Підручники автора: Заболотний В.В.

Укр мова 8кл Заболотний

Шановні восьмикласники!

Вітаємо вас на сторінках підручника «Рідна мова». Цього року ви помандруєте стежками одного з найцікавіших розділів мовознавства -«Синтаксису». Зокрема, дізнаєтеся багато нового про словосполучення та речення, односкладні речення, речення зі вставними словами, звертаннями, однорідними й відокремленими членами.

На початку кожного параграфа на вас чекає невелике дослідження, яким радимо розпочати вивчення теми. Потім ви уважно прочитаєте теоретичні відомості, осмислите їх, виділите те, про що довідалися вперше, і те, з чим уже ознайомилися в попередніх класах. Завершуються параграфи висновками, які допоможуть зосередитися на головному та систематизувати знання. Вправи з позначками «Попрацюйте в парах», «Два - чотири - всі разом!», «Мозковий штурм», «Мікрофон» виконуються колективно і за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника.

Під час вивчення великих тем ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть поглибити знання з мови, розвинуть ваші творчі здібності.

Багато цікавої, корисної інформації вміщено в рубриках «Мовленнєва ситуація», «Із секретів мовознавства», «Для вас, допитливі!», а також на спеціальних сторінках - «Культура мовлення» та «Моя сторінка».

У розділі «Синтаксис» вам стануть у пригоді опорні схеми, розміщені на форзацах підручника, а також додатки зі словничками, скороченими відповідями до вправ, покажчиком термінів і понять. І не забувайте щирої поради майстра художнього слова М. Рильського: «Як парость виноградної лози, плекайте мову».
Хай вам щастить!

Автори

Укр мова 10кл Заболотний

Дорогі десятикласники!

Цим підручником починається вивчення української мови на рівні стандарту в старшій профільній школі.

Ви матимете змогу поглибити й систематизувати отримані раніше знання з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, морфології, стилістики. Навчитеся доцільно використовувати мовні засоби в різних життєвих ситуаціях із дотриманням українського мовленнєвого етикету, знайдете точки дотику мови як з літературою та історією, так і з математикою, біологією, географією тощо. Отримаєте задоволення від самостійного дослідження мовних явищ, виконання творчих проектів, створення власних висловлювань, роботи з додатковими інформаційними джерелами, а також мандрівок рубриками «Культура мовлення», «Моя сторінка», «Мовленнєва ситуація».

Перш ніж розпочати роботу за підручником, зверніть увагу на уза-гальнювальні схеми в додатках - тут представлені основні теоретичні відомості з курсу української мови 5 9-х класів. Цей матеріал допоможе вам у навчанні в 10-му класі.

Під час опрацювання кожного параграфа радимо спочатку ознайомитися з ключовими питаннями теми, пригадати вивчене та виконати вступне завдання дослідницького характеру, щоб зробити хоча й невелике, але власне відкриття. Потім доцільно уважно прочитати теоретичні відомості, осмислити їх та виконати різноманітні тренувальні вправи. Завершуються параграфи висновками, у яких стисло подаються основні положення теми. Завдання рубрики «Самооцінка і самоперевірка» стануть вам у пригоді під час повторення вивченого та підготовки до підсумкової атестаційної роботи.

Вправи з позначками «Попрацюйте в парах», «Два - чотири - всі разом», «Мозковий штурм», «Мікрофон» виконуються колективно й за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника. Тут ви знайдете чотири словнички, скорочені відповіді до вправ, покажчик термінів і понять.

Бажаємо вам успіхів у набутті знань, в оволодінні вмінням їх застосовувати, а також самостійних творчих пошуків і відкриттів.

Українська мова 11кл Заболотний

Шановні одинадцятикласники!

Цим підручником завершується профільне вивчення української мови на рівні стандарту в старшій школі.

Минулого навчального року ви поглибили й систематизували набуті раніше знання з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, морфології. В 11-му класі ви вдосконалите свої знання з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики; пізнаєте мистецтво риторики; навчитеся правильно висловлювати думки, розвивати здібності до мовленнєвої взаємодії та взаєморозуміння.

Працюючи з підручником, ви наблизитеся до опанування мови своєї майбутньої професії, оскільки вміщені в ньому матеріали співзвучні з профілем вашого навчання. У багатьох випадках ви зможете обрати завдання чи текст певного напряму - математичного, природничого, спортивного та ін.

Матеріали параграфів представлені так, що нові теоретичні відомості подаються паралельно з повторенням уже відомих. Тому опрацювання кожної теми радимо розпочинати після ознайомлення з ключовими питаннями та пригадування раніше вивченого, у чому вам допоможуть узагальнювальні таблиці, уміщені в додатках. Достатня кількість різноманітних вправ дасть змогу визначати обсяг і рівень складності робіт. Для учнів, які прагнуть досягти високих результатів, передбачені завдання підвищеної складності, дослідницького характеру, робота з додатковими інформаційними джерелами. Варто звернути увагу на вправи з позначкою "Експеримент" - це один з пріоритетних напрямків у самоосвіті й саморозвитку особистості.

Вправи "Попрацюйте в парах", "Два — чотири - всі разом", "Мозковий штурм", "Мікрофон" виконуються за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника.

Рубрика "Самооцінка й самоперевірка" стане вам у пригоді при повторенні вивченого та підготовці до державної підсумкової атестації.

Сподіваємося, що багато цікавого й корисного для себе ви знайдете і в рубриках "Моя сторінка", "Культура мовлення", "Мовленнєва ситуація", а також отримаєте задоволення від колективної роботи над проектами, виконання творчих завдань та читання пізнавальних текстів.

Отже, УСПІХІВ вам під час мандрівки складним і цікавим світом МОВИ!

Нехай дороговказом для вас залишаються Шевченкові слова:
Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.

Автори

Українська мова 9кл Заболотний

Шановні десятикласники!

Раді зустрітися з вами на сторінках цього підручника і запросити продовжити мандрівку одним з найбільших розділів мовознавства — "СИНТАКСИСОМ". Минулого навчального року ви ознайомилися зі словосполученням, простим реченням і членами речення, а тепер дізнаєтеся багато нового про синтаксичні одиниці "вищого рівня", зокрема пряму й непряму мову, складне речення, складне синтаксичне ціле. До речі, якщо ви розпочинатимете опрацювання кожного параграфа зі вступного завдання дослідницького характеру, то зможете не тільки отримувати знання в готовому вигляді, а й відкривати їх для себе самостійно, що набагато цікавіше.

Теоретичний матеріал у параграфах поділено на частини із зазначенням ключових понять, а деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що полегшуватиме сприйняття, опрацювання та запам’ятовування інформації. Положення, у яких найчастіше припускаються помилок, виділені в блок "Зверніть увагу!". Наприкінці кожного розділу виокремлено уроки узагальнення вивченого, де вміщено завдання для самоперевірки і самооцінки, спрямовані на підготовку до тематичної атестації.

Сподіваємося, що вам сподобаються вправи з позначками "Попрацюйте в парах", "Два - чотири - всі разом", "Мозковий штурм", "Мікрофон". їх виконують колективно і за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника. Також на вас чекають пізнавальні рубрики "З глибин мовознавства", "Культура мовлення", "Для вас, допитливі". У вільний час пропонуємо скористатися рубрикою "Моя сторінка", де є багато пізнавальної інформації про мову. Під час вивчення об’ємних тем ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть як поглибити ваші знання з мови, так і розвинути творчі здібності.

Надійними помічниками на шляху здобуття знань стануть запропоновані в підручнику словнички, скорочені відповіді до вправ, поради щодо виконання певних видів завдань. Радимо також, щоб у вас під рукою завжди були різні словники: тлумачний, орфографічний, словник синонімів тощо.

ВИВЧАЙМО українську мову, ЛЮБІМО її, ПЛЕКАЙМО! Нехай ЄДНАЄ вона нас у рідній державі й у всьому світі!
Бажаємо успіхів!

Українська мова 7 клас Заболотний

Дорогі семикласники!
Цього навчального року ви продовжите вивчати один з найбільших розділів мовознавства - "Морфологію". Зокрема, дізнаєтеся багато нового про дієслово, прислівник, службові частини мови та вигук. Ваші зусилля обов’язково увінчаються успіхом, ви матимете задоволення від уміння грамотно писати та красномовно висловлюватися.

Опрацювання кожного параграфа радимо розпочинати зі вступної вправи - невеликого дослідження. Потім бажано уважно прочитати теоретичні відомості, осмислити їх, переказати своїми словами. А виконавши різноманітні тренувальні вправи, ви закріпите свої знання, а також дізнаєтеся багато цікавого про навколишній світ, стосунки між людьми, історію та культуру.

Сподіваємося, що вам сподобаються завдання з позначками "Попрацюйте в парах", "Коло думок", "Поспілкуйтеся", "Життєва ситуація". Окремі з них виконуються колективно й за певними правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника. Також на вас чекають конкурсні завдання, пізнавальні рубрики "Із глибин мовознавства", "Культура мовлення", "Моя сторінка".

Під час вивчення великих тем ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть поглибити знання з мови, розвинуть ваші творчі здібності.

Надійними помічниками на шляху здобуття знань стануть запропоновані в підручнику опорні малюнки й таблиці, орфографічний і тлумачний словники, словник синонімів, відповіді до вправ.

Пам’ятайте, що добре ВОЛОДІННЯ МОВОЮ - це крок до УСПІХУ. Це дорога до самопізнання та самовдосконалення.

Нехай вам щастить!

Українська мова 8 клас Заболотний

Шановні восьмикласники!

Вітаємо вас на сторінках підручника "Українська мова". Цього навчального року ви помандруєте стежками одного з найцікавіших розділів мовознавства - "Синтаксису". Зокрема, дізнаєтеся багато нового про словосполучення та речення, односкладні речення, речення із вставними словами, звертаннями, однорідними й відокремленими членами.

На початку кожного параграфа на вас чекає невелике дослідження, яким радимо розпочати вивчення теми. Потім варто уважно прочитати теоретичні відомості, осмислити їх, виділити те, про що довідалися вперше, і те, із чим уже ознайомилися в попередніх класах. Вправи з позначками "Коло думок", "Попрацюйте в парах", "Два - чотири - усі разом", "Поспілкуйтеся" виконуються колективно й за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника.

Вивчаючи українську мову, ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть поглибити ваші знання з мови й розвинути творчі здібності.

Багато цікавої, корисної інформації вміщено в рубриках "Із глибин мовознавства", "Для вас, допитливі", "Культура мовлення" та "Моя сторінка".

У розділі "Синтаксис" стануть у пригоді опорні таблиці, розміщені на форзацах підручника, а також додатки зі словничками, відповідями до вправ, порадами щодо виконання завдань. І не забуваймо щирої поради майстра художнього слова Максима Рильського: "Як парость виноградної лози, плекайте мову".
Хай вам щастить!

Українська мова 9 клас Заболотний 2017

Шановні дев'ятикласники!
Раді зустрітися з вами на сторінках цього підручника й запросити продовжити мандрівку одним з найбільших розділів мовознавства -"СИНТАКСИСОМ". Минулого навчального року ви ознайомилися зі словосполученням, членами речення та простим реченням, а тепер дізнаєтеся багато нового про синтаксичні одиниці "вищого рівня", зокрема пряму й непряму мову, різні види складних речень.

До речі, якщо ви розпочинатимете опрацювання кожного параграфа зі вступного завдання дослідницького характеру, то зможете не лише отримувати знання в готовому вигляді, а й відкривати їх для себе самостійно. Погодьтеся, це набагато цікавіше.

Теоретичний матеріал у параграфах поділено на частини із зазначенням ключових понять, а деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що значно полегшуватиме сприйняття, опрацювання та запам’ятовування інформації. Положення, у яких найчастіше припускаються помилок, подано з позначкою "Зверніть увагу!". Наприкінці кожного розділу виокремлено блоки узагальнення вивченого, у яких містяться завдання для самоперевірки й самооцінки, що допоможуть підготуватися до контрольної роботи.

Сподіваємося, вам сподобаються вправи з позначками "Попрацюйте в парах", "Два - чотири - усі разом", "Коло думок", "Поспілкуйтеея". їх виконують колективно й за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника. Також на вас чекають пізнавальні рубрики "Із глибин мовознавства", "Культура мовлення", "Для вас. допитливі". А у вільний час пропонуємо завітати до рубрики "Моя сторінка", де міститься багато цікавої інформації. Вивчаючи великі теми, ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть як поглибити ваші знання, так і розвинути творчі здібності.

Надійними помічниками на шляху здобуття знань стануть запропоновані в підручнику словнички, поради щодо виконання певних видів завдань, скорочені відповіді до вправ. Радимо також, щоб у вас під рукою завжди були різні словники: тлумачний, орфографічний, словник синонімів тощо.

ВИВЧАЙМО українську мову, ЛЮБІМО її, ПЛЕКАЙМО! Нехай ЄДНАЄ вона нас у рідній державі й у всьому світі!
Успіхів вам!

Підручники автора: Заболотний О.В.

Укр мова 8кл Заболотний

Шановні восьмикласники!

Вітаємо вас на сторінках підручника «Рідна мова». Цього року ви помандруєте стежками одного з найцікавіших розділів мовознавства -«Синтаксису». Зокрема, дізнаєтеся багато нового про словосполучення та речення, односкладні речення, речення зі вставними словами, звертаннями, однорідними й відокремленими членами.

На початку кожного параграфа на вас чекає невелике дослідження, яким радимо розпочати вивчення теми. Потім ви уважно прочитаєте теоретичні відомості, осмислите їх, виділите те, про що довідалися вперше, і те, з чим уже ознайомилися в попередніх класах. Завершуються параграфи висновками, які допоможуть зосередитися на головному та систематизувати знання. Вправи з позначками «Попрацюйте в парах», «Два - чотири - всі разом!», «Мозковий штурм», «Мікрофон» виконуються колективно і за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника.

Під час вивчення великих тем ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть поглибити знання з мови, розвинуть ваші творчі здібності.

Багато цікавої, корисної інформації вміщено в рубриках «Мовленнєва ситуація», «Із секретів мовознавства», «Для вас, допитливі!», а також на спеціальних сторінках - «Культура мовлення» та «Моя сторінка».

У розділі «Синтаксис» вам стануть у пригоді опорні схеми, розміщені на форзацах підручника, а також додатки зі словничками, скороченими відповідями до вправ, покажчиком термінів і понять. І не забувайте щирої поради майстра художнього слова М. Рильського: «Як парость виноградної лози, плекайте мову».
Хай вам щастить!

Автори

Укр мова 10кл Заболотний

Дорогі десятикласники!

Цим підручником починається вивчення української мови на рівні стандарту в старшій профільній школі.

Ви матимете змогу поглибити й систематизувати отримані раніше знання з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, морфології, стилістики. Навчитеся доцільно використовувати мовні засоби в різних життєвих ситуаціях із дотриманням українського мовленнєвого етикету, знайдете точки дотику мови як з літературою та історією, так і з математикою, біологією, географією тощо. Отримаєте задоволення від самостійного дослідження мовних явищ, виконання творчих проектів, створення власних висловлювань, роботи з додатковими інформаційними джерелами, а також мандрівок рубриками «Культура мовлення», «Моя сторінка», «Мовленнєва ситуація».

Перш ніж розпочати роботу за підручником, зверніть увагу на уза-гальнювальні схеми в додатках - тут представлені основні теоретичні відомості з курсу української мови 5 9-х класів. Цей матеріал допоможе вам у навчанні в 10-му класі.

Під час опрацювання кожного параграфа радимо спочатку ознайомитися з ключовими питаннями теми, пригадати вивчене та виконати вступне завдання дослідницького характеру, щоб зробити хоча й невелике, але власне відкриття. Потім доцільно уважно прочитати теоретичні відомості, осмислити їх та виконати різноманітні тренувальні вправи. Завершуються параграфи висновками, у яких стисло подаються основні положення теми. Завдання рубрики «Самооцінка і самоперевірка» стануть вам у пригоді під час повторення вивченого та підготовки до підсумкової атестаційної роботи.

Вправи з позначками «Попрацюйте в парах», «Два - чотири - всі разом», «Мозковий штурм», «Мікрофон» виконуються колективно й за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника. Тут ви знайдете чотири словнички, скорочені відповіді до вправ, покажчик термінів і понять.

Бажаємо вам успіхів у набутті знань, в оволодінні вмінням їх застосовувати, а також самостійних творчих пошуків і відкриттів.

Українська мова 11кл Заболотний

Шановні одинадцятикласники!

Цим підручником завершується профільне вивчення української мови на рівні стандарту в старшій школі.

Минулого навчального року ви поглибили й систематизували набуті раніше знання з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, морфології. В 11-му класі ви вдосконалите свої знання з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики; пізнаєте мистецтво риторики; навчитеся правильно висловлювати думки, розвивати здібності до мовленнєвої взаємодії та взаєморозуміння.

Працюючи з підручником, ви наблизитеся до опанування мови своєї майбутньої професії, оскільки вміщені в ньому матеріали співзвучні з профілем вашого навчання. У багатьох випадках ви зможете обрати завдання чи текст певного напряму - математичного, природничого, спортивного та ін.

Матеріали параграфів представлені так, що нові теоретичні відомості подаються паралельно з повторенням уже відомих. Тому опрацювання кожної теми радимо розпочинати після ознайомлення з ключовими питаннями та пригадування раніше вивченого, у чому вам допоможуть узагальнювальні таблиці, уміщені в додатках. Достатня кількість різноманітних вправ дасть змогу визначати обсяг і рівень складності робіт. Для учнів, які прагнуть досягти високих результатів, передбачені завдання підвищеної складності, дослідницького характеру, робота з додатковими інформаційними джерелами. Варто звернути увагу на вправи з позначкою "Експеримент" - це один з пріоритетних напрямків у самоосвіті й саморозвитку особистості.

Вправи "Попрацюйте в парах", "Два — чотири - всі разом", "Мозковий штурм", "Мікрофон" виконуються за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника.

Рубрика "Самооцінка й самоперевірка" стане вам у пригоді при повторенні вивченого та підготовці до державної підсумкової атестації.

Сподіваємося, що багато цікавого й корисного для себе ви знайдете і в рубриках "Моя сторінка", "Культура мовлення", "Мовленнєва ситуація", а також отримаєте задоволення від колективної роботи над проектами, виконання творчих завдань та читання пізнавальних текстів.

Отже, УСПІХІВ вам під час мандрівки складним і цікавим світом МОВИ!

Нехай дороговказом для вас залишаються Шевченкові слова:
Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.

Автори

Українська мова 9кл Заболотний

Шановні десятикласники!

Раді зустрітися з вами на сторінках цього підручника і запросити продовжити мандрівку одним з найбільших розділів мовознавства — "СИНТАКСИСОМ". Минулого навчального року ви ознайомилися зі словосполученням, простим реченням і членами речення, а тепер дізнаєтеся багато нового про синтаксичні одиниці "вищого рівня", зокрема пряму й непряму мову, складне речення, складне синтаксичне ціле. До речі, якщо ви розпочинатимете опрацювання кожного параграфа зі вступного завдання дослідницького характеру, то зможете не тільки отримувати знання в готовому вигляді, а й відкривати їх для себе самостійно, що набагато цікавіше.

Теоретичний матеріал у параграфах поділено на частини із зазначенням ключових понять, а деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що полегшуватиме сприйняття, опрацювання та запам’ятовування інформації. Положення, у яких найчастіше припускаються помилок, виділені в блок "Зверніть увагу!". Наприкінці кожного розділу виокремлено уроки узагальнення вивченого, де вміщено завдання для самоперевірки і самооцінки, спрямовані на підготовку до тематичної атестації.

Сподіваємося, що вам сподобаються вправи з позначками "Попрацюйте в парах", "Два - чотири - всі разом", "Мозковий штурм", "Мікрофон". їх виконують колективно і за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника. Також на вас чекають пізнавальні рубрики "З глибин мовознавства", "Культура мовлення", "Для вас, допитливі". У вільний час пропонуємо скористатися рубрикою "Моя сторінка", де є багато пізнавальної інформації про мову. Під час вивчення об’ємних тем ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть як поглибити ваші знання з мови, так і розвинути творчі здібності.

Надійними помічниками на шляху здобуття знань стануть запропоновані в підручнику словнички, скорочені відповіді до вправ, поради щодо виконання певних видів завдань. Радимо також, щоб у вас під рукою завжди були різні словники: тлумачний, орфографічний, словник синонімів тощо.

ВИВЧАЙМО українську мову, ЛЮБІМО її, ПЛЕКАЙМО! Нехай ЄДНАЄ вона нас у рідній державі й у всьому світі!
Бажаємо успіхів!

Українська мова 7 клас Заболотний

Дорогі семикласники!
Цього навчального року ви продовжите вивчати один з найбільших розділів мовознавства - "Морфологію". Зокрема, дізнаєтеся багато нового про дієслово, прислівник, службові частини мови та вигук. Ваші зусилля обов’язково увінчаються успіхом, ви матимете задоволення від уміння грамотно писати та красномовно висловлюватися.

Опрацювання кожного параграфа радимо розпочинати зі вступної вправи - невеликого дослідження. Потім бажано уважно прочитати теоретичні відомості, осмислити їх, переказати своїми словами. А виконавши різноманітні тренувальні вправи, ви закріпите свої знання, а також дізнаєтеся багато цікавого про навколишній світ, стосунки між людьми, історію та культуру.

Сподіваємося, що вам сподобаються завдання з позначками "Попрацюйте в парах", "Коло думок", "Поспілкуйтеся", "Життєва ситуація". Окремі з них виконуються колективно й за певними правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника. Також на вас чекають конкурсні завдання, пізнавальні рубрики "Із глибин мовознавства", "Культура мовлення", "Моя сторінка".

Під час вивчення великих тем ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть поглибити знання з мови, розвинуть ваші творчі здібності.

Надійними помічниками на шляху здобуття знань стануть запропоновані в підручнику опорні малюнки й таблиці, орфографічний і тлумачний словники, словник синонімів, відповіді до вправ.

Пам’ятайте, що добре ВОЛОДІННЯ МОВОЮ - це крок до УСПІХУ. Це дорога до самопізнання та самовдосконалення.

Нехай вам щастить!

Українська мова 8 клас Заболотний

Шановні восьмикласники!

Вітаємо вас на сторінках підручника "Українська мова". Цього навчального року ви помандруєте стежками одного з найцікавіших розділів мовознавства - "Синтаксису". Зокрема, дізнаєтеся багато нового про словосполучення та речення, односкладні речення, речення із вставними словами, звертаннями, однорідними й відокремленими членами.

На початку кожного параграфа на вас чекає невелике дослідження, яким радимо розпочати вивчення теми. Потім варто уважно прочитати теоретичні відомості, осмислити їх, виділити те, про що довідалися вперше, і те, із чим уже ознайомилися в попередніх класах. Вправи з позначками "Коло думок", "Попрацюйте в парах", "Два - чотири - усі разом", "Поспілкуйтеся" виконуються колективно й за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника.

Вивчаючи українську мову, ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть поглибити ваші знання з мови й розвинути творчі здібності.

Багато цікавої, корисної інформації вміщено в рубриках "Із глибин мовознавства", "Для вас, допитливі", "Культура мовлення" та "Моя сторінка".

У розділі "Синтаксис" стануть у пригоді опорні таблиці, розміщені на форзацах підручника, а також додатки зі словничками, відповідями до вправ, порадами щодо виконання завдань. І не забуваймо щирої поради майстра художнього слова Максима Рильського: "Як парость виноградної лози, плекайте мову".
Хай вам щастить!

Українська мова 9 клас Заболотний 2017

Шановні дев'ятикласники!
Раді зустрітися з вами на сторінках цього підручника й запросити продовжити мандрівку одним з найбільших розділів мовознавства -"СИНТАКСИСОМ". Минулого навчального року ви ознайомилися зі словосполученням, членами речення та простим реченням, а тепер дізнаєтеся багато нового про синтаксичні одиниці "вищого рівня", зокрема пряму й непряму мову, різні види складних речень.

До речі, якщо ви розпочинатимете опрацювання кожного параграфа зі вступного завдання дослідницького характеру, то зможете не лише отримувати знання в готовому вигляді, а й відкривати їх для себе самостійно. Погодьтеся, це набагато цікавіше.

Теоретичний матеріал у параграфах поділено на частини із зазначенням ключових понять, а деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що значно полегшуватиме сприйняття, опрацювання та запам’ятовування інформації. Положення, у яких найчастіше припускаються помилок, подано з позначкою "Зверніть увагу!". Наприкінці кожного розділу виокремлено блоки узагальнення вивченого, у яких містяться завдання для самоперевірки й самооцінки, що допоможуть підготуватися до контрольної роботи.

Сподіваємося, вам сподобаються вправи з позначками "Попрацюйте в парах", "Два - чотири - усі разом", "Коло думок", "Поспілкуйтеея". їх виконують колективно й за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника. Також на вас чекають пізнавальні рубрики "Із глибин мовознавства", "Культура мовлення", "Для вас. допитливі". А у вільний час пропонуємо завітати до рубрики "Моя сторінка", де міститься багато цікавої інформації. Вивчаючи великі теми, ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть як поглибити ваші знання, так і розвинути творчі здібності.

Надійними помічниками на шляху здобуття знань стануть запропоновані в підручнику словнички, поради щодо виконання певних видів завдань, скорочені відповіді до вправ. Радимо також, щоб у вас під рукою завжди були різні словники: тлумачний, орфографічний, словник синонімів тощо.

ВИВЧАЙМО українську мову, ЛЮБІМО її, ПЛЕКАЙМО! Нехай ЄДНАЄ вона нас у рідній державі й у всьому світі!
Успіхів вам!

Підручники автора: Завадський І.О.

Информ 9кл Завадський

Що таке інформація

З кожною історичною епохою пов’язані слова-символи, що сприймаються як виразники духу часу. Для епохи, що передувала сьогоденню, таким словом було «машина». Починаючи з XIX століття воно позначало найбільш передовий і популярний механізм: пароплав, потім — паровоз, згодом — автомобіль, а протягом останніх 10—15 років так називають комп’ютер, залишивши для автомобіля скромне найменування «авто». Для нашої епохи словом-символом, без сумніву, є інформація. Це слово латинського походження, яке спочатку означало «пояснення», «викладення», «обізнаність». Його почали широко вживати в середині XX століття, що свідчить про зміну епох у цей час: з машинного, або індустріального, людське суспільство перетворювалося на інформаційне. Сьогодні слово «інформація» використовують у найрізноманітніших контекстах: людину, яка має знання з певного предмета, ми називаємо «поінформованою», почувши від кого-небудь важливі відомості, кажемо: «Дякую за інформацію», знаємо, що інформація зберігається на комп’ютері, мобільному телефоні, флешці тощо.

Підручники автора: Запорожец Н.В.

Биология 8кл Запорожец

Привіт!

Якщо ви читаєте ці рядки, то у ваших руках джерело пізнання природи, книга, яка допоможе вам поринути у світ живих істот, доторкнутися до таємниць їх існування.

Вивчаючи курс «Біологія», ви познайомитеся з тваринними організмами, дізнаєтеся про їхню будову та різноманітність, життєдіяльність та середовище існування; зрозумієте, як ускладнювалися тварини в ході еволюції.

Ця книга навчить вас відрізняти корисні для людини види від шкідливих; створювати комфортні умови існування першим і обмежувати діяльність других; дбайливо ставитися до організмів, яким загрожує вимирання, охороняти їх.

Вас чекає цікава подорож у світ тварин, у світ пізнання, розвитку та самовдосконалення.

Бажаємо успіхів!

Підручники автора: Засєкін Д.О.

Фізика 11кл Засєкіна

Дорогі старшокласники!

У цьому році ви завершуєте вивчення систематичного курсу фізики. Цей підручник адресований учням 11-х класів, які вивчають фізику на академічному або профільному рівні. Матеріал, що вивчається на профільному рівні, виділено у тексті позначкою.

Ви ознайомитесь з такими розділами фізики, як "Електродинаміка", "Оптика", "Квантова фізика ", "Фізика атомного ядра та елементарних частинок". Автори прагнули представити фізику як живу науку, що є частиною загальної людської культури, з одного боку і як фундаментальну науку про природу, одну з найважливіших природничих наук, з іншого. Тож у підручнику наводиться багато прикладів вияву і застосування фізичних законів у житті, сучасній науці і техніці, відомостей з історії фізики, подається опис фізичних дослідів.

Чітка структура підручника полегшить сприйняття, усвідомлення та розуміння навчального матеріалу: головне в тексті (означення, найвагоміші факти, твердження) виділено позначкою і та напівжирним шрифтом.

Крім основного навчального матеріалу, підручник містить рубрику "Для додаткового читання", де ви самостійно зможете ознайомитись із корисною для вас інформацією.

Наприкінці кожного параграфа подано рубрику "Дайте відповіді на запитання", що допоможе перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу.

Одним із найбільш важливих видів навчальної роботи у профільній школі є розв’язування фізичних задач. Тому автори вважали за доцільне подати методичні рекомендації щодо розв’язування задач та приклади розв’язування типових задач. їх дібрано так, щоб ви могли самостійно розібратись у фізичній суті задачі, закріпити попередньо вивчений теоретичний матеріал й набути навичок використання найзагальніших і найдоцільніших методів розв’язування задач. Задачі у вправах диференційовано за ступенем складності: ті, що призначені для учнів, які вивчають фізику на профільному рівні виділено відповідною позначкою. Розв’язуючи задачі, ви зможете скористатись довідниковими матеріалами, розміщеними на форзацах.

Доповненням до даного підручника є зошит для лабораторних робіт з фізики (академічний рівень, профільний рівень). Робота за даним зошитом дозволить учителеві та учням більш ефективно використовувати навчальний час.

Сподіваємось, що вивчати фізику за цим підручником буде для вас просто і цікаво.
Автори

Підручники автора: Засєкіна Т.М.

Фізика 11кл Засєкіна

Дорогі старшокласники!

У цьому році ви завершуєте вивчення систематичного курсу фізики. Цей підручник адресований учням 11-х класів, які вивчають фізику на академічному або профільному рівні. Матеріал, що вивчається на профільному рівні, виділено у тексті позначкою.

Ви ознайомитесь з такими розділами фізики, як "Електродинаміка", "Оптика", "Квантова фізика ", "Фізика атомного ядра та елементарних частинок". Автори прагнули представити фізику як живу науку, що є частиною загальної людської культури, з одного боку і як фундаментальну науку про природу, одну з найважливіших природничих наук, з іншого. Тож у підручнику наводиться багато прикладів вияву і застосування фізичних законів у житті, сучасній науці і техніці, відомостей з історії фізики, подається опис фізичних дослідів.

Чітка структура підручника полегшить сприйняття, усвідомлення та розуміння навчального матеріалу: головне в тексті (означення, найвагоміші факти, твердження) виділено позначкою і та напівжирним шрифтом.

Крім основного навчального матеріалу, підручник містить рубрику "Для додаткового читання", де ви самостійно зможете ознайомитись із корисною для вас інформацією.

Наприкінці кожного параграфа подано рубрику "Дайте відповіді на запитання", що допоможе перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу.

Одним із найбільш важливих видів навчальної роботи у профільній школі є розв’язування фізичних задач. Тому автори вважали за доцільне подати методичні рекомендації щодо розв’язування задач та приклади розв’язування типових задач. їх дібрано так, щоб ви могли самостійно розібратись у фізичній суті задачі, закріпити попередньо вивчений теоретичний матеріал й набути навичок використання найзагальніших і найдоцільніших методів розв’язування задач. Задачі у вправах диференційовано за ступенем складності: ті, що призначені для учнів, які вивчають фізику на профільному рівні виділено відповідною позначкою. Розв’язуючи задачі, ви зможете скористатись довідниковими матеріалами, розміщеними на форзацах.

Доповненням до даного підручника є зошит для лабораторних робіт з фізики (академічний рівень, профільний рівень). Робота за даним зошитом дозволить учителеві та учням більш ефективно використовувати навчальний час.

Сподіваємось, що вивчати фізику за цим підручником буде для вас просто і цікаво.
Автори

Фізика 10 клас Засєкина

СЛОБО ДО УЧНІВ
У старшій школі ви продовжуватимете вивчення фізики, розпочате ще у 7-му класі. Фізика е загальноосвітнім навчальним предметом і тому не випадково вона вивчається у загальноосвітніх школах усіх країн світу. Разом з іншими науками вивчення фізики має на меті готувати до вибору професії у вашому дорослому житті.

Сучасна людина живе у світі техніки і високих технологій. Вам уже відомо, що фізика є теоретичною основою техніки. Тільки знаючи фізику, можна проектувати та будувати машини, будинки, заводи, електростанції, засоби теле- і радіозв’язку тощо. Сучасна фізика є основою комп’ютерних технологій. З огляду на це фізика необхідна майбутньому інженеру.

Знову-таки і тому, що ми живемо у світі техніки, наше житло, побут заповнені фізико-технічними установками. Вони освітлюють і опалюють житло, допомагають готувати і зберігати їжу, прибирати квартиру, а чого варті телефони, радіо- і телеприймачі, відеомагнітофони і відеокамерп, комп’ютери... Для правильного і безпечного користування цими прикладами також необхідно знати основи фізики.

Разом із тим фізика - це не просто результат копіткої і допитливої праці вчених, а й велике надбання людської цивілізації, важлива складова культури людства. Насамперед фізика дає систематизовану інформацію про навколишній світ разом з умінням здобувати таку інформацію. Фізика є найглибшою, найфундаментальнішою наукою про природу. Тому її методи і теорії широко використовуються в інших природничих науках і філософії природознавства. Вивчення фізики має важливе значення для розвитку наукового світорозуміння та забезпечення майбутнього фахівця, науковця в галузі техніки і природничих наук методами наукового пізнання природних явищ, вивчення основ техніки і технологій.

Автори прагнули представити фізику як одну з провідних наук про природу, що активно розвивається і є основою сучасної техніки і технологій. У підручнику подано детальне обґрунтування найважливіших фізичних явищ, закономірностей і законів, що стане в пригоді при подальшому опануванні фізики та інших наук у вищих навчальних закладах. Також наведено багато прикладів вияву і застосування фізичних законів у навколишньому житті, відомостей з історії фізичних відкриттів. При цьому ми прагнули висвітлити погляд на фізику як живу науку, що є частиною загальнолюдської культури і надбанням сучасної цивілізації.

Підручники автора: Заставецька О.В.

География 8кл Дитчук

ДОРОГІ ДРУЗІ!

У 8 класі ви продовжите вивчати географію. Тепер на вас чекає пізнання простору рідної країни. Вивчення географії України дає можливість пізнати об’єкти, процеси і явища, які відбуваються в нашій державі.

Ви ознайомитесь з фізико-географічними особливостями території України: географічним положенням, геологічною будовою, рельєфом і корисними копалинами, кліматом і внутрішніми водами, ґрунтово-рослинним покривом і тваринним світом. Ви довідаєтесь, як поєднуються природні компоненти на різних територіях, як впливає на них людина та як має зберігати й відтворювати нашу природу. Таким чином, ви з’ясуєте, чим вирізняються землі нашої Батьківщини на тлі загальноєвропейського і світового простору та що єднає нас зі світом.

Цей курс географії, як і українська мова, українська література та історія України, належить до важливих українознавчих предметів. Сподіваємось, що знання, здобуті під час вивчення географії України, будуть для вас цікавими і стануть у пригоді в подальшому житті.

Підручники автора: Звиняцьковський В.Я.

Зарубіжна література 10кл Звиняцьковський

Шановні друзі!

Перед вами підручник, автори якого поставили собі за мету розкрити закономірності й особливості розвитку одного з видів мистецтва — літератури.

Розвиток письменства завжди пов'язаний із розвитком читацтва. XIX століття — Золотий Вік літератури, коли читання стає масовим. Однак процес читання літератури ніколи не переривався, його розвиток продовжується і сьогодні.

У цьому навчальному році, яків минулому, основний зміст наших студій складатимуть історія літератури, літературний процес. У ході літературного процесу відбуваються становлення і розвиток літературних (художніх) напрямів.

Однак літературний напрям — це суто зовнішня, історична спільність літературних явищ, зумовлена подібністю духовних і соціальних чинників естетичної еволюції. Внутрішньо така єдність може і повинна характеризуватися подібністю індивідуальних стилів письменників, що тяжіють до одного напряму. Тоді говорять про великий стиль, або стиль епохи. Скажімо, романтизм — це літературний напрям і великий стиль епохи романтизму, тобто кінця XVIII — першої половини XIX століть. У XIX столітті літературні напрями урізноманітнюються, що пов'язано з невпинним зростанням свободи вибору для індивіда. Так, саме в епоху романтизму постає новий художній напрям — реалізм. У період розквіту реалізму (друга половина XIX століття) виникають натуралізм, імпресіонізм і символізм.

Читання самих художніх творів важливіше, ніж читання про них. Читач читає конкретну книжку конкретного автора. Автори підручника теж читачі — і готові не тільки поділитися з вами своїми знаннями, думками з приводу прочитаного, а й пропонують вам вступити в дискусію. Запитання та завдання у підручнику спрямовані на те, щоб викликати вас на диспут, дати змогу ВИСЛОВИТИ власні оцінки твору, обґрунтувавши свої твердження.

Література як мистецтво не існує не лише без читача, а й без обговорення творів між читачами. Дуже часто в таке обговорення художнього твору вступає і його автор. Однак один з парадоксів мистецтва полягає у тому, що коли мистецький твір завершено, його автор втрачає над ним будь-яку владу. Його подальша доля залежить від сприйняття читачів, слухачів, глядачів... У школі ви дізнаєтеся, як саме слід читати художні твори певної доби і що корисного для нашого життя можна звідти почерпнути. Отже, мета вивчення літератури полягає не в тому, аби засвоїти прийняті тлумачення, а в тому, щоб виробити більш-менш прийнятні.

Пушкін говорив, що письменника слід оцінювати лише за тими законами, "які він сам над собою визнає". Зміна цих законів в основному і відбувається у формі розвитку літературних напрямів. Ваше завдання — пізнати ці закони щодо XIX століття: їх мінливість, а не сталість. Гнучкість читацького сприйняття і вміння одержувати естетичне задоволення — це і є культура читання. А культуру не можна знати — тільки мати. Так само і літературу: читаючи, ти ніби привласнюєш собі певний досвід, він уже твій і ніхто не може його в тебе відібрати. Але ж привласнити цей досвід для тебе або замість тебе не зможе жоден підручник... Отже, наше завдання хоча й подвійне (бути і довідником, і співрозмовником), проте досить скромне.

Бажаємо успіхів у навчанні, — автори підручника.