Підручники видавництва: Видавництво Освіта

Укр мова 8кл Бондаренко

Автори розділів:

Н. В. Бондаренко — «Повторення та узагальнення внвчененого у сьомому класі», «Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення речення» (§§ 5—7), «Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення», «Односкладні речення», «Речення з однорідними членами», «Реченя з звертаннями, вставними словами», «Речення з відокремленими членами», «Повторення і - узагальнення вивченого у восьмому класі», «Тести», «Додатки».

А. В. Ярмолюк — «Вступ», «Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення» (§ 4), «Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)» (§§ 29—31), «Пряма і непряма мова. Діалог», «Тести».

Укр мова 8кл Ворон

Відповідальна за випуск О. С. Криворучко

Редактор І. Ю. Забродська.

Художній редактор Л. Ю. Крюченкп.

Художник обкладинки О. Я. Остапов,

Технічний редактор Ц. Б. Федосіхіна.

Комп’ютерна верстка А. В. Якимця. Коректори Л.А. Еско, П. Г. Сніцарук.

Укр мова 8кл Пентилюк

Автори розділів:

Пентилюк М. І.— «Вступ», «Речення з відокремленими членами», «Тлумачний словник»;

Гайдаєнко І. В. — «Односкладні речення. Неповні речення», «Речення зі звертанням, вставними словами (словосполученнями, реченнями)»;

Ляшкевич А. І. — «Повторення та узагальнення вивченого. Пунктуація», «Словосполучення і речення», «Речення з однорідними членами»;

Омельчук С. А. — «Просте речення. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення», «Повторення в кінці року».

Художник О. М. Зенич Художник обкладинки Л. А. Кузнецова

На обкладинці використано фрагмент картини Миколи Пимоненка "Дівчина з відрами" та декоративно-прикладного розпису

Укр літ 8кл Цимбалюк

У підручнику подано ілюстрації з книг «Слово о полку Ігоревім» (К.: Рад. школа, 1989), І. Франко «Іван Вишенський» (Львів: Каменяр, 2001).

На обкладинці використано фрагмент ілюстрації Василя Лопати до «Слова про похід Ігорів» та фрагмент картини Михайла Романи-шина «Свято».

Зарубіжна літ 8кл Півнюк

Добу Відродження представлено в підручнику іменами видатних майстрів пера Франческо Петрарки, Джованні Боккач-чо, Мігеля де Сервантеса, Вільяма Шекспіра.
Знаючи, якою людиною був письменник, у який час писав, ви краще усвідомите характер і вчинки героїв, глибше зрозумієте проблематику творів. Читаючи художні твори, не забувайте про підказки, вміщені перед текстами: вони допоможуть вам зосередитися на найважливішому. Звертайтеся до рубрики «Для допитливих», яка вміщує матеріали для поглиблення знань.
Як і в підручниках для 5-7 класів, великого значення надано крилатим висловам письменників, зразкам образотворчого мистецтва, що створюють колорит певної доби. Окремою рубрикою — «Художня галерея епохи» — об’єднано шедеври світового мистецтва і подано коментар до них.

Биология 8кл Межжерин

Відповідальна за випуск Н. В. Сергеєва

Редактори Т, Г, Рижова, Н. А. Уваренко

Художні редактори Т. М. Капарська, І. В. Еабенцова

Технічний редактор Ц. Б. Федосіхіна

Комп’ютерна верстка А. В. Якимця, Л. Г. Шимкевич Коректори Л. В. Липницька, Н. Г. Сніцарук

Химия 8кл Ярошенко

Відповідальна за випуск . В. Сергеева

Редактор В. Г. Голуб

Художник обкладинки Л. А. Крінсцова

Художній редактор І. В. Бабенцова

Технічний редактор В. Фідосіхіна

Комп’ютерна верстка О. М. Білохвост,

Л. О. Кулаліної Коректор Л. А. Еско

Химия 9кл Ярошенко

Відповідальні за підготовку до видання: головний спеціаліст МОН України Фіцайло С. С., зав, сектора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Дубовик О. А.

Експертизу підручника здійснювали: методисти Зламанюк Л. М. — кандидат пед. наук, завідуюча кафедрою теорії та методики Дніпропетровського ОІППО, Шевчук В. П. — завідувач НМК хімії Кіровоградського ОІППО ім. В. Сухомлинського; науковець Кизенко В. І. (Інститут педагогіки АПН України) — кандидат пед. наук.

Немецкий 9кл Басай

Відповідальні за підготовку до видання: головний спеціаліст МОН України Коваленко О. Я.; старший науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Олійник Л. І.

Експертизу підручника здійснювали вчителі Люклян О. І., Полєва Л. П.; методист Прокопів Г. М.; науковці Бістрікер Л. С. (Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України), Осіпов П. І. (Інститут педагогіки АПН України) — кандидат філолог, наук; Черниш І. В.
Художник В. М. Зельдес

Англ 8кл Биркун

Цей підручник є складовою навчально-методичного комплекту «Наша англійська» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (7-й рік навчання). До комплекту входять також робочий зошит, книга для вчителя та аудіозапис текстів для аудіювання, начитаних носіями мови.

Навчання за цим комплектом базується на системі комунікативно орієнтованого викладання англійської мови як мови міжнародного спілкування.

Немецкий 11кл Басай

НІМЕЦЬКА МОВА (ДОБРИЙ ДЕНЬ!)

Навчальне видання

БАСАЙ Надія Пилипівка

Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (10-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Німецькою та українською мовами

Редактор С. В. Корбут

Художній редактор Н. Г. Антоненко

Художник обкладинки Н.Г. Антоненко

Технічний редактор Ц. В. Федосіхіна

Комп'ютерна верстка Н.Л. Музиченко

Фізика 11кл Гончаренко

ФІЗИКА

Підручник для 11 класу середньої загальноосвітньої школи

Відповідальна за випуск С. М. Коденко
Редактор В. Г. Голуб
Художник обкладинки О. Я. Остапов
Художній редактор Н. Г. Антоненко
Технічний редактор Г. Г. Саливон
Коректори Л. С. Командир, І. М. Ситниченко

Українська література 10кл Семенюк

В оформленні підручника використано ілюстрації з альбомів "Український живопис XIX — XX ст. з колекції НХМУ" (упоряд. 0. Жбанкоаа) — Хм. — К., 2005; "Український живопис XX — поч. XXI ст." (упоряд. Ю. Литвинєць) — Хм. - К., 2006: "Український пейзажний живопис XIX — поч. XX ст." (авт. 3. Лильо-Откович) — К., 2007; "Світ Катерини Білокур" (авт. Н. Россошинська, О. Федорчук} — М., 2000; "Леся Українка" (упоряд. М. Гуць, Н. Россошинська) — К., 1979; "Василь Стефаник" (упоряд. Ф. Погребенник) — К., 1987; "Іван Труш" — Льв. — К-, 2005; "Сергій Васильківський" — Хм., 2006; "Опанас Манастирський" — К.. 1970; "Україна — любов моя" — К., 2005; "Велика ілюстрована енциклопедія історії" — К., 2007.

Художник портретів письменників Микола Крисаченко

Біологія 11кл Межжерін

Наукову експертизу проводив Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

Психолого-педагогічку експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України

Українська література 11кл Семенюк

Автори розділів:

Григорій Семенюк (доктор філол. наук, проф.), Ольга Слоньовська (канд. пед. наук, проф.) — "Г. Косинка", "Остап Вишня", "М, Куліш ", "О. Довженко", "В. Симоненко", "Л. Костенко"; Микола Ткачук (доктор філол. наук, проф.) — "Дорогі одинадцятикласники", "Літературний процес в Україні у 20—30-х рр.", "Естетичне новаторство поезії 20-х рр.", "П. Тичина", "Літературний авангард 20-х рр.", "Київські неокласики", "Є. Плужник", "Художні обрії прози 20—30-х рр.", "В. Підмогильний", "Розвиток драматургії і театру в 20—30-х рр.", "Література в Західній Україні (до 1939 р.)", "Б. І. Антонич", "Еміграційна література", "Є. Маланюк", "Українська література другої половини XX — початку XXI ст.", "І. Драч", "В. Стус", "В. Шевчук", "Історична проза другої половини XX століття", "Українська драматургія 60—90-х рр.", "Урок-підсумок"; Григорій Семенюк, Микола Ткачук — "Українська література 1940—1950 рр.»; Микола Ткачук, Олександр Ткачук "О. Туринський", "1. Багряний", "Українська проза другої половини XX ст."; Ольга Слоньовська, Олександр Ковальчук (доктор фітол, наук, проф.) — "М. Хвильовий", "Д. Павличко»; Микола Сулима (доктор філол. наук, проф.) — "М. Вінграновський", "Російськомовні поети в Україні"; Микола Ткачук. Микола Сулима — "Сучасна українська література»; Олександр Ковальчук, Микола Ткачук — "П, Загребельний "; Олександр Ковальчук. Надія Тимків (канд. пед. наук, доцент) — "Ю. Яновський", "О. Гончар", "Григір Тютюнник».

Українська література 10кл Хропко

Навчальне видання

ХРОПКО ПЕТРО ПАНАСОВИЧ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Підручник для 10 класу середніх шкіл, ліцеїв, гімназій та коледжів

Затверджено Міністерством освіти України

3-тє видання

Українська література 10кл стандарт Семенюк

Автори розділів:

Григорій Семенюк, доктор філологічних наук, професор — "Українська драматургія і театр 70—90-х років XIX ст.", "Василь Стефаник"; Микола Ткачук, доктор філологічних наук, професор — "Дорогі десятикласники!", "Вступ", "Іван Франко", "Ольга Кобилянська", "Олександр Олесь", "Урок-підсумок";

Ольга Слоньовська, кандидат педагогічних наук, професор — "Іван Нечуй-Левицький", "Панас Мирний", "Іван Карпенко-Карий", "Михайло Коцюбинський";

Роман Гром’як, доктор філологічних наук, професор — "Володимир Винниченко" (життєпис);

Леся Вашків, кандидат філологічних наук, доцент — "Література 70—90-х років XIX ст." (огляд), "Борис Грінченко", "Михайло Старицький", "Літературний процес кінця XIX — початку XX ст.", "Леся Українка", "Микола Вороний";

Наталія Плетенчук, кандидат філологічних наук, доцент — "Володимир Винниченко" (творчість).

Зарубіжна література 10кл Звиняцьковський

Автори розділів:
"Шановні друзі", "Федір Достоєвський", "Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини XIX століття", "Волт Вітмен", "Шарль Бодлер", "Ідейно-естетичні засади і художні напрями літератури другої половини XIX століття", "Поль Верлен", "Артюр Рембо" — В. Я. Звиняцьковський;

"Соціально-психологічна проза XIX століття" — В. Я. Звиняцьковський, Т. Г. Свербілова;

"Стендаль", "Оноре де Бальзак", "Ранній модернізм", "Оскар Уайльд", "Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу" — Т. Г. Свербілова;

"Лев Толстой" — О. С. Чебанова

Українська література 9кл Ткачук

Автори розділів:

Микола Ткачук — "Дорогі дев'ятикласники", "Становлення нової української літератури", "Стильові течії і напрями в українському письменстві першої половини XIX ст.", "Іван Котляревський", "Григорій Квітка-Основ’яненко", "Петро Гулак-Артемовський", "Література українського романтизму", "Євген Гребінка", "Микола Костомаров", "Віктор Забіла", "Михайло Петренко", "Розвиток нової української літератури на західноукраїнських землях", "Маркіян Шашкевич", "Микола Гоголь", "Пантелеймон Куліш", "Марко Вовчок", "Огляд новітньої української літератури", "Василь Герасим’юк", "Урок-підсумок";

Микола Сулима — "Вступ", "Усна народна творчість", "Українське бароко", "Історично-мемуарна проза", "Поезія", "Драматургія", "Григорій Сковорода", "Іван Багряний", "Візуальна поезія", "Іван Липа";

Валерія Смілянська — "Тарас Шевченко";

Віра Сулима — "Українська середньовічна література", "Перекладна література", "Оригінальна література княжої Руси-України", "Києво-Печерський патерик" — пам’ятка житійної літератури", "Українська література епохи Ренесансу", "Іван Вишенський".

Зарубіжна література 9кл Півнюк

Експертизу підручника здійснювали: В. А. Філюкова — вчитель Іванів-ської загальноосвітньої школи, м. Новоукраїнка, Кіровоградська обл.; Г, А. Павлікова — вчитель-методист гімназії № 3, м. Івано-Франківськ; А. В. Панченко — методист Інформаційно-методичного центру освіти, м. Тернопіль; О. В. Ревнивцева — методист Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, завідувач навчально-методичного кабінету заруб, літ.; П, Л. Шулик — канд. філолог, наук, Кам’янець-Подільський національний університет, доцент кафедри германських мов та заруб, літ.; Т. О, Яценко — канд. лед. наук, Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, старший наук, співробітник; Н. Ф. Овчарєнко — доктор філолог, наук, Інститут літератури Національної академії наук України

Українська мова 9кл Пентилюк

Відповідальні за підготовку підручника до видання: К.В. Таранік-Ткачук — головний спеціаліст МОН України; Н. І. Шинкарук — зав, сектора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Експертизу підручника здійснювали: В. І. Габорак (вчитель-методист НВК "Школа-ліцей № 23", м. Івано-Франківськ); С. А. Сєрих (вчитель Розкішнянської СЗШ, Луганської обл.); Л. В. Середа (методист ММК, м. Херсон); Я. І.Білоусенка (доктор філолог, наук, професор, Запорізький НУ); С. П.Бибик (канд. філолог, наук, Інститут української мови НАН України); Л. О. Варзацька. (канд. пед. наук, Інститут педагогіки АПН України)

Німецька мова 10кл Басай

НІМЕЦЬКА МОВА

Підручник для 10 класу

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Відповідальна за випуск Г. М. Сидоренко Редактор Т.І. Зінкевич Художній редактор Н. Г. Антоненко Технічний редактор М. С. Губар Коректор А. В. Лопата

Геометрія 10 клас Погорєлов

Стереометрія — це розділ геометрії, у якому вивчаються фігури у просторі. У стереометрії, як і в планіметрії, властивості геометричних фігур встановлюються доведенням відповідних теорем. При цьому вихідними є властивості основних геометричних фігур, що виражаються аксіомами. Основними фігурами у просторі є точка, пряма і площина.

Українська література 7 клас Коваленко

Путівником по підручнику тобі стануть традиційні рубрики: "Поміркуй над прочитаним", "Збагачуй своє мовлення", "Будь уважним до слова", "Література в колі мистецтв ", "Ти - творча особистість", "Твої літературні проекти". Висловити свою позицію щодо проблемних питань ти зможеш, узявши участь у їх обговоренні в рубриці "Подискутуй з однокласниками".

Українська мова 7 клас Глазова

Єдина, унормована літературна мова - одна з найважливіших ознак нації. Шанобливе та дбайливе ставлення до літературної мови є ознакою патріотизму й високої духовності.

Історія України 5 клас Пометун

Кількість письмових розповідей про минуле поступово нагромаджувалася, збільшувалася й упорядковувалася. Згодом з них виникла окрема галузь людських знань - історична наука.

Біологія 6 клас Костіков

Наукову експертизу здійснював Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної академії наук України Рецензент — С. Л. Мосякін, директор Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор

Психолого-педагогічну експертизу здійснював Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України Рецензент — Т. В. Коршевнюк, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Біологія 7 клас Костіков

Наукову експертизу здійснював Інститут зоологи їм І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України Рецензент - І.І. Дзеверін, завідувач відділом еволюційної морфологи хребетних, доктор біологічних наук

Інформатика 7 клас Морзе

Сторінки підручника побудовані так, що на початку уроку ти маєш спланувати свою діяльність самостійно: виявити, що ти вже знаєш з теми уроку, які знання бажаєш опанувати, а в кінці підвести підсумки - що із запланованого вдалось виконати, а над чим що хочеться попрацювати поглиблено.

Геометрія 7 клас Бурда

Редактор О. Попович

Художній редактор А. Віксенко

Технічний редактор Л. Аленіна

Коректор Л Еско


Малюнки художників: О. Дядика. А. Лапушена, Л. Попової Фото: Е Авраменко, А, Віксенко, В. Соловйов. Є. Чекалін

Хімія 11 клас Величко

Академічний рівень

Редактори Н. В. Демиденко, О. В. Іванова

Художній редактор і дизайнер обкладинки Н. Г. Антоненко

Технічний редактор Ц. Б. Федосіхіна

Комп'ютерна верстка Л. О. Кулагіної

Коректор Н. Г. Сніцарук

Українська мова 11 клас Караман

Редактор О. С. Криворучко

Художній редактор та дизайнер обкладинки М. Ю. Крюяенко

Технічний редактор Ц. Б. Федосіхіка

Коректор С. В, Войтенко

Комп’ютерна верстка H. М. Музиченко

Фізика 10 клас Сиротюк

Наукову експертизу підручника проводив Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Національної академії наук України

Психолого-педагогічну експертизу підручника проводив Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Експертизу підручника здійснювали:

Л. І. Ятвецька - зав. науково-методичної лабораторії Одеського обласного інституту удосконалення вчителів;

Г. В. Мачушинець - методист районного методичного кабінету відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації, Волинська обл.;

І. В. Грийцаровська - старший вчитель Зборівської ЗОШ І-III ст. № 1, Зборівський район. Тернопільська обл.;

В. В. Кумайгородський - вчитель-методист Чупиряпського НВО "Загальноосвітня школа І-II ст. - дитячий садок". Білоцерківський район. Київська обл.