Підручники автора: Василашко І.П.

Осн здор 8кл Бойченко

Шановні восьмикласники!

Ви на порозі дорослого життя. У цьому році ви продовжуватимете набувати знань і навичок для збереження здоров’я.

Опрацювавши матеріал підручника, ви вмітимете додержуватися правил поведінки в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Навчитеся надавати домедичну допомогу в разі харчових отруєнь і кишкових інфекцій. Ви дізнаєтеся, як організовано дорожній рух і як убезпечитися під час їзди на мотоциклі. Навчитеся відмовлятися від небезпечних пропозицій і захищатися в разі кримінальних небезпек. Знатимете, як зменшити негативний вплив на здоров’я забруднених води, повітря і ґрунтів. Дізнаєтеся більше про принципи збалансованого харчування. Зрозумієте, яке значення має духовність для становлення особистості.

Основи здоровя 9клас Бойченко

Шановні дев’ятикласники!
З першого класу на сторінках підручників "Основи здоров’я" ви знаходили відповіді на більшість питань щодо збереження життя та зміцнення здоров’я. Шукали додаткову інформацію й тих, хто зміг би допомогти вам набути різних життєвих навичок. За рекомендованими алгоритмами вдосконалювали вміння підвищувати рівень здоров’я, набували навичок безпечної поведінки. Крок за кроком розвивали якості своєї особистості, впевнювалися в перевагах здорового способу життя.

Цей підручник допоможе вам проаналізувати здобуту інформацію й отримати нову, удосконалити здоров’язбережувальні життєві навички, впевнитися в цінності здоров’я і неповторності життя.

Ви дізнаєтеся про феноменальність життя і здоров’я, особливості фізіологічної та соціальної зрілості юнаків і дівчат, сутність і важливість моніторингу здоров’я. Зможете поповнити свої знання про психологічні та моральні якості людини, які сприяють формуванню особистості шляхом самопізнання, дають можливість передбачати небезпеки й гідно розв’язувати різні життєві ситуації.

Юнакам і дівчатам, які вже тепер замислюються щодо майбутньої власної сім’ї, стане в пригоді інформація про репродуктивне здоров’я, залежність подальшого щасливого й успішного життя від нинішніх виважених рішень та поміркованої поведінки, важливість для родинного щастя моральних цінностей, можливість уберегти його від впливу негативних чинників, зокрема ІПСШ та ВІЛ-інфікування.

Молоді, яка входить у суспільне життя своєї країни і світу, інформація про глобальні небезпеки і спричинені ними проблеми, правове забезпечення життя людини в умовах впливу негативних чинників різного масштабу допоможе сформувати активну громадянську позицію, докласти зусиль для убезпечення життя і здоров’я.

Ви навчитеся розвивати пам’ять та увагу, додержувати правил самовиховання, визначати місце здоров’я серед життєвих цінностей.

Підручники автора: Вашків Л.П.

Українська література 10кл Семенюк

Дорогі десятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX — початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов'язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропивницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізму, психологізму та суспільної зумовленості характеру людини. Вони змалювали яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що обумовлюють вчинки і характери героїв. У другій половині XIX століття розквітали драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української літератури, її європейськості. Виникали нові естетичні явища: натуралізм, модернізм та його стильові течії — символізм, імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм.

Українська література поступово завойовувала європейське визнання. Її пропагандистами на Заході були Марко Вовчок, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Богдан Лепкий, англійська письменниця Етель Ліліан Войнич, польська поетеса Марія Конопніцька. Польська письменниця Еліза Ожешко писала про українську літературу: "Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. Чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна". Читачів вражали моральна краса народу у творах Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, універсалізм Івана Франка і Лесі Українки.

Належне вивчення української літератури в 10 класі дасть вам змогу поглибити літературну освіту, сформувати естетичні смаки, виховати найкращі риси особистості, зокрема патріотизм, гуманізм, активну життєву позицію, навички вирішувати нестандартні ситуації.

Опанувати навчальний матеріал вам допоможуть використані в підручнику новітні досягнення літературознавства та педагогіки, сучасні технології навчання, що передбачають вдумливе засвоєння знань, уміння застосувати їх під час аналізу творів.

Українська література 10кл стандарт Семенюк

Дорогі десятикласникиї
У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX — початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов’язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропив-ницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізму, психологізму та суспільної зумовленості характеру людини. Вони змалювали яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що спричиняють вчинки і характери героїв. У другій половині XIX століття розквітали драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української літератури, її євро-пейськості. Виникали нові естетичні явища: натуралізм, модернізм та його стильові течії — символізм, імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм.

Українська література поступово завойовувала європейське визнання. її пропагандистами на Заході були Марко Вовчок, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Богдан Лепкий, англійська письменниця Етель Ліліан Войнич, польська поетеса Марія Конопніцька. Польська письменниця Еліза Ожешко писала про українську літературу: « Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. Чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна». Читачів вражали моральна краса народу у творах Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Ольги Коби-лянської, універсалізм Івана Франка і Лесі Українки.

Належне вивчення української літератури в 10 класі дасть вам змогу поглибити літературну освіту, сформувати естетичні смаки, виховати найкращі риси особистості, зокрема патріотизм, гуманізм, активну життєву позицію, навички вирішувати нестандартні ситуації, які ставить життя перед кожним.

Опанувати навчальний матеріал вам допоможуть використані в підручнику новітні досягнення літературознавства та педагогіки, сучасні технології навчання, що передбачають вдумливе засвоєння знань, уміння застосовувати їх.

Отже, на вас чекає наполеглива, але цікава праця, яка формує уміння самостійно здобувати знання, орієнтуватися в широкому морі словесності, розкривати свої філологічні здібності. Успіхів і натхнення вам!

Автори

Підручники автора: Величко Л.П.

Хімія 11кл Буринська

ЮНІ ДРУЗІ!

У 11-му класі ви завершуєте вивчення органічних речовин і починаєте вивчати матеріал, який дасть вам змогу усвідомити суперечливу й неоднозначну роль хімії в житті суспільства. Важливо, щоб ви зрозуміли: кожна людина, незалежно від її професії,— пече вона хліб чи варить сталь, удобрює город мінеральними добривами чи виробляє аміак для добування цих добрив, заводить двигун автомобіля чи добуває з нафти бензин, що заливається в бак автомобіля,— так чи інакше безпосередньо використовує у своєму житті продукти хімії та хімічні перетворення. Отже, кожна людина повинна зрозуміти значення, яке має хімія в її житті і в житті суспільства, і правильно користуватися хімічними знаннями.

Ви ознайомитесь і з роллю хімії в розв'язанні таких глобальних проблем людства, як сировинна, енергетична, екологічна тощо. Дізнаєтесь, що нові синтезовані речовини і технології для їх добування не завжди байдужі до людини і довкілля. І хоча хімія дає змогу добувати дедалі більше нових корисних матеріалів, проте неграмотне використання її досягнень призводить до появи багатьох екологічних проблем.

Щоб зрозуміти всі ці проблеми і розумно використовувати блага, які дає хімізація всіх сфер життя суспільства, кожна людина мусить мати певний мінімум хімічних знань. Ви вже завершуєте набувати їх, опановуючи відомості про неорганічні й органічні речовини та хімічні процеси протягом усіх років вивчення хімії.

Зараз ваше завдання — повторити, систематизувати й узагальнити набуті знання з основ хімії. Саме розуміння і засвоєння цих основ, а також проблем, що стоять перед хімією,— і є той мінімум знань, що дає змогу сучасній людині вільно орієнтуватися в навколишньому світі і відповідально ставитися до свого довкілля — природи і суспільства. Зрештою, осягнення основ хімії може стати для вас стимулом до подальшого вдосконалення і розвитку своєї освіти у цій галузі.

Автори радять вам під час роботи з цим підручником, де матеріал викладений у доволі стислій формі, перед систематизацією та узагальненням знань з певної теми повернутися до відповідного розділу (параграфа) одного з підручників хімії для попередніх класів і погортати його сторінки, а може, й уважно почитати. Не знехтуйте цю пораду! Навіть тоді, коли ви переконані у своїх знаннях, вона виявиться корисною. Адже, прочитавши певний розділ (параграф), ви краще помітите і зрозумієте всі взаємозв’язки навчального матеріалу. Таке розуміння є однією з необхідних умов активного володіння знаннями.

Друга умова — тренування мислення. З цією метою до параграфів наводяться завдання для самоконтролю. Не шкодуйте часу на їх виконання! Намагайтеся виконувати якомога більше з них. Ви вже знаєте, що ускладнені завдання й такі, що виходять за межі програми, позначено зірочкою. Намагайтеся самостійно знаходити відповіді у прочитаному матеріалі. У разі потреби повертайтеся до раніше вивченого. Доцільно також обговорювати з товаришами по навчанню розв’язки та відповіді.

Під час розв’язування задач використовуйте одиниці фізичних величин згідно з Міжнародною системою одиниць (СІ). Зверніть увагу, що у зв’язку з цим для величини "кількість речовини" замість символу V (ню) використовується символ n (єн).

Пам’ятайте, що для назв хімічних елементів і простих речовин в Україні затверджено державний стандарт. Ви повинні додержуватись його положень. Підручник вам у цьому допоможе.

Для тих учнів, які глибше цікавляться хімією, настійно радимо не обмежуватися матеріалом підручника, а читати додаткову літературу з хімії — як навчальну, так і науково-популярну.

Бажаємо вам успіхів у засвоєнні хімічних знань!
Автори

Хімія 11 клас Величко

До учнів

У 9 класі ви вже ознайомилися з деякими найважливішими органічними сполуками й реакціями, знаєте, як багато цих речовин існує в природі й ще більше - синтезовано в лабораторіях. Ці знання знадобляться вам для того, щоб глибше пізнати будову, властивості, застосування, значення для організму людини різноманітних сполук Карбону з Гідрогеном, Оксигеном, Нітрогеном, які називають елементами-органогенами.

Особливістю органічної хімії є її струнка побудова - від найпростіших речовин, як метан, до найскладніших, як білки, тому зміст кожного наступного параграфа підручника ґрунтується на змісті попередніх. Якщо ви зрозумієте логіку цієї науки, вам буде легко і просто опанувати найскладніший матеріал. А підручник сприятиме цьому, нагадуючи, де треба, вже вивчене вами, ставлячи запитання, спонукаючи до міркування з приводу різних важливих і цікавих фактів або й за допомогою цікавих ілюстрацій. Допоможуть вам у цьому завдання з позначкою, вміщені всередині параграфів.

Перелік того, про що ви можете дізнатися з певних тем, наведено на їх початку, а висновки й узагальнення найважливішого матеріалу вміщено після тем. Це зорієнтує вас на основні питання, терміни, що їх треба засвоїти. Свої знання ви зможете перевірити, виконуючи завдання для самоконтролю, вміщені наприкінці параграфів, а для виконання додаткових завдань вам, можливо, доведеться скористатися довідниковою літературою.

До тексту параграфів вміщено прописи лабораторних дослідів, що проводяться під час засвоєння нових знань; окремо наведено прописи практичних робіт, у ході яких ви матимете змогу застосувати здобуті знання й уміння.

Виконуючи лабораторні досліди і практичні роботи, ви набудете навичок експериментування, без чого ґрунтовне вивчення хімії неможливе.

Сподіваюся, що вивчення органічної хімії буде цікавим і корисним для вас.

Успіхів вам!
Автор

Підручники автора: Вембер В.П.

Інформатика 9 клас Морзе

Дорогі дев ’ятикласники!
Ви тримаєте в руках новий підручник. Сподіваємося, що ви із задоволенням навчатиметеся за ним і дізнаєтеся чимало корисного і цікавого!

Підручник має особливості: для кожного уроку виділено окрему тему. Зміст теми викладено у відповідях на запитання, з переліком яких можна ознайомитися на початку теми. Крім того, у підручнику містяться практичні та лабораторні роботи, які мають виконуватися на комп’ютері, а результати зберігатися в спеціальній структурі папок.

Кожний урок складається з основного та додаткового матеріалу ("Поглиблюємо знання"), що поділяється на теоретичну та практичну частини: "Вивчаємо" та "Діємо". Радимо вам спочатку ознайомитися з теорією ("Вивчаємо"), а потім послідовно, крок за кроком, виконувати запропоновані вправи ("Діємо") на основі файлів-заготовок, що містяться на компакт-диску до підручника.

У кінці кожного уроку містяться запитання та завдання в рубриках: "Обговорюємо" та "Працюємо в парах". Виконати їх можна самостійно або в парах чи групах. Перевіряти знання один одного легше в парах.

Переходити до рубрики "Працюємо самостійно" слід за умов відпрацювання на комп’ютері практичних вправ рубрики "Діємо". Завдання в рубриках "Працюємо самостійно" та "Працюємо в парах" різнорівневі — від найпростіших (група А) до складніших (групи В та С).

Рубрика "Досліджуємо" — для допитливих, тих, хто хоче більше дізнатися про методи та засоби інформатики; навчитися самостійно опановувати нові комп’ютерні технології та програми; розв’язувати за допомогою них практичні, навчальні та наукові завдання.

У сучасному інформаційному суспільстві важко досягти успіху не лише без знань, а й без умінь працювати над проектом творчо, в команді. Саме тому в підручнику пропонується для виконання навчальний проект "Подорожуємо Україною!". Він допоможе вам дізнатися більше про свою Батьківщину.

Кожен небайдужий українець прагне зробити Україну ще більш привабливою для всіх, хто цікавиться її сьогоденням, минулим та майбутнім. Пропонуємо учням, кожному у своєму місті, містечку чи селі долучитися до створення особливої карти нашої держави — карти, на якій за допомогою невеличких позначок будуть вказані цікаві місця та особливості (природні, історичні, культурні тощо) мальовничих куточків України.

Бажаємо успіхів та творчої наполегливої праці!

Інформатика 7 клас Морзе

Дорогий Друже!

Ти продовжуєш вивчати цікавий і захопливий предмет - інформатику. Ти вже ознайомився із сучасними комп’ютерами та різними пристроями для підтримки інформаційних процесів; умієш використовувати різні програми для створення й опрацювання текстів, зображень, об’єктів мультимедіа, презентацій; навчився створюватита виконувати алгоритми в середовищі Скретч. А ще ти вмієш шукати інформаційні матеріали в мережі Інтернет і використовуєш сайти глобальної мережі для навчання та свого розвитку. Проте це ще далеко не все що потрібно сучасному школяреві який прагне бути успішним.

Цей підручник допоможе тобі продовжити вивчення інформатики. Він складається із чотирьох розділів. У першому розділі ти навчишся використовувати мережу Інтернет для електронного листування. У другому - для опису та дослідження різних об’єктів будеш використовувати моделі. Алгоритми з повторенням і розгалуженням у середовищі Скретча разом із виконавцями алгоритмів чекатимуть на тебе у третьому розділі. За матеріалами четвертого розділу ти опануєш нову програму для опрацювання табличних даних, поданих у вигляді електронних таблиць, та їх аналізу за допомогою діаграм.

Інформатика 8 клас Морзе

Цей підручник допоможе вам продовжити вивчення інформатики. Він складається із семи розділів, що містять теми, які ви розглядатимете на одному, двох або більше уроках. Ви зрозумієте, як кодуються дані для їх опрацювання за допомогою комп’ютера, навчитеся знаходити відмінності між різними складовими комп’ютера, пристроями та програмним забезпеченням. Продовжите вдосконалювати свої знання й уміння з опрацювання текстових даних у середовищі текстового процесора та числових даних за допомогою табличного процесора. Опануєте нові програми для роботи з об’єктами мульти-медіа. На сторінках підручника ви знайдете опис мов програмування Python і Free Pascal та приклади створення відповідних програм, а за допомогою середовищ програмування, що підтримують ці мови, навчитеся розробляти програмні проекти, які можуть стати у пригоді в навчанні, побуті й розвагах та, можливо, сприяти майбутньому вибору професії. У підручнику багато завдань і вправ, у тому числі - компетентнісних задач і проектів, розв’язуючи та виконуючи які, ви набуватимете нових знань й умінь.

Готуючись до уроку, зверніть увагу на перелік питань, які ви вже вивчали в курсі інформатики в попередніх класах, позначений заголовком ПРИГАДАЙТЕ.

Намагайтеся відновити в пам’яті вивчене, скористайтеся записами в робочих зошитах чи відомостями з Інтернету та будьте готовими використати свої знання для вивчення нових тем, набуття нових умінь та розвитку компетентностей.

Інформатика 9 клас Морзе 2017

Ми раді, що ви продовжуєте вивчення базового курсу інформатики за цим підручником. Він складається з дев’яти розділів, що містять теми, які ви розглядатимете на кількох уроках. Деякі з тем для вас уже знайомі, і ви зможете розширити свої знання та вдосконалити вміння. Із задоволенням опановуйте нове задля того, щоб стати успішними в сучасному інформаційному суспільстві. Ви зрозумієте, яку роль відіграють інформаційні технології в суспільстві, ознайомитесь із принципами побудови мережі Інтернет і новими інтернет-сервісами, навчитеся створювати презентації, що містять елементи управління, опануєте основи інформаційної безпеки при використанні інформаційно-комунікаційних технологій. Ви будете створювати комп1 ютерні моделі з різних галузей знань та опрацьовувати їх у різних програмних середовищах. Ви продовжите розробляти програмні проекти мовами програмування Python і Free Pascal та реалізовувати осу відповідних середовищах програмування.

У кожному розділі вам пропонується попрацювати над проектами, що допоможуть визначитися з вибором майбутньої професії чи сприяти впровадженню електронних послуг. Особливу увагу зверніть на організацію персонального навчального середовища, яке дасть змогу організовувати колективну діяльність, взаємодію під час створення та опрацювання матеріалів в Інтернеті.

У підручнику багато завдань і вправ, розв'язуючи які, ви застосовуватимете отримані знання та вміння.

Зверніть увагу на те, що при виконанні практичних робіт завдання вам запропонує вчитель або ви можете обрати їх за власним бажанням. Умовні бали за кожне завдання допоможуть вам визначити їхню складність. Кількість умовних балів, яку необхідно набрати, щоб отримати бажану оцінку, вам повідомить учитель заздалегідь.

Підручники автора: Вервес Ю.Г.

Биология 10кл Балан

Дорогі десятикласники!

Протягом попередніх років навчання ви ознайомилися з різноманітним світом організмів: бактерій, рослин, грибів, тварин. Ви також докладно вивчали будову та процеси життєдіяльності людини.

У 10-му класі ви ознайомитеся з досягненнями таких біологічних наук, як біохімія, цитологія, гістологія тощо. Ви дізнаєтеся про загальні закономірності функціонування живої природи на різних рівнях її організації (молекулярному, клітинному та організмовому) та узагальните набуті раніше знання. Ці знання допоможуть вам краще зорієнтуватися у складному, різноманітному і надзвичайно цікавому світі живих істот, зрозуміти їхні взаємозв’язки із середовищем життя, єдність органічного світу. Сподіваємося, ви усвідомите необхідність оберігати навколишнє природне середовище та поліпшувати його стан, охороняти та раціонально використовувати природні ресурси.

Важливою складовою уроку біології є лабораторні та практичні роботи, які допоможуть вам глибше опанувати теоретичний матеріал та набути елементарних практичних умінь у різних галузях біології. Підручник, окрім обов’язкових даних для рівня стандарту, містить матеріал, вивчення якого передбачено програмою для учнів, які опановують біологію на академічному рівні. Цей матеріал певним чином виділений у тексті. Утім, ці відомості є цікавими та корисними і для тих десятикласників, які вивчають основи цієї науки на рівні стандарту.

Короткий словник термінів і понять, полегшить вам роботу з підручником.

Життя на нашій планеті вражає складністю й різноманітністю проявів. Охопити їх усі в шкільному курсі неможливо, тому ми розглянемо лише основні загальні закономірності. Потрібно пам’ятати, що і тепер, коли біологія досягла значних успіхів у вивченні живої природи, перед цією наукою постає багато невирішених питань, на які вчені ще нездатні дати обґрунтовану відповідь. Багато положень сучасної біології є лише припущеннями, і, можливо, ви станете свідками нових видатних відкриттів.

Отже, успіхів вам у пізнанні складного та цікавого світу живих організмів! Сподіваємося, що знання, які ви здобудете, вивчаючи біологію, стануть вам у пригоді в подальшому житті.

Біологія 11кл Балан

Дорогі одинадцятикласники!

Минулого року ви ознайомилися з молекулярним, клітинним і організмовим рівнями організації живої матерії, дізналися про хімічний склад і будову клітин, основні процеси пластичного та енергетичного обмінів, особливості будови багатоклітинних організмів, механізми регуляції їхніх життєвих процесів тощо. Ви навчилися проводити деякі біохімічні досліди та мікроскопічні дослідження, розв'язувати задачі з молекулярної біології.

В 11-му класі ви завершуєте вивчення курсу біології. Ви узагальните свої знання про основні способи розмноження живих істот, дізнаєтеся про спадковість і мінливість організмів, основні закони генетики. Опануєте надорганізмові рівні організації живої матерії (популяційно-видовий, еко-системний та біосферний).

Ми впевнені, що ви усвідомите, чому так важливо зберігати видове різноманіття живих істот нашої планети, вивчати та не порушувати закони живої природи. Завдяки розвитку екологічного мислення ви зможете використовувати набуті знання у повсякденній діяльності. Сподіваємося, вам буде цікаво дізнатися про досягнення біотехнології, генної та клітинної інженерії, адже від їхнього розвитку залежить розв’язання нагальних проблем людства: забезпечення продовольством, розроблення нових лікарських препаратів, заходів охорони навколишнього природного середовища, збільшення тривалості життя людини.

Дуже важливо, щоб наука про життя стала невід’ємною частиною світогляду кожного з вас, незалежно від обраної спеціальності. Так, майбутнім менеджеру, будівельнику, технологу, меліоратору біологічні знання необхідні так само, як лікарю чи агроному, щоб уявляти наслідки своєї професійної діяльності для природи і людини. Представникам гуманітарних спеціальностей та релігійним діячам вони цікаві як складова загальнокультурної спадщини.

Лабораторні та практичні роботи допоможуть вам глибше опанувати теоретичний матеріал і набути початкових практичних умінь у різних галузях біології. Короткі інструкції щодо їх виконання вміщено в підручнику після відповідних тем.

Підручник, окрім обов’язкових даних для рівня стандарту, містить матеріали, вивчення яких передбачено програмою для учнів, які опановують біологію на академічному рівні.

Отже, успіхів вам у пізнанні складного та цікавого світу живих організмів!

Підручники автора: Владіміров В.М.

Геометрія 11кл Бевз

ПЕРЕДМОВА

У ваших руках - підручник геометрії для 11-го класу. Для нього характерні дві особливості. По-перше, це підручник, за яким ви будете завершувати вивчення геометрії в середній школі. Він містить другу частину стереометрії та матеріали для повторення усієї геометрії. Завершуючи вивчення геометрії, бажано уявити її всю і розуміти, яке місце займає в ній матеріал 11-го класую.
Друга особливість підручника в тому, що він дворівневий, відповідає академічному і профільному рівням. Підручник містить весь теоретичний матеріал, передбачений програмою академічного рівня, і достатню кількість відповідних вправ. Крім того, він містить матеріал і систему вправ, достатніх для опрацювання геометрії на профільному рівні. Теоретичний матеріал цих рівнів у підручнику розмежовується значком. У класах академічного рівня параграфи про геометричні перетворення і многогранні кути можна розглядати скорочено, без доведення теорем. Вправи і задачі в підручнику поділено на: вправи для усного розв'язування, рівні А, Б, В, вправи підвищеної складності та вправи для повторення. Переважна більшість вправ у рівні В призначена для учнів, які навчаються за програмою профільного рівня.

Для тих старшокласників, які мають бажання продовжувати вивчення геометрії, в підручник вміщено додаток «Елементи геометрії тетраедра», список тем для самостійних наукових досліджень і перелік додаткової літератури.

Ще одна особливість підручника полягає в тому, що він адресується українським старшокласникам. У ньому багато уваги звернуто на праці українських геометрів, зокрема Михайла Остроградського, Миколи Гулака, Георгія Вороного та ін.
У кожному параграфі підручника є рубрика "Виконаємо разом". У ній наводяться задачі з розв’язаннями. Радимо проглянути їх, перш ніж виконувати домашнє завдання.

Знати геометрію - це насамперед уміти користуватися нею. Вчитися користуватися геометричними знаннями найкраще під час розв’язування геометричних задач. У підручнику є задачі до кожної теми, до кожного параграфа. Завдання, рекомендовані для домашньої роботи, виділено кольором. Наприкінці кожного розділу є задачі за готовими малюнками, умови яких подано малюнками і короткими записами.

Для узагальнення та систематизації вивченого матеріалу після кожного розділу подається "Головне в розділі". Перевірити, наскільки ви засвоїли новий матеріал, та підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання ви зможете, розв’язуючи задачі та виконуючи завдання з рубрик "Типові задачі для контрольної роботи".

У підручнику подано тільки частину сучасної елементарної геометрії, ту, що передбачена програмою, В додатку "Елементи геометрії тетраедра" міститься ще кілька тем, у яких поглиблено розглядаються деякі найважливіші властивості найпростішого многогранника — тетраедра. Ці теми адресуємо для самостійного опрацювання тим учням, які мають бажання займатися посильною для початківців науково-дослідною роботою. Такі теми можна розглянути на математичних гуртках, в інших позакласних і позашкільних заходах, А задачі, що є в "Додатку", можна пропонувати всім учням класів з поглибленим вивченням математики.

Іноді вважають, що найважливіше в геометрії - доведення теорем. Звичайно, вчитися доводити теореми - справа корисна. Але не менш важливу роль у цій науці відіграють поняття, їхні означення і класифікації; геометричні фігури, їхня побудова і перетворення; геометричні величини, їхнє вимірювання та обчислення. Один з відомих геометрів XX ст. Д. Гільберт писав: «У величезному саду геометрії кожний може підібрати собі букет за смаком».

Запрошуємо вас у цей багатий і дивний світ Геометрії!
Автори

Підручники автора: Владімірова Н.Г.

Геометрия 8кл Бевз

Шановні восьмикласники!

У сьомому класі ви почали вивчати систематичний курс геометрії, у восьмому класі продовжите її вивчення. І в цьому вам допоможе підручник.

У кожному параграфі підручника є теорія і задачі. Читаючи теорію, основну увагу звертайте на слова, надруковані курсивом і жирним шрифтом.

Курсивом виділено геометричні терміни, назви понять. Потрібно вміти пояснювати їх зміст, наводити відповідні приклади. Жирним шрифтом надруковано важливі геометричні твердження, зокрема теореми. їх треба розуміти, вміти доводити і застосовувати для розв’язування задач. Закінчення доведення теореми позначено значком.

У кожному параграфі підручника виокремлено рубрику «Для допитливих». Вона містить додатковий пізнавальний матеріал і допоможе вам зацікавитися геометрією.

Щоб перевірити, як ви зрозуміли і запам’ятали новий теоретичний матеріал, спробуйте відповісти на запитання і виконати завдання з рубрики «Запитання і завдання для самоконтролю», яка є в кожному параграфі.

Щоб опанувати курс геометрії, треба навчитися розв’язувати задачі. Ознайомитися з різними способами розв’язування задач допоможе рубрика «Виконаємо разом». Радимо розглянути задачі цієї рубрики, перш ніж виконувати домашнє завдання. Номери задач, рекомендовані для домашньої роботи, виділено значком.

Задачі і вправи в підручнику поділено на чотири групи: «Виконайте усно», група А, група Б і «Задачі для повторення». У деяких задачах виділено жирним шрифтом важливі твердження, їх корисно запам’ятати.

Для узагальнення і систематизації вивченого матеріалу уважно прочитайте «Головне в розділі».

Добре підготуватися до тематичного оцінювання ви можете, розв’язуючи задачі та виконуючи завдання з рубрик «Самостійна робота», «Тестові завдання» і «Типові задачі для контрольної роботи».

У розділах є задачі за готовими малюнками. Умови таких задач задано малюнками і короткими записами над горизонтальними рисками. Під рисками вказано величини, значення яких треба знайти. Найпростіші з цих задач можна розв’язувати усно.

Наприкінці підручника вміщено окрему добірку «Задачі підвищеної складності». їх пропонуємо тим кмітливим учням, які люблять математику.

Бажаємо успіхів!

Автори

Геометрія 11кл Бевз

ПЕРЕДМОВА

У ваших руках - підручник геометрії для 11-го класу. Для нього характерні дві особливості. По-перше, це підручник, за яким ви будете завершувати вивчення геометрії в середній школі. Він містить другу частину стереометрії та матеріали для повторення усієї геометрії. Завершуючи вивчення геометрії, бажано уявити її всю і розуміти, яке місце займає в ній матеріал 11-го класую.
Друга особливість підручника в тому, що він дворівневий, відповідає академічному і профільному рівням. Підручник містить весь теоретичний матеріал, передбачений програмою академічного рівня, і достатню кількість відповідних вправ. Крім того, він містить матеріал і систему вправ, достатніх для опрацювання геометрії на профільному рівні. Теоретичний матеріал цих рівнів у підручнику розмежовується значком. У класах академічного рівня параграфи про геометричні перетворення і многогранні кути можна розглядати скорочено, без доведення теорем. Вправи і задачі в підручнику поділено на: вправи для усного розв'язування, рівні А, Б, В, вправи підвищеної складності та вправи для повторення. Переважна більшість вправ у рівні В призначена для учнів, які навчаються за програмою профільного рівня.

Для тих старшокласників, які мають бажання продовжувати вивчення геометрії, в підручник вміщено додаток «Елементи геометрії тетраедра», список тем для самостійних наукових досліджень і перелік додаткової літератури.

Ще одна особливість підручника полягає в тому, що він адресується українським старшокласникам. У ньому багато уваги звернуто на праці українських геометрів, зокрема Михайла Остроградського, Миколи Гулака, Георгія Вороного та ін.
У кожному параграфі підручника є рубрика "Виконаємо разом". У ній наводяться задачі з розв’язаннями. Радимо проглянути їх, перш ніж виконувати домашнє завдання.

Знати геометрію - це насамперед уміти користуватися нею. Вчитися користуватися геометричними знаннями найкраще під час розв’язування геометричних задач. У підручнику є задачі до кожної теми, до кожного параграфа. Завдання, рекомендовані для домашньої роботи, виділено кольором. Наприкінці кожного розділу є задачі за готовими малюнками, умови яких подано малюнками і короткими записами.

Для узагальнення та систематизації вивченого матеріалу після кожного розділу подається "Головне в розділі". Перевірити, наскільки ви засвоїли новий матеріал, та підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання ви зможете, розв’язуючи задачі та виконуючи завдання з рубрик "Типові задачі для контрольної роботи".

У підручнику подано тільки частину сучасної елементарної геометрії, ту, що передбачена програмою, В додатку "Елементи геометрії тетраедра" міститься ще кілька тем, у яких поглиблено розглядаються деякі найважливіші властивості найпростішого многогранника — тетраедра. Ці теми адресуємо для самостійного опрацювання тим учням, які мають бажання займатися посильною для початківців науково-дослідною роботою. Такі теми можна розглянути на математичних гуртках, в інших позакласних і позашкільних заходах, А задачі, що є в "Додатку", можна пропонувати всім учням класів з поглибленим вивченням математики.

Іноді вважають, що найважливіше в геометрії - доведення теорем. Звичайно, вчитися доводити теореми - справа корисна. Але не менш важливу роль у цій науці відіграють поняття, їхні означення і класифікації; геометричні фігури, їхня побудова і перетворення; геометричні величини, їхнє вимірювання та обчислення. Один з відомих геометрів XX ст. Д. Гільберт писав: «У величезному саду геометрії кожний може підібрати собі букет за смаком».

Запрошуємо вас у цей багатий і дивний світ Геометрії!
Автори

Підручники автора: Власов В.С.

Історія Укр 8кл Власов

Як працювати з підручником

Матеріал кожного параграфа поділено на пункти, орієнтуватися в яких допоможуть назви, що відповідають змістові, та пізнавальні рубрики.
Роботу над новим матеріалом починайте з рубрики, у якій запропоновано попрацювати з фрагментами історичних джерел, присвячених подіям, про які йдеться в матеріалах уроку.
Основні історичні відомості викладено в пунктах параграфів. їхні назви сформульовано як запитання.
Глибше зрозуміти суть історичних подій, виявити зв’язок між подіями та їх перебіг допоможе рубрика «Історична карта». Виконуючи запропоновані в ній завдання, ви вдосконалюватимете вміння співвідносити події в просторі та часі.
Рубрика «Особистість» знайомитиме вас із найяскравішими постатями вітчизняної історії - особистостями, про які мало сказати, що вони діячі минулого, адже від їхніх учинків залежав перебіг подій, — отож вони, без перебільшення, творці історії.
Зрозуміти, як саме тогочасні мешканці України ставилися до подій, що про них ідеться на уроці, вам допоможуть уривки з літописів, подорожніх нотаток, листів чужинців — словом, ті історичні документи, які збереглися від згаданої доби. Удосконаленню навичок роботи з історичним джерелом сприятимуть запитання та завдання до документів.

Підручник вам також підкаже, які саме завдання виконувати і як. До пунктів параграфа, уривків із джерел та ілюстрацій запропоновано завдання, працювати над якими можна самостійно або в парах чи групах.
Завдання, виконувати які радимо в парах, спонукають до розмірковування, навчають порівнювати, аналізувати, робити висновки. У тих завданнях, які запропоновано виконувати в групах, здебільшого передбачено пошук відповіді на дискусійні запитання. Обговорення цих питань привчатиме вас прислухатися до думки інших, поважати її, бути стриманими й толерантними до тих, хто не поділяє ваших поглядів. Дискусійні запитання - це ще й можливість спроектувати минуле в майбутнє, порівняти різні підходи, протилежні оцінки, що притаманно історії як науці.

Працюючи над текстом підручника, звертайте увагу на тлумачення нових для вас слів і термінів, подані на берегах або в словнику наприкінці книжки. Ці слова вам треба вміти пояснювати та вживати їх під час відповіді.
Звертаємо увагу, що не обов’язково розв’язувати всі запропоновані в матеріалах уроку завдання. Що саме опрацьовувати, обирайте, порадившись з учителем.

Є в підручнику і практичні заняття. Такі параграфи траплялися вам і торік. У них викладено матеріал до уроків, на яких ви вивчатимете нове самостійно, удосконалюючи власні вміння та навички. Після опрацювання навчального матеріалу ви маєте усно чи письмово виконати три контрольних завдання, позначених малюнком-символом
Перевірити, чи добре засвоєно матеріал, вам допоможуть запитання рубрики «Перевірте себе». Завдання рубрики «Оцініть свої вміння з теми» можна використовувати як на уроках узагальнення, так і під час тематичної контрольної роботи.
Цікавого вам навчання!

Історія України 7 клас Власов

ДОРОГІ ДРУЗІ
Цього навчального року ви стали семикласниками, що, звичайно, сповнює вас відчуття самоповаги й упевненості. Ще б пак! Школа тепер для вас така передбачувана. Ви добре знаєте, що кожен навчальний рік дарує вам знайомство з новими предметами. А ті, з якими ви ознайомилися раніше, тепер треба буде вивчати ґрунтовніше й глибше. Кожен з вас уже має улюблені предмети та улюблених учителів. Досвід шкільного життя не раз переконував: у навчанні так багато залежить від вас самих - від вашого бажання вчитися, від зосередженості й наполегливості, сумлінності та відповідальності. Ви дорослішаєте, і це означає, що у своєму мовленні дедалі частіше вживаєте займенник "ми" стосовно себе й тих дорослих, які вас оточують: батьків, їхніх і ваших друзів та знайомих, сусідів, мешканців вашого міста, земляків... Так поступово ви починаєте усвідомлювати себе частиною великої спільноти, яку називають українським народом. Україна... Яка вона - наша рідна земля? Що означає її назва? Коли вона виникла? Хто жив на нашій землі до нас? Про що мріяли ті, хто жив тут сотні й тисячу років тому? На ці та багато інших запитань ви знайдете відповіді на уроках історії України в сьомому класі.

Отже, цього року ви розпочнете докладно й глибоко вивчати історію України. Подорожуючи минулим, дізнаєтесь, яких часів сягає своїм корінням український народ, довідаєтесь, як постали на наших теренах держави - "відома й знана в усіх кінцях землі" Київська Русь та Галицько-Волинська держава. Не залишать вас байдужими долі гордовитих і шляхетних князів, їхні блискучі перемоги та прикрі поразки. Зворушать яскраві й трагічні події з історії наших міст і містечок, вразять своєю нетлінною красою й довершеністю витвори рук безіменних майстрів.

Історія України 5 клас Власов

ВИРУШАЮЧИ В ПОДОРОЖ У МИНУЛЕ...

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Споконвіку жили на нашій землі люди: вирощували хліб, плекали сади, виховували дітей, навчаючи їх, як бути завзятими й несхитними. Бо щиро хотіли, щоб рідна земля квітла й багатшала. Тисячолітній досвід, отриманий у спадок від попередніх поколінь, свідчив, що те омріяне бажання справдиться, якщо кожен день їхнього життя закарбується в пам’яті й стане надбанням нащадків. Отож заповідали вони своїм дітям народну мудрість: "Майбутнє неможливе без минулого".

Призначення цього підручника - бути першим щаблем у вивченні минулого Батьківщини. Тому і називається курс "Вступ до історії". Підручник знайомитиме з минулим України, вчи-тиме розуміти події давніх часів, бачити в їхньому вирі долі окремих людей. Маємо надію, що знайомство з історією України та її діячами - видатними державниками, ученими, полководцями, поетами й художниками, сумлінними та щирими трудівниками - не залишить вас байдужими й допоможе стати в майбутньому справжніми добротворцями на своїй землі.

Підручник побудовано так, щоб ви мали змогу не тільки дізнаватися про минулі часи на теренах України, а й відчувати себе дослідниками минувшини. Уже на перших уроках ви довідаєтесь, як саме вчені-історики досліджують події, що відбулися. Щоб не зійти на манівці, відтворюючи картини минулого, історики звіряють свої висновки з історичними джерелами -так називають різноманітні матеріали, що є свідками минулих подій. Без історичних джерел немає історії. Ось чому підручник навчатиме вас працювати з історичними джерелами - уривками з давніх книжок, спогадів, свідченнями очевидців, фотографіями.

Підручники автора: Влащенко С.В.

Биология 8кл Запорожец

Привіт!

Якщо ви читаєте ці рядки, то у ваших руках джерело пізнання природи, книга, яка допоможе вам поринути у світ живих істот, доторкнутися до таємниць їх існування.

Вивчаючи курс «Біологія», ви познайомитеся з тваринними організмами, дізнаєтеся про їхню будову та різноманітність, життєдіяльність та середовище існування; зрозумієте, як ускладнювалися тварини в ході еволюції.

Ця книга навчить вас відрізняти корисні для людини види від шкідливих; створювати комфортні умови існування першим і обмежувати діяльність других; дбайливо ставитися до організмів, яким загрожує вимирання, охороняти їх.

Вас чекає цікава подорож у світ тварин, у світ пізнання, розвитку та самовдосконалення.

Бажаємо успіхів!

Підручники автора: Возняк Г.М.

Алгебра 9кл Мальований

Юний друже!

Перед тобою новий підручник в алгебри, науки, яку ти продовжуватимеш вивчати в 9 класі. Мета цього підручника — допомогти тобі не тільки здобути певні знання, а й навчитися використовувати їх у процесі навчання і в практичній діяльності.

Матеріал підручника структуровано за розділами, які розбито на параграфи, а ті, у свою чергу, — на окремі пункти. Майже перед кожним з пунктів у рубриці "Пригадайте" акцентується увага на тих відомостях, які слід відновити в пам’яті для полегшення розуміння нового матеріалу.

Кожен пункт складається з двох частин. У першій частині викладено теоретичний матеріал, у другій — вміщено запитання для самоперевірки, а також задачі та вправи, які допоможуть тобі його усвідомити і навчитися застосовувати. Не починай виконувати вправи, не прочитавши викладене у теоретичній частині. Там ти знайдеш, зокрема, І зразки розв’язання окремих завдань.

Щоб привернути твою увагу до особливо важливих положень. їх виділено відмінним від звичайного шрифтом і кольором. Наприклад, кольором виділено означення та властивості. які потрібно запам’ятати. Послідовність виконання певних дій, перетворень, розв’язування задач надруковано курсивом.

Зорієнтуватися у рівні засвоєння змісту розділу ти зможеш за допомогою вміщених у його кінці додаткових задач та вправ, а також рІзнорІвневнх завдань для самоперевірки.

Щиро бажаємо тобі успіху!

Підручники автора: Волгін С.О.

Біологія 6 клас Костіков

Погляньте на світ довкола себе. Скрізь ви побачите неживі об'єкти І організми — живі створіння. У чому відмінність між ними? Чим відрізняється живе від неживого? У чому сутність життя? Вже багато століть людство шукає відповіді на ці прості запитання, але щоразу стикається а новими таємницями живої природи, — і пошук продовжується. Провідником людини у вивченні живого є наука біологія. Її назва походить від старогрецьких слів "біос" — життя та "логос" — слово, вчення. Зрозуміти, що вивчає біологія, вам допоможуть живі організми довкола нас — слід лише бути уважними та спостережливими.

Біологія 7 клас Костіков

ДОРОГІ ШКОЛЯРІ!

У сьомому класі ви продовжите вивчення однієї з головних природничих наук - біології. Допоможе вам цей підручник.
Основний текст підручника традиційно містить відповіді на ваші запитання, тому ви є його співавторами.
Матеріал підручника поділено на чотири теми. Кожна тема розділена на параграфи. Яка інформація міститься в параграфі, ви зрозумієте з його назви та короткої анотації. Далі ми наводимо ваші запитання, відповіді на які містить параграф.
За ними розміщено основний текст і малюнки, що його пояснюють. Жирним шрифтом у тексті виділені підзаголовки і важливі терміни. Курсивом виділені терміни, які зустрічаються вперше, але пояснюються пізніше, а також назви тварин. Терміни та поняття, які потрібно засвоїти, виділені у тексті жирним курсивом. Вони також містяться в кінці параграфа в рубриці ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ, та у термінологічному покажчику наприкінці підручника. Кожний параграф завершується рубрикою ВИСНОВКИ - стислими основними положеннями, які розглянуті в даному параграфі.

Перевірити засвоєння основного матеріалу параграфа ви зможете, відповівши на КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ, розміщені після висновків. Відповіді на ці запитання є безпосередньо в тексті параграфа. Обов’язково спробуйте вирішити ЗАВДАННЯ. Зауважимо, що прямих відповідей на них в тексті немає - їх вирішення потребує як знання матеріалу параграфа, так і певного його обмірковування, усвідомлення, часом - із залученням вже раніше вивченого матеріалу. Багато параграфів містять інформацію в рубриці Цікаво знати та рубрику ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ. Ця Інформація є додатковою і стосується тих ваших запитань, відповіді на які нам здаються цікавими й пізнавальними, хоча й не завжди простими.

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ наведені після відповідних параграфів, допоможуть вам навчитися проводити свої перші біологічні лабораторні дослідження, отримати знання при безпосередньому вивченні біологічних об’єктів та застосовувати набуті знання на практиці.

Нарешті, завершується кожна тема узагальнюючим розділом ПІДІБ'ЄМО ПІДСУМКИ, який допоможе об'єднати зміст усіх параграфів цієї теми у єдине ціле. Якщо тема засвоєна, то ваші знання перетворяться на вміння діяти. Визначити, чи це дійсно так, вам допоможе заключний розділ кожної теми.

Бажаємо успіхів!

Підручники автора: Володін В.В.

Информ 9кл Володина

Вступ

Шановні дев’ятикласники! Сподіваємося, що ви з величезним нетерпінням очікували цього навчального року, щоб почати вивчати дуже цікаву науку — інформатику. Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам у цьому захоплюючому, але дуже нелегкому процесі навчання.

Оскільки в сучасному інформаційному суспільстві кожні кілька років змінюються як самі комп’ютери, так і створене для них програмне забезпечення, ми побудували процес навчання так, щоб ви змогли опанувати базові поняття інформатики та засвоїли основні практичні способи та методи роботи. Лише за цих умов ви зможете надалі самостійно опановувати сучасну техніку та найновіше програмне забезпечення.

Навчальний матеріал параграфів поділено на окремі блоки, кожен з яких закінчується запитаннями «Перевірте себе». Уважно опрацювавши наведений у блоці теоретичний матеріал, радимо вам обов’язково відповісти на них. У разі коли це викликає певні труднощі, ще раз опрацюйте теоретичний матеріал поточного блока (можливо, доведеться шукати відповіді на запитання й в інших блоках цього параграфа або навіть і розділу).

Жирним курсивом та символом ■ у тексті параграфів виділено основні означення та правила, на які треба звернути особливу увагу, вивчаючи теоретичний матеріал.

Якщо навчальний матеріал блока має навчити вас виконанню практичних завдань з різноманітним програмним забезпеченням, його позначено ••••••••••.

Лише повністю опанувавши теоретичний матеріал, радимо вам переходити до виконання навчально-тренувальних завдань, наведених укінці кожного параграфа. Завдання за складністю умовно поділено на три рівні: завдання базового рівня, середнього (їх позначено символом * біля номера завдання) та високого (творчого) рівня (на завдання цього рівня складності вказує символ **). Сподіваємося, вам буде цікаво виконувати всі завдання, але не варто робити це за один раз. Найкраще розподілити роботу з навчально-тренувальними завданнями на кілька днів, готуючись до чергового уроку інформатики протягом усього навчального тижня.

У підручнику наведено завдання 12 практичних робіт, які ви повинні виконати протягом поточного навчального року. Ці завдання теж різнорівневі, тому кожен з вас зможе обрати прийнятний для себе на цей момент рівень складності пропонованих завдань. Проте лише виконавши їх усі, ви можете бути впевнені, що набули основних практичних навичок роботи із сучасним програмним забезпеченням.

Створюючи цей підручник, ми намагалися зробити все можливе для того, щоб вивчати з його допомогою інформатику було цікаво та корисно всім учням — і тим, хто лише починає вивчати інформатику, маючи для цього лише один урок на тиждень, і тим, хто опановує цей предмет не перший рік або має два чи більше уроків на тиждень. Саме для таких учнів у підручнику наведено навчальний матеріал у рубриці «Дізнайтеся більше». Проте опанувати його можуть усі охочі, опрацьовуючи наведені тексти та виконуючи пропоновані завдання після вивчення базового матеріалу курсу. Тому ми розмістили матеріали цієї рубрики в робочому зошиті (РЗ) та на нашому сайті.

Видатний учений Ісак Ньютон стверджував, що «приклади повчальніші за правила», тому ми пропонуємо вам не лише вивчати базові означення, правила та закони, а пройти шляхом справжнього дослідника — самостійно дослідити явища та процеси навколишнього світу, узагальнити власні спостереження та експериментально отримані результати, установити певні закономірності та переконатися в їх справедливості. Для досягнення цієї мети пропонуємо вам виконувати експериментально-дослідні роботи, які ви побачите в більшості параграфів. Хоч їх виконання й необов’язкове, ми сподіваємося, що кожен з вас захоче стати першовідкривачем сучасної інформатики.

Курсивом виділено назви основних елементів інтерфейсу програмних продуктів, розглянутих у підручнику.

Синім кольором виділено номери завдань, пропоновані для домашньої та самостійної роботи.

Бажаємо вам цікавого та успішного навчання, найкращих результатів, прагнення змінювати на краще себе та світ навколо вас!
Автори

Підручники автора: Володіна І.Л.

Информ 9кл Володина

Вступ

Шановні дев’ятикласники! Сподіваємося, що ви з величезним нетерпінням очікували цього навчального року, щоб почати вивчати дуже цікаву науку — інформатику. Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам у цьому захоплюючому, але дуже нелегкому процесі навчання.

Оскільки в сучасному інформаційному суспільстві кожні кілька років змінюються як самі комп’ютери, так і створене для них програмне забезпечення, ми побудували процес навчання так, щоб ви змогли опанувати базові поняття інформатики та засвоїли основні практичні способи та методи роботи. Лише за цих умов ви зможете надалі самостійно опановувати сучасну техніку та найновіше програмне забезпечення.

Навчальний матеріал параграфів поділено на окремі блоки, кожен з яких закінчується запитаннями «Перевірте себе». Уважно опрацювавши наведений у блоці теоретичний матеріал, радимо вам обов’язково відповісти на них. У разі коли це викликає певні труднощі, ще раз опрацюйте теоретичний матеріал поточного блока (можливо, доведеться шукати відповіді на запитання й в інших блоках цього параграфа або навіть і розділу).

Жирним курсивом та символом ■ у тексті параграфів виділено основні означення та правила, на які треба звернути особливу увагу, вивчаючи теоретичний матеріал.

Якщо навчальний матеріал блока має навчити вас виконанню практичних завдань з різноманітним програмним забезпеченням, його позначено ••••••••••.

Лише повністю опанувавши теоретичний матеріал, радимо вам переходити до виконання навчально-тренувальних завдань, наведених укінці кожного параграфа. Завдання за складністю умовно поділено на три рівні: завдання базового рівня, середнього (їх позначено символом * біля номера завдання) та високого (творчого) рівня (на завдання цього рівня складності вказує символ **). Сподіваємося, вам буде цікаво виконувати всі завдання, але не варто робити це за один раз. Найкраще розподілити роботу з навчально-тренувальними завданнями на кілька днів, готуючись до чергового уроку інформатики протягом усього навчального тижня.

У підручнику наведено завдання 12 практичних робіт, які ви повинні виконати протягом поточного навчального року. Ці завдання теж різнорівневі, тому кожен з вас зможе обрати прийнятний для себе на цей момент рівень складності пропонованих завдань. Проте лише виконавши їх усі, ви можете бути впевнені, що набули основних практичних навичок роботи із сучасним програмним забезпеченням.

Створюючи цей підручник, ми намагалися зробити все можливе для того, щоб вивчати з його допомогою інформатику було цікаво та корисно всім учням — і тим, хто лише починає вивчати інформатику, маючи для цього лише один урок на тиждень, і тим, хто опановує цей предмет не перший рік або має два чи більше уроків на тиждень. Саме для таких учнів у підручнику наведено навчальний матеріал у рубриці «Дізнайтеся більше». Проте опанувати його можуть усі охочі, опрацьовуючи наведені тексти та виконуючи пропоновані завдання після вивчення базового матеріалу курсу. Тому ми розмістили матеріали цієї рубрики в робочому зошиті (РЗ) та на нашому сайті.

Видатний учений Ісак Ньютон стверджував, що «приклади повчальніші за правила», тому ми пропонуємо вам не лише вивчати базові означення, правила та закони, а пройти шляхом справжнього дослідника — самостійно дослідити явища та процеси навколишнього світу, узагальнити власні спостереження та експериментально отримані результати, установити певні закономірності та переконатися в їх справедливості. Для досягнення цієї мети пропонуємо вам виконувати експериментально-дослідні роботи, які ви побачите в більшості параграфів. Хоч їх виконання й необов’язкове, ми сподіваємося, що кожен з вас захоче стати першовідкривачем сучасної інформатики.

Курсивом виділено назви основних елементів інтерфейсу програмних продуктів, розглянутих у підручнику.

Синім кольором виділено номери завдань, пропоновані для домашньої та самостійної роботи.

Бажаємо вам цікавого та успішного навчання, найкращих результатів, прагнення змінювати на краще себе та світ навколо вас!
Автори

Підручники автора: Волощук Є.В.

Зарубіжна літ 8кл Волощук

ПУТІВНИК ДО ПІДРУЧНИКА

У попередніх класах ви вчилися розуміти художню літературу як мистецтво слова. Тепер, подорослішавши, маєте осягнути її як явище історичне - тобто таке, що розвивається і змінюється разом із суспільством.
Уміщені в підручнику художні твори дадуть вам загальне уявлення про перебіг літературного процесу, про своєрідність кожної художньої доби в розвитку зарубіжного письменства, про розмаїту картину літературного життя від давніх часів до XVIII ст. Завершує підручник частина «Література ХХ-ХХІ століть», у якій ви зможете ознайомитися з популярними художніми творами, пов’язаними з проблемами сучасності.
Читати вдумливо й творчо вам допоможуть різноманітні за змістом рубрики:

«Літературознавча довідка» містить визначення літературознавчих понять;
«Коментар філолога» розкриває художні й композиційні особливості творів, пояснює певні явища літературного процесу;
«Коментар архіваріуса» висвітлює зв’язки між літературою та історією;
«Український мотив» виявляє зв’язки культурних традицій різних народів з Україною та її письменством, розповідає про здобутки українських перекладачів;
«У світі мистецтва» розкриває зв’язок літератури з іншими видами мистецтва;
«Літературний навігатор» надає стислу інформацію про художні твори, які ви маєте прочитати самостійно; містить відомості про їхніх авторів, запитання й завдання для самоперевірки.

У підручнику є також рубрики для полегшення опрацювання нових тем. Перша з них - «Літературний багаж» - пропонує пригадати вивчений у попередніх класах і засвоєний самостійно матеріал. Друга -«Перед читанням» - спрямовує на творче сприйняття художнього твору. Третя - «Літературний практикум» - пропонує запитання і завдання для застосування набутих теоретичних знань на конкретному літературному матеріалі.
Інформаційні та художні тексти в підручнику супроводжуються запитаннями й завданнями для індивідуальної, парної та групової роботи. Деякі з них спрямовано на розвиток фантазії та реалізацію творчих здібностей («Творчий проект»), на вміння обстоювати власну думку в літературній дискусії («Подискутуймо!») і поглиблення філологічних знань («Філологічний майстер-клас»), на розвиток усного й писемного мовлення («Теми творів»), розв’язання складних читацьких завдань («Клуб книголюбів»). Наприкінці кожної частини підручника подано підсумкові запитання та завдання.

Сподіваємося, що ця книжка стане вашим надійним помічником у вивченні зарубіжної літератури.

Бажаємо вам успіхів!

Зарубіжна література 10кл Наливайко

ПУТІВНИК ДО ПІДРУЧНИКА

Дорогі десятикласники, цього року ви вивчатимете світову літературу XIX ст,, ознайомитеся з творчими шляхами таких видатних письменників, як Стендаль і Бальзак, Діккенс і Вітмен, Достоевський і Толстой, Золя і Уайльд, Некрасов і Верлен, прочитаєте їхні найкращі твори, що увійшли до скарбниці духовної культури людства. Багато з цих творів, зокрема "Червоне і чорне*, "Гобсек", "Пригоди Олівера Твіста", "Злочин і кара", "Анна Каретна*, своєю появою засвідчили утвердження нової художньої системи - реалізму. Література середини XIX ст. характеризується тісним взаємозв’язком між реалістичними й романтичними тенденціями, однак найголовніше те, що її наскрізною ідеєю є любов і співчуття до людини. Саме тому твори красного письменства позаминулого століття формують особистість з високими моральними принципами, здатну самостійно мислити й творчо діяти. Література цього періоду не лише розкривала глибинний зміст повсякденного життя та без остраху аналізувала найгостріші конфлікти своєї доби, а й сягала універсальних, вічних проблем людського існування. Ось чому твори великих майстрів слова XIX ст. суголосні сучасності й здатні збагачувати наше уявлення про світ і місце людини в ньому.

Створюючи підручник, який ви тримаєте в руках, автори виходили з того, що література пов’язана з життям суспільства, з його історією, але не є їхнім прямим відбитком. Зв’язок між літературою і суспільним життям опосередковується громадською та індивідуальною свідомістю, ідеологією та психологією, ментально-емоційними комплексами, зрештою усією духовною культурою тієї чи іншої епохи, Дійсність, її конфлікти й виклики породжують думки, емоції, судження, пристрасті, які набувають у літературі завершеного художнього втілення як у вигляді "відображення життя у формах самого життя", що характерно передусім для реалістичної та натуралістичної літератури, так і у формах символічних, алегоричних, з використанням міфологічних, історичних, фантастичних образів і мотивів, що притаманно романтизму та іншим нереалістичним літературним напрямам і течіям.

У 10-му класі ви ознайомитеся не лише з літературою середини XIX ст., а й з творами, написаними на межі ХІХ-ХХ ст. У цей період, що визначається як окрема доба в історії культури, розвиток літератури урізноманітнюється, виникають нові течії (імпресіонізм, натуралізм, неоромантизм, символізм та інші) і кожна з них вносить свої теми й барви в мистецтво слова.

Підручник, за яким ви протягом року вивчатимете світову літературу, написано відповідно до чинної навчальної програми академічного рівня для класів суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного й спортивного напрямів. Він складається з трьох частин.

Частина перша *3 літератури реалізму" містить оглядову статтю й п’ять розділів, присвячених творчості видатних прозаїків XIX ст. - Стендаля, О. де Бальзака, Ч. Діккенса, Ф. Достоєвського, Л. Толстого. У частині другій, що має назву "Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини XIX ст.", вияскравлюється розвиток лірики в зазначений період. Ця частина складається з оглядової статті й п’яти розділів, які ознайомлюють, відповідно, з творчістю М. Некрасова, В. Вітмена,Ш. Бодлера, а також з поезією найяскравіших французьких символістів П. Верлена й А. Рембо. Частина третя - "Роман ранньомодерністської доби" - знову повертає нас до царини прози, але вже такої, що фіксує нове світовідчуття, нову естетику й новий спосіб художнього мислення, які активно формувалися на межі ХІХ-ХХ ст. До неї увійшли вступна стаття й два основних розділи, присвячених творчості Е, Золя й О. Уайльда.

У кожному з розділів нарис про письменника, що містить аналіз окремих його творів, структурований за основними рубриками - "Віхи життя, віхи творчості* та "Відкрита книга". їх доповнюють додаткові рубрики "Точки дотику з Україною", "Подробиці", назви яких чітко вказують на різновид вміщеної в них інформації. Окрім "монографічних" тем (тобто нарисів про письменників і їхні твори), до підручника включено й огляди, марковані рубрикою "Сторінками історії літератури". Опрацювання цих матеріалів особливо важливе для учнів філологічного профілю, однак, на нашу думку, буде корисним і для учнів інших гуманітарних напрямів, оскільки передбачає формування засадничих уявлень про перебіг літературного й загальнокультурного процесів у XIX ст.

Окремо варто сказати про рубрику "Скарбниця філолога", яка має на меті не лише окреслити "профільний* аспект викладених у загальних розділах знань і розширити філологічну ерудицію, а й репрезентувати твори, які є знаковими для літератури XIX ст. До їхнього числа належать, зокрема, романи "Пермський монастир" Стендаля, "Батько Горіо" О. де Бальзака, "Великі сподівання" Ч. Діккенса, "Ідіот" Ф. Достоєвсько-го, "Війна і мир" Л. Толстого, оповідання А. Чехова, поезії Ф. Тютчева, А. Фета й С. Малларме. Рубрика "Скарбниця філолога" розрахована на учнів філологічного профілю й усіх тих, хто цікавиться зарубіжною літературою і хоче поглибити своє уявлення про неї.

Наприкінці кожної теми подано диференційовані за чотирма рівнями запитання і завдання для самоконтролю, а також теми самостійних досліджень,рефератів, творів і проектів, призначених для мультимедійної презентації. З урахуванням орієнтації на інтерактивні засоби навчання до системи запитань і завдань включено також такі, що передбачають роботу в парах і групах. Окрім того, до запитань і завдань, розроблених для академічного рівня, додаються запитання і завдання для філологічного профілю. Сподіваємося, усе це допоможе вам в опануванні програмового матеріалу.

Бажаємо успіху й задоволення від вивчення курсу світової літератури в 10-му класі!

Автори

Світова література 7 клас Волощук

ПУТІВНИК ДО ПІДРУЧНИКА
Цей підручник продовжує шкільний курс зарубіжної літератури. Уміщені в ньому художні твори допоможуть вам розширити уявлення про світ і краще зрозуміти самих себе. Є в підручнику й спеціальні рубрики, опрацьовуючи які, ви навчитеся вдумливого й творчого читання. Ознайомтеся з ними.

Рубрика "Літературознавча довідка" містить визначення літературознавчих понять.

Рубрика "Літературна кухня" розкриває художні й композиційні особливості літературних творів, пояснює певні літературні явища.

Рубрика "Коментар архіваріуса" висвітлює зв’язки між літературними сюжетами та історичними подіями; розповідає про те, як було створено й опубліковано художні твори.

Рубрика "Цікаві подробиці" містить додаткові відомості про долю і творчість митців.

Рубрика "Український мотив" виявляє зв’язки життя й творчого доробку зарубіжних авторів з Україною та її письменством.

Рубрика "У світі мистецтва" ознайомлює з творами музики, живопису, театру, кіно й мультиплікації, в основу яких покладено сюжети програмових художніх текстів.

Рубрика "Літературний навігатор" містить стислу інформацію про літературні твори, які ви маєте прочитати самостійно; запитання й завдання для їх опрацювання; відомості про авторів, не представлених у розділах підручника.

У підручнику є також рубрики для роботи над новими темами. Перша з них — "Літературний багаж" — пропонує пригадати вивчений у попередніх класах і засвоєний самостійно матеріал. Друга — "Перед читанням" — спрямовує на творче сприйняття художнього тексту. Третя — "Літературний практикум" — пропонує запитання і завдання для застосування набутих теоретичних знань на конкретному літературному матеріалі.

Інформаційні та художні тексти в підручнику супроводжуються запитаннями й завданнями для індивідуальної, парної та групової роботи. Деякі з них спрямовано на розвиток читацької фантазії та реалізацію творчих здібностей ("Творча лабораторія"), на вміння обстоювати власну думку в літературній дискусії ("Подискутуймо!") та поглиблення філологічних знань ("Філологічний майстер-класу>), на самостійне створення проектів ("Теми проектів") та розв’язання складних читацьких завдань ("Клуб книголюбів"). Наприкінці кожної частини підручника подано підсумкові запитання й завдання.

Усі згадані рубрики покликані зробити вашу роботу над вивченням програмового матеріалу максимально результативною і цікавою.

Підручники автора: Ворон А.А.

Укр мова 8кл Ворон

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вітаємо вас із початком нового навчального року! У восьмому класі ви продовжите оволодівати багатствами української мови. У попередні роки ви дізналися про частини мови, їх значення, граматичні ознаки та правопис. Цей підручник розповість про такі розділи науки про мову, як синтаксис і пунктуація. Ви ознайомитеся з особливостями будови словосполучення і речення, опануєте правила вживання розділових знаків у простому реченні. Знання, які ви здобудете, допоможуть вам грамотно висловлюватися.

Щоб пригадати вивчене раніше і краще засвоїти новий матеріал, дайте відповіді на запитання на початку кожного параграфа або виконайте вправу-дослідження. Правіша, виділені синім кольором, треба запам’ятовувати, а підказки допоможуть з’ясувати складні моменти у вивченні теми. Мовні задачі сприятимуть розвитку логічного мислення, а вправи з ключами дадуть змогу самостійно перевірити, чи правильно виконано завдання.

Основне в навчанні мови — це вміння самостійно складати висловлювання, спілкуватися. Набути таких навичок допоможе рубрика "Культура спілкування", матеріали до уроків розвитку мовлення, вправи для складання діалогів та завдання для роботи в групах. Із текстів рубрики "Ми діти твої, Україно" ви дізнаєтеся про видатних українських діячів науки, культури.

Контрольні запитання і завдання, вміщені після кожного розділу, зорієнтують у тому, що ви повинні знати і вміти. Вчіться самостійно визначати рівень своїх знань і вмінь. Щоб тематична атестація пройшла успішно, виконайте тестові завдання, вміщені наприкінці підручника.

У розділі "Додаток" ви знайдете тлумачний та українсько-російський словники, зразки мовних розборів. Вони стануть у пригоді під час виконання багатьох вправ.

Бажаємо вам успіхів на шляху до знань!
Автори

Підручники автора: Воронцова Т.В.

Осн здор 8кл Воронцова

Любий друже!

Ця книга — продовження серії однойменних підручників з основ здоров’я для 5—7-х класів. Мета цього предмета — сформувати у тебе сприятливі для здоров’я знання, ставлення і навички.

Ми живемо у складному й мінливому світі. Навички, які допомагають швидко адаптуватися до змін і долати щоденні труднощі, називають життєвими, тому що вони потрібні кожному, незалежно від того, чим він займатиметься в майбутньому, яку професію обере.

На жаЛь, раніше цих важливих навичок не формували у школі чи інституті. Більшість людей набували їх упродовж життя методом «проб і помилок». Як зауважила мама твого однолітка,

«в житті кожної людини трапляються ситуації, яких можна було б уникнути, якби була можливість заново прожити цей момент.

Та життя одне, і кожен з нас набиває власні ґулі. Але той, хто підкований теоретично, навчений книгою і педагогом, має більше шансів уникнути невдач, а отже — досягти успіху, здобути повагу і стати справжньою особистістю».

Тобі, мабуть, доводилося чути про ситуації, в яких постраждали люди. Оцінюючи такі ситуації, напевно, пересвідчувався: якби у них повелися правильно, цього б не сталося.

У 8-му класі ти продовжиш вивчати алгоритми поведінки в екстремальних ситуаціях. Дізнаєшся, як рятувати своє життя й життя інших людей, надавати невідкладну допомогу потерпілим. Звісно, ці уміння неможливо відпрацювати лише за підручником. Сподіваємось, матимеш нагоду потренуватися під керівництвом медика чи професійного рятувальника.

Ти також поглибиш свої знання про твої права, обов’язки і відповідальність, у тому числі перед законом, адже тобі виповнилося або невдовзі виповниться 14 років. Це вік, з якого набудеш набагато більше прав і з якого тебе самого можуть притягнути до кримінальної відповідальності за деякі види злочинів.

Усі, хто працював над створенням цього підручника, вірять, що з тобою нічого поганого не станеться, і бажають тобі успіхів.
Автори

Основи здоровя 9клас Воронцова

Цей підручник покликаний допомогти вам крок за кроком розвивати корисні для здоров’я життєві навички.

Кожен параграф містить інформацію і практичні завдання. Більшість із них ви будете виконувати на уроках індивідуально або в групах під керівництвом учителя. Деякі завдання призначені для роботи вдома.

Підручник складається зі вступу і п’яти розділів.

Вступ - "Феномен життя і здоров’я людини" - ознайомить вас з ознаками унікальності життя і здоров’я, переконає у необхідності дотримуватися здорового способу життя.

Розділ і - "Життя і здоров’я людини" - містить рекомендації щодо планування життя, розкриває взаємозв’язок різних аспектів благополуччя і пояснює, як здійснювати експрес-оцінку фізичного здоров’я.

Розділ 2 - "Фізичне здоров’я підлітка" присвячено взаємозв’язку фізіологічного і соціального розвитку підлітка. Ви вчитиметесь ефективно спілкуватися, розбудовувати стосунки з батьками і друзями, підтримувати високий рівень фізичного благополуччя.

Розділ 3 - "Соціальні аспекти здоров’я" розкриває тему репродуктивного здоров’я молоді, ризики, пов’язані з раннім початком статевого життя, вчить правильно поводитися в умовах епідемії ВІЛ/СНІ Ду.

Розділ 4 - "Безпека в сучасному суспільстві" висвітлює загальний комплекс проблем безпеки. Ви дізнаєтесь про глобальні загрози, що постали перед людством на порозі XXI століття, ознайомитеся з положеннями міжнародного та національного законодавства у сфері безпеки, переконаєтесь у необхідності відмови від споживацької психології, переходу до принципів сталого розвитку.

Розділ 5 - "Всебічний розвиток особистості" акцентує увагу на необхідності самореалізації. Допомагає оцінити свій психологічний потенціал, навчає підтримувати позитивну самооцінку. Ви спробуєте визначитися з майбутньою професією, розвиватимете навички емоційної саморегуляції, вчитиметесь ефективно навчатись і готуватися до іспитів, ознайомитеся з методикою формування характеру.