Підручники видавництва: Видавництво Генеза

Укр мова 8кл Заболотний

Рецензенти:

Корінь Г.М., методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Рудницька О.Б., заслужений учитель України, учитель-методист НВК «Гімназія № 14»;
Ковальчук С.І., заслужений учитель України, учитель-методист загальноосвітньої школи № 1 м. Овруча;
Балагура Т.І., учитель-методист Полтавського міського ліцею № 1 імені І. Котляревського;
Романюк Є.В., учитель загальноосвітньої школи № 22 м. Львова;
Корецька С.І., учитель загальноосвітньої школи «Ерудит» м. Кіровограда.
У художньому оформленні підручника використано репродукції картин:
с. 17. М. Примаченко. Кукурудзяне весілля; с. 71. Ф. Примаченко. Бусли прилетіли; с. 101. Г. Шабатура. Іванє-Золоте; с. 127. М. Примаченко. Під сонцем на морі чайка годує свою сім’ю; с. 145. Г. Шабатура. Соняшники.

Укр літ 8кл Міщенко

Підручник створено відповідно до нової програми з української літератури. Він складається з п’яти тематичних розділів. Кожен підрозділ містить коротку біографічну довідку про письменника, текст програмового твору, його аналіз, здійснений відповідно до найновіших досягнень літературознавства, обов’язкові та додаткові рубрики.

Підручник враховує вікові та психологічні особливості учнів 8 класу, спонукає до творчості, посилює інтерес до національної літератури.

Зарубіжна літ 8кл Волощук

Підручник ознайомлює з художніми творами зарубіжної літератури, вивчення яких передбачено чинною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (2012 р. зі змінами 2015 р.).

Видання містить інформацію про життя і творчість авторів художніх текстів, пропонованих для вивчення; орієнтовні рекомендації для самостійного читання; рубрики, що висвітлюють різні аспекти й контексти літературних творів; систему диференційованих запитань і завдань, а також добірку ілюстрацій.

Всесв історія 8кл Подаляк

У підручнику висвітлюється історія першого періоду Нового часу - доби, яка тривала з кінця XV до кінця XVIII ст.

Політичне життя, економічний розвиток, соціальні та культурні процеси розглядаються в тісному поєднанні з повсякденними турботами тогочасних людей. Уміщені в підручнику фрагменти джерел, карти, ілюстративний матеріал, запитання та завдання зацікавлять учнів цією епохо

Історія Укр 8кл Власов

Експерти, які здійснили експертизу підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:

Ситник Е.В., учитель спеціалізованої школи І—III ступенів № 250 м. Києва, учитель-методист;

Прадун ВМ., методист міського методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, учитель-методист;

Галицька-Дідух Т.В., доцент кафедри історії України Інституту історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат історичних наук.

Історія Укр 8кл Швидько Чорнобай

Експерти, які здійснили експертизу підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:

Лавров В.О., вчитель Тиврівського ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки Вінницької області, вчитель-методист;

Маркусь В.І., методист Козівського районного методичного кабінету Тернопільської області;

Жалій Т.В., доцент кафедри правознавства, докторант Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, кандидат історичних наук.

История Укр 8кл Швидько

У підручнику висвітлено події української історії від Люблінської унії, коли Україна стала складовою частиною Речі Посполитої, до останніх років існування гетьмансько-козацької держави. Написаний живою, доступною мовою, містить багато цікавих матеріалів про історичних осіб того часу.

У підручнику використано різноманітні ілюстрації, Історичні карти, карти-схеми основних битв, подано словник термінів та історико-географічних назв українських земель, хронологічну таблицю.

Франц 8кл Клименко

Матеріал підручника, створеного на основі комунікативного методу, організовано в межах тем, визначених програмою, і застосовано у відповідних мовленнєвих ситуаціях, які стимулюють учнів до спілкування французькою мовою, висловлення власної думки, творчого використання набутих умінь та навичок. Підручник спрямовано на практичне взаємопов’язане оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності.

Осн здор 8кл Бойченко

Підручник розроблено відповідно до нового Державного стандарту і програми МОН України.

З матеріалів підручника учні дізнаються про те, як правильно поводитися в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Знатимуть, як зменшити негативний вплив на здоров’я забруднених води, повітря і ґрунтів. Дізнаються більше про принципи збалансованого харчування. Навчаться надавати домедичну допомогу в разі харчових отруєнь. Зрозуміють, яке значення має духовність для становлення особистості. Виконуючи завдання практичного спрямування, школярі зможуть удосконалити навички безпечної поведінки та здорового способу життя.

Географія 8кл Пестушко

Підручник містить повний обсяг обов’язкового навчального матеріалу, передбаченого чинною програмою з географії для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. У доступній і надзвичайно цікавій формі у підручнику розкриваються природні умови й ресурси України, закономірності поширення їх територією нашої країни, а також особливості населення України і світу.

Підручник яскраво ілюстрований, містить багато картосхем, діаграм, графіків, довідкових даних.

Биология 8кл Матяш

Підручник відповідає навчальній програмі «Біологія, 6-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585). Дотримання компетентнісного підходу до змісту підручника спрямоване на формування в учнів предметної компетентності, складниками якої є: знання з біології, позитивно ціннісне ставлення до вивчення організму людини і різні способи навчальної діяльності.

Биология 8кл Серебряков

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів

Редактор Людмила Мялківська

Обкладинка, макет, художнє оформлення, комп’ютерна обробка ілюстрацій ЮліїЯсінськоі

Технічний редактор Валентина Олійник

Комп’ютерна верстка Тамари Скалиги

Коректори: Алла Кравченко, Любов Федоренко, Світлана Романичева

Геометрия 8кл Апостолова

Пропонований дворівневий підручник для 8-го класу відрізняється від чинних підручників практичною спрямованістю, залученням історичних фактів, об'ємним дидактичним матеріалом (практичні роботи ти завдання чотирьох рівнів складності), наявністю додаткового навчального матеріалу (рубрика "Для допитливих" і розділ "Цікаві додатки".

Надає можливість учням поглибити і розширити знання предмета за допомогою вчителя або самостійно.

Учителю дає змогу природно продовжити навчання геометрії на позакласних заняттях, реалізувати особистий диференційний підхід у навчанні геометрії учнів з урахуванням їхніх вікових особливостей розвитку.

Може бути використаний для навчання геометрії учнів як в загальноосвітній класах, тик і в класах з поглибленим вивченням математики.

Физика 8кл Коршак

У цьому підручнику основна увага зосереджується на вивченні механічних та теплових явищ. Ти зрозумієш, що нерухомих тіл насправді немає, що наука вивчає лише відносні рухи й відносний спокій; які механічні рухи зустрічаються у природі, а які використовуються у техніці. Ти дізнаєшся, як користуватися простими механізмами для полегшення виконання роботи тощо. Переконаєшся, що вивчення у фізиці теплових явищ відкриває широкі можливості для створення автомобілів, літаків, ракет, для вивчення Всесвіту.

Химия 9кл Лашевська

Підручник хімії виконуватиме функції своєрідного "тренажеру", на якому ви зможете вправлятися у сприйнятті та обробці інформації різного формату — алгоритмічних приписів, табличних даних, графіків, діаграм. Вироблення навичок сприймати інформацію й після належної обробки застосовувати у практичній діяльності забезпечить зростання вашої інформаційної компетентності. Вам доведеться виокремлювати головне в інформаційному повідомленні, вчитися розуміти різні Формати формулювань завдань, обґрунтовувати власні висловлення.

Биология 10кл Балан

Рівень стандарту, академічний рівень

Редактор Людмила Мялківська Обкладинка, художнє редагування та оформлення Юлії Кущ Технічний редактор Валентина Олійник Комп’ютерна верстка Олени Білохвост Коректори Любов Федоренко. Лариса Леуська

Всесв история 10кл Ладиченко

Експерти, які здійснювали експертизу:

Коляструк ОА., кандидат історичних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Лисик Р.К., методист Кременецького районного методичного кабінету;
Пасєка А.П., методист Теофіпольського районного методичного кабінету;
ШульженкоЛ.Г., учитель-методист Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів

География 11кл Паламарчук

адресований учням старшої профільної школи

Пропонований підручник з географії - це перший вітчизняний підручник, адресований учням старшої профільної школи. На сторінках цієї навчальної книжки ви продовжите знайомитися із сучасною географією, яка нині є інтегрованою наукою, з її науковими методами дослідження. У підручнику висвітлено такі теми географічної науки: загальні закономірності природи, види географічних карт й інші картографічні твори, світові цивілізації і світові культури, соціально-економічна географія України, глобальні проблеми людства, стратегія сталого розвитку, глобальні прогнози, проекти, гіпотези. Економіко-соціально-географічні відомості розглядаються в тісному зв’язку з висвітленням питань історії, політики, стану економіки, природоохоронної діяльності, соціокультурного надбання регіонів. Навчальний матеріал підручника доповнюватиме ваші знання з економіки, права, історії та екології, сприятиме формуванню наукової картини сучасного світу.

Текст підручника ілюстровано фотографіями, малюнками, картосхемами й діаграмами, містить багато таблиць і довідкових даних.

Информ 10кл Ривкинд

Навчальне видання

Редактор Я. Даиіко. Обкладинка, художнє оформлення та технічні малюнки Б. Марущинця. Технічний редактор В. Олійник. Коректор /. Іванюсь. Комп’ютерна верстка Ю. Лебедева.

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на 4 розділи. В основу викладення навчального матеріалу покладені об’єктний і алгоритмічний підходи.

На початку кожного пункту наведені запитання для актуалізації знань учнів, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для кращого сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу підручник містить багато рисунків, таблиць, схем, зображень екрана монітора та інших наочних матеріалів. Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: Для тих, хто хоче знати більше, Це цікаво знати, Цікаві факти з історії, Додаткові джерела інформації.

История Украины 10кл Пометун

Для учнів 10-х класів, вчителів історії, абітурієнтів і всіх тих, хто цікавиться історією України XX століття.

Підручник з історії України для учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту та академічний рівень), що йото було визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 10 класів. Доопрацьований згідно зі змінами у програмі і сьогодні є єдиним навчальним посібником, рекомендованим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, який повністю відповідає чинній навчальній програмі з історії України для 11-річної школи.

Навчальний матеріал охоплює події 1900-1939 рр. Окрім основного тексту, в підручнику представлено документи, ілюстрації, карти, біографічні матеріали.

Учням пропонуються різнорївневі завдання і запитання, перевірочні тести, що дають їм можливість розмірковувати, дискутувати, формулювати власну точку зору

Информатика 9кл Ривкинд

автори: Ривкінд Й.Я. Лисенко Т.І. Чернікова Л.А. Шакотько В.В.

видавництво: Видавництво Генеза рік

видання: 2009

Укр мова 10кл Заболотний

Цей підручник є основою навчально-методичного комплекту з української мови для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту).

До комплекту також входить посібник для вчителя, укладений О.В. Заболотним, В.В. Заболотним.

Завідувачка редакції мови та літератури Наталя Заблоцька Редактор 0льга Дубнак Художнє оформлення Олени Мамаевді Технічний редактор Валентина Олійник Комп'ютерна верстка Олени Білохвост Коректори Інна Івинюсь, Любов Федоренко

Хімія 11кл Лашевська

ХІМІЯ
Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Рівень стандарту


Редактор Людмила Мялківськй;

Обкладинка Світлани Железняк

Макет, художнє оформлення, комп’ютерна обробка ілюстрацій Юлії Кущ

Комп’ютерна верстка Олени Білохвост Коректори Алла Кравченко, Любов Федоренко

Фізика 11кл Коршак

Головна увага приділяється висвітленню основних понять і законів електродинаміки, хвильової і квантової оптики, атомної і ядерної фізики відповідно до програми ріння стандарту. Додатковий матеріал (для тих, хто зацікавиться фізикою або складатиме ЗНО з фізики); приклади розв'язування задач і вправи для самостійної роботи учнів; інструкції до лабораторних робіт та описи фізичних демонстрацій, ілюстрації; прикладні застосування фізики в техніці і сучасних технологічних процесах сприятимуть навчанню і формуванню знань та експериментальних умінь учнів. Структура та наповнення підручника дають змогу легко зорієнтуватись у його змісті і використовувати навчальну книгу як учителю для організації навчального процесу, так і учневі для самостійного оволодіння навчальним матеріалом.

Англійська 10кл Несвіт

Підручник створений відповідно до чинної програми з іноземних мон і продовжує серію навчальної літератури, рекомендованої для оволодіння англійською мовою в загальноосвітніх навчальних закладах на профільному рівні.

Підручник створено на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, читання, письма, У ньому автор дотримується загальнодидактичних Принципін доступності, логічності, свідомості, активності та наочності у навчанні.

Яскраво ілюстроване видання складається з восьми розділів, побудованих за тематико-ситуативним принципом, та додатків.

Організація навчального матеріалу в розділах передбачає використання інтерактивних методів навчання.

Математика 10кл Бевз

Експерти, які здійснювали експертизу:

Вдовенко В.В. - кандидат пед, наук, доцент Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка;

Калашник ОА. - завідуюча районним методкабінетом відділу освіти Добровеличківської РДА, Кіровоградська обл.;

Каліберда К.В. — методист методкабінету відділу освіти Іванківської РДА, Херсонська обл.;

Дорошенко ТМ. - старший учитель Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 7, Черкаська обл.

Історія України 11кл Кульчицький

Підручник висвітлює події вітчизняної історії від кінця 1930-х років до сучасності. Його обсяг і зміст відповідають вимогам програми з історії України для 11 класу (рівень стандарту, академічний рівень).

Запропонований методичний матеріал сприятиме набуттю предметних компетентностей, розвитку критичного мислення, формуванню навичок самостійної роботи та творчого дослідження. Значну увагу приділено розвиткові національної культури та історії повсякденності.

Біологія 11кл Балан

Редактор Людмила Мялківеька

Обкладинка, художнє оформлення, комп’ютерна обробка ілюстративного матеріалу Юлії Кущ

Комп’ютерна верстка Олени Білохвост

Коректори Алла Кравченко, Любов Федоренко

Геометрія 11кл Апостолова

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

Цей підручник є дворівневим - за ним можна працювати як у класах академічного, так і в класах профільного вивчення математики.

Додатковий теоретичний і дидактичний матеріал, позначений відпою відною піктограмою, є необов’язковим для оцінювання в класах академічного рівня вивчення математики.

Рубрика "Поза програмою" містить інформацію для ознайомлення, що виходить за межі шкільних програм.

Після кожного параграфа наводяться завдання чотирьох рівнів складності, задачі із зірочкою пропонується оцінювати в класах академічного рівня, виходячи з 12 балів, з двома зірочками можуть не розглядатися в класах академічного рівня, кольором позначено номери, пропоновані для домашнього завдання.

"Завдання на узагальнення знань" (наводяться наприкінці кожного розділу) мають за мету в пошуковій формі узагальнити вивчене. Ці завдання містять або запитання: "чи можливо, що..?", "яким чином можна..?", або пропозицію здійснити певну конструкцію, сформулювати загальний опис моделі розв’язування задач певного типу. Вони нескладні, проте вимагають переглянути та проаналізувати вивчене.

На допомогу в організації повторення курсу геометрії, зокрема підготовки учнів до атестацій за окремими темами, пропонується перелік питань "Готуємося до заліку" (учитель може скоротити або розширити їх перелік).

Завдання для повторення в тестовій формі "Перевір себе" (середній і підвищений рівень складності для класів академічного рівня) пропонуються для повторення та діагностики рівня засвоєння учнями певних тем курсу. Окрім того, опрацювання задач цієї рубрики допоможе адаптувати учнів до роботи з тестовими завданнями.

Завдання "Готуємося до вступу в ВТНЗ" підвищеного рівня складності пропонуються учням класів профільного навчання. Рівень задач цієї рубрики орієнтовано на рівень вимог для вступників до ВТНЗ або третьої частини завдань ЗНО. До них можна звертатися не тільки наприкінці на-' вчального року, але й якщо є потреба в додаткових задачах підвищеного рівня складності.

Наприкінці підручника містяться опорні конспекти (ОК) з певних тем курсу планіметрії та стереометрії, "Словничок нестандартних термінів", "Предметний покажчик".

На форзаци винесено основні опорні факти шкільного курсу планіметри, на зворот обкладинки — "Словничок символів і позначень".

Розуміючи специфіку викладання в класах академічного і фізико-математичного профілю (різний рівень підготовки та мету навчання учнів), важливість творчого підходу у роботі вчителя, підручник зроблено вара-тивним. Він надає можливість учителю врахувати особливості конкретних учнів конкретного регіону, власне бачення методики викладання курсу, реалізувати диференційований підхід у роботі з учнями, організувати по-закласні заняття з підготовки до ЗНО. Тобто вчитель може обирати рівень і кількість задач для опрацювання певних тем, звертатися чи не звертатися до задач підвищеної складності, компонувати певні блоки питань з рубрики "Готуємося до заліку", обирати рівень використання додаткового та позапрограмного матеріалу тощо.

Талану вам, колеги!
З повагою, автор

Українська мова 11кл Заболотний

Підручник укладено відповідно до чинної програми з української мови для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Це видання завершує профільне вивчення української мови на рівні стандарту в старшій школі.

Тематичне наповнення підручника спрямоване на вдосконалення знань старшокласників із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики; засвоєння нового теоретичного матеріалу з риторики; практикування у висловленні й обґрунтуванні власної думки тощо. Для учнів, які прагнуть досягти високих результатів, передбачені завдання підвищеної складності, робота з додатковими інформаційними джерелами.

Історія України 11кл Турченко

У підручнику подано систематизований виклад подій в Україні від початку Другої Світової війни до початку 2011 р. Текст складено на основі новітніх досягнень вітчизняної і зарубежної історичної науки. Відповідно до Програми значна увага приділяється висвітленню особливостей соціально-економічного і політичного розвитку України в роки радянської влади, впливу тоталітарної системи на культурно-ідеологічні процеси в республіці, дисидентському руху, досягненню Україною незалежності, розбудови незалежної української держави.

Геометрія 11кл Бевз

Цей підручник призначений для завершення вивчення геометрії в середній школі. Він відповідає академічному та профільному рівням. Підручник містить розділи: "Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі", "Многогранні кути. Многогранники", "Тіла обертання", "Об'єми і площі поверхонь геометричних тіл" та "Додатки".

Географія 10кл Паламарчук

ГЕОГРАФІЯ
Профільний рівень
Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Редактор Світлана Андрющенко

Обкладинка, макет,художнє редагування Світлани Железняк

Технічний редактор Валентина Олійник

Комп’ютерна верстка Олександра Дружинською Коректор Любов Федоренко

географія 10 кл Пестушко

ГЕОГРАФІЯ
Рівень стандарту, академічний рівень
Підручник для 10 класу
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Редактор Світлана Андрющенко Обкладинка, макет,
художнє редагування Світлани Железняк Технічний редактор Валентина Олійник Коректор Алла Кравченко

Історія України 10кл Реєнт

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Рівень стандарту, академічний рівень

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Редактор Олена Радзивілл

Відповідальна за випуск Наталія Заблоцька

Обкладинка Володимира Соловйова

Макет і художнє оформлення Павла Маткова, Світлани Железняк

Зарубіжна література 10кл Наливайко

Підручник, що ознайомлює з визначними явищами світової літератури середини XIX ст, та межі ХІХ-ХХ ст., написано відповідно до чинної навчальної програми для 10 класу (академічний рівень, профільний рівень).

Видання містить оглядові статті, що репрезентують провідні тенденції літературного процесу XIX ст. та висвітлюють особливості розвитку світової поезії і прози в зазначений період; нариси про життя і творчість видатних майстрів слова XIX ст.; інтерпретації художніх творів, вивчення яких передбачено програмою. Методичний апарат підручника спрямований на різнобічне висвітлення програмового матеріалу, розвиток критичного мислення та творчих здібностей учнів.

Історія України 10кл Турченко

Запрошуючи вас до вивчення історії України 1900-1921 рр., зауважимо, що підручник розрахований на активне навчання, а не на механічне запам’ятовування історичного матеріалу.

Всесвітня історія 10кл Полянський

Кожний історичний час є часом перехідним, бо історія безперервно рухається... Кожного часу відбувається сівба і жнива. Очікування якогось таємничого, великого, нескінченного світлого майбутнього - це брехня і безглуздя, бо майбутнє буде таким, яким можуть його створити минуле і сучасне

Право 10кл Гавриш

Підручник підготовлено відповідно до чинної навчальної програми з правознавства, затвердженої Міністерством освіти та науки України. Автори врахували зміст сучасної системи знань про державно-правові явища та особливості організації навчального процесу на стандартному та академічному рівнях. Матеріал викладений з урахуванням вікових особливостей учнів 10-х класів та направлений на оволодіння ними найважливішими поняттями і термінами, вироблення основ правомірної поведінки.

Підручник сприятиме розвитку критичного мислення, рефлексії, умінню розмірковувати. Під час користування підручником учням допоможуть піктограми.

Українська література 9кл Пахаренко

Підручник ознайомлює дев’ятикласників з українським фольклором і літературним процесом від найдавніших часів до середини XIX ст., останній його розділ є екскурсом в літературу XX ст. Книжка містить оглядові розділи теоретико-літератур ного, культурологічного та історико-літературного характеру, нариси життя і творчості письменників, а також аналіз художніх творів, вивчення яких передбачене чинною програмою для дванадцятирічної школи.

Запитання, завдання, додаткові матеріали під рубриками "Факт", "Доказ", "Сумнів", "Судження", "Консультація", "Для допитливих", репродукції полотен класиків вітчизняного й зарубіжного живопису допоможуть учням глибше осмислити особливості літературного процесу. Підручник спрямований на виховання в школярів високих гуманістичних, патріотичних, естетичних почуттів.

Українська мова 9кл Заболотний

Незалежні експерти:

Білоусенко П.І., доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Запорізького національного університету;

Бибик С.П., кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України;

Варзацька Л.О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки АПН України;

Середа Л.В., методист методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради, учитель-методист, відмінник освіти України;

Габорак В.І., учитель-методист НВК Школа-ліцей № 23 Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, заслужений учитель України;

Сєрих СА., учитель Розкішнянської середньої загальноосвітньої школи Лутугин-ського району Луганської області.

Всесвітня історія 9кл Осмоловський

Підручник охоплює один з найважливіших періодів всесвітньої історії - від початку Великої французької революції 1789 р. і до кінця XIX ст. Він складається з шести розділів, що розкривають історію становлення індустріального суспільства, висвітлюють розвиток країн Європи, Америки, Азії і Африки. Підручник містить багатий фактичний і ілюстративний матеріал. Методичний апарат дає змогу вчителеві застосовувати різноманітні форми роботи на уроці, організовувати самостійну роботу учнів.

Біологія 9клас Матяш

Незалежні експерти, які здійснювали експертизу та рекомендували підручник до кидання:
Н. М. Десятниченко вчитель методист Харківського технічного ліцею 173:
С.М. Литвин, завідувач навчально-методичного кабінету біології Кіровоградською ОІППО їм. В. Сухомлинського;
О.О. Гавриляк. методист ІМЦ правління освіти і науки Івано-Франківської міської ради;
М.О. Колесник, канд. пед. наук, доцент кафедри загальної біології Чернігівського ДПУ ім. Т.Г. Шевченка;
Т.В. Коршевнюк, канд, пед наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України

Географія 9 клас Пестушко

Підручник "Географія" продовжує лінію новостворених підручників, які складено за новою програмою для 12-рїчної школи. У підручнику доступно і надзвичайно цікаво охарактеризовано вітчизняний народногосподарський комплекс, його проблеми і перспективи розвитку, висвітлено зовнішньоекономічні зв’язки України.

Підручник яскраво ілюстрований, містить багато довідкових даних, а також короткий словник термінів і понять.

Фізика 9 клас Коршак

Незалежні експерти:

Бар’яхтар В.Г. - доктор фіз.-мат. наук, професор, академік, директор Інституту магнетизму НАН України;
Головко М.В. - кандидат пед. наук, заступник директора Інституту педагогіки АПН України;
Вродин Н. - кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики твердого тіла Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;
Євтушик ЗЛ. - методист Ковельського міського управління освіти;
Хоренко О.М. - учитель-методист Київського ОІПОПК;
Дума О.М. - учитель-методист гімназії № 4, м. Одеса;
Карпова В.М. — учитель-методист гімназії № 28, м. Запоріжжя.

Основи здоровя 9клас Бойченко

Незалежні експерти, які здійснювали експертизу та рекомендували підручник до видання:

Б.В. Слєсар, учитель-методист загальноосвітньої ніколи І—III ст. № 14 м. Чернігова; І.В. Ольхова, учитель Калинівської загальноосвітньої ніколи І—III ст. № 2;

О.В. Бузан, методист районного методичного кабінету відділу освіти Заставнівської районної державної адміністрації;

С.В. Назаренко, методист Науково-методичного центру природничо-математичної освіти Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка, Інституту після дипломної педагогічної освіти;

О.А. Шевчук, старший викладач кафедри валеології Рівненського державного гуманітарного університету;

B.М. Оржеховська, докт. пед. наук, професор, завідувач лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання АПН України.

Право 9 клас Сутковий

Підручник підготовлено відповідно до чинної програми з правознавства для 9-го класу. Він сприятиме правовому вихованню та формуванню правової свідомості учнів, озброїть їх уміннями діяти в різних життєвих ситуаціях відповідно до вимог норм права. Матеріал викладений з урахуванням вікових особливостей учнів 9-х класів та направлений на оволодіння ними найважливішими поняттями і термінами, вироблення основ правомірної поведінки. Підручник сприятиме розвитку критичного мислення, рефлексії, уміння розмірковувати. Під час користу вання підручником учням допоможуть піктограми.

Історія України 9 клас Реєнт

У підручнику висвітлено історію України від кінця XVIII до кінця XIX ст., коли її землі перебували у складі двох імперій — Російської та Австрійської (згодом — Австро-Угорської).

Ретельно розроблений методичний апарат допоможе глибшому засвоєнню навчального матеріалу, адекватному оцінюванню знань та вмінь учнів.

Історія України 9 клас Турченко

У підручнику подано систематизований виклад історичних подій і аналіз процесів, що відбувалися в Україні наприкінці XVIII - XIX ст. У тісному зв’язку з модернізаційними процесами і становленням індустріального суспільства розглядається українське національне відродження. Авторами запропоновано методичний апарат із розгалуженою системою питань і завдань, використано методику критичного мислення. У виданні вміщено різноманітні ілюстрації, історичні карти і документи, словник термінів, хронологічну таблицю.

Геометрія 9 клас Апостолова

Відповідає чинній програмі як загальноосвітніх середніх навчальних за¬кладів, так і класів з поглибленим вивченням математики.
Відрізняє: диференційоване подання теоретичного і дидактичного матеріалу; виділення опорних фактів і опорних задач, узагальнюючих схем; практичні роботи; історичні відомості; завдання логічного характе¬ру; великий обсяг дидактичного й позапрограмного матеріалу. Може дути використаний: у загальноосвітніх класах, класах з поглибленим вивчен¬ням математики; для проведення позакласних занять, самостійної І само¬освітньої діяльності учнів.
Провідною метою с надання широкого спектра можливостей як для вчителя, так і для учня незалежно від типу навчального закладу і місця його розташування.

Історія України 7 клас Власов

Завдання, виконувати які радимо в парах, спонукають до розмірковування, навчають порівнювати, аналізувати, робити висновки. У тих завданнях, які запропоновано виконувати в групах, здебільшого передбачено пошук відповіді на дискусійні запитання.

Українська література 7 клас Міщенко

Підручник створено згідно з новою програмою з української літератури для 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Художні твори розглядаються в межах тематичних розділів. Кожен підрозділ включає коротку біографічну довідку про письменника, текст програмового твору, його аналіз, здійснений відповідно до сучасних досягнень літературознавства, тестування до кожного розділу.

Світова література 7 клас Волощук

Підручник ознайомлює з художніми творами зарубіжної літератури, вивчення яких передбачено чинною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (2012 р. зі змінами 2015 р.).

Видання містить інформацію про життя і творчість авторів художніх текстів, пропонованих для вивчення; орієнтовні рекомендації для самостійного читання; рубрики, що висвітлюють різні аспекти й контексти літературних творів; систему диференційованих запитань і завдань, а також добірку ілюстрацій.

Математика 4 клас Богданович

Математика : підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.В. Богданович, Г.П. Лишенко. — 2-ге видання.

Географія 7 клас Пестушко

Підручник складено за новою програмою з географії для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. У доступній і надзвичайно цікавій формі підручник розкриває природні умови й ресурси материків та океанів як об’єктів регіональної географії.

Підручник яскраво ілюстрований, містить багато картосхем, діаграм, графіків, а також словник основних географічних термінів і понять і словник географічних назв.

Фізика 7 клас Сиротюк

Матеріал підручника відповідає новій програмі з фізики. Пояснення навчального матеріалу супроводжується прикладами спостережень, дослідів та практичних завдань, а завершується запитаннями для самоперевірки. У підручнику є 12 лабораторних робіт, фізичні задачі різних рівнів складності, творчого характеру та практичного спрямування, тестові завдання. Рубрики "Для допитливих" та "Це цікаво знати" сприяють підвищенню інтересу учнів до предмета. Словник фізичних термінів допоможе зорієнтуватися у формулюванні фізичних явищ та величин.

Природа 4 клас Гільберг

Матеріал підручника викладено відповідно до чинної програми з природознавства для 4 класу (зі змінами) і структуровано за такими темами: "Вступ", "Всесвіт і Сонячна система", "План і карта", "Природа материків і океанів", "Природа України", "Тіла і речовини".

Запитання на початку і в кінці параграфів допоможуть відновити вивчене, узагальнити прочитане. Рубрика "Бібліотечка природодослідника" розширить уявлення про природу.

Природа 5 клас Коршевнюк

На сторінках цього підручника розкриваються велич і багатоманітність природи. Учні дізнаються про тіла живої і неживої природи та із чого вони складаються. Надається можливість поринути у світ найрізноманітніших природних явищ - механічних, звукових, електричних, магнітних, хімічних тощо.

У підручнику особливу увагу зосереджено на взаємозв’язку людини і природи, на значенні для людини знань про природу, також наголошується на цілісності природи.

Історія України 5 клас Власов

Підручник Історія України (Вступ до історії) створено відповідно до нової навчальної програми з історії України для 5 класу. Основний зміст навчальної книги побудовано на українознавчих засадах. Запропонована в підручнику методика дає змогу реалізувати в повному обсязі змістові лінії навчального курсу. У текстових (основний текст, адаптовані до вікових особливостей історичні документи) та позатекстових (апарат організації засвоєння та контролю, ілюстративний матеріал) компонентах підручника, спрямованих на формування історичного мислення у школярів, враховано принципи й підходи компетентнісно орієнтованого навчання історії.

Біологія 6 клас Остапченко

Наукову експертизу проводив Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України: експерт С.Л. Мосякін, чл.-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор, директор Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України:

експерт Т.В. Коршевнюк, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки

НАПН України.

Природа 6 клас Ярошенко

За допомогою підручника учні ознайомляться із поняттям "система", розглянуть приклади природних (ліс, степ тощо) та штучних (машини і механізми) систем, узнають, що таке енергія, сила, робота, енергозбереження. Він допоможе учням сформувати уявлення про організм як живу систему, розкриє його взаємозв’язки із середовищем життя та іншими організмами.

Біологія 7 клас Остапченко

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинної програми з біології. Велика кількість ілюстрацій, різноманітні запитання і завдання, а також додаткові відомості і цікаві факти сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу. Зміст, структура і методичний апарат підручника зосереджено на максимальному поєднанні теоретичних знань із практичною діяльністю учня.

Геометрія 7 клас Істер

Підручник відповідає чинній програмі з математики та містить достатню кількість диференційованих задач і вправ. Також після кожного розділу наводяться вправи для повторення. З метою підготовки до контрольної роботи передбачено "Домашню самостійну роботу" та "Завдання для перевірки знань". Наприкінці підручника наведено вправи підвищеної складності, предметний покажчик та відповіді до більшості вправ. Для иайдопитливіших с низка цікавих і складних задач у рубриці "Цікаві задачі для учнів неледачих" та додатковий матеріал.

Українська мова 7 клас Заболотний

Підручник укладено відповідно до нової програми з української мови для 7 класу. Навчальний матеріал спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.

Принцип особистої зорієнтованості навчання реалізовано через такі форми роботи, як дослідження, робота в групах, само-оцінювання. Значну увагу приділено завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки. Інтерактивні завдання, тематичні рубрики збагачують зміст підручника, активізують навчальну діяльність семикласників.

Англійська мова 7 клас Несвіт

Підручник створено відповідно до нової програми з іноземних мов і рекомендовано для оволодіння англійською мовою в загальноосвітніх навчальних закладах. Він є складовою навчально-методичного комплекту і продовжує серію НМК автора Алли Несвіт.

Підручник побудовано на принципах комунікативпості, інтегрованого розвитку чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письма. У ньому дотримано загальнодидактичних принципів посильності, логічності, доступності, активності та наочності в навчанні.

Алгебра 7 клас Істер

Підручник відповідає чинній програмі з математики та містить достатню кількість диференційованих вправ. Після кожного розділу є вправи для повторення. Є також низка цікавих і складних задач у рубриці "Цікаві задачі для учнів неледачих". Для підготовки до контрольної роботи передба­ чено "Домашню самостійну роботу" та "Завдання для пере­ вірки знань". У кінці підручника наведено матеріал для по­ вторення курсу математики 5 -6 класів, задачі підвищеної складності, предметний покажчик та відповіді до більшості вправ.

Англійська мова 8 клас Несвіт

Підручник, створений відповідно до нової програми з іноземних мов, продовжує формувати комунікативну компетенцію учнів з англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах.

Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку: аудіювання, говоріння, читання, письма. У ньому дотримано загальнодидактичних принципів доступності, логічності, свідомості, активності та наочності у навчанні.

Організація навчального матеріалу передбачає використання інтерактивних методів навчання.

Українська мова 8 клас Заболотний

Експерти, які здійснили експертизу підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України":

КанівсцьЗ.М., доцент кафедри змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, кандидат педагогічних наук;

Колесник К.І. методист Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, методист центру загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти з української мови та літератури;

Кушнір І.П., учитель Бережанської загальноосвітньої школи I-II ступенів, учитель-методист.

Інформатика 8 клас Ривкінд

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з новою програмою на 8 розділів. У підручнику розділи "Текстовий процесор" і "Табличний процесор" подано для пакета Microsoft Office.

Кожний пункт підручника містить запитання для актуалізації знань, основний навчальний матеріал відповідно до програми, тренувальні вправи, запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілено за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить шістнадцять практичних робіт.

Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: "Для тих, хто хоче знати більше", "Чи знаєте ви, що...".

Фізика 10 клас Коршак

Редактори М. Зубченко, О. Мовчан

Обкладинка і макет, виготовлення ілюстрацій В. Марущинця

Художній редактор В. Марущинець

Технічний редактор В. Олійник

Коректор І. Іванюсь

Комп'ютерна верстка С. Лобунець, Ю. Лебедєва

Алгебра 8 клас Істер

Підручник відповідає новій програмі з математики, містить достатню кількість диференційованих вправ та прикладних задач. Після кожного розділу наведено вправи для його повторення. Для підготовки до контрольної роботи передбачено "Домашню самостійну роботу" та "Завдання для перевірки знань". Наприкінці підручника наведено матеріал для повторення курсу математики 5-6 класів та курсу алгебри 7 класу, задачі підвищеної складності, предметний покажчик та відповіді до більшості вправ. Для найдопитливіших є низка нестандартних задач у рубриці "Цікаві задачі для учнів неледачих" та додатковий матеріал.

Геометрія 8 клас Істер

Підручник відповідає новій програмі з математики, містить достатню кількість диференційованих вправ та прикладних задач. Після кожного розділу наведено вправи для його повторення. Для підготовки до контрольної роботи передбачено "Домашню самостійну роботу" та "Завдання для перевірки знань". Наприкінці підручника наведено матеріал для повторення курсу геометрії 7 класу, задачі підвищено складності, предметний покажчик та відповіді до більшості вправ. Для найдопитливіших є низка нестандартних задач у рубриці "Цікаві задачі для учнів неледачих" та додатковий матеріал.

Алгебра 9 клас Істер

Навчальний матеріал підручника відповідає чинній програмі з математики, містить достатню кількість диференційованих вправ і прикладних задач.

Після кожного параграфа відповідними рубриками виокремлено вправи для повторення, нестандартні задачі та задачі на застосування математики в повсякденному житті. У кінці кожного розділу наведено вправи для його повторення, а в кінці підручника - задачі підвищеної складності. Для підготовки до контрольної роботи передбачено вправи з рубрик "Домашня самостійна робота" та "Завдання для перевірки знань". Рубрика "А ще раніше..." знайомить з історією розвитку і становлення алгебри як науки.

Англійська мова 9 клас Несвіт

Експерти, які здійснили експертизу підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України":

Хасанова Л. М., учитель Комунальною закладу "Загальноосвітня школа І-Ш сту-ненів Ns 5" Бобринецької міської ради Кіровоградської області, учитель-методист;

Мочикіна М. В., методист Донецького обласного інституту иіслядинломної педагогічної освіти, учитель-методист;

Гсрцовська Н. О., доцент кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов Мукачівського державного університету, кандидат філологічних наук.
The author and the publishers are thankful to Nathalie Hanlet (the USA), a lecturer, Kyiv National Linguistic University, the Chair of Spoken and Written English; MA, Columbia University, NY; for proofreading the manuscript of this book.

Інформатика 9 клас Ривкінд 2017

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на десять розділів.

Кожний пункт підручника містить запитання для актуалізації знань, основний навчальний матеріал відповідно до програми, тренувальні вправи, запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілено за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить тринадцять практичних робіт.

Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: "Для тих, хто хоче знати більше", "Чи знаєте ви, що...".

Українська мова 9 клас Заболотний 2017

Експерти, які здійснили експертизу підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України":

Сисоєва Т.Ю., учитель Запорізької гімназії № 93, учитель-методист; Сабовчик В.М., методист районного методичного кабінету Ужгородської райдержадміністрації Закарпатської бласті, учитель-методист;

Баран Г.В., завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат філологічних наук, доцент.

Фізика 9 клас Сиротюк 2017

Матеріал підручника відповідає новій програмі з фізики. Пояснення навчального матеріалу супроводжується прикладами спостережень, дослідів та практичних завдань, а завершується запитаннями для самоперевірки. У підручнику є 7 лабораторних робіт, фізичні задачі різних рівнів складності, творчого характеру та практичного спрямування, тестові завдання. Рубрики "Для допитливих" та "Це цікаво знати" сприяють підвищенню інтересу учнів до предмета. Словник фізичних термінів допоможе зорієнтуватися у формулюванні фізичних явищ та величин.