Підручники видавництва: Запоріжжя Прем’єр

География 8кл Дитчук

Відповідальні за підготовку до видання підручника:

Н. В. Бєскова, начальник відділу суспільно-гуманітарної освіти Міністерстна освіти і науки України;
Л. В. Манусенко, методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту осніти Міністерстна освіти і науки України.


Рецензенти:
0. Дмитрук, завідувач кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор географічних наук;
І. Ковальчук, завідувач кафедри геодезії та картографії Національного аграрного університету (м. Київ), професор, доктор географічних наук;
В. Совенко, методист Київського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти, учитель-методист

Всесвітня історія 11кл Щупак

У підручнику висвітлюється історична доба, що охоплює період з 1939 по 2011 рр.. який є продовженням "новітньої", або "модерної історії". Вивчення історії цього періоду є важливим не тільки для розуміння складних соціально-економічних, політичних, культурних процесів сьогодення в Україні та світі, а й для усвідомлення тенденцій подальшого розвитку людства.

Підручник вирізняється особливою системою побудови та структуруваніи навчального матеріалу, визначенням основних понять. Фрагменти історичних документів, .повідкова та додаткова інформація, ілюстративний матеріал, карти, питання та завдання  спрямовані на формування інтересу учнів до історії та підвищення ефективності навчання.

Всесвітня історія 10кл Щупак

У підручнику висвітлюється період історії, що охоплює добу від кінця XIX ст. до 1929 р. Розглядаються історичні події та явища, пов’язані з радикальними соціально-економічними та політичними змінами в Європі та світі; особлива увага приділяється новим ідейним течіям у суспільстві, особливостям розвитку культури, повсякденному життю людей.

Підручник вирізняється особливою системою побудови та структурування навчального матеріалу, визначенням основних понять. Фрагменти історичних документів, довідкова та додаткова інформація, ілюстративний матеріал, карти, питання та завдання спрямовані на формування інтересу учнів до історії та підвищення ефективності навчання.

Всесвітня історія 9кл Бердичевський

У підручнику висвітлюється історія періоду Нової історії, що охоплює добу від Французької революції XVIII ст. до кінця XIX ст. У підручнику розглядаються історичні події та явища, пов’язані з радикальними соціально-економічними та політичними змінами в Європі та світі, підйомом революційного та національного руху, становленням нових незалежних держав та територіальними змінами; особлива увага приділяється новим ідейним течіям у суспільстві, тенденціям та особливостям розвитку культури, повсякденному життю людей.

Підручник вирізняється особливою системою побудови та структурування навчального матеріалу, визначенням основних понять. Фрагменти історичних документів, довідкова та додаткова інформація, ілюстративний матеріал, карти, питання та завдання спрямовані на формування інтересу учнів до історії та підвищення ефективності навчання.