Підручники видавництва: Грамота

Укр мова 8кл Єрмоленко

Підручник містить навчальний матеріал із синтаксису та пунктуації, а також розвитку зв’язної мови (мовлення). У ньому викладено зміст основних понять із синтаксису простого речення, що передбачено чинною програмою МОН України з української (рідкої) мови для 12-річної школи.

Щоб засвоїти синтаксичні й пунктуаційні правила, уміти застосовувати їх на практиці, учні виконують різноманітні вправи. Завдання орієнтовані на вироблення навичок логічного мислення, відчуття стилю, практичне засвоєння орфографії, розширюють мовно-культурний простір, українознавчий світогляд сучасних учнів.

Для учнів восьмих класів, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Укр літ 8кл Авраменко

Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі для 12-річної школи. Він містить художні твори, відомості з теорії літератури, біографічні матеріали про письменників та ін.

Методичний апарат підручника охоплює різпорівневі завдання, зорієнтовані на вікові особливості восьмикласників.

Укр літ 8кл Сулима

Підручник, що ознайомлює з визначними явищами української літератури ХІІ-ХХ століть, написано відповідно до вимог Державного стандару освіти та чинної програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. Книжка містить оглядові теми, що репрезентують провідні тенденції розвитку українського літературного процесу, нариси життєвого і творчого шляху провідних майстрів слова, відомості з теорії літератури, інтерпретації художніх творів, а також розгалужений методичішй апарат і багатий ілюстративний матеріал.

Всесв історія 8кл Ліхтей

Підручник містить навчальний матеріал із всесвітньої історії починаючи з кінця XV ст.до кінця XVIII ст, включно. Основний навчальний матеріал, поданий згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України із всесвітньої історії, супроводжується рубриками «Історична цікавинка", " Вивчаємо джерела", у яких наведено дані про держави, міста, історичних осіб раннього Нового часу та першого періоду Нового часу. Глибше осягнути багатовікову історію світу допоможуть уривки з історичних документів, численні ілюстрації, карти, схеми, Методичний апарат охоплює різноманітні запитання та завдання, зорієнтовані на вікові особливості восьмикласників, а отже, сприятиме грунтовному засвоєнню навчального матеріалу.

История Укр 8кл Струкевич

Підручник містить навчальний матеріал з історії нашої Батьківщини, починаючи від XVI до кінця XVIII століття.

Основний навчальний матеріал поданий згідно з чинною програмою «Історія України» Міністерства освіти і науки України. Він супроводжується рубриками «Історичний факт», «На думку вчених», «Історичне джерело», у яких наведені додаткові дані з відповідних тем. Глибше осягнути багатовікову історію нашої держави допоможуть уривки з історичних документів, численні ілюстрації, мапи, схеми.

Запитання та завдання зорієнтовані на вікові особливості восьмикласників, а отже, сприятимуть грунтовному засвоєнню навчального матеріалу.

Химия 10кл Ярошенко

Підручник відповідає чинним програмам (рівень стандарту, академічний рівень) МОН України. У підручнику дотримана єдність теоретичних знань, методів їх пізнання, досягнень вітчизняної науки і хімічної промисловості, практичного застосування знань.

Навчальний матеріал, що вивчається лише на академічному рівні, винесено в окрему рубрику.

Шкільний експеримент представлений усіма його видами: описано хід виконання та результати демонстраційних дослідів, уміщено завдання та інструкції для виконання лабораторних дослідів і практичних робіт.

Методичний апарат охоплює різнорівневі запитання та завдання, зорієнтовані на вікові особливості десятикласників.

Українська мова 11кл Єрмоленко

Підручник містить навчальний матеріал із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту, стилістики, культури мови та комунікації. У виданні розглянуто основні засади риторики як науки і мистецтва, види мовленнєвої діяльності. Видання відповідає чинній програмі Міністерства освіти- і науки України з української мови для 11 класу (рівень стандарту).

Для учнів. 11 класу, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Зарубіжна література 10кл Ковбасенко

Підручник повністю відповідає чинній програмі для 10 класів (рівень стандарту). У ньому розглянуто провідні тенденції розвитку літературного процесу XIX ст. (епохи реалізму та раннього модернізму) на прикладах життя і творчості Стендаля, О. де Бальзака, Ф. Достоєвського, Л. Толстого, В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо та О. Уайльда.

Підручник зорієнтований на роботу школярів під керівництвом учителя та самостійне опрацювання ними навчального матеріалу. Наявність обов’язкового та додаткового літературознавчого й культурологічного матеріалу допоможе учням успішно підготуватися до різноманітних форм поточного та підсумкового моніторингу (у т.ч. ЗНО) навчальних досягнень не лише із зарубіжної та української літератур, а й також з історії та інших суміжних дисциплін.

Всесвітня історія 11кл Ладиченко

Підручник містить навчальний матеріал із всесвітньої історії другої половини XX — початку XXI ст. для 11 класу, який поданий відповідно до чинної програми "Всесвітня історія". Глибше осягнути цей складний і насичений багатьма подіями період всесвітньої історії допоможуть ілюстрації, мапи, схеми, запитання та завдання для самоперевірки, обговорення та дискусій.

Навчальний матеріал підручника сприятиме формуванню в учнів відчуття належності України до європейської цивілізації, розуміння єдності світу та необхідності вирішення глобальних проблем людства спільними зусиллями.

Хімія 11кл Ярошенко

Підручник відповідає програмі для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Належна увага приділена розкриттю прикладних аспектів використання хімічних знань у суспільному господарстві України й побуті людей, впливу хімічних чинників на здоров’я людини. Опанувати нові знання учням допоможе виконання різних видів завдань і хімічного експерименту.

Зарубіжна література 11кл Ковбасенко

Підручник повністю відповідає чинній програмі для 11 класів (рівень стандарту). У ньому розглянуто провідні тенденції розвитку літературного процесу XX — початку XXI ст. на прикладах життя і творчості Ф. Кафкн, Дж. Джонса, М. Булгакова, Р, М Рільке, Г, Аполлінера, О, Блока, А. Ахматової, Б. Брехта, А. Камю, Е. Хемінгуея, Г. Гарсіа Маркеса. М. Павича.

Підручник зорієнтований на роботу школярів під керівництвом учителя та самостійне опрацювання ними навчального матеріалу. Наявність обов'язкового та додаткового літературознавчого й культурологічного матеріалу допоможе учням успішно підготуватися до різноманітних форм поточного та підсумкового моніторингу (у т.ч. ЗНО) навчальних досягнень не лише зі світової та української літератур, а й також з історії та інших суміжних дисциплін.

Зарубіжна література профільна 11кл Ковбасенко

Підручник повністю відповідає чинним програмам із світової літератури для профільних 11 класів (академічний рівень, профільний рівень). У ньому розглянуто провідні тенденції розвитку літературного процесу XX ст., а також життєвий і творчий шлях та ідейно-художні особливості творів провідних письменників цього періоду.

Наявність обов’язкового та додаткового літературознавчого й культурологічного матеріалу допоможе учням ефективно підготуватися до різноманітних форм поточного та підсумкового моніторингу (у т. ч. ЗНО) навчальних досягнень не тільки зі світової та української літератур, а й з історії та інших суміжних дисциплін.

Право 10кл Наровлянський

Підручник допоможе учням поглибити та розширити знання з правознавства, ознайомить їх з найважливішими нормами українського права, допоможе навчитися захищати свої права, приймати виважені правомірні рішення в багатьох життєвих ситуаціях.

У виданні подані нормативні акти України станом на 15 липня 2010 року.

Підручник призначений для учнів 10 класу, які вивчають правознавство на рівні стандарту та академічному рівні.

Українська література 9кл Авраменко

До хрестоматії ввійшли всі твори для текстуального вивчення, передбачені чинною програмою д ля 12-річної школи, У скороченому варіанті подано лише повісті, романи й великі за обсягом поеми. Частина текстів літературних творів переповідається для того, щоб не втрачалася цілісність у їх сприйнятті.

Ця книжка призначена для учнів 9-х класів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Зарубіжна література 9кл Ковбасенко

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Підручник для 9 класу загальноосвітиіх навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


На обкладинці підручника використано портрети П. Кальдеро на і Дж. Н. Г. Байрона (художник В, Василенко) і фото пам’ятника М. Гоголю в Москві (скульптор М. Андреєв)

Редактор Л. Зшоронюк Макет і художнє оформлення В. Мітченкв Художні редактори К. Свіргунвнко, І. Святенкп Технічне редагування та комп’ютерна верстка І. Селезньової Коректор ї. Барвінок

Біологія 9 клас Страшко

Підручник з Біології для 9 класу написано відповідно до вимог Державного стандарту освіти та чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому висвітлено особливості будови тіла людини, її органів, систем органів, тканин і клітин. У дохідливій і цікавій формі подано причини, механізми й закономірності життєдіяльності організму людини та його взаємодію з довкіллям. Матеріал підручника доповнено словником маловідомих термінів і понять, у якому застосовано новий підхід подання навчального матеріалу, що сприятиме його ґрунтовному засвоєнню.

Право 9клас Наровлянський

Підручник ознайомить дев'ятикласників із сучасним станом українського законодавства, з правами, які має кожна людина, з тим, як їх захистити.

У підручнику подані нормативні акти станом на 10 квітня 2009 р.

Історія України 9 клас Струкевич

Підручник містить навчальний матеріал з історії нашої Батьківщини кіпця XVIII-XIX ст.

Основний навчальний матеріал поданий згідно з чинною програмою "Історія України" Міністерства освіти і науки України. Він супроводжується рубриками "Історичний факт", "історичне джерело", "На думку вчених", у яких наведені додаткові дані з відповідних тем. Глибше осягнути багатовікову історію нашої держави допоможуть уривки з історичних документів, численні ілюстрації, мани.

Запитання та завдання зорієнтовані на вікові особливості дев’ятикласників, а отже, сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу,

Історія України 7 клас Свідерський

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з історії України.

Видання містить навчальний матеріал з історії нашої Батьківщини, починаючи від середини І тисячоліття й до кінця XV ст.

Підручник структурований за розділами, кожний з яких присвячений розгляду історії середньовічної України певного періоду. Наприкінці вміщено хронологічну таблицю, короткий словник понять і термінів. Система завдань і запитань орієнтує учнів на вироблення історичної пам’яті та навичок логічного мислення.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Українська література 7 клас Авраменко

Мистецтво — це творче відображеним дійсності в художніх образах. Справді, письменники не копіюють дійсність, а осмислюючи й доповнивши її за допомогою творчої уяви, словесно відображають у художніх образах.

Географія 7 клас Гільберг

Підручник відповідає новому Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011) та новій програмі з географії.

У ньому розкрито особливості природи нашої планети, материків і океанів. Підручник формує в учнів уявлення про різноманітність і єдність природи, сприяє розумінню ними ролі географічної оболонки в житті людей і впливу суспільства на природні умови.

Видання містить фотографії, картосхеми і малюнки, що поглиблює навички та вміння учнів працювати з різними джерелами географічної інформації. Методичний апарат підручника активізує розвиток інтелектуальних і практичних умінь і навичок школярів, їхньої самостійної роботи й інтересу до вивчення природи материків і океанів.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Світова література 7 клас Ніколенко

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та новій програмі із зарубіжної літератури. У ньому вміщено інформацію про зарубіжних письменників, художні тексти в класичних і сучасних перекладах. відомості про зв’язки літератури та культури різних країн. Запропоновано інтерактивні технології вивчення літературних творів, різноманітні рубрики, що розкривають красу художнього слова. Підручник сприятиме залученню учнів до здобутків художньої літератури, підвищенню мотивації вивчення української та Іноземних мов.

Біологія 7 клас Шабанов

Підручник відповідає чинній програмі з біології для 7 класу (2015 р.) І структурований за розділами. кожний з яких складається з окремих параграфів. Рубрики ("Запам'ятайте найголовніше". "Вільно володійте цими поняттями". "Дізнайтеся більше" та ін.), лабораторні дослідження й практичні роботи, міні-проекти. словник біологічних термінів спрямовані на якісне засвоєння навчального матеріалу П ураховують
Система запитань і завдань сприятиме розвиткові екологічного мислення, уміння працювати з різноманітною інформацією, активно спілкуватися за темами, що вивчаються.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Українська мова 7 клас Єрмоленко

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови.

Він структуро вашій за розділами, у яких розглянуто такі частини мови: дієслово та його форми - дієприкметник і дієприслівник; прислівник; прийменник; сполучник; частка; вигук. Значну увагу приділено розвиткові зв’язної мови. Наприкінці підручника вміщено короткі словники - орфографічний, синонімів, антонімів, тлумачний, іншомовних слів, фразеологізмів. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на засвоєння граматичних і орфографічних норм української мови, вироблення павичок логічного мислення й відчуття стилю.

Для семикласників, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Українська мова 8 клас Авраменко

Основу цього підручника становить матеріал із синтаксису словосполучення і простого речення, а також із розвитку мовлення (згідно з вимогами чинної програми для восьмикласників). У цій навчальній книжці більш спрощено подано теоретичні відомості, а дидактичний матереріл, за яким учні мають засвоювати мовні знання, уміння іі навички, дібрано за тематичним принципом: людина, вдача й поведінка людини, страви, одяг, сучасна музика, мистецтво, вишиваний рушник, Україна, замки України, мультфільми, подорожі та ін.

Рубрики "Увага", "Культура мови", "До речі...". "Зауважте!". "YouTube" містять цікавий і важливий матеріал з мовних тонкощів, із подолання суржикових елементів, збагачення словника тощо. У підручник інтегровано матеріали мережі Інтернет з експрес-уроками, які сприятимуть розвитку мовної компетентності.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Українська мова 9 клас Авраменко

Основу підручника становить матеріал із синтаксису складного речення, а також із розвитку мовлення (згідно з вимогами чинної програми для дев’ятикласників). У цій навчальній книжці більш доступно подано теоретичні відомості, а дидактичний матеріал, за яким учні мають засвоювати мовні знання, уміння й навички, дібрано за тематичним принципом: людина та світ, вдача й поведінка людини, страви, мода, сучасна музика, мистецтво, квіти, замки та фортеці, подорожі, навчання й робота, екологія, гігієна, відкриття та ін.

Рубрики "Культура слова", "До речі...", "Зауважте!", "You Tube" містять додатковий цікавий і важливий матеріал із мовних тонкощів, подолання суржикових елементів, збагачення словника тощо. У підручник інтегровано матеріали мережі Інтернет з експрес-уроками, які сприятимуть розвитку мовної компетентності учнів.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.