Підручники автора: Калініна Л.В.

Англ 9кл Калинина

Підручник "Your English Self" для учнів 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів відповідає новітнім вимогам викладання англійської мови. Він є складовою нового навчально-методичного комплекту з англійської мови, до якого також входять зошит, книга для вчителя і компакт-диск.

У підручнику представлено матеріали з 5 розділів (Цпііа). Кожен із них — це цікава сфера спілкування. Завдяки окремій частині підручника — «А Сгова СиІІигаІ Веайег» — учні мають змогу прочитати захоплюючі оповідання британських, американських і канадських авторів.

Англійський 11кл Калініна

Dear English language learner!

Welcome back to school! This year you are going to study an academic course of English.

We want you to enrich your knowledge in the subjects across the Curriculum as well as to speak and to write their content. We hope you will enjoy practising your English through learning more from history, geography, social studies, literature, computing, music, etc.

You can start with the revision of what you have learnt previously, using the introductory lessons "Getting Started". In each of the six forthcoming units, you will find contemporary academic and conversational English materials which will enable you to develop your communicative competence in listening, reading, speaking and writing. The conversation warmups "Go Ahead” and the pronunciation warm-ups “Rhyme and Reason” can help you to brush up your English on the basis of everyday situations, quotes and poems.

“Your Helping Hand" will truly appear your helping hand in revising your grammar and learning new grammatical items. To upgrade your lexical competence, you are recommended to use the higher-level vocabulary practices in the parts “Enrich Yourself!” and “Work your Wisdom!”. Make sure you pay attention to the differences in meaning and form between some British English (BrE) and American English (AmE) words. Your Language Portfolio is meant to assist you in developing your reading, listening and writing skills in different domains (personal, public, educational and occupational). Try your hand at creating projects in various formats ranging from a poster to a brochure, from an SMS exchange to a house model. You can make them from the point of view of your future profession(s) — that of a historian, a geographer, a psychologist, a computer programmer, a philosopher, and the like.

Reading makes a full man, you know. With this coursebook, you will certainly benefit from reading all sorts of authentic materials (popular and scientific articles, manuals, announcements, journals, etc.). To analyse them thoroughly, please, use the tasks “In-depth Language Study" in your workbook.

Англійська 10кл Калініна

Dear English language learner!

Welcome back to school! This year you are going to study an academic course of English.

We want you to enrich your knowledge in the subjects across the Curriculum as well as to speak and to write their content. We hope you will enjoy practising your English through learning more from history, geography, social studies, literature, computing, music, etc.

You can start with the revision of what you have learnt previously, using the introductory lessons “Getting Started". In each of the six forthcoming units, you will find contemporary academic and conversational English materials which will enable you to develop your communicative competence in listening, reading, speaking and writing. The conversation warm-ups “Go Ahead" and the pronunciation warm-ups “Rhyme and Reason” can help you to brush up your English on the basis of everyday situations, quotes and poems.

“Your Helping Hand” will truly appear your helping hand in revising your grammar and learning new grammatical items. To upgrade your lexical competence, you are recommended to use the higher-level vocabulary practices in the parts “Enrich Yourself” and “Work your Wisdom”. Make sure you pay attention to the differences in meaning and form between some British English (BrE) and American English (AmE) words. Your Language Portfolio is meant to assist you in developing your reading, listening and writing skills in different domains (personal, public, educational and occupational). Try your hand at creating projects in various formats ranging from a poster to a brochure, from an SMS exchange to a house model. You can make them from the point of view of your future professlon(s) — that of a historian, a geographer, a psychologist, a computer programmer, a philosopher, and the like.

Reading makes a full inan, you know. With thiscoursehook, you will certainly benefit from reading all sorts of authentic materials (popular and scientific articles, manuals, announcements, journals, etc.). To analyse them thoroughly, please, use the tasks “In-depth Language Study” in your workbook.

There is ample opportunity for you to learn both language and culture in the sections "Culture Comparison", "Across Cultures" and "A Cross-cultural Reader". Importantly, it may prevent you from behaving like a bull in a china shop abroad.

Do you want to test yourself in order to find out your level of language acquisition? Then go to the "Test Yourself" section at the end of each unit.

Hopefully, this coursebook will help you to get a good command of Academic and Conversational English.

Thank you and Good luck to you!

The Authors

Підручники автора: Капіруліна С.Л.

Географія 7 клас Масляк

ДОРОГІ ДРУЗІ,
ЮНІ КОЛЕГИ – ГЕОГРАФИ!
Що є цікавішим і кориснішим за пізнання світу, нашої планети? Здавна величезна кількість дослідників вирушали у мандри світом, їх вела цікавість до незнаного. Коли Ви виростете, у вас з'явиться можливість відвідати багато країн. А поки що Ви можете ознайомитися з природою Землі, не виходячи з класу.
Ви відкрили підручник з географії материків та океанів. Багато про що Ви вже знаєте з попереднього курсу географії. Ці знання допоможуть Вам мандрувати материками й океанами та здобувати нові знання та вміння.
Щоб оволодіти матеріалом підручника, вам необхідно буде не лише прочитати текст, але й, використовуючи карти атласу, малюнки, схеми і карти підручника, дати відповіді па запитання, викопати практичні завдання, розв’язати тести. Вони містяться в тексті, в кінці кожного параграфа, розділу або теми.
Пізніше, коли Ви почнете вивчати материк за материком та океан за океаном і користуватися загальною схемою їхніх характеристик, намагайтеся шукати в цікавих і незвичних фактах прояв загальних географічних закономірностей. Привчайте себе до пошуку цих закономірностей у всьому. Ця звичка знадобиться вам у подальшому житті.
Географія нерозривно пов'язана з картами. Тому засвоїти цей курс лише за допомогою тексту підручника практично неможливо. Методика роботи з ним полягає в постійному пошуку будь-якого об’єкта, явища чи процесу згаданого па сторінках цієї книжки на відповідних картах підручника чи атласу.
У цьому навчальному році Вас чекає захоплююча подорож нашою блакитною планетою. Бажаємо Вам цікавих і корисних здобутків у пошуку нового та невідомого.

Підручники автора: Караман О.В.

Українська мова 11 клас Караман

Нині, коли українська мова розширює сферу свого функціонування, посилюється увага до культури усного та писемного мовлення. Розмовляти добірною українською мовою стає престижно, приходить розуміння того, що досконале знання мови - важлива складова професіограми працівників різних спеціальностей.

За підручником для 11 класу ви узагальнюватимете й систематизуватимете вивчене з морфології, синтаксису і пунктуації, засвоюватимете елементи стилістики і практичної риторики, а також повторюватимете матеріал з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, фразеології.

Оскільки в підручнику поєднано академічний і профільний рівні, автори дещо змінили структуру навчальної книги, збільшивши частку практичних завдань для дослідження мовного матеріалу. На початку розділів і тем, призначених для вивчення за програмою одного з рівнів, подано умовне позначення. У спільних розділах є вказівки на рівень у завданнях до вправ.

Теоретичні відомості представлено переважно у формі текстів-роз’яснень, узагальнювальних таблиць, а також лінгвістичних довідок. Вправи й завдання передбачають вашу самостійну роботу, активний пошук, вміння аналізувати мовні одиниці - словоформи, словосполучення, прості та складні речення,- з’ясовувати відмінності у їхній будові і функціях, експериментувати, висловлювати аргументи "за" і "проти", формулювати висновки.

Різні завдання, тести, робота над засвоєнням мовних норм, складання діалогів, виступів, лінгвістичних повідомлень, аналіз текстів допоможуть відшліфувати правописні навички, систематизувати здобуті знання, оволодіти вмінням вправно викладати свої думки, стилістично впорядковувати кожну фразу, формуючи індивідуальну манеру мовлення.

Зміст підручника орієнтує на постійне підвищення культури мовлення кожного з вас, на осмислення мовних закономірностей, на оволодіння нормами літературної української мови та вироблення індивідуального стилю мовлення на кращих взірцях художніх, публіцистичних і наукових текстів. Удосконаленню культури вашого мовлення сприятимуть вправи на складання діалогів, написання рефератів, творів на лінгвістичні, морально-етичні та інші теми. Рубрики "Майстерня філолога", "Уникайте помилок", "До джерел знань", "Назустріч тестуванню" зацікавлять як учнів, які вивчають мову поглиблено, так і тих, хто опановує її за програмою академічного рівня. Наприкінці підручника вміщено тлумачний словник.

Сподіваємося, що підручник слугуватиме надійним джерелом і порадником на шляху вашого творчого зростання, духовного збагачення. Від того, наскільки повно, свідомо й міцно засвоїте матеріал підручника, значною мірою залежить ваша підготовка до майбутньої професії.

Тож до праці, дорогі друзі!

Бажаємо успіхів!

Підручники автора: Караман С.О.

Українська мова 11 клас Караман

Нині, коли українська мова розширює сферу свого функціонування, посилюється увага до культури усного та писемного мовлення. Розмовляти добірною українською мовою стає престижно, приходить розуміння того, що досконале знання мови - важлива складова професіограми працівників різних спеціальностей.

За підручником для 11 класу ви узагальнюватимете й систематизуватимете вивчене з морфології, синтаксису і пунктуації, засвоюватимете елементи стилістики і практичної риторики, а також повторюватимете матеріал з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, фразеології.

Оскільки в підручнику поєднано академічний і профільний рівні, автори дещо змінили структуру навчальної книги, збільшивши частку практичних завдань для дослідження мовного матеріалу. На початку розділів і тем, призначених для вивчення за програмою одного з рівнів, подано умовне позначення. У спільних розділах є вказівки на рівень у завданнях до вправ.

Теоретичні відомості представлено переважно у формі текстів-роз’яснень, узагальнювальних таблиць, а також лінгвістичних довідок. Вправи й завдання передбачають вашу самостійну роботу, активний пошук, вміння аналізувати мовні одиниці - словоформи, словосполучення, прості та складні речення,- з’ясовувати відмінності у їхній будові і функціях, експериментувати, висловлювати аргументи "за" і "проти", формулювати висновки.

Різні завдання, тести, робота над засвоєнням мовних норм, складання діалогів, виступів, лінгвістичних повідомлень, аналіз текстів допоможуть відшліфувати правописні навички, систематизувати здобуті знання, оволодіти вмінням вправно викладати свої думки, стилістично впорядковувати кожну фразу, формуючи індивідуальну манеру мовлення.

Зміст підручника орієнтує на постійне підвищення культури мовлення кожного з вас, на осмислення мовних закономірностей, на оволодіння нормами літературної української мови та вироблення індивідуального стилю мовлення на кращих взірцях художніх, публіцистичних і наукових текстів. Удосконаленню культури вашого мовлення сприятимуть вправи на складання діалогів, написання рефератів, творів на лінгвістичні, морально-етичні та інші теми. Рубрики "Майстерня філолога", "Уникайте помилок", "До джерел знань", "Назустріч тестуванню" зацікавлять як учнів, які вивчають мову поглиблено, так і тих, хто опановує її за програмою академічного рівня. Наприкінці підручника вміщено тлумачний словник.

Сподіваємося, що підручник слугуватиме надійним джерелом і порадником на шляху вашого творчого зростання, духовного збагачення. Від того, наскільки повно, свідомо й міцно засвоїте матеріал підручника, значною мірою залежить ваша підготовка до майбутньої професії.

Тож до праці, дорогі друзі!

Бажаємо успіхів!

Підручники автора: Кармазіна І.С.

Біологія 9кл Базанова

Підручники автора: Карпюк О.Д.

Англ 9кл Карпюк

Англійська мова

Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Видано для вільного продажу.

Англійською та українською мовами
Редактори Ігор Миколів, Наталія Батрин Художники Любомир Бейгер, Інна Малявська Дизайн і комп'ютерна верстка Андрій Костишин, Мар’яна Тераз

Англійська мова 7 клас Карпюк

інформація не знайдена

Англійська мова 8 клас Карпюк

Підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів

Англійська мова 9 клас Карпюк 2017

Dear Student,

I hope very much that you will enjoy your learning process with English 9.1 have chosen four main themes, each representing a different dimension of your life. In each unit you will find a variety of learning activities related to different topics of that unit. These tasks will give you plenty of opportunities to develop both your general knowledge and English language skills (reading, listening, writing and speaking), as well as your English grammar. The book contains a rich vocabulary for you to learn and remember so that you will be ready to succeed in all your exams and in your use of English later on in life.

I wish you an interesting and successful year of English studies! Oksana Karpyuk

Підручники автора: Кисельова Л.О.

Зарубіжна література 10кл Наливайко

ПУТІВНИК ДО ПІДРУЧНИКА

Дорогі десятикласники, цього року ви вивчатимете світову літературу XIX ст,, ознайомитеся з творчими шляхами таких видатних письменників, як Стендаль і Бальзак, Діккенс і Вітмен, Достоевський і Толстой, Золя і Уайльд, Некрасов і Верлен, прочитаєте їхні найкращі твори, що увійшли до скарбниці духовної культури людства. Багато з цих творів, зокрема "Червоне і чорне*, "Гобсек", "Пригоди Олівера Твіста", "Злочин і кара", "Анна Каретна*, своєю появою засвідчили утвердження нової художньої системи - реалізму. Література середини XIX ст. характеризується тісним взаємозв’язком між реалістичними й романтичними тенденціями, однак найголовніше те, що її наскрізною ідеєю є любов і співчуття до людини. Саме тому твори красного письменства позаминулого століття формують особистість з високими моральними принципами, здатну самостійно мислити й творчо діяти. Література цього періоду не лише розкривала глибинний зміст повсякденного життя та без остраху аналізувала найгостріші конфлікти своєї доби, а й сягала універсальних, вічних проблем людського існування. Ось чому твори великих майстрів слова XIX ст. суголосні сучасності й здатні збагачувати наше уявлення про світ і місце людини в ньому.

Створюючи підручник, який ви тримаєте в руках, автори виходили з того, що література пов’язана з життям суспільства, з його історією, але не є їхнім прямим відбитком. Зв’язок між літературою і суспільним життям опосередковується громадською та індивідуальною свідомістю, ідеологією та психологією, ментально-емоційними комплексами, зрештою усією духовною культурою тієї чи іншої епохи, Дійсність, її конфлікти й виклики породжують думки, емоції, судження, пристрасті, які набувають у літературі завершеного художнього втілення як у вигляді "відображення життя у формах самого життя", що характерно передусім для реалістичної та натуралістичної літератури, так і у формах символічних, алегоричних, з використанням міфологічних, історичних, фантастичних образів і мотивів, що притаманно романтизму та іншим нереалістичним літературним напрямам і течіям.

У 10-му класі ви ознайомитеся не лише з літературою середини XIX ст., а й з творами, написаними на межі ХІХ-ХХ ст. У цей період, що визначається як окрема доба в історії культури, розвиток літератури урізноманітнюється, виникають нові течії (імпресіонізм, натуралізм, неоромантизм, символізм та інші) і кожна з них вносить свої теми й барви в мистецтво слова.

Підручник, за яким ви протягом року вивчатимете світову літературу, написано відповідно до чинної навчальної програми академічного рівня для класів суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного й спортивного напрямів. Він складається з трьох частин.

Частина перша *3 літератури реалізму" містить оглядову статтю й п’ять розділів, присвячених творчості видатних прозаїків XIX ст. - Стендаля, О. де Бальзака, Ч. Діккенса, Ф. Достоєвського, Л. Толстого. У частині другій, що має назву "Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини XIX ст.", вияскравлюється розвиток лірики в зазначений період. Ця частина складається з оглядової статті й п’яти розділів, які ознайомлюють, відповідно, з творчістю М. Некрасова, В. Вітмена,Ш. Бодлера, а також з поезією найяскравіших французьких символістів П. Верлена й А. Рембо. Частина третя - "Роман ранньомодерністської доби" - знову повертає нас до царини прози, але вже такої, що фіксує нове світовідчуття, нову естетику й новий спосіб художнього мислення, які активно формувалися на межі ХІХ-ХХ ст. До неї увійшли вступна стаття й два основних розділи, присвячених творчості Е, Золя й О. Уайльда.

У кожному з розділів нарис про письменника, що містить аналіз окремих його творів, структурований за основними рубриками - "Віхи життя, віхи творчості* та "Відкрита книга". їх доповнюють додаткові рубрики "Точки дотику з Україною", "Подробиці", назви яких чітко вказують на різновид вміщеної в них інформації. Окрім "монографічних" тем (тобто нарисів про письменників і їхні твори), до підручника включено й огляди, марковані рубрикою "Сторінками історії літератури". Опрацювання цих матеріалів особливо важливе для учнів філологічного профілю, однак, на нашу думку, буде корисним і для учнів інших гуманітарних напрямів, оскільки передбачає формування засадничих уявлень про перебіг літературного й загальнокультурного процесів у XIX ст.

Окремо варто сказати про рубрику "Скарбниця філолога", яка має на меті не лише окреслити "профільний* аспект викладених у загальних розділах знань і розширити філологічну ерудицію, а й репрезентувати твори, які є знаковими для літератури XIX ст. До їхнього числа належать, зокрема, романи "Пермський монастир" Стендаля, "Батько Горіо" О. де Бальзака, "Великі сподівання" Ч. Діккенса, "Ідіот" Ф. Достоєвсько-го, "Війна і мир" Л. Толстого, оповідання А. Чехова, поезії Ф. Тютчева, А. Фета й С. Малларме. Рубрика "Скарбниця філолога" розрахована на учнів філологічного профілю й усіх тих, хто цікавиться зарубіжною літературою і хоче поглибити своє уявлення про неї.

Наприкінці кожної теми подано диференційовані за чотирма рівнями запитання і завдання для самоконтролю, а також теми самостійних досліджень,рефератів, творів і проектів, призначених для мультимедійної презентації. З урахуванням орієнтації на інтерактивні засоби навчання до системи запитань і завдань включено також такі, що передбачають роботу в парах і групах. Окрім того, до запитань і завдань, розроблених для академічного рівня, додаються запитання і завдання для філологічного профілю. Сподіваємося, усе це допоможе вам в опануванні програмового матеріалу.

Бажаємо успіху й задоволення від вивчення курсу світової літератури в 10-му класі!

Автори

Підручники автора: Кірюхін М.М.

Фізика 11кл Баряхтар

Дорогі друзі!

У цьому навчальному році ви завершуєте вивчення курсу фізики загальноосвітньої школи. Сподіваємось, що подорож світом фізики виявилася цікавою і навіть надихнула декого з вас пов’язати своє подальше життя саме з цією наукою. У всякому разі фізичні знання, отримані в школі, напевно стануть у пригоді, чим би ви не займалися в майбутньому.

Цього року на вас чекають розділи фізики, з якими ви вже познайомилися в попередніх класах, отже, багато з фізичних явищ і понять не стануть для вас новими. Це такі розділи, як "Електричне поле", "Електричний струм", "Електромагнетизм. Електромагнітне поле", "Оптика", "Атомна і ядерна фізика". Зрозуміло, що вивчати ці розділи ви будете на більш високому рівні, розширите та поглибите набуті знання.

Новим для вас виявиться розділ "Електромагнітні коливання і хвилі", але й у ньому на вас чекає низка знайомих понять і механічних аналогій, з якими ви зустрічались у 10-му класі під час вивчення механічних коливань і хвиль.

В усіх розділах підручника наведено різноманітні задачі — навчитись їх розв’язувати вам допоможе пункт "Учимося розв’язувати задачі" у параграфах. Завдяки пункту "Підбиваємо підсумки" ви маєте можливість ще раз виділити основне у вивченому матеріалі та повторити його.

Як і в усіх попередніх підручниках цієї серії, параграфи завершуються кількома рубриками. З’ясувати, як ви зрозуміли вивчене, допоможуть "Контрольні запитання". Рубрика "Вправа" дозволить застосувати отримані знання на практиці.

У ході підготовки до контрольних робіт буде корисною рубрика "Завдання для самоперевірки", а рубрика "Підбиваємо підсумки розділу" допоможе систематизувати набуті знання й "побачити" матеріал розділу в цілому. Ті ж з вас, хто хоче більше дізнатися про розвиток фізичної науки та техніки, знайдуть чимало корисного в рубриці "Фізика та техніка в Україні". Фізика — наука експериментальна, тому наприкінці підручника подано вказівки до лабораторних робіт.

Зверніть увагу, що в підручнику використовуються такі позначки.

Зірочкою (*) позначено матеріал і завдання підвищеної складності — для тих, хто прагне дізнатися більше.

Зірочками ( +) обмежено матеріал, призначений для учнів, які вивчають фізику на профільному рівні.

Позначка означає, що розширений виклад навчального матеріалу профільного рівня ви зможете знайти на сайті видавництва "Ранок", а саме: теоретичні висновки та обґрунтування наведених у підручнику законів, більш докладне пояснення деяких фізичних явищ, детальний опис роботи різних технічних пристроїв тощо.

Нехай вам щастить!

Підручники автора: Кірюхіна О.О.

Фізика 11кл Баряхтар

Дорогі друзі!

У цьому навчальному році ви завершуєте вивчення курсу фізики загальноосвітньої школи. Сподіваємось, що подорож світом фізики виявилася цікавою і навіть надихнула декого з вас пов’язати своє подальше життя саме з цією наукою. У всякому разі фізичні знання, отримані в школі, напевно стануть у пригоді, чим би ви не займалися в майбутньому.

Цього року на вас чекають розділи фізики, з якими ви вже познайомилися в попередніх класах, отже, багато з фізичних явищ і понять не стануть для вас новими. Це такі розділи, як "Електричне поле", "Електричний струм", "Електромагнетизм. Електромагнітне поле", "Оптика", "Атомна і ядерна фізика". Зрозуміло, що вивчати ці розділи ви будете на більш високому рівні, розширите та поглибите набуті знання.

Новим для вас виявиться розділ "Електромагнітні коливання і хвилі", але й у ньому на вас чекає низка знайомих понять і механічних аналогій, з якими ви зустрічались у 10-му класі під час вивчення механічних коливань і хвиль.

В усіх розділах підручника наведено різноманітні задачі — навчитись їх розв’язувати вам допоможе пункт "Учимося розв’язувати задачі" у параграфах. Завдяки пункту "Підбиваємо підсумки" ви маєте можливість ще раз виділити основне у вивченому матеріалі та повторити його.

Як і в усіх попередніх підручниках цієї серії, параграфи завершуються кількома рубриками. З’ясувати, як ви зрозуміли вивчене, допоможуть "Контрольні запитання". Рубрика "Вправа" дозволить застосувати отримані знання на практиці.

У ході підготовки до контрольних робіт буде корисною рубрика "Завдання для самоперевірки", а рубрика "Підбиваємо підсумки розділу" допоможе систематизувати набуті знання й "побачити" матеріал розділу в цілому. Ті ж з вас, хто хоче більше дізнатися про розвиток фізичної науки та техніки, знайдуть чимало корисного в рубриці "Фізика та техніка в Україні". Фізика — наука експериментальна, тому наприкінці підручника подано вказівки до лабораторних робіт.

Зверніть увагу, що в підручнику використовуються такі позначки.

Зірочкою (*) позначено матеріал і завдання підвищеної складності — для тих, хто прагне дізнатися більше.

Зірочками ( +) обмежено матеріал, призначений для учнів, які вивчають фізику на профільному рівні.

Позначка означає, що розширений виклад навчального матеріалу профільного рівня ви зможете знайти на сайті видавництва "Ранок", а саме: теоретичні висновки та обґрунтування наведених у підручнику законів, більш докладне пояснення деяких фізичних явищ, детальний опис роботи різних технічних пристроїв тощо.

Нехай вам щастить!

Фізика 7 клас Баряхтар

Дорогі друзі!
Цього навчального року починається ваша подорож світом нової для вас науки - фізики. Ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Вам зустрінуться не тільки добре відомі з курсу природознавства поняття: "фізичне тіло", "речовина", "атоми", "молекули", "дифузія", "механічний рух",- а й багато нових.

Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.

Будьте уважними й наполегливими, вивчаючи зміст кожного параграфа, і тоді ви зможете зрозуміти суть викладеного матеріалу та застосувати здобуті знання в повсякденному житті.

Зверніть увагу на те, що параграфи завершуються рубриками: "Підбиваємо підсумки", "Контрольні запитання", "Вправа". Для чого вони потрібні і як з ними краще працювати?

У рубриці "Підбиваємо підсумки" подано відомості про основні поняття та явища, з якими ви ознайомилися в параграфі. Отже, ви маєте можливість іще раз звернути увагу на головне.

"Контрольні запитання" допоможуть з’ясувати, чи зрозуміли ви вивчений матеріал. Якщо ви зможете відповісти на кожне запитання, то все гаразд, якщо ж ні, знову зверніться до тексту параграфа.

Фізика 8 клас Баряхтар

Дорогі друзі!


Цього навчального року ви продовжите свою подорож світом фізики. Як і раніше, ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.

Будьте уважними й наполегливими, вивчаючи зміст кожного параграфа, і тоді ви зможете зрозуміти суть викладеного матеріалу та застосувати здобуті знання в повсякденному житті.

Зверніть увагу на те, що параграфи завершуються рубриками: "Підбиваємо підсумки", "Контрольні запитання", "Вправа". Для чого вони потрібні і як з ними краще працювати?

У рубриці "Підбиваємо підсумки" подано відомості про основні поняття та явища, з якими ви ознайомилися в параграфі. Отже, ви маєте можливість іще раз звернути увагу на головне.

"Контрольні запитання" допоможуть з’ясувати, чи зрозуміли ви вивчений матеріал. Якщо ви зможете відповісти на кожне запитання, то все гаразд, якщо ж ні, знову зверніться до тексту параграфа.

Рубрика "Вправа" зробить вашу подорож у дивовижний світ фізики ще цікавішою, адже ви зможете застосувати отримані знання на практиці. Завдання цієї рубрики диференційовані за рівнями складності - від доволі простих, що потребують лише уважності, до творчих, розв’язуючи які слід виявити кмітливість і наполегливість. Номер кожного завдання має свій колір (у порядку підвищення складності: синій, зелений, оранжевий, червоний, фіолетовий).

Серед завдань є такі, що слугують для повторення матеріалу, який ви вже вивчали в курсах природознавства, математики або на попередніх уроках фізики.

Довідкові дані, необхідні для виконання завдань, ви знайдете в Додатку наприкінці підручника.

Фізика 9 клас Баряхтар 2017

Дорогі друзі!
Цього навчального року ви продовжите свою подорож світом фізики. Як і раніше, ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.

Будьте уважними й наполегливими, вивчаючи зміст кожного параграфа, і тоді ви зможете зрозуміти суть викладеного матеріалу та застосувати набуті знання в повсякденному житті.

Зверніть увагу на те, що параграфи завершуються рубриками: "Підбиваємо підсумки", "Контрольні запитання", "Вправа". Для чого вони потрібні і як із ними краще працювати?

У рубриці "Підбиваємо підсумки" подано відомості про основні поняття та явища, з якими ви ознайомилися в параграфі. Отже, ви маєте можливість іще раз звернути увагу на головне.

"Контрольні запитання" допоможуть з’ясувати, чи зрозуміли ви вивчений матеріал. Якщо ви зможете відповісти на кожне запитання, то все гаразд, якщо ж ні, знову зверніться до тексту параграфа.

Рубрика "Вправа" зробить вашу подорож у дивовижний світ фізики ще цікавішою, адже ви зможете застосувати набуті знання на практиці. Завдання цієї рубрики диференційовані за рівнями складності - від доволі простих, що потребують лише уважності, до творчих, розв’язуючи які слід виявити кмітливість і наполегливість. Номер кожного завдання має свій колір (у порядку підвищення складності: синій, зелений, оранжевий, червоний, фіолетовий).

Серед завдань є такі, що слугують для повторення матеріалу, який ви вже вивчали в курсах природознавства, математики або на попередніх уроках фізики.

Підручники автора: Клименко Ж.В.

Зарубіжна література 11кл Ісаєва

Автор

пише лише половину книжки: іншу половину пише читач.

Джозеф Конрал

Вітаємо вас, високошановні каші читачі — майбутні менеджери чи лікарі, програмісти чи екологи, юристи чи інженери, спортсмени, банкіри, політики, економісти чи аграрГП.. Незалежно від того, який шлях ви оберете у майбутньому, нам усім потрібно вміти розуміти себе і світ навколо себе, навчитися бачити, слухати і чути, зіставляти і узагальнювати, висловлювати свої враження, знаходити рішення і, врешті-решт, відчувати і насолоджуватися, і в цьому нам допомагає рідна і світова ЛІТЕРАТУРА...

Напевно, ви вже замислювалися над тим, ЩО іноді спонукає нас відірватися від комп’ютерів або іншого улюбленого заняття, відкрити цікаву книжку І, попри всі наші буденні проблеми, поринути у читання? Чому ми, ті, які живуть у XXI столітті, звертаємося до художніх творів, написаних за інших епох? Що шукаємо ми у них? Як упливають вони на нас?

Щоб дати відповіді на такі та подібні запитання, пропонуємо вам за допомогою цього підручника продовжити пізнавати себе через твори світової літератури ХХ-ХХІ століть. Ми добре усвідомлювали, що сьогодні, у часи суцільного Інтернету, можна достатньо швидко і легко знайти будь-яку інформацію. Тому нашим завданням не було подати максимум відомостей з тієї чи тієї теми — ми прагнули розкрити своєрідність художнього світу письменника, показати твір як «незавершену завершеність», дати поштовх для самостійних роздумів, навчити перекладати прочитане мовою власних вражень і понять. Про це і винесені в епіграф нашого підручника слова Джозефа Конрада, класика англійської літератури, народженого в Україні.

Запрошуємо вас стати співавторами літературних творів, які ви читатимете, розвиваючи та дописуючи їхні сюжети у своїх думках та уяві.

На цьому шляху ми бажаємо вам маленьких і великих відкриттів, радощів спілкування і справжнього естетичного задоволення, таких відчуттів, про які писав австрійський поет Райнер Марія Рільке:

Цей вечір — книга. Гарна й пишна Оправа з пурпуру на ній,

І розмика рука неспішна Гачок на клямці золотій.

/, повен щастя, я читаю Сторінку першу в тишині.

І другу продивлюсь до краю,

А третю вимарю вві сні.

Отже, читайте і насолоджуйтеся, розмірковуйте і сперечайтеся, пізнавайте себе і творіть!

Автори

Підручники автора: Клименко Ю.М.

Франц 8кл Клименко

Шановні друзі!

Ви продовжуєте вивчати французьку мову - одну з найкрасивіших мов світу. Підручник, який ви зараз тримаєте в руках, допоможе вам досягти певного рівня у володінні французькою мовою та навчить спілкуватися на теми, які цікавлять вас і ваших співрозмовників.

Ви відкриєте для себе різні стилі мовлення і зможете зрозуміти своїх однолітків з Франції, поділитися своїми враженнями і розпитати про те, що вам подобається. Ви зможете інформувати своїх французьких друзів про своє життя, навчання, про свою країну - Україну і її столицю - місто Київ. Діалоги, тексти, вправи підручника допоможуть вам у цьому.

Головні персонажі підручника - ваші однолітки, учні восьмого класу -цікавляться життям в Україні та розповідають про відмінності, які існують між двома країнами.

Прогулюючись вулицями Парижа, ви дізнаєтеся про пам’ятники та музеї, місцеві звичаї і традиції Франції. А вивчивши матеріал про Україну, ви зможете провести екскурсію мальовничими місцями нашої країни для франкомовних туристів.

Крім тем, які ви вивчали на попередньому етапі, ви ознайомитесь із новими темами, які на думку автора, вас зацікавлять. Вивчаючи тему «Засоби масової інформації», ви дізнаєтеся про історію створення перших газет. Підручник підкаже, яким чином віднайти сайти в Інтернеті, які допоможуть вам зробити процес вивчення французької мови цікавішим та динамічнішим.

Кожний урок містить завдання з розвитку усного та писемного мовлення, вправи для роботи над покращенням вимови та вдосконаленням граматичних навичок.
Бажаю успіхів!
Автор

Підручники автора: Кобернік С. Г.

Географія 8кл Коберник

Як працювати з підручником

Шановні друзі! У цьому навчальному році ми продовжуємо вивчати географію. У попередніх класах ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, прийомами роботи з географічними картами. Курс «Україна у світі: природа, населення» розпочне ваше знайомство з нашою державою. Підручник стане надійним помічником у цьому. Подамо деякі корисні поради, як краще працювати з ним.

Вивчення кожного розділу або великої теми розпочинається з їх анонсування, яке містить інформацію про очікувані результати засвоєння матеріалу та налаштовує на опанування нових знань. Перед кожним параграфом запропоновано рубрику «Пригадайте». Повторення теоретичного матеріалу з попередніх курсів географії або раніше вивчених тем допоможе краще зрозуміти новий матеріал. Під час ознайомлення з текстом параграфа не намагайтеся його механічно запам’ятати. Зосереджуйте увагу на найважливіших положеннях і нових поняттях. Для кращого розуміння навчального матеріалу скористайтеся завданнями, наведеними в тексті. Деякі з них потребують ваших творчих думок і оригінальних рішень. Аргументовано обстоюйте свою позицію з того чи того проблемного питання.

Підручник містить різноплановий ілюстративний матеріал: малюнки, тематичні карти, картосхеми, схеми, діаграми. Особливу увагу звертайте на запитання і завдання, долучені до окремих ілюстрацій.
Ландшафти України вивчають за типовим планом. Бажано, щоб ви одразу запам’ятали його логічну послідовність і використовували її під час відповіді.
Наприкінці кожного параграфа запропоновано рубрику «Перевір себе» з переліком завдань і запитань для самоконтролю.
Кожний тематичний блок доповнено назвами програмних практичних робіт.
Усі розділи або великі теми містять рубрику «Для допитливих». У ній ви знайдете додаткову інформацію щодо процесів та явищ, які вивчають.
У рубриці «Теми для досліджень і міні-проектів» подано завдання для здійснення самостійних спостережень і дій, спрямовані на розвиток ваших дослідницьких навичок. Це дасть вам змогу розширити і поглибити знання з окремих питань курсу.
Щоб спонукати вас до вивчення своєї місцевості, аналізу географічних процесів і явищ на території рідного краю, пропонуємо рубрику «Проектдля краєзнавця».
Для поглиблення географічних знань у рубриці «Дізнаймося більше» наведено перелік додаткових друкованих і електронних джерел.
Паралельно з підручником для вивчення матеріалу з курсу доцільно використовувати географічний атлас, контурні карти і практикум або робочий зошит.

Цей підручник допоможе вам здобути глибокі та системні знання з географії нашої держави.

Зичимо вам успіхів у навчанні!

Географія 10кл Коберник

Шановні старшокласники!

Цього року ви вивчатимете завершальний курс шкільної географії — "Соціально-економічна географія світу". Надійним помічником у цьому вам стане цей підручник. Пропонуємо поради, як краще з ним працювати.

Під час ознайомлення з текстом параграфа не намагайтеся його механічно запам’ятати. Зосереджуйте увагу на найважливіших положеннях та нових поняттях. Для кращого розуміння навчального матеріалу скористайтеся запитаннями і завданнями, наведеними у тексті. Деякі з них потребують вашого творчого підходу. Намагайтеся аргументовано відстоювати свою позицію з того чи іншого проблемного питання.

У підручнику міститься різноплановий ілюстративний матеріал: малюнки, тематичні карти, схеми, картосхеми, діаграми, графіки. Особливу увагу звертайте на запитання і завдання, що додаються до окремих ілюстрацій.

Наприкінці кожного параграфа у рубриці "Коротко про головне" наводяться загальні висновки, в яких виокремлюються найголовніші положення з теми.

Окремі регіони та країни вивчаються за типовим планом економіко-географічної характеристики. Бажано, щоб ви одразу запам’ятали його логічну послідовність та вміло використовували її під час відповіді.

У кожній темі є рубрика "Для допитливих". У ній ви знайдете додаткову інформацію про суспільно-економічні події й факти, традиції, культуру, побут, національну кухню, систему освіти різних країн.

Окремим блоком подано запитання і завдання з теми для самоконтролю навчальних досягнень. Тут передбачено три рівні завдань:

•    перший рівень — тестові завдання, спрямовані на закріплення базових знань;

•    другий рівень — перевірка розуміння основних понять та практичні завдання на заповнення узагальнюючих таблиць, складання схем;

•    третій рівень — аналітичні завдання й порівняльні характеристики суспільних процесів та явищ.

До кожної теми подано орієнтовні переліки актуальних питань курсу, які передбачають самостійну підготовку повідомлень та доповідей з використанням додаткових джерел інформації: хрестоматій, географічних енциклопедій, довідників, Інтернету, періодичної преси тощо. Перелік сучасних інформаційних джерел з потужньою базою Інтернет-ресурсів для поширення та поглиблення знань додаються до кожного розділу або теми.

У кінці підручника ви знайдете словник основних термінів і понять. Виконуючи практичні роботи, використовуйте наведені в "Довідниках" відповідні статистичні дані.

Для кращого засвоєння матеріалу теми, крім підручника, використовуйте географічний атлас, контурні карти та практикум.

Цей підручник допоможе вам здобути глибокі й системні знання з соціально-економічної географії світу.

Підручники автора: Коваленко Л.Т.

Українська література 7 клас Коваленко

Для багатьох сучасних школярів художній твір також може здаватися справжнім лабіринтом. Адже не всі вміють його правильно читати, розуміти думки, які хотів передати автор, розпізнавати художні засоби, якими він скористався для вираження своїх ідей. У цьому разі підручник стане своєрідною ниткою Аріадни, що вестиме тебе таємничими стежками літературного твору.

Ти вже знаєш, що читання художньої літератури - це не тільки розвага, але й складна робота, яка потребує значних зусиль. Найкращих успіхів і найбільшої насолоди досягне-лише той із вас, хто постійно тренуватиме себе в умінні "розкодовувати" авторський задум. Тому перша порада: не гортай непрочитаними сторінки, які тобі можуть здатися на перший погляд нецікавими. Пам’ятай: жодне слово у творі не є випадковим, воно звернене до тебе, у ньому бринить думка письменника.

Друга порада: звертай увагу на художні засоби. їх можна порівняти з дорожніми знаками, які служать для водія орієнтиром під час поїздки. Але з дорожніми знаками все просто: на всіх дорогах вони повідомляють водієві однакову інформацію. Письменник же в ті самі слова часто вкладає інший, прихований, зміст. Щоб його виявити, треба навчитися аналізувати художні засоби й установлювати між ними зв’язки. Така робота допоможе тобі не пройти повз головне, що хотів передати автор.

Третя порада: працюй над текстом активно. Читаючи біографічну статтю про письменника чи пояснення теоретичного матеріалу, на берегах підручника олівцем роби позначки.

Підручники автора: Коваленко Р. Р.

Географія 8кл Коберник

Як працювати з підручником

Шановні друзі! У цьому навчальному році ми продовжуємо вивчати географію. У попередніх класах ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, прийомами роботи з географічними картами. Курс «Україна у світі: природа, населення» розпочне ваше знайомство з нашою державою. Підручник стане надійним помічником у цьому. Подамо деякі корисні поради, як краще працювати з ним.

Вивчення кожного розділу або великої теми розпочинається з їх анонсування, яке містить інформацію про очікувані результати засвоєння матеріалу та налаштовує на опанування нових знань. Перед кожним параграфом запропоновано рубрику «Пригадайте». Повторення теоретичного матеріалу з попередніх курсів географії або раніше вивчених тем допоможе краще зрозуміти новий матеріал. Під час ознайомлення з текстом параграфа не намагайтеся його механічно запам’ятати. Зосереджуйте увагу на найважливіших положеннях і нових поняттях. Для кращого розуміння навчального матеріалу скористайтеся завданнями, наведеними в тексті. Деякі з них потребують ваших творчих думок і оригінальних рішень. Аргументовано обстоюйте свою позицію з того чи того проблемного питання.

Підручник містить різноплановий ілюстративний матеріал: малюнки, тематичні карти, картосхеми, схеми, діаграми. Особливу увагу звертайте на запитання і завдання, долучені до окремих ілюстрацій.
Ландшафти України вивчають за типовим планом. Бажано, щоб ви одразу запам’ятали його логічну послідовність і використовували її під час відповіді.
Наприкінці кожного параграфа запропоновано рубрику «Перевір себе» з переліком завдань і запитань для самоконтролю.
Кожний тематичний блок доповнено назвами програмних практичних робіт.
Усі розділи або великі теми містять рубрику «Для допитливих». У ній ви знайдете додаткову інформацію щодо процесів та явищ, які вивчають.
У рубриці «Теми для досліджень і міні-проектів» подано завдання для здійснення самостійних спостережень і дій, спрямовані на розвиток ваших дослідницьких навичок. Це дасть вам змогу розширити і поглибити знання з окремих питань курсу.
Щоб спонукати вас до вивчення своєї місцевості, аналізу географічних процесів і явищ на території рідного краю, пропонуємо рубрику «Проектдля краєзнавця».
Для поглиблення географічних знань у рубриці «Дізнаймося більше» наведено перелік додаткових друкованих і електронних джерел.
Паралельно з підручником для вивчення матеріалу з курсу доцільно використовувати географічний атлас, контурні карти і практикум або робочий зошит.

Цей підручник допоможе вам здобути глибокі та системні знання з географії нашої держави.

Зичимо вам успіхів у навчанні!

Географія 10кл Коберник

Шановні старшокласники!

Цього року ви вивчатимете завершальний курс шкільної географії — "Соціально-економічна географія світу". Надійним помічником у цьому вам стане цей підручник. Пропонуємо поради, як краще з ним працювати.

Під час ознайомлення з текстом параграфа не намагайтеся його механічно запам’ятати. Зосереджуйте увагу на найважливіших положеннях та нових поняттях. Для кращого розуміння навчального матеріалу скористайтеся запитаннями і завданнями, наведеними у тексті. Деякі з них потребують вашого творчого підходу. Намагайтеся аргументовано відстоювати свою позицію з того чи іншого проблемного питання.

У підручнику міститься різноплановий ілюстративний матеріал: малюнки, тематичні карти, схеми, картосхеми, діаграми, графіки. Особливу увагу звертайте на запитання і завдання, що додаються до окремих ілюстрацій.

Наприкінці кожного параграфа у рубриці "Коротко про головне" наводяться загальні висновки, в яких виокремлюються найголовніші положення з теми.

Окремі регіони та країни вивчаються за типовим планом економіко-географічної характеристики. Бажано, щоб ви одразу запам’ятали його логічну послідовність та вміло використовували її під час відповіді.

У кожній темі є рубрика "Для допитливих". У ній ви знайдете додаткову інформацію про суспільно-економічні події й факти, традиції, культуру, побут, національну кухню, систему освіти різних країн.

Окремим блоком подано запитання і завдання з теми для самоконтролю навчальних досягнень. Тут передбачено три рівні завдань:

•    перший рівень — тестові завдання, спрямовані на закріплення базових знань;

•    другий рівень — перевірка розуміння основних понять та практичні завдання на заповнення узагальнюючих таблиць, складання схем;

•    третій рівень — аналітичні завдання й порівняльні характеристики суспільних процесів та явищ.

До кожної теми подано орієнтовні переліки актуальних питань курсу, які передбачають самостійну підготовку повідомлень та доповідей з використанням додаткових джерел інформації: хрестоматій, географічних енциклопедій, довідників, Інтернету, періодичної преси тощо. Перелік сучасних інформаційних джерел з потужньою базою Інтернет-ресурсів для поширення та поглиблення знань додаються до кожного розділу або теми.

У кінці підручника ви знайдете словник основних термінів і понять. Виконуючи практичні роботи, використовуйте наведені в "Довідниках" відповідні статистичні дані.

Для кращого засвоєння матеріалу теми, крім підручника, використовуйте географічний атлас, контурні карти та практикум.

Цей підручник допоможе вам здобути глибокі й системні знання з соціально-економічної географії світу.

Підручники автора: Коваль Н.С.

Основи здоровя 9клас Бойченко

Шановні дев’ятикласники!
З першого класу на сторінках підручників "Основи здоров’я" ви знаходили відповіді на більшість питань щодо збереження життя та зміцнення здоров’я. Шукали додаткову інформацію й тих, хто зміг би допомогти вам набути різних життєвих навичок. За рекомендованими алгоритмами вдосконалювали вміння підвищувати рівень здоров’я, набували навичок безпечної поведінки. Крок за кроком розвивали якості своєї особистості, впевнювалися в перевагах здорового способу життя.

Цей підручник допоможе вам проаналізувати здобуту інформацію й отримати нову, удосконалити здоров’язбережувальні життєві навички, впевнитися в цінності здоров’я і неповторності життя.

Ви дізнаєтеся про феноменальність життя і здоров’я, особливості фізіологічної та соціальної зрілості юнаків і дівчат, сутність і важливість моніторингу здоров’я. Зможете поповнити свої знання про психологічні та моральні якості людини, які сприяють формуванню особистості шляхом самопізнання, дають можливість передбачати небезпеки й гідно розв’язувати різні життєві ситуації.

Юнакам і дівчатам, які вже тепер замислюються щодо майбутньої власної сім’ї, стане в пригоді інформація про репродуктивне здоров’я, залежність подальшого щасливого й успішного життя від нинішніх виважених рішень та поміркованої поведінки, важливість для родинного щастя моральних цінностей, можливість уберегти його від впливу негативних чинників, зокрема ІПСШ та ВІЛ-інфікування.

Молоді, яка входить у суспільне життя своєї країни і світу, інформація про глобальні небезпеки і спричинені ними проблеми, правове забезпечення життя людини в умовах впливу негативних чинників різного масштабу допоможе сформувати активну громадянську позицію, докласти зусиль для убезпечення життя і здоров’я.

Ви навчитеся розвивати пам’ять та увагу, додержувати правил самовиховання, визначати місце здоров’я серед життєвих цінностей.

Підручники автора: Ковальчук О.Г.

Українська література 11кл Семенюк

Дорогі одинадцятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури XX—початку XXI століття. Красне письменство цього періоду утверджувалось як національно-самобутнє і пройняте гуманістичними духовними цінностями. У центрі творів митців слова — людина, її світ, радощі і страждання, невдачі і перемоги, віра і надія. Саме людинознавчий вимір, утвердження добра як дії, пошуки смислу буття героїв визначають пафос української літератури цього періоду.

В 11 класі ви ознайомитеся з літературним процесом в Україні, який відбувався у складних умовах соціально-політичних подій, утвердження плюралізму естетичних поглядів, напрямів та заборон на вільний самовияв творчості митців слова. Перед вами постане яскрава картина національного відродження 20—30-х років XX століття, утвердження модернізму та його стильових течій: неоромантизму, символізму, імпресіонізму, експресіонізму, футуризму, авангардизму, неокласицизму, сюрреалізму та інших. Художньо багатовимірною є творчість "шістдесятників" та сучасних постмодерністів. Ви відкриєте для себе і літературу української діаспори, яка подається у підручнику в контексті єдиного художнього процесу. Дізнаєтеся, що застосовуючи різні світоглядні системи і творчі методи, орієнтуючись на кращі традиції рідної та світової літератур, українські письменники здійснили вагомі художні відкриття.

Перед вами постануть духовні вершини національного письменства. Ви пізнаєте українську словесність XX століття і як самодостатній естетичний феномен, і як історичне явище. Оглядові розділи дають цілісне уявлення про шляхи розгортання літературного процесу, стильове і жанрове багатство красного письменства. У статтях про митців висвітлено життєвий і творчий шлях письменника, проаналізовано вершинні твори, визначено жанрову і стильову природу творів. Ці розділи сформують ваші уявлення про закономірності становлення української літератури, розвинуть естетичний смак і навчать мислити. Запитання і завдання згруповано в рубрика:

Словникова робота — має на меті засвоєння літературознавчих термінів і понять, які поглиблюють теоретичний рівень вашої освіти, розуміння літератури як процесу, де мають своє місце роди, жанри, стильові течії.

Підсумуйте прочитане — передбачає закріплення знань про життя і творчість письменника, про ідейно-художній зміст програмових творів, особливості літературного процесу, стильові напрями в українській літературі.

Поміркуйте — розвиває уміння учня аналітично мислити, самостійно осмислювати і логічно викладати свої судженя.

Аналізуємо твір — формує навички самостійно аналізувати художній текст, проникати в його ідейно-тематичну, сюжетно-композиційну та художню своєрідність.

Робота в парах: — один учень ставить запитання іншому, а після відповіді рецензує її, уточнює, доповнює. Однокласники стежать за діалогом, можуть поглиблювати їхні судження. Такий діалог навчає культури спілкування, уміння викладати матеріал, стежити за повнотою відповіді, за необхідності доповнюючи її, роз’яснюючи незрозумілі аспекти твору сусідові по парті.

Робота в групах — сприяє колективному висвітленню проблеми, складанню й обговоренню найадекватнішого варіанта відповіді, про що доповідає один з учнів від групи.

Міжпредметні паралелі — розширюють горизонт розуміння українського письменства у зв’язку з історичними обставинами, у світовому контексті літературних явищ.

Мистецька скарбниця — поглиблює розуміння художнього твору у світлі суміжних мистецтв — живопису, музики, театру, кіно, архітектури.

Перевірте себе — запропоновані тести сприяють повторен-Л ню й систематизації знань з літератури.
Отже, на вас чекає наполеглива, але цікава праця, яка формує уміння самостійно здобувати знання, орієнтуватися в широкому морі словесності, розкривати свої філологічні здібності. Успіхів і натхнення вам!
Автори

Підручники автора: Ковбасенко Л.В.

Зарубіжна літ 8кл Ковбасенко

ВСТУП

Для чого сучасна людина бере до рук художню книжку? Аби здобути нові знання? Щоб знайти відповіді на життєво важливі питання? Задля розваги? Звісно, усі ці та подібні варіанти можливі...

Проте такий погляд на словесність існував не завжди. Коли цивілізація щойно зароджувалася, ставлення до Слова було не таким, як нині. Давні люди вірили, що за його допомогою можна зробити багато доброго, але чимало й поганого: приворожити кохання чи знищити його; закликати поразку або перемогу війська; змінити чиюсь долю на краще або накликати на когось смерть... Слово було невід’ємною, а часто й головною складовою магічного ритуалу, адже через нього люди спілкувалися з вищими силами.

У Стародавньому Єгипті фараони та вельможі наказували висікати на стінах своїх усипальниць у знаменитих пірамідах лаконічні написи. То був перелік добрих справ, зроблених ними за життя: «Я давав хліб голодному і одяг убогому... Я ніколи не говорив тим, у кого в руках влада, ні про кого нічого поганого, бо я хотів, щоб добре мені було у Бога великого... Я будував човен тим, у кого човна не було. Я шанував батька свого і був поштивим із матір’ю своєю» (Напис жерця Шеші. «Тексти пірамід»). Давній єгиптянин вірив, що, ставиш після смерті на суд бога підземного царства Озіріса, повинен буде виголосити: «Я не чинив зла людям... Я не піднімав руку на слабкого... Я не був причиною сліз... Я не вбивав... Я не давав наказу вбивати... Я не привласнював хліби померлих... Я не натискав на гирю... Я не забирав молока від вуст дітей...», - бо саме цього вимагала від нього єгипетська «Книга мертвих», яку обов’язково клали до гробниці як своєрідну «інструкцію» поводження у потойбічні.

Підручники автора: Ковбасенко Ю.І.

Зарубіжна літ 8кл Ковбасенко

ВСТУП

Для чого сучасна людина бере до рук художню книжку? Аби здобути нові знання? Щоб знайти відповіді на життєво важливі питання? Задля розваги? Звісно, усі ці та подібні варіанти можливі...

Проте такий погляд на словесність існував не завжди. Коли цивілізація щойно зароджувалася, ставлення до Слова було не таким, як нині. Давні люди вірили, що за його допомогою можна зробити багато доброго, але чимало й поганого: приворожити кохання чи знищити його; закликати поразку або перемогу війська; змінити чиюсь долю на краще або накликати на когось смерть... Слово було невід’ємною, а часто й головною складовою магічного ритуалу, адже через нього люди спілкувалися з вищими силами.

У Стародавньому Єгипті фараони та вельможі наказували висікати на стінах своїх усипальниць у знаменитих пірамідах лаконічні написи. То був перелік добрих справ, зроблених ними за життя: «Я давав хліб голодному і одяг убогому... Я ніколи не говорив тим, у кого в руках влада, ні про кого нічого поганого, бо я хотів, щоб добре мені було у Бога великого... Я будував човен тим, у кого човна не було. Я шанував батька свого і був поштивим із матір’ю своєю» (Напис жерця Шеші. «Тексти пірамід»). Давній єгиптянин вірив, що, ставиш після смерті на суд бога підземного царства Озіріса, повинен буде виголосити: «Я не чинив зла людям... Я не піднімав руку на слабкого... Я не був причиною сліз... Я не вбивав... Я не давав наказу вбивати... Я не привласнював хліби померлих... Я не натискав на гирю... Я не забирав молока від вуст дітей...», - бо саме цього вимагала від нього єгипетська «Книга мертвих», яку обов’язково клали до гробниці як своєрідну «інструкцію» поводження у потойбічні.

Зарубіжна література 10кл Ковбасенко

ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ!

Як немає й не може бути двох абсолютно однакових людей, так немає ідентичних історичних або мистецьких епох. Кожна з них має своє специфічне обличчя, навіть за одночасного розвитку.

Упродовж минулих років ви спостерігали калейдоскопічні зміни історичних і літературних епох. Урівноважено-гармонійну античність змінило розмаїте середньовіччя, яке згодом поступилося гуманістичному Відродженню. А бароко й класицизм (ХVІІ-ХVІІІ ст.) стали не лише його естетичними спадкоємцями, а й водночас своєрідним містком до Просвітництва (XVIII ст.) — "доби розуму". Проте незабаром виник нещадний критик класицизму — творчо розкутий і екзотичний романтизм, що став володарем дум кількох поколінь європейців. На зміну йому прийшов новий володар літературного олімпу — реалізм... А що ж далі? Яким було естетичне "обличчя" всього XIX ст.? Це й буде предметом вивчення в 10 класі.

XIX ст. постало на певному порубіжжі історії, філософії та літератури: усе, що було до нього, сприймалося як минуле, а все, що настало після, — це новітня історія, новітня філософія, новітня література.

Здавалося, за попередні тисячоліття в житті людства відбулося менше змін, аніж за цю сотню років: на початку XIX ст. люди їздили кіньми і про небо могли тільки мріяти, а вже наприкінці його долали простір на автомобілях, освоювали повітряний простір і дивилися перші кінострічки братів Люм’єр. Століття розпочалося вірою в усеперемагаючу силу людського духу й розуму, а закінчилося зневірою в ідеалах, виплеканих століттями.

У цьому шаленому русі, іноді навіть випереджаючи час, красне письменство теж стрімко змінювалося від романтизму до реалізму, аби зустріти XX ст. принципово новою літературою, яку назвали модерною або модерністською (від фр. тосіете — сучасний, новий).

Мабуть, у житті суспільства й окремої особистості художня література ще ніколи не відігравала таку важливу роль. Так, новий капіталістичним устрій ще тільки зароджувався, а витвореним генієм Оноре де Бальзака лихвар Гобсек уже дав йому нищівну, багато в чому випереджувальну оцінку. В Англії після виходу у світ чергового роману Чарльза Діккенса про злиденне життя знедолених дітей народ очікував змін у законодавстві, як це сталося після публікації "Пригод О лівера Твіста". Сила художнього слова була такою, що письменники нерідко потрапляли на лаву підсудних за свої твори чи переконання, як, наприклад, Шарль Бодлер після опублікування збірки поезій "Квіти зла", або їх відлучали від церкви, як Льва Толстого.

Водночас суспільство ставилося до своїх улюблених письменників як до новоявлених пророків, оголошуючи, хоча й згодом, їхні дні народження національними святами (день народження 0. Пушкіна — нині День Росії).

Саме XIX ст. чи не вперше примусило дещо зарозумілий і впевнений у своїй естетичній неперевершеності Старий Світ, передовсім Західну Європу, подивитися на культуру Нового Світу по-новому. Це сталося в період злету літератури Сполучених Штатів Америки, які тоді щойно вибороли державну незалежність.

І,    мабуть, лише американський поет Болт Вітмен зміг так повно втілити в художньому слові дух американського вільнолюбства, вітер американських прерій, світогляд "людей, які торують найперші шляхи, ступаючи впевнено, гордо і вільно, безжурно дивляться в обличчя президентів і губернаторів, немов кажучи: “А хто ти?”"

Водночас з визнаними "пророками" до читачів зверталися й "прокляті поети", які прагнули пізнати незвідане, підсвідоме, шукаючи відповіді на такі запитання, на які не можна відповісти, бажаючи осягнути безмежність людської душі. Тому їх не влаштовували старі, перевірені часом художні засоби й відкриття попередників. Вони сміливо експериментували в літературі та у своєму житті. Експерименти не завжди були успішними і надзвичайно дратували обивателів. Проте починалося нове століття... Надходила нова доба...
Автор

Зарубіжна література 11кл Ковбасенко

Шановні одинадцятикласники!

"Усе минає"... Цей знаменитий вислів на персні мудрого царя Соломона стосується і вас, шановні випускники. Проходить дитинство, минає останній шкільний рік, завершується вивчення світової літератури...

Згадайте: протягом усіх років навчання вам завжди й постійно допомагали мудрі поради чи глибокі сумніви, елегійні скарги чи іскрометні дотепи багатьох людей, яких ви особисто ніколи не знали. Ці люди — письменники, справжні Майстри (у булгаковському сенсі цього слова), які вмістили у свої твори часточку власної душі й серця, за крилатим висловом Горація, "частку кращу свою". У своїх шедеврах (адже в школі ви вивчали шедеври, перевірені століттями, а то й тисячоліттямиї) ці генії світової літератури передали вам не лише свій влитий (хоча й, безумовно, цінний) досвід, а й досвід усього людства.

Так, із Гомерових поем до вас промовляє сива античність. Дантові терцини напоєні медом мудрості екзальтованого Середньовіччя, а довершені Шекспірові рядки несуть велич злету Відродження. Коли ж безмежна і щира ренесансна віра в людину, у її позитивну сутність і безмежні можливості похитнулася, на допомогу людству знову прийшло Художнє Слово, Барокові твори (XVII ст.) просякнуті духом неспокою, тяжіючи до різких контрастів (адже й людське життя сповнене несподіваних змін і суперечностей), бо ж письменники прагнули вразити читача барвистим стилем, риторичним оздобленням творів, уживаючи пишну й навіть надлишкову метафоричність і алегоричність. А їхні сучасники-класицисти (XVII-XVIII ст.) пішли в абсолютно протилежному напрямку, різко протиставляючи бароковій надлишковості - чітку зваженість, надмірності - почуття міри та жорстку нормативність, одним словом, хаосу людського буття та душі - космос класичного (взірцевого) мистецтва.

Проте невдовзі маятник хитнувся в протилежному напрямку, тож у вподобаннях читачів унормовані та надміру раціоналістичні твори класицизму поступилися місцем доробку ірраціонального, чи то меланхолійно-замріяного, чи то буремно-бунтівного романтизму (XIX ст.). Хіба ж іноді ви не впізнавали своїх настроїв і почуттів у переживаннях самотніх або бунтівливих героїв Байрона, Міцкевича чи Лєрмонтова?

Безліч плідних думок і творчих знахідок залишили нащадкам також письменники-реалісти (середина — кінець XX ст,), твори яких позначені прагненням не втікати (як це робили романтики) від буденного життя, а ретельно досліджувати його, надто ж - взаємовпливи особистості та суспільства. А наприкінці XX ст. мистецько-естетичний "мейнстрим" визначали вже представники раннього модернізму...

Цього року ви вивчатимете літературу XX — початку XXI ст. тобто літературу порівняно або й зовсім нову, яка продовжує свій розвиток і в наші дні, навіть тоді, коли ви читаєте ці рядки. Адже художня література — це живий процес. Причому письменники минулих століть впливають на творчість нинішніх. Так, твори Річарда Баха чи Патріка Зюскінда, Паоло Коельо чи Італо Кальвіно, Мілана Кундери чи Харукі Муракамі, Джоан Кетлін Роулінг чи Януша Леона Вишневського та багатьох-багатьох інших письменників наприкінці XX — на початку XXI ст. міцно пов’язані сотнями й тисячами чітко впізнаваних або ледь помітних ниточок із творами згаданих вище епох.

Шановні випускники, для осягнення сучасної літератури вам часто потрібні будуть знання, отримані раніше. Зате ж і задоволення від такого "заглибленого"- прочитання літературного твору не йде в жодне порівняння з його квапливим "скануванням" читачем-новачком...

Нині можна почути, що книжку замінює Інтернет, а література й культура, мовляв, "утекли на університетські кафедри". Однак я впевнений — книжку не замінить ніщо, а читацьке коло ніколи не обмежиться професорсько-викладацьким складом гуманітарних вишів. Чому? Тому, що "РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТЬІ".

Тож успіхів вам, шановні випускники, в опануванні найвищих злетів Духу Світового!

Зарубіжна література профільна 11кл Ковбасенко

Вступне слово

Люди — особливі істоти... З одного боку, вони прагнуть усе спростити, звести до певних законів і правил, а з іншого — усе надзвичайно ускладнюють. Навіть питання астрономічного початку XX ст. спричинило бурхливу наукову дискусію, що супроводжувалася складними математичними розрахунками, але так і не знайшла однозначної відповіді. Тож не дивно, що століття, яке вже стало для нас минулим, розпочалося не 1 січня 1900 р., а раніше чи, можливо, пізніше. Хтось, за аналогією зі "стартом" XIX ст. (початок якого часто асоціюють із Великою французькою революцією), уважає, що воно розпочалося па барикадах Паризької комуни, а мистецьки заявило про себе в 1874 р. на виставці імпресіоністів у Парижі. А хтось переконаний, що XIX ст. закінчилося в 1914 р. пострілом у Сараєво, що провістив початок Першої світової війни. Проте, можливо, що найяскравішим символом зміни сторіч стала подія, про яку мало згадують історики та мистецтвознавці, — це загибель "Титаніка". Суперпароплав, який зарозуміле людство вважало символом своєї могутності, своєрідним новітнім Ноєвим ковчегом, що зможе протистояти стихії, затонув у першому ж плаванні. Загинув, демонструючи водночас і велич людини, і її безпорадність.

XX ст. як літературна доба розпочалося гучною заявою, що Бог помер, авангардистським штукарством і провокаційно-епіатажними закликами спалити музеї, скинути класичну культуру та літературу з пароплава ("Титаніка"?) сучасності, створити нову мову й проспівати осанну машині та війні. Утративши наївну віру в перетворювальну силу мистецтва, письменники почали шукати інші шляхи й нові відповіді на старі запитання. Література XX ст. чимдалі більше інтелектуалізувалася (так, у США на афішах п’єси С. Беккета "Чекаючи на Годо" писали: "Дурнів просимо не приходити"), а отже, віддалялася від широкого загалу. Хоча водночас масовими жанрами стали детектив та історії про палке кохання. Культура на Заході "втекла на університетські кафедри", а фахівці заговорили про смерть не лише автора, а й самої літератури, яка дедалі дужче нагадувала усмішку чеширського кота... Та хіба не ця усмішка просвітила славнозвісну постмодерністську іронічність, якою осяяний сучасний період?

XX століття завершилося. Визначене людством як ера техніки й світових воєн, воно закінчилось у столітті XXI — катастрофою 11 вересня 2001 р.

Чи зможе це нове, XXI століття, назване "сторіччям руйнівної поведінки", уникнути помилок попереднього? Усе залежить від людини. А література в цьому — найкращий помічник...

Недарма ще мудрий Горацін сказав: "Написане залишається"!.

Зарубіжна література 9кл Ковбасенко

Шановні дев'ятикласники!

Цього року ви ознайомитеся з літературними шедеврами, створеними в період від початку XVII до середини XIX ст. Це дуже важлива епоха в історії людства та його культури.

Якщо культура й література античності, середньовіччя і Ренесансу визначали естетичне обличчя передовсім Європи та Азії, то від XVII ст. можна вести мову про формування світової культури й літератури. Після відкриття Америки Христофором Колумбом минуло вже більше як століття, і Новий Світ зміцнів економічно, політично й культурно, тож почав претендувати нате, аби "стара" Європа та й увесь світ на нього зважали. У XVII ст. разом з іспанцями до Америки потрапила культура бароко, від XVIII ст., особливо після утворення США й отримання ними незалежності від Великої Британії, на американських теренах поширюється література Просвітництва. А від XIX ст. (доби романтизму) без американської літератури всесвітня література взагалі немислима.

Якщо від античності до Відродження йшлося про розмаїття літературних і культурних явищ, об’єднаних майже виключно хронологічно, то від епохи бароко можна зауважити не лише хронологічну, а й стильову єдність. Тож не дивно, що підхід до опанування матеріалу в цьому році дещо відрізнятиметься від попереднього.

Передовсім зросте увага до розгляду причин і закономірностей зміни однієї літературної доби іншою. Це чергування зазвичай відбувалося не плавно, а "маятникоподібно". Так, пишній метафоричності й творчій розкутості бароко класи цисти протиставили вишукану простоту й підкреслену нормативність. Романтизм рішуче відкинув розсудливість і раціоналізм просвітників, звеличивши абсолютну індивідуальну свободу й фантазію митця. Однак не встигли романтики побути "володарями дум" епохи, як у надрах романтизму вже зародився і став набирати сили реалізм.

Крім того, акцент робитиметься на тих "силових лініях" і явищах (образах, сюжетах, мотивах, темах), які є неперервними, традиційними для кількох епох, національних літератур чи письменників. Скажімо, під час вивчення творчості О. Пушкіна увага акцентуватиметься не лише на його вірші "Я пам’ятник собі воздвиг нерукотворний..", а й на продовженні російським митцем традиційного мотиву підбиття поетом підсумку свого творчого життя, започаткованого ще римлянином Горацієм (ода "До Мельпомени"),

У цьому році ви отримаєте ті знання, уміння й навички (компетенції), які допоможуть вам продовжити систематичну літературну освіту протягом наступних трьох років, а також згодом підготуватися до вступу у ВНЗ. І чим успішнішим буде опанування матеріалу зазначених літературних епох, тим вагомішими стануть ваші подальші успіхи.

Підручники автора: Конєва Т.М.

Світова література 7 клас Ніколенко

ЛИЦАРЯМ XXI СТОЛІТТЯ


Україна жде лицарів духу!
Іван Франко

Кожна епоха породжує своїх героїв. У добу античності люди захоплювалися мужністю Прометея й Геракла, майстерністю Дедала та Пігмаліона, сміливістю Ікара й Орфея... На зміну їм в епоху Середньовіччя прийшли Робін Гуд і його товариші, хоробрі лицарі й прекрасні дами...

У XXI ст. теж потрібні герої — справжні лицарі, віддані своїй батьківщині й ідеалам справедливості, честі, краси та добра. Дух лицарства нині налає в серцях тих, хто любить Україну й прагне бути корисним. Ми всі лицарі (чи лицарки), коли йдеться про захист рідної країни, її незалежність і процвітання.

Лицарська культура далеких часів залишила нам чудові вірші й романи, полотна художників і собори. А що залишимо після себе ми, лицарі XXI ст.? Якими ми станемо й що зробимо для нашої України? Спробуймо разом сформулювати Кодекс сучасного лицаря.

1.    Лицар любить свою Вітчизну понад усе, її свобода й процвітання — його головна мета.

2.    Лицар вільний у своєму мисленні, не спиняється у творчому пошуку.

3.    Лицар не боїться випробувань,уміє ставити високі цілі й досягати їх.

4.    Лицар допомагає знедоленим і скривдженим.

5.    Лицар поважає позицію інших і вміє відстоювати власну думку.

6.    Лицар не має у своєму серці зла, ненависті, заздрощів, жорстокості.

7.    Лицар цінує дружбу, кохання, милосердя, совість, честь, правду.

8.    Лицар не може ані дня прожити без книжки, бо вона кличе його до нових подвигів і прокладає шлях у майбутнє.

Спільно з учителем і однокласниками придумайте ще кілька правил для Кодексу сучасного лицаря. Віримо, що художні твори, які ви прочитаєте в 7 класі, допоможуть вам стати справжніми лицарями незалежної України!

Підручники автора: Коршак Є.В.

Физика 8кл Коршак

Дорогий друже!

Ти тримаєш у руках свій другий підручник з фізики. З першого підручника (7 клас), вивчаючи природознавство та інші предмети, з повсякденного життя ти ознайомився з багатьма явищами, які вивчає фізика, з методами, якими вона користується; з тим, як одержані знання застосовуються для пояснення явищ навколишнього світу, для поліпшення життя людини.

Ти також зрозумів, що для опанування фізики потрібно немало зусиль, уваги: спостерігати фізичні явища, виконувати досліди, розв’язувати задачі, проводити різноманітні вимірювання, осмислювати результати пізнавальних дій.

Ти отримаєш величезне задоволення від того, як фізика відкриває перед тобою все нові й нові можливості: самостійно розбиратися у таємницях і загадках природи, використовувати набуті знання, уміння і навички у повсякденному житті, одержати змогу зробити й власний внесок у розвиток вітчизняної і світової науки, техніки, культури.

У цьому підручнику основна увага зосереджується на вивченні механічних та теплових явищ. Ти зрозумієш, що нерухомих тіл насправді немає, що наука вивчає лише відносні рухи й відносний спокій; які механічні рухи зустрічаються у природі, а які використовуються у техніці. Ти дізнаєшся, як користуватися простими механізмами для полегшення виконання роботи тощо. Переконаєшся, що вивчення у фізиці теплових явищ відкриває широкі можливості для створення автомобілів, літаків, ракет, для вивчення Всесвіту.

Май також на увазі, що вивчення механічних і теплових явищ є основою для опанування наступних розділів фізики: електромагнетизму, атомної та ядерної фізики. Тому тобі слід добре засвоїти увесь матеріал. Адже сьогодні неоціненною є роль фізики у медицині, мистецтві, у розвитку багатьох інших наук - астрономії, хімії, біології тощо.

Фізика 11кл Коршак

Дорогий друже!

Цією книжкою завершується шкільний курс фізики, який ти вивчав упродовж чотирьох років. За цей час ти оволодів основними поняттями і законами фізики, навчився досліджувати фізичні явища і процеси, застосовувати набуті знання для пояснення явищ природи, розв'язувати задачі. Сподіваємось, що набуті знання і досвід знадобляться тобі в подальшій діяльності. Адже ти живеш у сучасному високотехнологічному суспільстві, де науковий світогляд і відповідний стиль мислення є основою комфортного, безконфліктного співіснування людини і природи, чинником соціально-економічного прогресу. Світ техніки і високих технологій, у якому живе сучасна людина, вимагає від кожного з нас якщо не глибокого знання тих процесів, що відбуваються довкола, то хоча б розуміння їхньої природи і передбачення наслідків, до яких можуть призвести нехтування законами природи, невігластво і неосвіченість. Фізика, як насамперед світоглядна наука, формує мислення, озброює загальнонау-ковими методами пізнання, які потрібні кожній людині незалежно від її фаху чи особливостей професійної діяльності.

Як відомо, підручник рівня стандарту зорієнтований на ті обов'язкові результати навчання, яких повинні досягти всі, хто закінчує середню школу. Разом з тим автори свідомі того, що дехто з вас буде складати іспит з фізики під час зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), необхідного для вступу у вищі навчальні заклади. Тому деякі теми ми розширили і доповнили тими відомостями з фізики, які потрібні за програмою ЗНО, Вони позначені зірочкою або виділені як матеріал для додаткового читання.

В одинадцятому класі ти поглиблюватимеш свої знання з електричних явищ, оптики, атомної і ядерної фізики. Набуті раніше знання на цьому етапі навчання фізики отримають теоретичне узагальнення, розширене трактування і сприятимуть формуванню цілісності уявлень про фізичну картину світу.

Щоб полегшити тобі орієнтування в тексті і поліпшити засвоєння навчального матеріалу, автори зберегли ті позначення, які використовувалися в підручнику для 10 класу.

Фізика 9 клас Коршак

Дорогий друже!
Цим підручником завершується вивчення фізики в основній школі, що є фундаментом для її поглибленого і профільного вивчення у старшій школі чи в інших загальноосвітніх та професійних навчальних закладах.

Тут ти ознайомишся з цікавими і важливими для практики електромагнітними явищами, з найважливішими уявленнями фізики атомів та їх основними застосуваннями в галузі ядерної енергетики, важливими для розвитку твоїх уявлень про фізичну картину світу, про науково-технічний прогрес.

У ході вивчення матеріалу ти здобудеш ґрунтовні знання про електромагнітне поле, електричний струм та його закономірності, про те, як проводять електричний струм різні середовища, як попередити ураження струмом, що можуть статися при користуванні ним.

Ще матимеш величезне задоволення від самостійного дослідження фізичних явищ під час виконання лабораторних робіт, навчишся користуватись електричними приладами, ознайомишся з методами наукового пізнання.

Бажаємо тобі успіхів у набутті знань про природу, техніку, технології, в оволодінні вмінням застосовувати набуті знання!
Автори

Фізика 10 клас Коршак

Дорогий друже!
Упродовж трьох років ти вивчав фізику, оволодівав її основними поняттями і законами, досліджував фізичні явища і процеси, застосовував набуті знання для пояснення явищ природи, розв’язував задачі та виконував лабораторні роботи. Усе це дало можливість тобі сформувати науковий світогляд, виробити відповідний стиль мислення, що допоможе тобі у навчанні і здійсненні пізнавальної діяльності.

Фізика - це основа природничих наук. Її поняття і методи досліджень використовуються в осягненні сутності природничо-наукової картини світу. Тому фізика вважається світоглядною наукою, яка формує мислення людини, озброює її загальнонауковими методами пізнання, що потрібні кожній людині незалежно від її фаху чи особливостей професійної діяльності.

Сьогодні ти починаєш новий етап навчання, пов’язаний з підготовкою до свідомого вибору власного життєвого шляху, обранням майбутньої професії. Залежно від цього ти вивчатимеш фізику на різних рівнях опанування предмета. На обов’язковому рівні ти засвоїш основні закономірності перебігу фізичних явищ і процесів, у загальних рисах уявлятимеш фізичний світ, усвідомиш роль фізичних знань у житті людини і суспільному розвитку. На більш високому, академічному рівні передбачається глибше засвоєння фізичних законів і теорій, необхідне для широкого застосування та цілісного уявлення про природничо-наукову картину світу. У підручнику частина матеріалу подана для додаткового читання. Він необхідний для учнів, які хочуть глибше опанувати шкільний курс фізики, ніж того вимагає обов’язковий рівень, зокрема для тих, хто обиратиме фізику під час зовнішнього незалежного оцінювання.

У десятому класі ти вивчатимеш механіку і молекулярну фізику. На цьому етапі навчання фізики набуті раніше знання про механічні і теплові явища будуть теоретично узагальнені та поглиблені, одержать розширене трактування і сприятимуть опануванню наступних розділів фізики.

Підручники автора: Коршевнюк T.В.

Природа 5 клас Коршевнюк

ДОРОГИЙ П’ЯТИКЛАСНИКУ!

У початковій школі ти розпочав вивчати природознавство. Перед тобою відкрився цікавий і незвіданий світ живої і неживої природи. У п’ятому класі ти продовжиш вивчати явища природи, тіла, які розташовані на Землі, а також небесні тіла. Ти дізнаєшся про історію виникнення нашої планети, про її будову та зміни, що стаються на планеті внаслідок впливу природних чинників і діяльності людини.

Людину на Землі оточує дуже багато інших організмів, як-от: рослини, тварини, гриби, бактерїї. Між ними виникають різноманітні взаємозв’язки. Які вони, корисні чи шкідливі для природи і людини? Як охороняти і примножувати багатства природи? Про все це ти довідаєшся із цього підручника. Мов справжній науковець, ти проводитимеш спостереження, вимірювання, експерименти. Усе це - методи, які допоможуть тобі в пізнанні природи.

Природа 6 клас Ярошенко

ДОРОГІ ШЕСТИКЛАСНИКИ!
Минулого року ви розпочали вивчати природознавство. Ваші знання про природу збагатилися відомостями про тіла і речовини, різноманітні явища, що відбуваються з ними у живій та неживій природі. Усі вони створюють середовище життя для людини, яка єдина з-поміж інших живих істот здатна пізнавати і перетворювати навколишнє середовище. Людину оточує дуже багато інших живих організмів, як-от: рослини, тварини, гриби, бактерії. Між ними виникають різноманітні взаємозв’язки. Які вони, наскільки корисні чи шкідливі для живих істот, — відповідь на це та інші запитання ви одержите, вивчаючи природознавство в 6-му класі.

Для зручності користування підручником у ньому є підсумки в кінці параграфів, рубрики "Сторінка природодослідника" та "Сторінка ерудита", а також запитання і вправи для перевірки знань.

Під час вивчення природознавства у пригоді вам стануть знання про природу, здобуті у попередніх класах, а також власний життєвий досвід. Ось чому радимо зберегти записи, зроблені в робочих зошитах із природознавства для 5-го класу, і в разі потреби звертатися до них.

Сподіваємося, що цей підручник допоможе вам дізнатися багато нового і цікавого про живу природу, зрозуміти явища, що відбуваються в ній, переконатися у необхідності дбати про природу, зберігати цю неповторну окрасу планети Земля.

Успіхів вам і наснаги у навчанні!

Підручники автора: Костіков І.Ю.

Біологія 6 клас Костіков

Погляньте на світ довкола себе. Скрізь ви побачите неживі об'єкти І організми — живі створіння. У чому відмінність між ними? Чим відрізняється живе від неживого? У чому сутність життя? Вже багато століть людство шукає відповіді на ці прості запитання, але щоразу стикається а новими таємницями живої природи, — і пошук продовжується. Провідником людини у вивченні живого є наука біологія. Її назва походить від старогрецьких слів "біос" — життя та "логос" — слово, вчення. Зрозуміти, що вивчає біологія, вам допоможуть живі організми довкола нас — слід лише бути уважними та спостережливими.

Біологія 7 клас Костіков

ДОРОГІ ШКОЛЯРІ!

У сьомому класі ви продовжите вивчення однієї з головних природничих наук - біології. Допоможе вам цей підручник.
Основний текст підручника традиційно містить відповіді на ваші запитання, тому ви є його співавторами.
Матеріал підручника поділено на чотири теми. Кожна тема розділена на параграфи. Яка інформація міститься в параграфі, ви зрозумієте з його назви та короткої анотації. Далі ми наводимо ваші запитання, відповіді на які містить параграф.
За ними розміщено основний текст і малюнки, що його пояснюють. Жирним шрифтом у тексті виділені підзаголовки і важливі терміни. Курсивом виділені терміни, які зустрічаються вперше, але пояснюються пізніше, а також назви тварин. Терміни та поняття, які потрібно засвоїти, виділені у тексті жирним курсивом. Вони також містяться в кінці параграфа в рубриці ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ, та у термінологічному покажчику наприкінці підручника. Кожний параграф завершується рубрикою ВИСНОВКИ - стислими основними положеннями, які розглянуті в даному параграфі.

Перевірити засвоєння основного матеріалу параграфа ви зможете, відповівши на КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ, розміщені після висновків. Відповіді на ці запитання є безпосередньо в тексті параграфа. Обов’язково спробуйте вирішити ЗАВДАННЯ. Зауважимо, що прямих відповідей на них в тексті немає - їх вирішення потребує як знання матеріалу параграфа, так і певного його обмірковування, усвідомлення, часом - із залученням вже раніше вивченого матеріалу. Багато параграфів містять інформацію в рубриці Цікаво знати та рубрику ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ. Ця Інформація є додатковою і стосується тих ваших запитань, відповіді на які нам здаються цікавими й пізнавальними, хоча й не завжди простими.

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ наведені після відповідних параграфів, допоможуть вам навчитися проводити свої перші біологічні лабораторні дослідження, отримати знання при безпосередньому вивченні біологічних об’єктів та застосовувати набуті знання на практиці.

Нарешті, завершується кожна тема узагальнюючим розділом ПІДІБ'ЄМО ПІДСУМКИ, який допоможе об'єднати зміст усіх параграфів цієї теми у єдине ціле. Якщо тема засвоєна, то ваші знання перетворяться на вміння діяти. Визначити, чи це дійсно так, вам допоможе заключний розділ кожної теми.

Бажаємо успіхів!

Підручники автора: Костюк І.А.

Історія України 5 клас Пометун

ШАНОВНІ П’ЯТИКЛАСНИКИ!
Вітаємо вас на порозі цікавих історичних подорожей і відкриттів, що допоможуть вам пізнати історію як предмет, дізнатися, як жили і працювали люди в минулому, як захищали батьківщину та створювали неповторну культуру, зрозуміти зв’язок між народами, історія яких пов’язана з територією України.

Ці знання допоможуть вам стати освіченими людьми і гідними громадянами України.

Під час роботи з підручником скористайтеся нашими порадами.

Як працювати в парах та малих групах

Така робота допоможе вам здобути навички співпраці, оволодіти уміннями висловлюватися, уважно слухати і чути одне одного. Після об'єднання у пари чи малі групи ви повинні упродовж короткого часу (3-5 хвилин) виконати завдання та представити результати роботи у класі.

Організуйте свою роботу таким чином:

1.    Прочитайте завдання та інформацію щодо його виконання.

2.    Визначте, хто буде висловлювати свою думку першим.

3.    Висловлюйтеся по черзі, не перебиваючи одне одного.

4.    Прийдіть до спільного висновку.

5.    Визначте, хто буде оголошувати результат роботи, та підготуйтеся до його представлення.

Як взяти участь в обговоренні питання всім класом

Спільне обговорення — це чудова нагода виявити різні позиції щодо певного питання. Для того щоб обговорення теми уроку було цікавим і допомогло вам зрозуміти матеріал, необхідно дотримуватися правил культури ведення обговорення :

1.    Висловлюйтеся по черзі, а не всі одночасно.

2.    Коментуйте запропоновані погляди й ідеї, а не особу, котра їх висловила. Поважайте всі висловлені думки (точки зору).

3.    Будьте активними та намагайтеся заохочувати до участі в обговоренні інших.

У своєму класі ви можете доповнити ці правила, затвердити та дотримуватися їх під час спільної роботи.

Бажаємо вам захопливих уроків!

З повагою, автори

Підручники автора: Кравченко М.О.

Біологія 7 клас Шабанов

ДОРОГІ СЕМИКЛАСНИКИ!
Цього року ви продовжуватимете вивчати предмет "Біологія". Ви ознайомитеся з тваринним світом нашої планети. Він дуже різноманітний, тож попереду на вас чекає багато нового та цікавого.

Кожен параграф підручника складається з кількох частин - пунктів. Ці частини позначені символом ■. Зверніть увагу на те, що в підручнику рисунки й таблиці пронумеровані цифрами з крапкою між ними. Цифри ліворуч від крапки вказують на помер параграфа, а праворуч - на порядковий номер рисунка чи таблиці. Так само позначаються й посилання на пункти параграфів.

Наприкінці кожного параграфа є рубрика "Запам'ятайте найголовніше", у якій виокремлено найважливіші дані. Ключові слова - терміни, з якими ви ознайомилися на уроці, перераховані в рубриці "Вільно володійте цими поняттями".

Щоб оцінити якість засвоєння матеріалу, скористайтеся запитаннями й завданнями рубрики "Дайте відповіді на запитання, поясніть свою думку". Нехай вас не турбує складність завдань, позначених зірочкою. Буде добре, якщо ви впораєтесь із ними.

Що робити із запитаннями в тексті, які виділені так само, як цей рядок? Часто відповідь на це запитання ви знайдете в поданому нижче тесті підручника. Однак не поспішайте! Отримайте задоволення від самостійного пошуку відповіді на цікаве запитання. Якщо в тексті немає відповіді, шукайте її в додаткових матеріалах, у рубриці "Дізнайтеся биьше".

Лабораторні дослідження та практичні роботи вміщено наприкінці підручника в додатках 1 і 2. Щоб задовольнити вашу потребу в поглибленні знань, пропонуємо вам на вибір кілька тем для самостійної підготовки виступів і повідомлень у додатку 3 "Міні-проекти".

Не забувайте заглядати в "Біологічний тлумачний словник", що поданий у додатку 4.

Успіхів вам у навчанні!
Автори

Підручники автора: Кравчук В.Р.

Алгебра 9кл Кравчук

ЮНІ ДРУЗІ!

Кілька слів про особливості підручника.

Матеріал, який ви вивчатимете, поділено на чотири параграфи, а параграфи — на пункти.

Кожний пункт розпочинається викладом теоретичного матеріалу. Деякі пункти містять додатковий матеріал під рубрикою "Для тих, хто хоче знати більше".

Рубрика "Приклади розв’язання вправ" допоможе вам ознайомитися з основними видами вправ, способами їх розв’язування та навчить правильно записувати розв’язання.

Прочитавши теоретичний матеріал та поміркувавши над зразками розв’язаних задач, варто спочатку розв’язувати усні вправи і простіші задачі (рівень А), а потім перейти до складніших (рівень Б). Задачі рівня В — для найкмітливіших, тих, хто хоче вміти та знати більше й отримувати найвищі оцінки. Для деяких задач цього рівня наведено розв’язання.

Для самостійної роботи вдома рекомендовано задачі, номери яких виділено кольором (наприклад, 182).

Рубрика "Вправи для повторення" допоможе періодично повторювати основні види вправ.

Після вивчення параграфа ви зможете повторити і систематизувати матеріал, давши відповіді на запитання та розв’язавши задачі наприкінці параграфа.

Свої знання можна перевірити, розв’язавши завдання для самоперевірки.

Щиро бажаємо успіху!

Алгебра 7 клас Кравчук

ЮНІ ДРУЗІ!

Ви розпочинаєте вивчення однієї з основних математичних дисциплін - алгебри. Сподіваємося, що підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе не загубитися в лабіринтах цієї поки що не пізнаної вами науки.
Щодо особливостей підручника, то матеріал, який ви вивчатимете, об’єднано у три розділи, сім параграфів, що складаються з пунктів.
Кожний пункт розпочинається викладом теоретичного матеріалу. Деякі пункти містять додатковий матеріал під рубрикою "Для тих, хто хоче знати більше".
Далі - рубрика "Приклади розв’язання вправ". Це підказка. Вона допоможе вам ознайомитися з основними видами вправ, способами їх розв’язування та навчить правильно записувати розв’язання. Початок та закінчення розв’язання кожної вправи позначено кружечками "•".

Прочитавши теоретичний матеріал та поміркувавши над зразками розв’язаних задач, варто спочатку розв’язувати усні вправи і простіші задачі (рівень А), відтак переходити до складніших (рівень Б). Задачі рівня В - для найкмітливіших - тих, хто хоче вміти та знати більше й отримувати найвищі оцінки. Для деяких задач цього рівня наведено розв’язання.

Для самостійної робота вдома рекомендовано задачі, номери яких виділено (наприклад, 345).
Рубрика "Вправи для повторення" допоможе періодично повторювати основні види вправ.
Наступна рубрика "Поміркуйте" пов’язана з особливим аспектом математичної підготовки. Основним для розв’язання задач цієї рубрики є вміння виходити з нестандартних ситуацій. Розв’язування таких задач розвиває гнучкість розуму, а це допоможе вам у майбутньому, незалежно від того, яку професію ви оберете.
Кожний параграф містить рубрику "Цікаво знати", у якій можна ознайомитися з історією розвитку математики, відомостями про визначних математиків.
Після вивчення параграфа ви зможете повторити й систематизувати матеріал, відповівши на запитання та розв’язавши задачі, вміщені наприкінці параграфа.
Свої знання можна перевірити, розв’язавши завдання для самоперевірки.

Щиро бажаємо успіху!

Підручники автора: Крижановський О.Ф.

Геометрія 9 клас Єршова

Дорогі друзі!

У цьому навчальному році завершується вивчення планіметрії - геометрії на площині. Радимо ще перед початком занять пригадати основні поняття й теореми, що вивчалися в 7-8 класах. Усі вони відомі з часів Давньої Греції і належать до елементарної (евклідової) геометрії. Але в дев’ятому класі ви познайомитеся з геометричними методами, які було винайдено значно пізніше, в XIV-XX ст.,- координатним, векторним і методом геометричних перетворень. Вони набули широкого застосування в техніці й природничих науках, насамперед у фізиці, тому, вивчаючи їх, ви краще зрозумієте деякі фізичні закони. Узагалі геометрію 9 класу можна без перебільшення назвати геометрією методів.

Наприкінці навчального року на вас чекає знайомство зі стереометрією - розділом геометрії, який вивчає фігури в просторі. Ґрунтовне знання планіметрії стане для вас ключем, Який відчиняє двері у "третій вимір", дозволяє розв’язати будь-яку просторову задачу, розбиваючи її на декілька планіметричних. А курс геометрії 9 класу - чудова можливість удосконалити й поглибити уявлення про фігури на площині.

Отже, скарби геометрії чекають на вдумливих і спостережливих шукачів, які зможуть не тільки віднайти, але й оцінити справжню красу й витонченість геометричних знань. Ми дуже сподіваємось, що такими винахідниками станете саме ви.

Бажаємо вам успіхів!

Геометрія 8 клас Єршова

Любі друзі!

У світі геометрії ви вже не почуваєте себе чужинцями: у сьомому класі ви познайомилися з багатьма важливими етапами її розвитку, почали оволодівати її мовою та опановувати її закони. Але геометрію недарма вважають дивовижною наукою: щоразу нова й непередбачувана, вона відкриває свої найкоштовніші скарби лише тому, хто пройнявся її духом і прагне не зупинятися на досягнутому.

У шкільному курсі геометрії можна умовно виділити декілька напрямів. На початковому етапі переважає "геометрія доведень" - ви вперше зустрілися з поняттям доведення, оволоділи його методами й логікою, навчилися отримувати з одних тверджень інші, обґрунтовувати свої висновки. Протягом цього навчального року чільне місце буде відведене "геометрії обчислень". Чимало теорем, які ви будете вивчати, містять формули, що дозволяють отримати нові числові характеристики геометричних фігур. Найважливішою з цих теорем є знаменита теорема Піфагора, зустріч із якою чекає на вас саме у восьмому класі.

Однак вивчення геометрії не вичерпується лише обчисленнями. Завдяки цьому підручнику ви дослідите нові геометричні фігури, поглибите свої знання з логіки, набудете досвіду розв’язування задач оригінальними методами, дізнаєтеся про життя й здобутки визначних учених минулого. Майже в кожному параграфі вам запропоновано довести математичне твердження або навести приклад, провести аналогію, тобто самостійно рушити до нових знань. Сподіваємося, що кожний крок на шляху пізнання додасть вам упевненості у власних силах і наблизить до нових обріїв науки.

Підручники автора: Крикля Л.С.

Химия 8кл Попель

Шановні восьмикласники!

На уроках хімії в 7 класі відбулося ваше знайомство із цікавою наукою про речовини та їх перетворення. Ви опанували хімічну мову, з'ясували, що називають хімічним елементом, як позначають їх та утворені ними речовини, навчилися записувати хімічні рівняння, здійснювати найпростіші хімічні розрахунки, виконувати досліди. Вам стало відомо, що речовин Існує безліч, а частинок, із яких вони складаються, — лише три типи: атом, молекула І йон. Ви дізналися багато цікавого про Оксиген — один із найважливіших хімічних елементів, про властивості його простої речовини — кисню і сполуки з Гідрогеном — води. Довідалися про інші оксиди, а також продукти їх реакцій з водою — основи та кислоти.

У 8 класі хімія розкриє нові таємниці. Ви вже знаєте, що у світі хімічних елементів та простих речовин Існує певний порядок. Про це свідчить періодичний закон, відкритий майже 150 років тому видатним ученим Дмитром Івановичем Менделєєвим. Невдовзі ви переконаєтесь у тому, що періодичний закон поширюється і на складні речовини.

На уроках хімії в цьому навчальному році йтиметься про будову атомів, молекул, йонів, про те, чому і як саме сполучаються найменші частинки в кожній речовині. Значну увагу буде зосереджено на найважливіших групах (класах) сполук, вивченні їх хімічних властивостей. Упевнені, що ви отримаєте задоволення від нових хімічних дослідів.

 

Химия 9кл Попель

Дорогі дев’ятикласники!

На уроках хімії у 8 класі ви дізналися багато нового і цікавого про хімічні елементи та різні речовини. Вам стало відомо, що в хімії порції речовин оцінюють за тим, скільки в них міститься частинок — атомів, молекул, йонів. Читаючи підручник і виконуючи досліди, ви вивчили властивості і способи добування найважливіших неорганічних сполук — оксидів, основ, кислот, солей.

Тепер ви знаєте, як було відкрито періодичний закон — основний закон хімії, який встановлює залежність хімічного характеру елементів, властивостей їхніх простих і складних речовин від заряду ядер атомів.

Усі речовини існують завдяки тому, що атоми, молекули, йони здатні сполучатися одне з одним. Таку взаємодію частинок називають хімічним зв’язком. Знаючи будову речовини, можна прогнозувати її властивості.

У 9 класі продовжуватиметься ваше ознайомлення з основами хімії. Ви довідаєтесь про процеси, які відбуваються у водних розчинах різних речовин, про типи хімічних реакцій і особливості їх перебігу, а в другому семестрі — про найважливіші органічні сполуки, у тому числі й ті, що містяться в рослинах, тваринах і організмі людини.

Як і раніше, ви виконуватимете різні досліди на уроках хімії, а також у позаурочний час і вдома, отримавши дозвіл батьків.

При здійсненні хімічного експерименту дуже важливо занотовувати всі дії та спостереження. Намагайтесь завжди знайти пояснення побаченому під час дослідів і робити відповідні висновки.

Нагадуємо, що до практичних робіт слід готуватися заздалегідь і досить ретельно. Варіант практичної роботи, завдання і досліди, які вам належить виконати, укаже вчитель.

У 9 класі ви також маєте дотримуватися правил роботи і техніки безпеки під час виконання хімічних дослідів.

Цей підручник допоможе вам вивчати хімію. На початку кожного параграфа вказано, яке значення має викладений навчальний матеріал, а в кінці — сформульовано висновки. Текст, що відмічено зліва вертикальною кольоровою лінією, призначений для учнів, які бажають поглибити свої знання з хімії. Додаткову інформацію і цікаві факти вміщено на полях. Основні означення виділено кольором, а нові терміни, важливі твердження і слова з логічним наголосом — курсивом. Текст до лабораторних дослідів і практичних робіт подано на кольоровому тлі.

Після кожного параграфа наведено завдання, вправи і задачі різних типів; вони розміщені переважно за зростанням складності. У кінці підручника містяться відповіді до деяких задач і вправ, словничок основних термінів, а також предметний покажчик. Він допоможе швидко знайти сторінку підручника, на якій ідеться про певний термін, речовину, явище тощо. Крім того, для учнів, які цікавляться хімією, подано список відповідної літератури і назви інтернет-сайтів.

Вдумлива робота з підручником допоможе вам глибше усвідомити зв’язки між складом, будовою і властивостями речовин, навчитися прогнозувати й пояснювати хімічні перетворення.

Хімію вивчають для того, щоб розуміти, як побудований світ, за якими законами він розвивається, щоб використовувати різні речовини, не завдаючи шкоди собі й довкіллю.

Бажаємо вам успіхів у вивченні хімії.
Автори

Хімія 11кл Попель

Шановні одинадцятикласники!

У цьому році ви завершуєте вивчення шкільного курсу хімії й отримаєте цілісне уявлення про цікаву, захоплюючу і потрібну людям хімічну науку.

Вам відомо, що всі хімічні сполуки поділяють на неорганічні та органічні. З неорганічними сполуками, їхнім складом, будовою, властивостями ви ознайомилися на уроках хімії у 8—10 класах. Такі сполуки утворені різними хімічними елементами. На них багатий навколишній світ. Це вода, вуглекислий газ, мінерали, металічні руди, речовини, з яких складаються гірські породи і корисні копалини. Неорганічні сполуки перебувають у розчиненому стані в річках, озерах, морях і океанах; вони існують і в живих організмах.

Органічних сполук значно більше, ніж неорганічних, хоча їх родоначальником є лише один елемент — Карбон. Чому існує такий парадокс — ви зрозуміли в 9 класі.

Карбон — основа живої природи. Його сполуками є білки, жири, вуглеводи. Без них неможливе існування рослин, тварин, людини. Крім атомів Карбону, молекули органічних сполук містять атоми Гідрогену, Оксигену, а білки — ще й Нітрогену, Сульфуру. Сполуки, утворені двома елементами — Карбоном і Гідрогеном, є складовими нафти, природного газу.

В 11 класі ви докладно ознайомитесь із багатьма органічними сполуками, зокрема тими, яких немає в природі. Ці сполуки спочатку добули хіміки в лабораторіях, а тепер їх виробляє Промисловість у ведиких обсягах. Найважливішими серед них є полімери і матеріали на їх основі — пластмаси. Воки стали атрибутом сучасного життя і поступово витісняють деревину, природні волокна, метали, скло, кераміку.

Органічні сполуки вивчає галузь хімічної науки, яку називають органічною хімією.

Між органічними і неорганічними сполуками, незважаючи на відмінності, існують взаємозв’язок і можливості взаємоперетворень.

Вивчаючи органічну хімію, ви виконуватимете досліди, як окремі, так і об’єднані в практичні роботи. Для них будете використовувати не тільки хімічні реактиви, а й речовини, з якими стикаєтесь у повсякденному житті.

У цьому підручнику, як і в попередніх, найважливіші означення подано кольоровим шрифтом. Нові терміни, слова зі смисловим акцентом, заголовки в параграфах, важливу інформацію виділено курсивом або жирним шрифтом. Опис хімічного експерименту (лабораторні досліди, практичні роботи) виокремлено горизонтальними кольоровими лініями. Допоміжний матеріал помічено зліва кольоровою лінією, а деякі цікаві факти і відомості винесено на поля. Для зручності роботи з підручником запропоновано предметний покажчик. Кожний параграф містить запитання, вправи, задачі різної складності.

Вдумливо і наполегливо працюйте з підручником, не залишайте без уваги жодного запитання, що може виникнути до викладеного матеріалу.

Дотримуйтесь усіх рекомендацій, наведених у попередніх підручниках із хімії, щодо правил роботи і безпеки в хімічному кабінеті, а також вимог до проведення дослідів.

Сподіваємося, що ця книга зміцнить ваш інтерес до хімії й допоможе досягти нових успіхів у навчанні.

Автори.

Хімія 7 клас Попель

У цьому навчальному році ви починаете вивчати надзвичайно цікаву науку - хімію. Хіміки створюють нові матеріали різноманітного призначення, ліки, косметичні засоби, вдосконалюють виробництво металів і добрив, переробку металічних руд, нафти, газу, промислових і побутових відходів. Людство використовує досягнення хімії для поліпшення умов життя, збереження природи для майбутніх поколінь. Нині жодна людина не може обійтися без знань, які надає ця наука.

Хімія охоче розкриває свої таємниці всім, хто цікавиться нею і прагне зрозуміти, що таке речовина, як і чому одні речовини перетворюються на інші. Ця наука має свої закони, логіку, мову.

Кожен із вас навчиться спостерігати за речовинами під час хімічних дослідів, зіставляти побачене й почуте з прочитаним у підручнику, аналізувати й робити висновки. Хімія допоможе вам розширити світогляд, розвинути навички експериментування. Багато з того, що ви засвоїте під час уроків, знадобиться у вашому житті.

Хімія 9 клас Попель 2017

Шановні дев’ятикласники!
На уроках хімії у 8 класі ви дізналися багато нового і цікавого про хімічні елементи та різні речовини. Вам стало відомо, що в хімії порції речовин оцінюють за кількістю атомів, молекул, йонів, які в них містяться. Читаючи підручник і виконуючи досліди, ви вивчили властивості й способи добування найважливіших неорганічних сполук - оксидів, основ, кислот, амфотерних гідроксидів, солей.

Тепер ви знаєте, як було відкрито періодичний закон - основний закон хімії, що встановлює залежність хімічного характеру елементів, властивостей їхніх простих і складних речовин від зарядів ядер атомів.

Усі речовини існують завдяки тому, що атоми, молекули, йони здатні сполучатися одне з одним. Таку взаємодію частинок називають хімічним зв’язком. Знаючи будову речовини, можна прогнозувати її властивості.

У 9 класі продовжуватиметься ваше ознайомлення з основами хімії. Ви довідаєтеся про процеси, які відбуваються у водних розчинах різних речовин, типи хімічних реакцій і особливості їх перебігу, а також про найважливіші органічні сполуки, у тому числі й ті, що містяться в рослинах, тваринах і організмі людини. Упевнені, що нові хімічні досліди будуть для вас пізнавальними і цікавими.

Хімія 10 клас Попель

Навчаючись у 9 класі, ви дізналися багато нового й цікавого зі світу хімії. Тепер ви масте уявлення про те, що відбувається під час розчинення речовин у воді, чому з’являються в розчині йони. Стала зрозумілою суть реакцій обміну за участю неорганічних сполук у розчинах. Ви розширили і поглибили свої знання про типи хімічних реакцій, особливості їх перебігу. Розпочалося ваше ознайомлення з органічними сполуками, у тому числі й тими, які містяться в живих організмах.

На уроках хімії в 10 класі ви вивчатимете найважливіші металічні та кеметалічкі елементи, їх прості та складні речовини, дізнаєтесь про поширеність елементів у природі. Вам стануть відомі причини кислотних опадів, особливості живлення рослин, значення озонового шару в атмосфері для живих організмів. Довідаєтесь про загальні способи добування металів, а також про хімічні реакції, які відбуваються під час виробництва чавуну і сталі.

Як і раніше, ви проводитимете різні хімічні досліди на уроках, а також удома, отримавши дозвіл батьків.

При здійсненні хімічного експерименту дуже важливо занотовувати всі дії та спостереження. Намагайтесь завжди знайти пояснення побаченому під час дослідів і робити відповідні висновки.

Нагадуємо, що до практичних робіт слід готуватися заздалегідь. Варіант практичної роботи, завдання і досліди, які вам належить виконати, визначить учитель. Ви маєте дотримуватися правил роботи і техніки безпеки під час хімічного експерименту'.

Цей підручник допоможе вам вивчати хімію. На початку кожного параграфа вказано, яке значення має для вас викладений матеріал, а в кінці - сформульовано висновки. Основні означення виділено кольором, а нові терміни, важливі твердження і слова з логічним наголосом - курсивом. Дрібнішим шрифтом подано матеріал, призначений для учнів, які бажають поглибити свої знання з хімії. Додаткову інформацію і цікаві факти вміщено на полях, а також під рубрикою "Для допитливих". Після параграфів наведено завдання, вправи і задачі різних типів; вони розміщені переважно за зростанням складності. У підручнику виокремлено фрагменти тексту, що стосуються лабораторних дослідів і практичних робіт.

Для учнів, які навчаються в гуманітарних класах, опрацювання матеріалу параграфів із розв’язування задач не обов’язкове. Сподіваємося, що учні класів фізнко-математич-ного профілю з цікавістю розв’язуватимуть комбіновані розрахункові задачі, вміщені в § 16.

У додатку наведено схеми із класифікації неорганічних сполук, їх хімічних властивостей і способів добування. Вони знадобляться вам під час повторення відповідного матеріалу, підготовки до уроків і виконання домашніх завдань.

У кінці підручника містяться відповіді до деяких задач і вправ, словничок основних термінів, а також предметний покажчик, що допоможе швидко знайти сторінку підручника, на якій ідеться про певний термін, речовину, явище тощо. Крім того, для учнів, які цікавляться хімією, подано список рекомендованої літератури та Інтернет-сайтів.

Бажаємо вам успіхів у вивченні хімії.

Автори

Підручники автора: Кузнецов Ю.Б.

Рідна мова 8кл Глазова

Шановні восьмикласники!

Вивчаючи один із найважливіших розділів науки про мову — синтакси ви подолаєте ще одну сходинку оволодіння рідною мовою.

Слово «синтаксис» у дослівному перекладі з грецької озна «побудово», «упорядкування», шустрій». У цьому розділі граматики сл розглядається у його зв'язках Із іншими словами в мовленні Тож саме синтаксичних теренах мова вступає у взаємодію з реальною дійсністю.

Об'єднує, упорядковує та організує весь поданий у підручнику навчальї матеріал ідея Історичної пам'яті українців. Чому? Тому що без розумі свого минулого жоден народ у світі не може рухатись уперед Без зна своєї ІсторЬ та поваги до неї ми не зможемо будувати гідне майбутнє.

Саме з цкї причини ми пропонуємо вам опановувати мовні закої правила мовленнєвого спілкування, заглиблюючись у історичну пам рідного народу та спираючись на культурні здобутки нашої країни — України.

На сторінках підручника ви знайдете розповіді про славну Історію українського козацтва, світлини тих пам'яток історії та культури, які весь світ  називає чудесами довершеності й краси.

Підручник рідної мови слугуватиме мапою, що поведе вас у подорож, мета якої — не лише оволодіння знаннями рідної мови, історії, культури, розуміння самих себе. Підручник переконає вас у тому, що найвищою цінністю Історії є людина.

Поважати себе може лише той, хто у своєму поступі спирається Історичний і мовленнєвий досвід свого народу. Тож підручник навчатиме самоповаги.

Українська мова 9кл Глазова

ШАНОВНІ ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКИ!

Пройшло літо, ви подорослішали, змужніли, багато чого навчилися. Та на дворі вересень — і підручник знову запрошує ВАС у ЗАХОПЛИВИЙ СВІТ ЗНАНЬ.

Уміщені в підручнику правила допоможуть збагнути закони граматики. Подані в підручнику вправи та завдання покажуть, як застосовувати ці закони у практиці спілкування - в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Вивчаючи українську мову, ви чимало дізнаєтеся про історію та культуру рідного краю, про долі своїй чудових земляків витвори їхніх працьовитих рук і щирих сердець. Українську мову творили і творитимуть мільйони людей, які жили, живуть і будуть жити на нашій землі. У підручнику ми прагнули дати вам українців — серйозних і усміхнених, мрійливих і суворий вірних традиціям і схильних до новацій тобто нас із вами. І переконати вас, що саме з наших мрій і сподівань, переконань і знань, буднів і свят складається доля Української Держави. Сьогодні, завтра і завжди.

Сподіваємося, що підручник навчить вас ще дужче любити землю, на якій ви живете, поважати український народ, який до всіх народів світу ставиться приязно і з повагою, виконуючи заповіт свого великого поета Тараса Шевченка; "..і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь",

Розміщені в розділі "Довідкове бюро" таблиці та схеми допоможуть поглибити раніше здобуті та узагальнити щойно отримані знання, слугуватимуть опорою та підмогою у виконанні класних і домашніх завдань.

Тлумачний, термінологічний і фразеологічний словнички нададуть можливість не лише з'ясувати лексичне значення слова чи зміст фразеологізму а й збагатити свій словниковий запас, дадуть змогу з величезного розмаїття лексичних засобів вибирати найточніші слеша дія конкретного висловлювання.

Цього року ви, як завжди, не лише вивчатимете правила і виконуватимете вправи, а й будете вчитися розуміти інших і себе, готуватися до свідомого вибору майбутньої професії, свого шляху в дорослому житті.

Українська мова 10 клас Глазова

ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ!

Обравши для себе опанування змісту української мови на академічному рівні, ви зробили важливий крок. Обсяг здобутих вами мовних знань та мовленнєвих умінь має бути цілком достатнім для подальшого навчання у вищих навчальних закладах. Отже, ви свідомо пов’язали своє майбутнє зі здобуттям вищої освіти.

У глибинах мови - зосередженість думки, сувора логіка, філософський розум, витончений естетичний смак, поетичне чуття, високі духовні злети. Мовлення людини виявляє рівень її загальної культури, освіченості, внутрішньої інтелігентності.

Цього року ви вивчатимете практичну стилістику та культуру мовлення. Опановуючи норми літературної мови, ви навчитеся правильно добирати, вимовляти й записувати слова, змінювати їх та сполучати між собою. Звертаючись до азів стилістики, будете використовувати синонімічні багатства мови, уникати невиправданих запозичень, із кількох можливих мовних варіантів вибираючи найточніший, найдоречніший і найвиразніший. Ви осягатимете культуру мовлення, що забезпечить не тільки правильне, а й майстерне використання мовних засобів.

Кожному з нас доводиться повсякчас вибирати - вибирати доречне слово, відповідний до умов стиль мовлення, стиль свого життя, вибирати, нарешті, майбутнє...

Упродовж усього життя кожному доводиться вибирати між добром і злом, людяністю та байдужістю, принциповістю і пристосуванством. Вибір ми робимо протягом усього життя, свідомо і підсвідомо, охоче і під примусом. Усе життя людини - вибір.

Якщо хоч трохи в такому виборі вам щось підкаже й у чомусь допоможе наш підручник, ми будемо щасливі.

Підручники автора: Кузьміна І.Ю.

Осн здор 8кл Талгіна

ЛЮБІ ДРУЗІ!

Цей підручник написано для того, щоб ви навчилися берегти своє здоров’я, адже здоров’я — це основне багатство кожної людини. Дуже часто трапляються ситуації, які можуть становити реальну небезпеку для нашого життя та здоров’я. Для того, щоб бути готовим до будь-яких сюрпризів, нам слід заздалегідь знати про всі можливі небезпеки, які чатують на нас у повсякденному житті. Тоді ми зможемо запобігти їм та вжити всіх необхідних заходів, аби постраждати якомога менше або й узагалі уникнути небезпечної ситуації.

Підручник "Основи здоров’я" розкаже вам про те, як берегти своє фізичне й психічне здоров’я та яких правил необхідно для цього дотримуватись. Прочитавши відповідні теми підручника, ви дізнаєтесь про те, як слід поводитись у різних ситуаціях, небезпечних для здоров’я та життя. Також наш підручник допоможе вам зрозуміти, як впливають на здоров’я особливості спілкування між людьми та яких правил слід дотримуватися під час спілкування.

Цей підручник побудовано таким чином, аби вам було якомога легше з ним працювати. Він поділяється на теми, а теми — на параграфи. Кожний параграф складається з основного тексту, контрольних питань та словничка. Малюнки й фотографії подаються для того, аби ви краще засвоїли навчальну інформацію.

Наприкінці нашого підручника ви знайдете блок практичних і лабораторних робіт, а також додатки, в яких подано потрібні довідкові матеріали.

Підручник являє собою єдиний навчальний комплекс із робочим зошитом «Основи здоров’я*, в якому передбачено місце для виконання практичних робіт і тематичних завдань різного рівня складності.

Ми щиро сподіваємось, що цей підручник допоможе вам зрозуміти, як важливо берегти власне здоров’я, і додасть багато інформації, яка потрібна для цього.

Основи здоровя 9клас Тагліна

ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ!
Цей підручник написано для того, щоб ви навчилися берегти своє здоров’я, адже здоров’я — де основне багатство кожної людини. Дуже часто трапляються ситуації, які можуть становити реальну небезпеку для нашого життя та здоров’я. Для того щоб бути готовими до будь-яких сюрпризів, нам слід заздалегідь знати про всі можливі небезпеки, які чатують на нас у повсякденному житті, Тоді ми зможемо запобігти їм та вжити всіх необхідних заходів, аби постраждати якомога менше або й узагалі уникнути небезпечної ситуації.

Підручник "Основи здоров’я" розповість вам про те, як берегти своє фізичне й психічне здоров’я та яких правил необхідно для цього дотримуватись. Ознайомившись із відповідними темами підручника, ви дізнаєтесь, як слід поводитись у різних ситуаціях, небезпечних для здоров’я та життя. Також наш підручник допоможе вам зрозуміти, як впливають на здоров’я особливості спілкування між людьми та яких правил слід дотримуватися під час спілкування.

Цей підручник побудовано таким чином, аби вам було якомога легше з ним працювати, Він поділяється на теми, а теми — на параграфи. Кожний параграф складається з основного тексту, контрольних питань та словничка. Малюнки й фотографії подаються для того, аби ви краще засвоїли навчальну інформацію.

Наприкінці нашого підручника ви знайдете блок практичних і лабораторних робіт, а також додатки, в яких подано потрібні довідкові матеріали.

Підручник являє собою єдиний навчальний комплекс із робочим зошитом "Основи здоров’я", в якому передбачено місце для виконання практичних робіт і тематичних завдань різного рівня складності.

Ми щиро сподіваємось, що цей підручник допоможе вам зрозуміти, як важливо берегти власне здоров’я, і надасть багато інформації, яка потрібна для цього.

Підручники автора: Кузьмінська О.Г.

Інформатика 9 клас Морзе

Дорогі дев ’ятикласники!
Ви тримаєте в руках новий підручник. Сподіваємося, що ви із задоволенням навчатиметеся за ним і дізнаєтеся чимало корисного і цікавого!

Підручник має особливості: для кожного уроку виділено окрему тему. Зміст теми викладено у відповідях на запитання, з переліком яких можна ознайомитися на початку теми. Крім того, у підручнику містяться практичні та лабораторні роботи, які мають виконуватися на комп’ютері, а результати зберігатися в спеціальній структурі папок.

Кожний урок складається з основного та додаткового матеріалу ("Поглиблюємо знання"), що поділяється на теоретичну та практичну частини: "Вивчаємо" та "Діємо". Радимо вам спочатку ознайомитися з теорією ("Вивчаємо"), а потім послідовно, крок за кроком, виконувати запропоновані вправи ("Діємо") на основі файлів-заготовок, що містяться на компакт-диску до підручника.

У кінці кожного уроку містяться запитання та завдання в рубриках: "Обговорюємо" та "Працюємо в парах". Виконати їх можна самостійно або в парах чи групах. Перевіряти знання один одного легше в парах.

Переходити до рубрики "Працюємо самостійно" слід за умов відпрацювання на комп’ютері практичних вправ рубрики "Діємо". Завдання в рубриках "Працюємо самостійно" та "Працюємо в парах" різнорівневі — від найпростіших (група А) до складніших (групи В та С).

Рубрика "Досліджуємо" — для допитливих, тих, хто хоче більше дізнатися про методи та засоби інформатики; навчитися самостійно опановувати нові комп’ютерні технології та програми; розв’язувати за допомогою них практичні, навчальні та наукові завдання.

У сучасному інформаційному суспільстві важко досягти успіху не лише без знань, а й без умінь працювати над проектом творчо, в команді. Саме тому в підручнику пропонується для виконання навчальний проект "Подорожуємо Україною!". Він допоможе вам дізнатися більше про свою Батьківщину.

Кожен небайдужий українець прагне зробити Україну ще більш привабливою для всіх, хто цікавиться її сьогоденням, минулим та майбутнім. Пропонуємо учням, кожному у своєму місті, містечку чи селі долучитися до створення особливої карти нашої держави — карти, на якій за допомогою невеличких позначок будуть вказані цікаві місця та особливості (природні, історичні, культурні тощо) мальовничих куточків України.

Бажаємо успіхів та творчої наполегливої праці!

Інформатика 7 клас Морзе

Дорогий Друже!

Ти продовжуєш вивчати цікавий і захопливий предмет - інформатику. Ти вже ознайомився із сучасними комп’ютерами та різними пристроями для підтримки інформаційних процесів; умієш використовувати різні програми для створення й опрацювання текстів, зображень, об’єктів мультимедіа, презентацій; навчився створюватита виконувати алгоритми в середовищі Скретч. А ще ти вмієш шукати інформаційні матеріали в мережі Інтернет і використовуєш сайти глобальної мережі для навчання та свого розвитку. Проте це ще далеко не все що потрібно сучасному школяреві який прагне бути успішним.

Цей підручник допоможе тобі продовжити вивчення інформатики. Він складається із чотирьох розділів. У першому розділі ти навчишся використовувати мережу Інтернет для електронного листування. У другому - для опису та дослідження різних об’єктів будеш використовувати моделі. Алгоритми з повторенням і розгалуженням у середовищі Скретча разом із виконавцями алгоритмів чекатимуть на тебе у третьому розділі. За матеріалами четвертого розділу ти опануєш нову програму для опрацювання табличних даних, поданих у вигляді електронних таблиць, та їх аналізу за допомогою діаграм.

Підручники автора: Кульчицький С.В.

Історія України 11кл Кульчицький

Шановні учні!

Підручник, який ви розгорнули, присвячений історичному періоду від 1939 року до сьогодення. Визначальними подіями і тенденціями розвитку цього періоду були: Друга світова війна, возз'єднання українських земель, вихід радянської України на міжнародну арену, лібералізація суспільно-економічного устрою, відновлення зруйнованого господарства, спроби здійснення радикальних реформ у часи «перебудови», розпад СРСР, проголошення незалежної України.

22 червня 1941 р. Радянський Союз став жертвою нападу нацистської Німеччини та її союзників. Війна вогненним смерчем прокотилася Україною. Наша держава перебуває серед країн, які найбільше постраждали від воєнних дій. Вчені й дотепер не можуть точно порахувати кількість тих, хто загинув на полі бою та на окупованій ворогом території. Українці разом з іншими народами зробили значний внесок у розгром ворога й підстояли майбутнє європейської цивілізації.

Післявоєнний процес відновлення народного господарства був завершений успішно, в рекордний термін.

Наступні три десятиліття невідворотно вели до наростання системної кризи радянського ладу. Окремі заходи щодо його лібералізації мали тимчасовий характер. «Перебудова» різко прискорила темпи суспільно-політичного життя країни. Події вийшли з-під контролю влади, розпочалися революційні зміни, і народ України здобув омріяну віками незалежність і від 1991 р. розбудовує власну державу.

Події вітчизняної історії останніх 20 років навряд чи можуть бути висвітлені цілком об’єктивно. Існування різних точок зору спонукає вас сприймати інформацію вдумливо, спираючись на гуманістичні національні цінності, традиції своєї сім’ї, власний досвід. Важливо розуміти, що в людини завжди є вибір.

Сучасна освіта - це якісна освіта. Для набуття предметних компетенцій пропонується робота з картами, таблицями, схемами, ілюстративним матеріалом, введено рубрики: «Мовою джерела» і «Особа в історії». Текст кожного параграфа закінчується короткими підсумками, які можуть стати відправним пунктом при формуванні вашого погляду на події новітньої історії України, Перед кожним параграфом уміщено запитання на повторення попереднього матеріалу та перелік термінів і понять, які використовуються в тексті. У кінці параграфів запропоновано дискусійні запитання для обговорення в групі, класі, подаються різні погляди на одну проблему. Частина такого матеріалу має вигляд тестових завдань і відкритих запитань. Методичний апарат сприятиме формуванню наукового світогляду, особистностного погляду на історичні події, розвитку інтелектуальної діяльності, наблизить підручник до життя,

Автори продовжують започатковану в підручнику для 10-го класу практику системного використання спогадів учасників історичних подій. Усна історія дозволяє відчути загальні історичні тенденції, олюднити й оживити сторінки минулого. При цьому треба зазначити, що частина дат, імен, історичних подробиць, що розкривають колорит національної історії, має довідковий характер і не потребує заучування.

У кінці підручника розміщено довідковий матеріал за рубриками: «Хронологічний довідник», «Імена в історії», «Основні терміни і поняття», «Література».

Ми рекомендуємо ознайомитися із змістом розділу «Наш край» на початку вивчення курсу. Такий підхід допоможе з перших уроків організувати системну пошуково-дослідницьку роботу з вивчення історії рідного краю та підготуватися до участі в роботі Малої академії наук.

Обсяг і зміст підручника відповідають вимогам програми з історії України для 11-го класу (рівень стандарту, академічний рівень). Автори намагалися поєднати науковий підхід до висвітлення тем з доступним та цікавим викладом їхнього змісту.

На основі роботи з різними джерелами, а також самостійного опрацювання наукової й науково-популярної літератури, активного використання можливостей Інтернету підручник відкриває шлях до творчого дослідження, стимулює розвиток критичного мислення, але не дає остаточних відповідей. Ви маєте самостійно навчитися бачити проблеми, знаходити альтернативні шляхи їхнього розв'язання, мати власний погляд на минуле своєї країни, і прогнозувати її майбутнє.