спирайтеся на схеми, таблиці, проблемні запитання, об’єднані рубрикою «Мовознавче дослідження». Працюючи із завданнями рубрик «Слово-диво», «Мудрість народна», ви відчуєте красу і силу слова, зможете прилучитися до творення поетичного образу. Виявити свої здібності, розвинути фантазію допоможе вам також рубрика «Краса врятує світ», у якій подано галерею художніх полотен живописців-класиків та наших сучасників. Тексти в рубриці «Видатні українці» збагатять вас цікавою інформацією. Людина як особистість — така провідна думка соціокультурної лінії підручника. Замислюйтесь над епіграфами до параграфів, робіть висновки з почутого й прочитаного — і ви навчитеся пізнавати самих себе, історію свого та інших народів.

Зацікавить вас і рубрика «Комунікативний практикум». Виконуючи ситуативні та ігрові завдання, розробляючи проекти, працюючи парами і всім класом, ви переконаєтеся, що з кожним роком удосконалюєте своє мовлення, набуваєте вміння успішно спілкуватися.

Тож бажаємо вам плідної праці й успіхів!

Автори

Українська мова 9кл Пентилюк

Дорогі друзі!

Ви продовжуєте вивчати рідну мову — могутнє знаряддя людської думки.

Цей підручник допоможе вам оволодіти мовними багатствами, відкрити для себе мову як систему взаємопов’язаних одиниць. Ви докладно ознайомитеся з будовою та особливостями складних речень, навчитеся застосовувати набуті знання у створенні власних висловлювань, у повсякденному спілкуванні.

Матеріал підручника розподілено за рубриками. Щоб виконати завдання вправи, звертайтеся до рубрики "Прочитайте і запам'ятайте". У ній подано всі необхідні правила за темою кожного параграфа. Теоретичні відомості, що потребують особливої уваги, винесено в рубрику "Із секретів синтаксису". Узагальнити вивчене за певною темою вам допоможе рубрика " Подумайте і дайте відповіді". Наприкінці кожного розділу вміщено "Запитання і завдання для повторення й узагальнення", а наприкінці підручника — "Тести", за якими можна підготуватися до тематичної атестації.

Щоб навчитися самостійно засвоювати новий матеріал, спирайтеся на схеми, таблиці, проблемні запитання, об’єднані рубрикою "Мовознавче дослідження". Рубрика "Пунктуаційний практикум " звертатиме вашу увагу на особливості розстановки розділових знаків. Працюючи із завданнями рубрик "Слово диво", "Мудрість народна", ви відчуєте красу і силу слова, зможете прилучитися до творення поетичного образу. Виявити свої здібності, розвинути фантазію допоможе вам також рубрика "Краса врятує світ", у якій подано галерею художніх полотен живописців-класиків та наших сучасників. Тексти в рубриках "Видатні українці", "Пізнай себе і світ" збагатять вас цікавою інформацією, завдання до них допоможуть зорієнтуватися в мережі Інтернет. У рубриці "Читайте українською!" вміщено уривки із пригодницьких книжок. Прочитайте ці твори — і коло ваших захоплень розшириться.

Зацікавлять вас і рубрики "Комунікативний практикум", "Антисуржик". Виконуючи ситуативні та ігрові завдання, працюючи парами і всім класом, ви переконаєтеся, що з кожним роком удосконалюєте своє мовлення, набуваєте вміння успішно спілкуватися.

Замислюйтеся над епіграфами до параграфів, робіть висновки з почутого й прочитаного — і ви зможете пізнати самих себе, історію свого та інших народів.

Тож бажаємо вам плідної праці й успіхіві

Автори