Підручники видавництва: Київ Літера

Укр літ 8кл Слоньовська

Підручник відповідає змісту й вимогам чинної шкільної програми. Запропоновано короткі цікаві біографії письменників, повністю - віршовані й оптимально скорочені драматичні й прозові художні тексти.

Проблемні запитання та цікаві завдання рубрики «Діалог із текстом» побудовано за принципом зростання складності: від репродуктивних до критично-мисленнєвих. Сформувати навички порівняльного аналізу покликана рубрика «Діалоги текстів». Мета рубрики «Мистецькі діалоги», супроводжуваної якісним ілюстративним рядом, - вчити розуміння інших видів мистецтва, передусім малярства, а також театру, кіно. У «Літературознавчому словничку» наприкінці підручника подано основні поняття, категорії і значення інструментарію теорії літератури, адаптовані до учнівського розуміння.

Зарубіжна літ 8кл Ковбасенко

Підручник побудований відповідно до логіки уроків зарубіжної літератури.
У рубриці «Готуємося до діалогу» міститься необхідний обсяг інформації для належної підготовки до сприйняття літературних творів.

Усі твори в нідручнику-хрестоматії представлені в оптимальному обсязі і в найкращих перекладах. Крім того, стисло розповідається про кожного перекладача вміщених творів.

Запитання та завдання рубрики «Діалог із текстом», уміщені у відповідних місцях підручника, мають здебільшого критично-мисленнєвий характер, спрямовуючи процес читання і спонукаючи до уважної роботи над текстом. Зв’язок зарубіжного красного письменства з Україною знайшов утілення в рубриці «Відлуння».
Якісний і дидактично обгрунтований ілюстративно-візуальний ряд розширює культурологічний контекст підручника, дозволяє організувати ефективну творчу роботу школярів.

Географія 8кл Коберник

Матеріал підручника оптимально структуровано, що досягається, зокрема, за допомогою рубрик «Пригадайте», «Перевір себе», «Теми для досліджень і міні-проектів», «Проект для краєзнавця», «Практичні роботи». Додаткові матеріали зосереджені у рубриках «Для допитливих», «Дізнаймося більше».

Підручник містить різноплановий ілюстративний матеріал. На форзацах уміщено адміністративно-політичну карту України з картою-врізкою політичної карти Європи; фізичну карту України.

Компоненти підручника збалансовані щодо основного тексту та ілюстративного матеріалу: малюнків, слайдів, карт, схем, таблиць.

Право 9 клас Пометун

Незалежні експерти:

Л. Б.Доронюк - учитель-методист СЗОШ М1 [ ст. № 1 Рогатинської районної ради Івано-Франківської обл.;

О. Д. Шайтан — учитель, завідувач кафедри історії та правознавства ліцею Харківського державного університету;

О, М. Гану та - методист Методичного кабінету відділу освіти Уманської міської ради Черкаської обл.; /. А. Пашковський — методист Кримського республіканського ЇППО;

Т. О. Чубукова — канд. пед. наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України; /. Б. Усенко — канд. юрил наук, професор, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Коряцького НАН України