Підручники видавництва: ТОВ ТО Гімназія

Алгебра 8кл Мерзляк

Відповідальні за випуск:


Головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України Прокопенко Н.С. Методист вищої категорії інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України Потапова Ж.В.

Биология 8кл Базанова

Підручник, який ви тримаєте у руках поведе вас шляхами пізнання живої природи та її краси.

Завдяки цьому підручнику ви познайомитесь із живими організмами, процесами їхньої життєдіяльності, їхньою будовою та процесом розмноження. Також ви довідаєтесь, як змінювались тварини в процесі еволюції та зосередитесь на середовищі їх існування.

Цей підручник навчить вас розрізняти шкідливі і корисні організми, як саме впливають вони на організм людини і яку несуть користь чи загрозу. Дізнаєтесь, які тварини знаходяться на стадії знищення і які заходи для збереження та охорони потрібно застосовувати. Наш підручник поведе вас у незвідану подорож захоплюючим тваринним світом – світом самовдосконалення та пізнання.

Физика 8кл Гинденштейн

ДО ВЧИТЕЛЯ

Щоб надати Вам більшу можливість творчості під час викладання фізики, кожний параграф підручника розраховано приблизно на один навчальний тиждень (2 уроки), а параграфи розбито на пункти.

Можна, наприклад, на одному уроці розглянути зміст усього параграфа, а наступний урок присвятити обговоренню цього матеріалу та розв’язуванню задач. Можна також на першому уроці вивчити деякі пункти параграфа, а на наступному — решту пунктів цього параграфа.

Щиро бажаємо Вам творчого натхнення!

Алгебра 9кл Задачник Мерзляк

Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів і учнів 9 класів.

Посібник с дидактичним матеріалом з алгебри для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він с складовою частиною навчально-методичного комплекту і відповідає підручнику з алгебри для 9 класу (автори А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір). Книга містить близько 1000 задач. Першу частину "Тренувальні вправи" поділено на три однотипних варіанти по 261 задачі в кожному. Друга частина містить контрольні роботи (два варіанти) для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою відповідно до чинної програми з математики.

Информ 9кл Володина

Відповідальні за підготовку до видання:

Головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України Н. С. Прокопенко Начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Т. Г. Проценко
Експерти, які здійснювали експертизу та рекомендували підручник до видання:
Т. І. Іванова, учитель-методист Дніпрорудненської загальноосвітньої школи № 2
Л. А. Безручак, методист Чернівецького обласного інституту після-дипломної педагогічної освіти
Н. Р. Балик, доцент кафедри інформатики Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, кандидат педагогічних наук
С. І. Ляшко, заступник декана факультету кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
В. В. Латиський, завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки АПН України, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Геометрия 9кл Мерзляк

Шановні колеги!

Ми знаємо, що підготовка до уроку в класі з поглибленим вивченням математики — робота нелегка. Організація такого навчального процесу вимагає великих зусиль учителя, який формує навчальний матеріал по крихтах, збираючи його в багатьох посібниках. Ми сподіваємося, що цей підручник стане надійним помічником у вашій нелегкій і шляхетній праці, і будемо щиро раді, якщо він вам сподобається.
У книзі дібрано обширний і різноманітний дидактичний матеріал. Проте за один навчальний рік усі задачі розв’язати неможливо, та в цьому й немає потреби. Разом з тим набагато зручніше працювати, коли є значний запас задач. Це дає можливість реалізувати принципи рівневої диференціації та індивідуального підходу в навчанні.
Червоним кольором позначено номери задач, що рекомендуються для домашньої роботи, синім кольором — номери задач, які з урахуванням індивідуальних особливостей учнів класу на розсуд учителя можна розв’язувати усно.

Матеріал рубрики «Коли зроблено уроки» може бути використаний для організації роботи математичного гуртка і факультативних занять.

Алгебра-задачник-10кл-Мерзляк

Порсібник є дидактичним матеріалом з алгебри і початку аналізу для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він є складовую навчально-методичного комплексу і відповідає підручнику з алгебри для 10 кдасу. Книга містить близько 1000 задач. Першу частину "Тренерувальні вправи" поділено на три однотипних варіанта по 229 задач у кожному. Друга частина містить контрольні роботи (два варіанти). Третя частина містить завдання для підсумкових  контрольних робіт за матеріалами першого і другого семестрів.

Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів і учнів 10 класів.

Алгебра 11кл Мерзляк

Це видання — підручник з алгебри і початків аналізу для учнів 11-х класів, які навчаються за програмою академічного або профільного рівня. Книга містить увесь необхідний теоретичний матеріал, передбачений державною програмою, який супроводжується великою кількістю розв’язаних прикладів типових задач. Книга містить також обширний дидактичний матеріал. Для більшості вправ наведено відповіді або вказівки.

Підручник адресовано учням загальноосвітніх навчальних закл

Геометрія 9 клас Мерзляк

Експерти, які здійснювали експертизу та рекомендували підручник до видання:

О. В. Горелова, учитель-методист загальноосвітньої школи № 10 м. Ізмаїла Одеської області

К. М. Петєчук, методист Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти

О. М. Сінюкова, викладач кафедри геометрії Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д, Ушинського м. Одеси,, кандидат фізико-мятематичних наук, доцент

В. В. ПІарко, завідувач відділу топології Інституту математики Н АН України, доктор фізико-математичних наук, професор

T. М. Хмара, провідний науковий співробітник лабораторії математичної і фізичної освіти Інституту педагогіки АНН України, кандидат педагогічних наук

Геометрія 10 клас Мерзляк

Посібник з дидактичним матеріалом з геометрії для 10 класу загальноосвітніх шкіл. Містить близько 1000 задач.

Геометрія 7 клас Мерзляк

Геометрія - дуже цікавий предмет. Ми сподіваємося, що ви в цьому скоро переконаєтеся, чому сприятиме підручник, який ви тримаєте. Ознайомтеся з його структурою.

Підручник розділено на чотири параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Вивчаючи його, особливу увагу звертайте на текст, який надруковано жирним шрифтом, жирним курсивом і курсивом; так у книзі виділено означення, правила та найважливіші математичні твердження.

Алгебра 7 клас Мерзляк

У навчальній програмі з математики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів зазначено таке: "Зміст навчального матеріалу структуровано за темами відповідних навчальних курсів із визначенням кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Учителеві та авторам підручників надається право коригувати його залежно від прийнятої методичної концепції...".

Зважаючи на наведене, ми визнали за доцільне розпочати курс із теми "Лінійне рівняння з однією змінною". Це дає змогу істотно урізноманітнити дидактичний матеріал параграфа "Цілі вирази".

Інформатика 7 клас Ривкінд

Навчальний матеріал підручника поділено, згідно з новою програмою, на п’ять розділів. Розділ "Табличний процесор" подано у двох варіантах - для роботи з табличними процесорами з пакетів Microsoft Office та LibreOffice.

Кожен пункт підручника містить запитання для актуалізації знань, основний навчальний матеріал відповідно до програми, тренувальні вправи, запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілено за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить вісім практичних робіт, виконання яких, згідно з програмою, є обов’язковим для всіх учнів.

Геометрія контрольні 9 клас Мерзляк

Мерзляк А.Г. Збірник контрольних задач та відповідей з геометрії 9 клас

Алгебра 11 клас Нелін

Підручник з алгебри і початків аналізу спрямований на реалізацію основних положень концепції профільного навчання та організацію особистісно-орієнтованого навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах. Матеріал відповідає чинній програмі з математики для класів академічного та профільного рівнів, а також може використовуватися в класах з поглибленим вивченням математики.

Підручник орієнтований на підготовку учнів до успішної здачі державної підсумкової атестації (ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики.

Фізика 10 клас Генденштейн

Наукову експертизу проводив Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Національної академії наук України

Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки

Національної академії педагогічних наук України

Експерти, які здійснювали експертизу:

В. В. Кумайгородський. Чупирннське НВО "Загальноосвітня школа

I-II ст. - дитячий садок" Білоцерківського району Київської обл., вчитель, вчитель-методист

І. В. Грийцарсоська, Зборівська ЗОШ І-Ш ст. № 1 Тернопільської обл.,

вчитель, старший ячитель

Г. В. Мачушинец, Районний методичний кабінет відділу

освіти Ківерцівської рпйдерзкадмшістрації Волинської обл., методист

Л. І. Ятсецька, Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, науково-методична лабораторія, завідувач лабораторії

Алгебра 8 клас Мерзляк

Експерти, які здійснили експертизу даного підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України"

В. В. Вдовенко, доцент кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук

І. В. Мадей, методист Козятинського міського методичного кабінету Вінницької області, учитель-методист

О. А Барановська, учитель Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Рівненської області, старший учитель

Геометрія 8 клас Мерзляк

Експерти. які здійснили експертизу даного підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Л. В. Ізюмченко. доцент кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Вннниченкл кандидат фізико-математичпих наук

С. Л Ботнарюк. учитель Хмельницького ліцею № 17 Хмельницької області, учитель-мотодист

Г. М. Рибінська. учитель Вознесенської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 Миколаївської області, учитель-методист

Алгебра 9 клас Мерзляк 2017

Експерти, які здійснили експертизу даного підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України":

Я. П. Сисак, провідний науковий співробітник відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України, доктор фізико-математичних наук;

Н. В. Кравченко, методист РМЦ відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області, старший учитель;

Ю. О. Андрух, учитель математики Чернівецького багатопрофільного ліцею № 4, учитель-методист