Підручники видавництва: Веста

Осн здор 8кл Талгіна

Підручник призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Його розділено на п'ять тем, які містять 16 параграфів. Параграфи починаються із життєвої ситуації, яка дає вчителеві можливість провести мотивацію та актуалізацію ключових знань учнів. Наприкінці кожної теми є блок завдань для самоперевірки — він допоможе підбити підсумок вивчення матеріалу.

Наприкінці підручника розташовано блок практичних робіт, а також додатки — у них подано довідкові матеріали, які значно полегшать учням засвоєння принципів І правил безпечної поведінки.

Підручник є складовою частиною навчально-методичного комплекту, що включає методичні рекомендації для учителя, робочий зошит та комплексний заліковий зошит для тематичного оцінювання.