Підручники видавництва: Видавництво Ранок

Укр літ  8кл Борзенко

Підручник створено відповідно до програми «Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5—9 класи» (зі змінами, внесеними у 2015 році). Усі художні твори розглядаються в розділах «Усна народна творчість», «Світ української поезії», «Українська національна драма», «Прозова творчість українських письменників», «Український гумор». У межах розділів подані підрозділи, які включають коротку біографічну довідку про письменника, текст (або фрагмент) програмового твору, його аналіз, здійснений відповідно до найновіших досягнень літературознавства і з урахуванням вікових можливостей учнів, а також систему завдань, яка надає змогу організовувати навчальний процес на засадах дитиноцентризму, особистісно-орієтованого підходу до навчання.

Підручник призначений для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Всесв історія 8кл Гісем

Експерти, які здійснили експертизу даного підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:
H.    В. Назарчук, учитель приватного закладу «Одеська приватна спеціалізована школа І—III ступенів «Гармонія» м. Одеси, учитель-методист;
I.    В. Хайло, методист Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, учитель-методист;
Р. Б. Сіромський, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету ім. І. Франка, канд. іст. наук
Рецензенти
В. В. Скирда, доцент кафедри історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна, канд. іст. наук;
О. Е. Охредько, учитель історії та суспільствознавства, м. Бердянськ

Всесв історія 8кл Дьячков

Експерти, які здійснили експертизу даного підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:

Гірка І. О., учитель навчально-виховного комплексу «Олександрійський колегіум — спеціалізована школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської області, старший учитель;

Ляшенко В. В., методист комунальної установи «Овідіопольський районний методичний кабінет» відділу освіти Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області;

Мокрогуз О. П., доцент Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського, канд. пед. наук

География 8кл Булава

Експерти, які здійснили експертизу даного підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:

О. І. Грінченко, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», учитель-методист;

М. Р. Салюк, доцент кафедри фізичної географії та раціонального природокористування Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», канд. геогр. наук

Географія 8кл Довгань

Експерти, які здійснили експертизу даного підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:

Н. О. Фєнєва, учитель Альтернативної СЗШ І—III ст. №1 ім. А. С. Макаренка розвитку здібностей дитини м. Гнівані Тиврівського району Вінницької області, учитель-методист;
Г. Б. Глюдзик, методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти; М. Д. Заячук, доцент кафедри «Географії України та регіоналістики» Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, канд. геогр. наук
Рецензенти
О. В. Яковчук, доцент кафедри туризму і соціальних наук ХТЕІ КНТЕУ,канд. геогр. наук;
В. Ф. Вовк, учитель географії Новомерчицького НВК Валківської районної ради Харківської області, учитель-методист

Физика 8кл Ненашев

Посібник відповідає чинній програмі з фізики для 8 класу (11-річна школа) і містить задачі, що диференційовані за трьома рівнями складності.

Видання побудоване максимально зручно для учителя й учня, наведені відповіді, коментарі, розв’язання. Завдання для допитливих допоможуть учителю підготувати учнів до олімпіад, сприятимуть формуванню учнівських навичок щодо самостійного аналізу фізичних ситуацій.

Посібник призначений для учнів 8 класу загальноосвітніх закладів та вчителів фізики.

Астрономия 11кл Пришляк

Наукову експертизу проводила Головна астрономічна обсерваторія НАН України.

Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі з астрономії для 11-річної школи.

Основна мета підручника — сприяти формуванню базових астрономічних знань, показати їх необхідність для розуміння навколишнього світу.

Німецька мова 10кл Сотникова

Навчальне видання СОТНИКОВА Світлана Іванівна

НІМЕЦЬКА МОВА

Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова, шостий рік навчання), рівень стандарту, академічний рівень 2-ге видання, виправлене І доповнене

Українська література 11кл Борзенко

Хрестоматію укладено за чинною програмою "Українська література. 11 клас. Профільний рівень" для загальноосвітніх шкіл, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Поряд із літературними творами до хрестоматії включено літературознавчі статті та біографічні довідки про письменників. Після кожного твору запропоновано питання і завдання, робота над якими допоможе кращому засвоєнню змісту твору та розвитку аналітичних навичок. Запропоновано також необхідні матеріали з теорії літератури.

Призначено для учнів 11 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів української літератури.

Фізика 11кл Баряхтар

Основна мета підручника — сприяти формуванню базових фізичних знань, достатніх для продовження навчання за напрямками, де потрібна відповідна підготовка з фізики.

Німецька 10кл Сотникова

Навчальне видання СОТНИКОВА Світлана Іванівна

НІМЕЦЬКА МОВА

Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова, шостий рік навчання), рівень стандарту, академічний рівень 2-ге видання, виправлене і доповнене

Біологія 10кл Тагліна

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, необхідні теоретичні відомості й поняття, лабораторні і практичні роботи, передбачені чинною програмою (рівень стандарту й академічний рівень). Для закріплення матеріалу запропоновано різнорівнені завдання, для перевірки знань - тестові завдання. Кольорові ілюстрації, сучасне оформлення сприятимуть ефективному засвоєнню навчального матеріалу.

Призначений для учнів 10 класів, які навчаються за програмою ріння стандарту й академічного рівня.

Зарубіжна література 9кл Ніколенко

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, необхідні теоретичні відомості й поняття, передбачені чинною програмою. Для вивчення й закріплення матеріалу запропоновано різноманітні завдання.

Призначений для учнів 9 класів, що навчаються за програмою 12-річної школи.

Українська мова 9кл Єрмоленко

Підручник містить навчальний матеріал із синтаксису та пунктуації, а також розвитку зв’язної мови (мовлення). У ньому викладено зміст основних понять із синтаксису складного речення, що передбачено чинною програмою МОН України з української (рідної) мови для 12-річної школи.

Для учнів дев’ятих класів, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Всесвітня історія 9кл Гісем

Підручник створений відповідно до вимог "Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" та навчальної програми для 12-річної школи.

Методичний апарат підручника містить фрагменти історичних джерел, погляди відомих людей на різні події, довідкову інформацію, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення й закріплення вивченого матеріалу. Схеми та ілюстрації підручника дозволяють добре засвоїти основні факти й поняття курсу.

Призначено для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Основи здоровя 9клас Тагліна

Підручник призначено для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Його розділено на п’ять тем, які містять 16 параграфів. Параграфи починаються із життєвої ситуації, яка дає вчителеві можливість провести мотивацію та актуалізацію ключових знань учнів. Наприкінці кожної теми є блок завдань для самоперевірки він допоможе підбити підсумок вивчення матеріалу.

Наприкінці підручника розташовано блок практичних робіт та додатки.

Підручник є складовою частиною навчально-методичного комплекту, що включає методичні рекомендації для вчителя, робочий зошит та комплексний зошит для контролю знань учнів.

Геометрія 9 клас Єршова

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, необхідні теоретичні відомості й поняття, велику кількість задач, які полегшують роботу вчителів та учнів. Наприкінці кожного розділу підбиваються підсумки, які надано у вигляді зручних таблиць. Для закріплення теоретичного матеріалу запропоновано низку практичних завдань — від простих до більш складних.

Підручник призначений для учнів 9 класів, учителів математики і методистів.

Історія України 7 клас Гісем

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. До методичного апарату входять фрагменти історичних джерел і запитання до них, додаткова інформація, а також різнорівневі завдання на закріплення вивченого матеріалу. Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти основні факти й поняття курсу.

Призначено для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Фізика 7 клас Баряхтар

Матеріали, запропоновані наприкінці кожного розділу в рубриках "Підбиваємо підсумки розділу" і "Завдання для самоперевірки", допоможуть систематизувати отримані знання, будуть корисними під час повторення вивченого та в ході підготовки до контрольних робіт.

У разі роботи над навчальними проектами радимо уважно ознайомитися з деякими порадами щодо їх створення і презентації, поданими наприкінці підручника.

Природа 4 клас Тагліна

Підручник "Природознавство" для 4 класу розроблено відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та навчальної програми з природознавства.

Зміст підручника забезпечує виконаний вимог щодо формування ключових і предметних компетентностей учнів: громадянської, комунікативної, соціальної, природознавчої: сприяє розвитку мотивації до навчання та творчої діяльності, а також формуванню навичок самооцінки н самоаналізу школярів.

Рубрики підручника: "Поділися своїми знаннями", "Ознайомся з думкою інших людей", "Виконай проект", "Проведи спостереження", "Виконай практичну роботу" сприятимуть формуванню в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі. У підручнику також є завдання, для виконання яких необхідно здійснити пошук на електронному освітньому ресурсі.

Хімія 7 клас Григорович

Підручник містить увесь теоретичний матеріал, передбачений чинною програмою з хімії для 7 класу, розробки практичних робіт, лабораторних дослідів і домашніх експериментів. До кожного параграфа є висновки, запитання для контролю знань та завдання для засвоєння матеріалу. Теоретичний матеріал доповнено рубриками з додатковою цікавою інформацією: захоплюючими фактами з історії хімії, відомостями про видатних учених та цікавими лінгвістичними задачами, які допоможуть запам’ятати певні терміни. У кінці підручника подано словник термінів, алфавітний покажчик, додатки з корисною інформацією та відповіді до розрахункових задач.

Призначено для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Німецький 7 клас Сотнікова

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої іноземної у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Має чітко виражену комунікативну та діяльнісну спрямованість, враховує вікові особливості учнів, містить багато цікавих завдань.

Підручник є складовою навчально-методичного комплекту разом із робочим зошитом, тестовим зошитом, книгою для вчителя, книгою для читання, диском із записами текстів і вправ з аудіювання. Видання містить посилання на сайт видавництва, де розміщено додаткові інтерактивні завдання, що допоможуть учням розширити словниковий запас, потренуватися в читанні й аудіюванні, перевірити за допомогою тестів свої успіхи в опануванні німецької мови.

Для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають німецьку як другу іноземну, та вчителів німецької мови.

Фізика 8 клас Баряхтар

Експерти, які здійснили експертизу даного підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України":

О. С. Лозанська, вчитель фізики Верхньомайданської ЗОШ I-II ступенів Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області, вчитель-методист;

А. І. Павленко, професор Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор;

В. М. Ятвецький, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій Одеського обласного інституту удосконалення вчителів,

учитель-методист

Геометрія 8 клас Єршова

Експерти, які здійснили експертизу даного підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України"

О. А. Герус, учитель комунального закладу "Луцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа I-III ступенів № 22 - ліцей” Луцької міської ради",учитель-методист;

Я. Й. Гевко, головний спеціаліст з питань загальної освіти відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради Львівської області, учитель-методист Дрогобицької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 ім. Івана Франка;

О. А. Тилищак, доцент кафедри алгебри ДВНЗ "Ужгородський національний університет", канд. фіз.-мат. наук

Німецька мова 8 клас Сотникова

Експерти, які здійснили експертизу даного підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України":

І. Б. Другова, методист Інформаційно-аналітичного методичного центру Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради Орджонікідзевського територіального відділу освіти;

О. Б. Кирильчук, доцент Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, кандидат педагогічних наук;

І. Е. Кукушкіна, вчитель Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-III ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міської ради. Київської області, вчитель німецької мови, вчитель-методист

Хімія 8 клас Григорович

На сторінках підручника ви знайдете посилання на сайт, де розміщено відеоролики з хімічними дослідами та тестові завдання для контролю знань за вивченими темами. Тестування відбувається в онлайн-режимі. Відразу після виконання завдань ви отримаєте результат, який надасть вам можливість оцінити свій рівень засвоєння знань.

Українська мова 9 клас Глазова 2017

Експерти, які здійснили експертизу підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України":

Н. А. Метчик, учитель "КЗ Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області", учитель-методист;

О. О. Храмченко, методист відділу освіти Сколівської районної державної адміністрації Львовської області;

В. М. Бадейкова, доцент кафедри української мови та літератури Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, кандидат філологічних наук

Фізика 9 клас Баряхтар 2017

Експерти, які здійснили експертизу підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України":

С. М. Совгира, учитель Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 33 імені Василя Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області, вчитель-методист;

T. М. Левицька, завідувач міським методичним кабінетом Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області, вчитель-методист;

А. В. Королишин, доцент кафедри фізики металів фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат фізико-математичних наук

Хімія 9 клас Григорович

Експерти, які здійснили експертизу підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України":

H. С. Цорінова, учитель загальноосвітньої школи I-III ступенів № 134 імені Ю. О. Гагаріна Печерського району міста Києва, учитель-методист;

А. В. МетеНко, методист з хімії навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

К. В. Буренкова, доцент кафедри органічної хімії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доцент, кандидат хімічних наук