Підручники автора: Іванова Г.Ж.

Природа 4 клас Тагліна

ЛЮБІ ЧЕТВЕРТОКЛАСНИКИ!
Якщо ви допитливі та із задоволенням вивчаєте природу, полюбляєте розгадувати її таємниці, цей підручник допоможе вам дізнатися більше про різноманіття й неповторність навколишнього світу.

Підручник навчить вас шукати інформацію в різних джерелах (енциклопедіях, Інтернеті, картах, схемах і діаграмах); спостерігати й досліджувати, робити висновки; виконувати проекти; ставити запитання й самостійно шукати відповіді на них; доводити власну точку зору; працювати в команді; творчо застосовувати набуті знання.

Книга стане в пригоді, якщо в навчанні ви дотримуєтесь правила: "Не знаю - дізнаюсь, не можу - навчусь".

Вивчайте довкілля й відчуйте себе його невід’ємною частиною. Успіхів вам!

Підручники автора: Ігнатенко С.А.

Біологія 9 клас Страшко

Підручник з Біології для 9 класу написано відповідно до вимог Державного стандарту освіти та чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому висвітлено особливості будови тіла людини, її органів, систем органів, тканин і клітин. У дохідливій і цікавій формі подано причини, механізми й закономірності життєдіяльності організму людини та його взаємодію з довкіллям. Матеріал підручника доповнено словником маловідомих термінів і понять, у якому застосовано новий підхід подання навчального матеріалу, що сприятиме його ґрунтовному засвоєнню.

Підручники автора: Ільченко В.Р.

Природа 6 клас Ільченко

Дорогі друзі!
Минуле століття увійшло в історію як вік комп’ютерів і технологій, сучасне — систем і моделей. Іти в ногу з часом вам допоможе цей підручник.

Зверніться до змісту підручника. Кожна з його чотирьох тем дасть вам можливість формувати системне мислення, оволодівати сучасним системним підходом до пояснення і перетворення дійсності. Ви будете спостерігати, досліджувати, моделювати природні та рукотворні системи.

Природу не можна вивчати лише за підручником. На вас чекають спостереження й дослідження на уроках серед природи. Під час цих уроків ви будете перевіряти народні прикмети, які знайдете наприкінці підручника в народному прогностику. Підручник слугуватиме вам помічником у класі і поза школою.

Користуватися підручником вам допоможе путівничок на другій сторінці. Основний текст параграфів розділений підзаголовками. Нові для вас терміни виділені курсивом, значення їх можете знайти в словничку. Віднайти той чи інший термін вам допоможе покажчик термінів.

Наприкінці кожного параграфа знайдете висновки, запитання і завдання. Вони допоможуть вам виділити основне у вивченому, перевірити себе та обміркувати отримані знання, подискутувати про них з однокласниками.

Тексти та завдання рубрики "Для допитливих" будуть цікаві всім учням. Особливу увагу зверніть на проекти. Вони надихнуть вас на самостійну роботу, виведуть за межі шкільних знань і, можливо, визначать вашу подальшу долю.

Упродовж вивчення курсу ви будете моделювати свій образ природи за допомогою системи знань про природу - природничо-наукової картини світу. Ця система знань необхідна кожній людині, яка прагне бути успішною у творчій діяльності.
Щасти вам!

Підручники автора: Ісаєва О.О.

Зарубіжна література 11кл Ісаєва

Автор

пише лише половину книжки: іншу половину пише читач.

Джозеф Конрал

Вітаємо вас, високошановні каші читачі — майбутні менеджери чи лікарі, програмісти чи екологи, юристи чи інженери, спортсмени, банкіри, політики, економісти чи аграрГП.. Незалежно від того, який шлях ви оберете у майбутньому, нам усім потрібно вміти розуміти себе і світ навколо себе, навчитися бачити, слухати і чути, зіставляти і узагальнювати, висловлювати свої враження, знаходити рішення і, врешті-решт, відчувати і насолоджуватися, і в цьому нам допомагає рідна і світова ЛІТЕРАТУРА...

Напевно, ви вже замислювалися над тим, ЩО іноді спонукає нас відірватися від комп’ютерів або іншого улюбленого заняття, відкрити цікаву книжку І, попри всі наші буденні проблеми, поринути у читання? Чому ми, ті, які живуть у XXI столітті, звертаємося до художніх творів, написаних за інших епох? Що шукаємо ми у них? Як упливають вони на нас?

Щоб дати відповіді на такі та подібні запитання, пропонуємо вам за допомогою цього підручника продовжити пізнавати себе через твори світової літератури ХХ-ХХІ століть. Ми добре усвідомлювали, що сьогодні, у часи суцільного Інтернету, можна достатньо швидко і легко знайти будь-яку інформацію. Тому нашим завданням не було подати максимум відомостей з тієї чи тієї теми — ми прагнули розкрити своєрідність художнього світу письменника, показати твір як «незавершену завершеність», дати поштовх для самостійних роздумів, навчити перекладати прочитане мовою власних вражень і понять. Про це і винесені в епіграф нашого підручника слова Джозефа Конрада, класика англійської літератури, народженого в Україні.

Запрошуємо вас стати співавторами літературних творів, які ви читатимете, розвиваючи та дописуючи їхні сюжети у своїх думках та уяві.

На цьому шляху ми бажаємо вам маленьких і великих відкриттів, радощів спілкування і справжнього естетичного задоволення, таких відчуттів, про які писав австрійський поет Райнер Марія Рільке:

Цей вечір — книга. Гарна й пишна Оправа з пурпуру на ній,

І розмика рука неспішна Гачок на клямці золотій.

/, повен щастя, я читаю Сторінку першу в тишині.

І другу продивлюсь до краю,

А третю вимарю вві сні.

Отже, читайте і насолоджуйтеся, розмірковуйте і сперечайтеся, пізнавайте себе і творіть!

Автори

Підручники автора: Істер О.С.

Геометрія 7 клас Істер

Ви починаєте вивчати один з найцікавіших предметів - геометрію. У перекладі з грецької слово геометрія означає землемірство (гео - земля, метрео - міряти). Ця назва пояснюється тим, що виникнення геометрії пов’язане з практичною діяльністю людини. Ще давні єгиптяни та греки близько трьох тисяч років тому вміли виконувати різні вимірювання, потрібні для розмічування ділянок, спорудження будівель, прокладання доріг тощо. У процесі практичної діяльності землемірів, будівельників, астрономів, мореилавців, художників поступово складалися правила геометричних вимірювань, побудов та обчислень.

Пізніше завдяки давньогрецьким ученим Фалесу, Піфагору, Евкліду та іншим дедалі більшу роль у геометрії стали відігравати системи міркувань, які давали змогу доводити нові формули і факти на основі раніше відомих. На початок нашої ери геометрія вже сформувалася як наука, у якій властивості геометричних фігур вивчають шляхом міркувань.

Отже, геометрія виникла на основі життєдіяльності людини. Спочатку вона використовувалася суто практично, але згодом сформувалася як самостійна математична наука.

Оволодіти матеріалом курсу вам допоможе цей підручник. Він складається із чотирьох розділів, що містять 27 параграфів. Під час вивчення теоретичного матеріалу зверніть увагу на текст, надрукований жирним шрифтом. Його треба запам’ятати.

Алгебра 7 клас Істер

Шановні семикласники!

Ви починаєте вивчати одну з найважливіших математичних дисциплін - алгебру. Допоможе вам у цьому підручник, який ви тримаєте в руках. Під час вивчення теоретичного матеріалу зверніть увагу на текст, надрукований жирним шрифтом. Його треба запам’ятати. Усі вправи розподілено відповідно до рівнів навчальних досягнень.

Перевірити свої знання та підготуватися до тематичного оцінювання можна, виконуючи завдання "Домашньої самостійної роботи", які подано в тестовій формі, та "Завдання для перевірки знань". Після кожного розділу наведено вправи для його повторення, а в кінці підручника - "Завдання для перевірки знань за курс алгебри 7 класу". "Задачі підвищеної складності" допоможуть підготуватися до математичної олімпіади та поглибити знання з математики. Пригадати раніше вивчені теми до поможуть "Відомості з курсу математики 5-6 класів" та "Вправи на повторення курсу математики 5-6 класів".

Автор намагався подати теоретичний матеріал простою, до ступною мовою, проілюструвати його значною кількістю прикладів. Після вивчення теоретичного матеріалу в школі його обов’язково потрібно опрацювати вдома. Підручник містить велику кількість вправ. Більшість з них ви розглянете на уроках та під час домашньої роботи, інші вправи рекомендується розв’язати самостійно. Цікаві факти з історії виникнення математичних понять і символів ви знайдете в рубриці "А ще раніше...".

Бажаємо успіхів в опануванні курсу!

Алгебра 8 клас Істер

Шановні вчителі!
Пропонований підручник містить велику кількість вправ; вправи більшості параграфів подано "із запасом". Тож обирайте їх для використання на уроках і позаурочних заняттях та як домашні завдання залежно від поставленої мети, рівня підготовленості учнів, ступеня диференціації навчання тощо.

"Вправи на повторення курсу алгебри 7 класу" допоможуть діагностувати вміння й навички учнів з алгебри за попередній рік та повторити навчальний матеріал. Додаткові вправи рубрики "Завдання для перевірки знань" призначено для учнів, які впоралися з основними завданнями раніше за інших учнів. Правильне їх розв’язання вчитель може оцінити окремо. Вправи для повторення розділів можна запропонувати учням під час узагальнюючих уроків або під час повторення і систематизації навчального матеріалу в кінці навчального року. Задачі підвищеної складності та "Цікаві задачі для учнів неледачих" допоможуть задовольнити підвищену цікавість учнів до предмета і сприятимуть їх підготовці до різноманітних математичних змагань.

Шановні батьки!

Якщо ваша дитина пропустить один чи кілька уроків з алгебри, необхідно запропонувати їй за підручником удома самостійно опрацювати матеріал цих уроків. Спочатку учень має прочитати теоретичний матеріал, який викладено простою, доступною мовою та містить значну кількість зразків розв’язування вправ, а потім із запропонованих у відповідному тематичному параграфі завдань розв’язати посильні їй вправи.

Упродовж опрацювання дитиною курсу алгебри 8 класу ви можете пропонувати їй додатково розв’язувати вдома вправи, що не розглядалися під час уроку. Це сприятиме якнайкращому засвоєнню навчального матеріалу.

Кожна тема закінчується тематичним оцінюванням. Перед його проведенням запропонуйте дитині розв’язати завдання "Домашньої самостійної роботи", які подано в тестовій формі, та "Завдання для перевірки знань". Це допоможе пригадати основні типи вправ та якісно підготуватися до тематичного оцінювання.

Геометрія 8 клас Істер

Шановні восьмикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчати геометрію, а підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам у цьому.

Під час вивчення теоретичного матеріалу вверніть увагу на текст, надрукований жирним шрифтом. Його треба запам’ятати.

У підручнику ви побачите умовні позначення.

Чорним кольором позначено номери вправ для розв’язування у класі, а синім - для розв’язування вдома.

Усі вправи розподілено відповідно до рівнів навчальних досягнень.

Перевірити свої знання та підготуватися до тематичного оцінювання можна, виконуючи завдання "Домашньої самостійної роботи", які подано в тестовій формі, та "Завдання для перевірки знань". Після кожного розділу наведено вправи для його повторення, а в кінці підручника - "Завдання для перевірки знань за курс геометрії 8 класу" та "Задачі підвищеної складності". Заняття геометрією стануть ще цікавішими, якщо ви розв’язуватимете вправи рубрики "Цікаві задачі для учнів неледачих".

Пригадати раніше вивчене вам допоможуть "Відомості з курсу геометрії 7 класу" та "Вправи на повторення курсу геометрії 7 класу", які розміщено в кінці підручника.

Автор намагався подати теоретичний матеріал підручника простою, доступною мовою, проілюструвати його значною кількістю прикладів. Після вивчення теоретичного матеріалу у школі його обов’язково потрібно доопрацювати вдома.

Підручник містить велику кількість вправ. Більшість із них ви розглянете на уроках і під час домашньої роботи; інші вправи рекомендується розв’язати самостійно.

У кінці підручника в додатку під назвою "Готуємося до ЗНО" подано добірку задач, що в різні роки пропонувалися абітурієнтам на зовнішньому незалежному оцінюванні з математики, для розв’язання яких достатньо знань з геометрії за 8-й клас. Розв’язавши ці задачі, ви зробите ще один крок уперед для успішної підготовки до майбутніх випробувань, які чекатимуть на вас під час вступу до омріяного вишу.

Цікаві факти з історії розвитку геометрії як науки ви знайдете у рубриці "А ще раніше..."

Бажаю успіхів в опануванні курсу!

Алгебра 9 клас Істер

Шановні вчителі!

Пропонований підручник містить велику кількість вправ; вправи більшості параграфів подано "із запасом". Тож обирайте їх для використання на уроках і позаурочних заняттях та як домашні завдання залежно від поставленої мети, рівня підготовленості учнів, ступеня диференціації навчання тощо.

Додаткові вправи рубрики "Завдання для перевірки знань" призначено для учнів, які впоралися з основними завданнями раніше за інших учнів. їх правильне розв’язання вчитель може оцінити окремо. Вправи для повторення розділів можна запропонувати учням під час узагальнювальних уроків або під час повторення і систематизації навчального матеріалу в кінці навчального року. У кінці підручника наведено зразок варіанта атестаційної письмової роботи. Задачі підвищеної складності та "Цікаві задачі для учнів неледачих" допоможуть задовольнити підвищену цікавість учнів до предмета і сприятимуть їх підготовці до різноманітних математичних змагань.

Шановні батьки!

Якщо ваша дитина пропустить один чи кілька уроків з алгебри, потрібно запропонувати їй за підручником удома самостійно опрацювати матеріал цих уроків. Спочатку учень має прочитати теоретичний матеріал, який викладено простою, доступною мовою та який містить значну кількість зразків виконання вправ, а потім із запропонованих у відповідному тематичному параграфі завдань розв’язати посильні йому вправи.

Упродовж опрацювання дитиною курсу алгебри 9 класу ви можете пропонувати їй додатково розв’язувати вдома вправи, що не розглядалися під час уроку. Це сприятиме якнайкращому засвоєнню навчального матеріалу.

Кожна тема закінчується тематичним оцінюванням. Перед його проведенням запропонуйте дитині виконати завдання "Домашньої самостійної роботи", які подано в тестовій формі, та "Завдання для перевірки знань". Це допоможе пригадати основні типи вправ та якісно підготуватися до тематичного оцінювання.